حسینیه پایگاه تخصصی مدح و مرثیه
جهت دسترسی آسان به اشعار مورد نظر، از فهرست موضوعات استفاده کنید
موضوعات اشعار

بسم‌الله الرحمن الرحیم


قابل توجه زائرین گرامی، همزمان با ثبت اشعار در پایگاه حسینیه، کانال تلگرامی "حسینیه"  نیز به روز خواهد شد.

لینک کانال تلگرامی  hosenih@  

و  https://telegram.me/hosenih 

لینک صفحه اینستاگرام payegahe_hoseinieh@ 

و https://www.instagram.com/payegahe_hoseinieh/

https://telegram.me/hosenih

https://www.instagram.com/payegahe_hoseinieh/


لطفا در معرفی صفحات تلگرام و اینستاگرام پایگاه "حسینیه" ، همکاری نمایید.موضوع : کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام "حسینیه"، اطلاعیه و اخبار حسینیه، 
پنجشنبه 1396/07/6

حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


قصیده بود و غزل ، انتخاب شد با هم

دوتا لهوف دو مقتل ، کتاب شد با هم

چه آتشی است محبت همین که شعله گرفت

دو دل ز فرط حرارت کباب شد با هم

دو دل که نه ! دو گل سرخ ، غرق خون از غم

که وقت غارت صحرا گلاب شد با هم

دو تشنه لب به تماشا ، اگرچه آب نبود!

به یک نگاه دل هر دو آب شد با هم

پسر اجازه گرفت و پدر اجازه که داد

سوال رفتن و ماندن جواب شد با هم

ستون قامت بابا صلابت لیلا

علی که رفت به میدان خراب شد با هم

شکستن پدر و کشتن پسر یکجا

بنا نبود و در این جنگ، باب شد با هم

اگرچه اکبر و لیلا یکی یکی بی هم

فراق اصغر و داغ رباب شد باهم

نصیب قلب شهیدان جداجدا شمشیر

نصیب دست اسیران طناب شد باهم

تمام کرببلا یک طرف ، امان از شام

که آیه خواندن و بزم شراب شد با همموضوع : حضرت علی اكبر(ع)، 
پنجشنبه 1396/07/6

حضرت علی اکبر(ع)-شهادت- از زبان امام حسین علیه السلام


می‌كِشم خویش را به رویِ زمین

گاه بـر سینه گاه بـر زانـو

ای عصای شكستـه بعد از تـو

كمكم كـرده بیشتر،زانـو

 

چندمین بار می شود یادِ

شـبِ دامادیِ تو اُفتادم

فرصتی بـود و بعدِ عـمری شرم

بـر جـمـالِ تـو بـوسه می دادم

 

حیف دیگر  نمی‌شود بـوسید

از لبانی كه چـاك خـورده پـسر

وای بـر مـن چـرا مـحـاسـنِ تو؟

ایـنقـدر رویِ خـاك خـورده پسر

 

گـفتـه بـودی زمـانِ پـیـریِ مـا

آب هـم در دلـم تـكـان نـخـورد

تـا تـو هستی و تـا عمویـت هست

بـاد حتـی به دخـتـران نـخـورد

 

خـواستـم رویِ پـایِ خـود خیـزم

بـازهـم بـا سَـرَم زمـیـن خوردم

كــمــرم را بــگـیـر مـانـنـدِ

چــادرِ مــادرم زمـیـن خـوردم

 

زِرِه و خـود و زیـن و تـیـغـت را

زیـرِ پـایِ سـپـاه مـی بـیـنـم

چقـدر چهره ات عـوض شده است

نـكـنـد اشـتـبـاه مـی بیـنم

 

هـمـه تقصیرِ تـوست سمتِ حـرم

كِـل كِشیدنـد،بـعد خنـدیدنـد

بـعـدِ پـنجـاه و چنـد سال اینجا

عـاقبـت قـدِّ عـمـه را دیـدنـد

 

زحـمـتِ مـجـتـبی و بـابـایت

رفـتـه بـر بـاد غصه ام كـم كـن

پـیـشِ ایـن چشمـهای نـا مَحـرم

مـعجـرِ عمه را تـو مـحكـم كـن

 

كاش می شد سَرت یكی مـی گفت

زیـرِ ایـن ضربه هـا كَـمَش نكنیـد

آه ای نـیـزه هـا مـیـانِ حــرم

خـواهـرش هست دَرهَـمش نكنیـدموضوع : حضرت علی اكبر(ع)، 
پنجشنبه 1396/07/6

حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


وقتی نگاه می کنمت فخر می کنم

پیغمبر سپاه به دشت بلا علی

کرببلا ز فیض وجودت منور است

جان حسینی و نوهء مرتضی علی

عشق است این دو منصب ، ابالفضلِ با وفا

سقا و تو مؤذن کرببلا علی

حفظت کند خدا پسر من برای من

ای پشت گرمیِ همۀ خیمه ها علی

احساس می کنم که ز تو می شوم جدا

نفرین به روزگار بد و بی وفا علی

جانم فدای تو که کنی جان فدا علی

داغیست ،که بزرگترین داغ عالم است

آن داغ را رواست که داغ جوان شمرد

داغت بزرگ بوده که باید برای من

این داغ را به وسعت هفت آسمان شمرد

زخم سنان و خنجر و شمشیر و سنگ و تیر

صد گونه زخم روی تنت می توان شمرد

تعداد قطعه های تنت را به روی خاک

باور نمی کنم بشود با زبان شمرد

بالا سرت خمیده شدم مثل مادرم

باید دگر مرا پدری قد کمان شمرد

با داغ تو عجیب نشستم ز پا علی

یا د آورِ مدینه شدی دیدمت ز دور

گویا غلاف تیغ به بازوت می زنند

خون سرُ تو دیدِ تو را کور کرده است

در آن میانه چنگ به گیسوت می زنند

فرصت غنیمت است که شق القمر کنند

شمشیر را میان دو ابروت می زنند

فهمیده اند که نوهء مادرِ منی

بیهوده نیست ضربه به پهلوت می زنند

بالا سر تو تا که جسارت به من کنند

این کوفیان چقدر کف و سوت می زنند

از تیر بدتر است همین خنده ها علی

خون از تو رفته و رمقی نیست در تنت

بیهوده نیست آن همه تاب و تب تو ریخت

مانند حیدری که به میدان زده علی

زهره ز ابن عبدود و مرحب تو ریخت

بی اختیار برد تو را سمت دشمنان

خون سرت به چشم و رخِ مرکب تو ریخت

انگار نیزه بر دهنت خورده کاین چنین

خون دل و گلوت ز کنج لب تو ریخت

آمد ز خیمه پای برهنه دوان دوان

حال تو را که دید دل زینب تو ریخت

سر داد در کنار تو فریادِ یا علی

از دست نیزه های شکسته به پیکرت

رنجیده می شوم که تو رنجیده می شوی

آرام دیده باز کن و با پدر بگو

که باز یاور منِ غمدیده می شوی

ماتم گرفته ام ، ز گلستان خیمه ام

داری به ضرب تیغ عدو چیده می شوی

اصلاً نمی شود که به جسم تو دست زد

با کمترین اشاره ای پاشیده می شوی

آن قدر بر روی بدنت خاک و خون نشست

که سخت با دو چشم ترم دیده می شوی

هر قطعه از تنت شده از هم جدا علیموضوع : حضرت علی اكبر(ع)، 
پنجشنبه 1396/07/6

حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


هر بار که تازه از شما میخوانم

 با سوز و گدازه از شما میخوانم

من ذکر مصیبت " علی اکبر" را...

با کسب اجازه از شما میخوانمموضوع : حضرت علی اكبر(ع)، 
پنجشنبه 1396/07/6

حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


"هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم"

هر گه نظر به روی تو کردم جوان شدم

طاووس خیمه پیش پدر راه می روی؟

گفتی اذان و مست من از این اذان شدم

آه ای عصای پیری من، می روی؟ برو

اما به روی نعش تو من قد کمان شدم

تا اینکه خوب از عطشم با خبر شوی

از شوق با لب تو دهان بر دهان شدم

با خود نگفته ای پدرت خورد می شود؟

من مثل قطعه های تنت بی نشان شدم

آخر چرا جواب پدر را نمی دهی؟

چیزی بگو. علی، ولدی نصفه جان شدم

زینب (س) میان این همه دشمن دویده است

بابا اسیر زخم زبان هایشان شدم

از بهر بردن تو عبا کم می آورم

من چند بار بر بدنت امتحان شدم

شد سرخی لبان تو در دشت منتشر

من هم به طشت زر هدف خیزران شدم

شکر خدا که نیزه من شد بلند تر

در راه شام بر سر تو سایه بان شدمموضوع : حضرت علی اكبر(ع)، 
پنجشنبه 1396/07/6

حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


بیت بیت غزل از داغ غمش ریخت به هم

شعر من روضه شد و محتمشمش ریخت به هم

راه می رفت و پدر محو تماشایش بود

آه از آن لحظه که با هر قدمش ریخت به هم

من علی ابن حسین ابن علی ام  مردم

دشمن از دیدن تیغ دو دمش ریخت به هم

دست پرورد علمدار عجب جنگی کرد

تا زمین خورد ، عمو دید علمش ریخت به هم

دم آخر که نفسهاش شمارش می شد

از دم تیغ کسی بازدمش ریخت به هم

 (ی ا) جدا (لام) جدا ( عین) جدا افتاده

خواست شاعر بنویسد  . . . قلمش ریخت به هم

دفتر شعر بیارید هجا جمع کنید

شاه بیت غزلم زیر و بمش ریخت به همموضوع : حضرت علی اكبر(ع)، 
پنجشنبه 1396/07/6

حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


به رویِ خاک جگر ریخته و یا پسرم

به روی خاک پسر ریخته و یا جگرم

بلند می‌شوم و باز می‌خورم به زمین

بلند می‌شوم و می‌خورد زمین کمرم

 

هزار بار بمیری ولی نبینی که

به رویِ دست جوانِ تو دست و پا بزند

شکستن کمرت سخت و سخت‌تر اینکه

جوان تو نتواند تو را صدا بزند

 

تو را همین که زدم بوسه‌ای پشیمانم

که کاش بوسه بر این نیمه جان نمی‌دادم

بغل گرفتم و دیدم به خاک می‌ریزی

ببخش کاش تنت را تکان نمی‌دادم

 

نشسته مادرم و می‌زند به پهلویَش

زدند نیزه که حرف مدینه را نزنند

خدا بخیر کند خواهرانِ تو جمع‌اند

خدا کند که پس از تو سکینه را نزنند

 

یکی به سینه ی خود می زنم یکی به سرم

یکی یکی زِ تنت نیزه می‌کشم بیرون

ببین که مادرم اینجاست تا نفس بکشی

ببین که از دهنت نیزه می‌کشم بیرونموضوع : حضرت علی اكبر(ع)، 
پنجشنبه 1396/07/6

امام حسین(ع)-مناجات اول مجلس


قطره ای ام که زدم بر لب دریا لب را

باز کردم به ثنا گوییتان تا لب را

مردگان زنده نگردند تعجب دارد

چونکه تر کرده به نام تو مسیحا لب را

روی دستان علی ع بودی و آرام گذاشت

روی پیشانی تو ام ابیها لب را

با رفیقان خودش مانده چه گوید فطرس

چشم و ابروی تو را شرح دهد یا لب را

هر چه در جام نبی بود به جان تو چکید

تا به انگشت رساندی به تقلا لب را

شاعر از مدح رسیده به سری که بر نی

آیه میخواند و مردم به تماشا لب را

"اَم حَسِبتَ . . . عَجَباً" کهف کجا ؟کرببلا؟

تشنگی کرده چنین پر ترک آیا لب را

آب را روی تو بستند ولی در واقع

بست بر آب روان حضرت سقا لب را

این که دندان تو را سنگ شکسته یعنی

بعد پیشانی و ابروی تو حتی لب را

تکه های بدن اکبر خود را جُستی؟

کرده ای در وسط معرکه پیدا لب را؟

گوش تا گوش علی پاسخ "هل من ناصر"

حنجرش کرده به لبیک ز لب وا لب را

چه کند در تهِ گودال اگر نگذارد

روی رگهای گلو زینب کبری لب را

خیزران شد قلم شاعر "كَأ ساً ناوِل"

تا به املاء جدیدی کند انشا لب را

ای سه سالست که با غصه نوازش میکرد

گیسوی سوخته را ، چشم ترت را ، لب را

عده ای آمده از غارت معجر گفتند

بهتر آنست بدوزند در اینجا لب را

آرزوی شب و روزم به خدا این شده است

برسانم به کف صحن تو آقا لب راموضوع : شهادت امام حسین(ع)، مدح و مناجات با امام حسین(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


چشمِ بیدارِ من و باز، شبی طولانی

باز من بودم و حیرانی و سرگردانی...

خسته بودم، دلم از عالم و آدم پُر بود

از سیاهیِ دلِ اهلِ زمیـن دلـخور بود...

میشنیدم همه جا غربت فریادی را...

ناگهان از همه سو "گریه ی نوزادی را..."

عطـرِ مظـلومیـتش دور و برم می پیچید

گریه ی ملتمسش توی سرم می پیچید

میشنیدم همه جا غربت فریادش را

چشم بستم که زِ خاطر ببرم یادش را

چشم بستم "وَ به رویای غریبی رفتم"

خواب دیدم که به صحرای غریبی رفتم

بوی پیمان شکنی از همه جا می آمد

از سراپای زمین بوی بلا می آمد...

ناگهان گوشِ دلم پُر شد از آهنگی تلخ

خستگی بود و صدای عطش و جنگی تلخ

چشمم افتاد ب مردی که دودستش پُر بود

مــرد، از دسـتِ اهالیِ زمین دلخور بود...

روی دستش پسرش بود ک سربازش بود

-آخرین یار پدر- لحظه ی پروازش بود...

تیر رقصید که آرام کند کودک را

تا ک سیراب کند حنجره ی کوچک را

**

بعد از آن تیر سه سر بود و گلویی پاره

چشمِ حیران پدر بود و گلویی پاره...

گفت: رفتی دل بابای تو تنهاتر شد

از همین لحظه که رفتی پدرت بی سر شد

کاسه ی عمرِ پدر بی تو به سر می آید

ساعتی منتظرم باش... پدر می آید...

چشم او بسته شد و گریه ی او بند آمد

ناگهان بر لبش انگار که لبخند آمد...

گریه اش قطع شد اما شده چشمانم تَر

چشم وا کردم و گفتم: "مددی یا اصغر"موضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


گرچه از دور از آن فاصله‌ها زد بد زد

آتش انگار که بر کرببلا زد بد زد

چقدر هست مگر بچه سه جایش بِرَود

وایِ من بر سه هدف او به سه جا زد بد زد

اصلا اینبار کماندار چه با زور کشید

به سه‌شعبه همه‌یِ حَنجره را زد بد زد

دست و پا داشت که می‌زد پدر انداخت عبا

آخرین بار نَفَس زیرِ عبا زد بد زد

اولین بار که چشمش به ربابش اُفتاد

اندکی حرف نزد بعد صدا زد بد زد

بُرد در بینِ عبا تا که نبیند چه شده

مادرش گفت بگو تیر کجا زد بد زد؟

گرچه بر چشمِ ابالفضل همین تیر نشست

بدتر از چشمِ عمو بود که تا زد بد زد

پشتِ خیمه به سرِ قبر ، حرامی آمد

نیزه برداشت و مانندِ عصا زد  بد زد

طفل را از وسطِ خاک کشیدند به نِی

بچه را باز نوکِ نیزه که جا زد بد زد

نیزه دارَش زِ سر نیزه سرش را انداخت

سَر که اُفتاد زمین ضربه‌یِ پا زد بد زد

رهگذرهای دَمِ کوچه به هم می‌گفتند

حرمله تیر به این بچه چرا زد بد زد

سالها بود همین جمله فقط کارِ رباب

نانجیب آنهمه لبخند به ما زد....بد زدموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت-بحر طویل


گرم روز است و تمام خورشید

آفتاب است که می‌بارد تیغ

نیست آبی که لبی تَر گردد

نیست اشکی که زند حلقه به چشمی بی جان

گوشه‌یِ خیمه‌ای از بی تابی

مادری می‌خواند

نغمه‌یِ لالایی

شاید اینگونه بخوابد طفلش

ولی اینبار چه آرام و ضعیف

تشنگی جوهره‌یِ لالایی او را بُرده

تا که هُرمِ نفسش

می‌خورَد بر رُخِ کودک آرام

چهره‌ی سوخته‌اش میسوزد

مادری چشم به راه

گونه‌هایش زخم است

رَدِ سرخی است که از ناخنِ طفلش مانده

هردو باهم تشنه

هردو باهم بی تاب

هردو دل داده به آوازِ پدر

تا کلامی گوید

ساقی از راه رسید

باز هم مَشکِ پُر آب

چقدر طولانی است

انتظارِ رُخِ تاول زده‌ای

نَفَسِ سوخته‌ای

کمی آنسوتر از او

زیرِ یک خیمه‌ی تفدیده‌ و خشک

کودکانی جَمعند

همگی دلواپس

چشم دارند به دلگرمیِ یاسی کوچک

دختری پوشیده

زیرِ یک چادرِ سبز

نازدانه که چنین می‌گوید

دلتان قرص

خیالِ همگی راحت باد

به خودم گفته که برمیگردم

قول داده به حرم می‌آید

دلتان قرص که دریا با اوست

ولی انگار در این لحظه شنیدند کسی می‌آید

کسی از دور به سمت خیمه

او عمو نه  خود باباست ولی وای چرا اینگونه

قامتش خَم شده است

دست دارد به کمر

دست دیگر به عمودی که پناهِ حرم است

می‌کِشد خیمه‌یِ عباس زمین می‌اُفتد

بُهت در جمعِ حرم می‌پیچد

بغض‌ها می‌شکند

ناله‌ای می‌آید

گوشها را دگر از قبل سبکتر بکنید

عمه در حلقه‌ی ماتم زده‌ی دخترکان

گره‌ای بر گره‌ی معجر آنان می‌زد

گوئیا سوخت و خاکستر شد خیمه‌ی مادر طفل

تازه می‌خواست زبان باز کند

تازه می‌خواست که بابا گوید

غرق در حال پریشانیِ خود بود که دید

پدرش میگوید

کودکم را آرید (اصغرم را بدهید)

تا که سیرابِ دو کف آبِ گوارا گردد

طفل را بابا بُرد

باز‌هم در دلِ او نورِ اُمیدی پر زد

خواست تشویش بیاید به سراغش اما غم به خود راه نداد

گفت اینبار علی سیراب است

بازهم چشم به راه به درِ خیمه‌ی خود

کُند تَر می‌گذرد ثانیه‌ها که سیاهیِ کسی پیدا شد

چشم‌هایی که زِ فرطِ عطش  تار شده خیره نمود

زیرِ لب با خود گفت :

پس علی کو؟

چه شده؟

بچه‌ام با او نیست

دید باباست ولی چهره‌ی او خونین است

گوشه‌هایی زِ عبایش خونرَنگ

می‌رود پشتِ خیام

سر به زیر است چرا

خواست حرفی بزند بُهت وجودش را برد

نفسش بند آمد

بعد بغضی سوزان رفت دنبال حسین

چشمهای تارش

دید در پشت حرم

گودی قبری را کوچک اما کم عمق

دستِ بابا خاکی دید در سینه‌ی آن

کودکش خوابیده

خنده‌ای بر لب اوست

چشمهایش باز است

زلفهایش خونین

بِینِ قنداقه‌ی سرخ

مثلِ یک کابوس است

سرش انگار به مویی بند است

از گلویش خبری نیست ولی

خبری نیست از آن حلق سفید

گوئیا حنجره‌اش

تارهای صوتی

همگی سوخته‌اند

خبری نیست از آن حَلق سفید

جایِ آن

تیغه‌یِ یک تیرِ مهیب از سه طرف بیرون است

طولِ آن بیشتر از قدِ علی

حجم آن بیشتر از حجمِ سرش

گوش تا گوش نمانده چیزی

حرمله میخندد

زانوانش خم شد

چشمهای پدر از شرم زمین می‌نگرد

دستِ خود بُرد به سمتِ لحد و چید بر آن

پنجه بر خاک زد و رویِ مزارش پاشید

مُشت خاکی به سرش

بعد آهی جانکاه

اثر از قبر نبود

حال زینب ماند و مادری خاک آلود

پیرمردی تشنه

چه‌کند با این مرد

به کدامین برسد

ساعتی تلخ گذشت

در غروبِ سرخی

که حرم شعله‌ور از دستِ غارت شده است

خیمه آتش شده است

دختران میسوزند

همه‌ی هستیشان

مثلِ گهواره به غارت رفته

چشمِ مجروح رباب

دید در پشتِ خیام

از همانجا که نشانش کرده

در همان نقطه که خاکش کرده

گودیِ قبری هست

گودیِ کوچکی اما

خبر از کودک معصومش نیست

سر خود را چرخاند

طرفِ طبل زنان

طرف هلهله ها

نیزه دارانی دید

به سرِ نیزه‌ی افراشته‌ی خونین قطور

اصغر خود را دید که به او می نگرد

حرمله میخندد..موضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


سه شعبه خواست تو را هم به میزبان بدهم

از این به بعد در آغوش آسمان بدهم

چه خورده بد گره ای دست تیر با دستم

نمی شود كه علی جان تو را تكان بدهم

میان خیمه نگاهت به چشم من می گفت

اجازه ای بده بابا خودی نشان بدهم

تو تشنه تر زعلی اكبری ولی پسرم

خودت زبان نگرفتی به تو زبان بدهم

اگر كه دفن شدی پشت خیمه علت داشت

نخواستم كه بهانه به دستشان بدهمموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


غروب شد و تو ساحلِ، خشک لبات نشستم

تو سایۀ، عطش گرفته ی صدات نشستم

بال کوچیکت تو لباس گهواره جا نشد

هیچ آغوشی به غیر آسمون برات وا نشد

اینا کی ان که رو زمین بال هوایی دارن

برای بردنت عجب برو بیایی دارن

تیرا تو دست مردای چله نشین نشستن

و خاکا همزمان رو صفحه ی جبین نشستن

نگه نداشتن حرمتِ ضریح  حنجرت رو

پا ندادن پرواز نو رسیده ی پرت رو

بهار آرزوهامو  رنگ خزونی کردن

فضای سبز قلبمو پر از نشونی کردن

اینایی که قدم تویِ راه خدا گذاشتن

تو صحن نازک گلوت بی وضو پا گذاشتن

تو رفتی و زندگی از وجود من جواب شد

تو رفتی و سقف هوا روی سرم خراب شد

یه گوشۀ عرش خدا برات لالا می خونن

تلقین تو  فرشته ها همون بالا می خونن

مثه نگاه آخرت که رویِ دل نشسته

تو غصه کشتی نجاته که به گِل نشسته

تو این عطش آبِ پاکی، رو دستای حرم ریخت

چشم تو رو نبست و آسمونا رو به هم ریخت

با اینکه از داغ تو پُر ز دردن این جماعت

اما برات نماز اقامه کردن این جماعت

تو این مصیبت کمک روح تن رسول کرد

لحد آوردن از بهشتو جبرییل قبول کرد

پشت تو سینه می زنن تموم لشگر آب

آروم برو تو آغوش سوختۀ مادر آب

قبر کوچیکت ضریح مدینه ی حسینه

تا به ابد  پرچم فتح سینه ی حسینهموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

امام حسین(ع)-مناجات اول مجلس


دلامون کبوتره تو آسمون روضه هات

آشیونه داره گوشه ای تو خیمه ی عزات

خاک هیچ جا مثه تربت تو ارزش نداره

اجابت دخیل شده به زیر گنبد طلات

بعد گریه انگاری تازه به دنیا اومدم

گناهام می ریزه وقتی سینه می زنم برات

مادرت حق داره گردنم که قبل خلقتم

دعا کرده تا بشم سوار کشتی نجات

مادرم شبا برام قصه ی کربلا می گفت

تا یه روز بیاد بشم نذر شما و بچه هات

خدا خیرش بده هرکی عاشقی یادم داده

جگرم آتیش گرفته لابه لای خیمه هات

چی میشه عطش بگیرم و فقط بگم حسین...

یا که تشنه بمیرم خاکم بشه صحن و سرات

اسمتو بردم و توی آسمون راهم دادن

آخرش به خاطر تو می خره منو خدات

وقت تشنگی به یاد لب تو آب می خورم

یاد سقا و گلوی اصغر و آب فراتموضوع : مدح و مناجات با امام حسین(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


این لاله که از تمام هستیش گذشت

از کینه ی تیغ وطعنه ی نیش گذشت

تااینکه نهال دین شکوفا باشد

از غنچه ی نا شکفته ی خویش گذشت

***

این لاله که از تمام هستیش گذشت

از کینه ی تیغ وطعنه ی نیش گذشت

تااینکه نهال دین شکوفا باشد

از غنچه ی نا شکفته ی خویش گذشتموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


پدری آب شده تا پسری آب خورد

ا"خون ز پیمانه ی خورشید جهانتاب خورد"

ماهی تنگ عطش راه به جایی نبرد

حنجرش آن قدری نیست به قلاب خورد

به لبش آب رسد یا نرسد می میرد

نوش دارو ست پس از مرگ که سهراب خورد

پلک بر پلک نهاده است در آغوش پدر

شاید او خواب ببیند که کمی آب خورد

لعنت حق به کسانی که گمان می کردند

که به نام پسرش کام پدر آب خورد

سرخی خون علی شانه به مغرب زده است

آسمان سرخی اش از جای دگر آب خوردموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت-روضه تیر سه شعبه


قبول دارم؛ در کربلا صواب نکردم

ملامتم نکن! آغوش را جواب نکردم

همه توان خودش را گذاشت حرمله اما

خداگواه؛ به سمت علی شتاب نکردم 

به زهر، کام مرا تلخ کرد حرمله اما

هوای بوسه بر آن شیشه ی گلاب نکردم 

هزار بار مرا سمت مشک آب فرستاد

ولی به حضرت عباس فکر آب نکردم 

دو راه داشتم: اصغر... حسین... ساده بگویم

که چشم بستم و از این دو انتخاب نکردم

به تیره بختی من تیر نیست در همه عالم

که هیچ کار برای دل رباب نکردمموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


همه گهوارۀ من را به غنیمت ببرید

تا ابد معجر زینب به سلامت باشد

سر من را ببُرید و سر من را ببَرید

تا قیامت سر زینب به سلامت باشدموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


لرزه بر دست من و پیکر تو میلرزد

وسط معرکه دیدم سر تو می لرزد

خواستم از گلویت تیر کشم اما حیف

تیرهم در وسط حنجر تو می لرزد

شده آویخته بر پوست سر کوچک تو

گر ببیند سر تو، خواهر تو می لرزد

موقع دفنِ تنت، کار پدر مشگل شد

عمه ات گفت، هنوز اصغر تو می لرزد

مثل بسمل شده ای گرچه سرت گشته جدا

خاک میریزم و بینم پرِ تو میلرزد

کاشکی نیزه ی دشمن نکند پیدایت

نیزه در خاک رود، مادر تو میلرزدموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


مگو گریه که این رازی مگو بود

چه فریادی بلند از آن گلو بود

اگرچه تشنه‌لب می‌رفت اما

شهادت تشنهٔ‌ لب‌های او بودموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت-دودمه


سفرۀ این خانواده شیرِ میدان پرورست

هر نفر یک لشگرست

اکبر و اصغر ندارد، کودکش هم حیدرست

هر نفر یک لشگرستموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


دو جرعه آب ندیدی رباب را کُشتی

سه جرعه تیر مکیدی رباب را کُشتی

نگاه سمتِ حرم نه، به سویِ علقمه کن

بگو عمو نرسیدی رباب را کُشتی

برات رو زدم و رویِ من زمین اُفتاد

تو خواهشم نشنیدی؟ رباب را کُشتی

نشست ضربه ی تیر و کمی تو را چَرخاند

زِ خوابِ ناز پریدی رُباب را کُشتی

صدایِ حنجرِ تُردَت رسید زینب گفت

سه شعبه را چو کشیدی رُباب را کُشتی

بگو به تیر کمی جا برای بوسه نماند

چرا عمیق بُریدی رُباب را کُشتی

به رویِ دست چرا جمع  کرده ای خود را

زِ دردِ تیر خمیدی رُباب را کُشتی

تو را نهان کنم اما من این عبا چه کنم

از این لباس چکیدی رُباب را کُشتی

امانتیِ ربابم،بگو به مادرِ من

چه جایِ شیر چشیدی؟رباب را کُشتی

همین که گریه نکردی حسین را کُشتی

همین که آب ندیدی رباب را کُشتی موضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


دست و پا می زنی انگار بغل می خواهی

یا که جای من از این تیر عسل می خواهی

می شُد ای کاش به جایش که عبا اندازم

بغلت گیرم و با خنده هوا اندازم

لااقل بر لبِ من قند بده پیشِ رباب

به لبت حالتِ لبخند بده پیشِ رباب

عمه ات نَشنود این را: کَمَرم درد گرفت

چقَدَر دورِ گلویت پسرم درد گرفت

تیر ای کاش به سویِ پدرت می آمد

صبر می کرد که دندانِ تو در می آمد

صبر می کرد که یک جرعه دلِ سیر خوری

صبر می کرد که این دفعه کَمی شیر خوری

به لبت حداقل آب ندادند که هیچ

به رویِ دست تو را تاب ندادند که هیچ

خواستی تا بخوری آب پریدی بابا

ناگهان تیر زد از خواب پریدی بابا

خونِ سُرخی به رُخِ زرد گرفتی ای جان

محکم انگشتِ من از درد گرفتی ای جان

مادرَت بر درِ خیمه نگرانِ من و توست

نَشَود فاشِ کسی آنچه میانِ من و توست

همه بر خواهشِ بابا چه کنم خندیدند

به همه رو زدم اما چه کنم خندیدند

هِلهله زودتر از من خبرت را می بُرد

من نبودم لبه ی تیر سرت را می بُرد

بی تعادل شدم از زین پدَرَت می اُفتد

وای اگر خَم کُنَمَت زود سَرت می افتد

بوسه بر حلقِ تو باید که از این پس بدهم

کارِ من نیست که قنداق تو را پَس بدهم

بندِ قُنداقِ تو را سرخ ندیده بودیم

پیرهن هایِ تو را تازه خریده بودیم

عاقبت دادِ مرا تیر در آورد ای وای

حجمِ حلقومِ تو را حرمله پُر کرد ای وای

نَفَسِ بی رمقت کار به دستم داده

حرمله نیزه ای انگار به دستم داده

درد داری که پُر از چین شده ای بابا جان؟

با سه شعبه تو چه سنگین شده ای بابا جان

تیر چرخی زَد و با خویش پَرت را چرخاند

خواستم بوسه بگیرم که سَرَت را چرخاند

به لبت حالتِ لبخند بده حِس دارد

می روم خیمه ولی زخمِ تو خِس خِس دارد

روضه هایِ تو مهیب است زبان بسته چه شد

استخوانِ تو ظریف است زبان بسته چه شد

یِک سَرِ تیر گلویِ پسرم را سوزاند

دو سرِ دیگر آن هم جگرم را سوزاند

ضَربَش آنقَدر شدید است که پاشید علی

تارِ صوتیِ تو را تیر تراشید علی

مادرت دید به رویِ تو عبا اُفتاده

استخوان های گلویَت به صدا اُفتاده

نفس از حنجره یِ پاره کشیدن سخت است

پا برهنه عقبِ بچه دویدن سخت استموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


تکیه بر شمشیر زد، پرسید: یاری هست؟... یاری هست؟

تا مرا یاری کند؟ مردی، سواری هست؟... یاری هست؟

پیش رو یک دشت تنهایی ست...تنهایی ست...تن هایی ست

غرق خون، از نو ولی پرسید: یاری هست؟ یاری هست؟

ناگهان در آن سکوت هلهله آلود، آوایی

پرسشم را پس هنوز امید "آری" هست؟ یاری هست؟

آری آری، هق هقی... نه... حق حقی آمد رجز واری

طفل را با تیغ و تیر اما چه کاری هست؟... یاری هست؟

این گلو خشک است، مردم! یک سر سوزن مروت، آه

یا کفی از آب، قدر شیرخواری هست؟... یاری هست؟

ناگهان پاسخ رسید، آری...گلو تر میکند تیری!

همدمی اینَک برای سوگواری هست؟... یاری هست؟

نیست یارای کلامم، در جهان آیا کلامی هم

در جواب مادر چشم انتظاری هست؟ یاری هست؟

در سکوتی هلهله آلود، می تابد صدا در دشت

باز می تابد صدا در دشت: یاری هست؟... یاری هست؟موضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت رُباب(س)


تَرَكِ روى لبت آیۀ قرآنِ رباب

مثلِ قرصِ قمرى زینتِ دامانِ رباب

چه كنم ؟ تا كه کمى تَر بشود لبهایت

مى چكد روى لبت اشكِ دو چشمان رباب

سینه ام شیر ندارد پسرم چنگ نزن

آه ، بازى مكن اینقدر تو با جانِ رباب

بر ضریح لب خشكیدۀ تو جا انداخت

لبِ عطشانِ حسین و لبِ عطشانِ رباب

پا برهنه پسرم خیمه به خیمه گشتم

قطره اى آب نبود ، اى گل ریحان رباب

رفتی و پشت تو "یا رادَّ یوسف" خواندم

كاش سیراب بیایى تو به كنعان رباب

پدر تو به سپاهى سَرِ تو رو زده است

تا خجالت نكشد از دل سوزان رباب

تیر خوردى وسط خیمه زمین خوردم من

بعد از این گریه شود روزى چشمان رباب

عاقبت بر جگرم حرمله زهرش را ریخت

واى بر حالِ دلِ بى سر و سامان رباب

این زمین خوردن من دست خودم نیست على

سَرِ تو خورده زمین زانوى لرزان رباب

سَرِ هر كوچه به لالایى من خندیدند

كودكى نیست دگر بر روى دستانِ ربابموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


تاب و تب ممکنات را فهمیدم

غم های دل فرات را فهمیدم

تا پای سه شعبه بر گلویت لغزید

معنای پل صراط را فهمیدم

 موضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


تا خیمه رفت و برگشت از پا نشست و برخاست

تا خیمه چند دفعه بابا نشست و برخاست

ای حرمله بمیری چون باعث جدایی ست

تیر سه شعبه ی تو هرجا نشست و برخاست

با تیغ و نیزه ها بود هرجا که رفت اما

با این گلوی کوچک تنها نشست و برخاست

وقتی رأیت والا.....فرمود عمه یعنی

تیر سه شعبه اینجا زیبا نشست و برخاست

آمال گاهواره در شام شد محقق

با گوشواره دارد حالا نشست و برخاست

آن مردمی که امروز گشتند اشک ریزت

دارند با ائمه فردا نشست و برخاستموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


به گاهواره ات ای هرم التهاب بخواب

تو خانه زاد غمی ، لحظه ای بخواب بخواب

تو را چو چشمۀ باران به دشت خواهم برد

بخواب در برم ای روح سبز آب بخواب

دوباره می کِشمت مثل عطر درآغوش

چو روح غنچه که جاری ست در گلاب بخواب

بخواب اگر تو نخوابی به خویش می پیچم

به روی شانه چو مویت به پیچ و تاب بخواب

تو در تمام فصول ای نجابت سرسبز

به زیر خوشۀ تب دار آفتاب بخواب

اگر شقایق روحت تب بیابان داشت

چو من به وسعت رؤیای یک سحاب بخواب

بخواب اصغرم این بار کاخ آمالت

به روی دست پدر می شود خراب بخواب

اگر سفینۀ خون شد تنت خدا یک روز

عذاب می دهد این قوم را عذاب بخواب

به روح زرد بیابان قسم که این خون ها

فکنده بر دلشان چنگ اضطراب بخوابموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 
چهارشنبه 1396/07/5

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


بعید نیست پدر با پسر یکی شده باشد

عجیب نیست پسر با پدر یکی شده باشد

که تیر نیز نفهمیده بر گلوی که خورده

حسین با علی اش آن قَدَر یکی شده باشد

سه شعبه چیست؟ سه تا تیر ناگزیر و مجزاست

که در گلوی علی از سه سر یکی شده باشد

اصولِ سوخت و سوز و، اصولِ دوخت و دوز است

که با ملاحظه در این هنر یکی شده باشد

گلوی کوچک تو مانع شهادت آقاست

اگرچه تیر سپر با سپر یکی شده باشد

چگونه زیر گلو را جدا کنند ز لب هات

درون کاسه چو شیر و شکر یکی شده باشد

علی اصغر و محسن به قلب حضرت زهرا

سه تیر حرمله با میخ در یکی شده باشدموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 

حضرت علی اصغر(ع)-شهادت


آن غنچه ای که جلوه به گلزار باب داد

آبی نخورد و بر چمن عشق آب داد

گوشی نبود سامعِ هَل مِن مُعینِ شاه

طفلی ز گاهواره پدر را جواب داد

لالائی رباب  به گوشش اثر نکرد

بیدار گشت و چشم فلک را به خواب داد

او آخرین کبوتر باغ بهشت بود

پرواز کرد و خاتمه بر انقلاب داد

شب می رسید و ماه نبود و دم غروب

جان آن ستاره در بغل آفتاب داد

الله اکبر اصغر از اکبر جدا نشد

یعنی ادامه ی ره لیلا رباب داد

آن غنچه ای که خنده نمی کرد خنده کرد

قنداق پر ز خون شد و بوی گلاب داد

وای از دل رباب، «کلامی»! سه شعبه بود

تیری که نازدانه ی او را عذاب دادموضوع : حضرت علی اصغر(ع)، 


( کل صحن های حسینیه : 459 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   


درباره حسینیه


به پایگاه فرهنگی هیات «مکتب الشهداء تهرانسر» خوش آمدید
×××
برای ارتباط با ما می توانید از طریق آدرس motallebi64@gmail.com اقدام فرمایید

آدرس پایگاه اطلاع رسانی هیات مکتب الشهداء-تهرانسر:
maktab-shohada.mihanblog.com
×××
هر کس که مقرب است در فکر بلاست
آواره شدن قاعده ی عشق خداست
"مهدی مطلبی"پرید اما باز
در صحن "حسینیه" ی او "روضه"بپاست

مدیر وبلاگ : شاهد
آمار زائرین حسینیه
  • زائرین امروز :
  • زائرین دیروز :
  • زائرین این ماه :
  • زائرین ماه قبل :
  • کل زائرین :
  • تعداد کل اشعار :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه های مدح و مرثیه
لوگوها
كانال حسینیه در تلگرام
صفحه اینیستاگرام حسینیه

 پایگاه تخصصی مدح و مرثیه

 پایگاه تخصصی روضه و مقتل

 پایگاه نوحه و سبک های مداحی

کتاب موبایل حسینیه-مدح و مرثیه

 پایگاه اطلاع رسانی هیات مکتب الشهداء-تهرانسر

 کارگاه مجازی شعر آیینی حسینیه

 اشعار استاد علی اکبر لطیفیان

 قرارگاه-پایگاه فرهنگی هیئت مکتب الشهداء