پایان محرم و صفر


یك به یك از نوكران اینجا تشكر می كنند

حیدر و پیغمبر و زهرا تشكر می كنند

جفت و جور كارها اینجا به دست فاطمه است

كار را او می كند... از ما تشكر می كنند!!!
موضوع: وداع با محرم و صفر، 
 

تاریخ درج شعر : یکشنبه 1394/09/22 | 09:23 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.