حضرت عباس(ع)-مدح


زینب بنِگر چه تکیه گاهی دارد

ارباب عجب پشت و پناهی دارد

حق داشت رقیه عاشق او بشود

الحق که عجب عموی ماهی دارد
موضوع: مدح و مناجات با حضرت عباس (ع)، 
 

تاریخ درج شعر : دوشنبه 1396/02/11 | 11:49 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.