محکومیت عملیات های تروریستی داعش- برای باغبان شهید حرم حضرت امام ره


وعده اش کی وعید خواهد شد؟

عاقبت رو سفید خواهد شد

عشق اگر انتخاب خواهد کرد

باغبان هم شهید خواهد شد
موضوع: محکومیت هتک حرمت مقدسات،  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1396/03/19 | 11:48 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.