تبلیغات
«حسینیه» پایگاه تخصصی مدح و مرثیه - قاسم نعمتی

طفلان حضرت زینب(س)-دودمه


یک نفس جام بلایت را خودم سرمیکشم

زینب کبری منم

 

برهواخواهی تو از خیمه لشگر میکشم

زینب کبری منم
موضوع: طفلان حضرت زینب(س)، 
 

تاریخ درج شعر : یکشنبه 1396/07/2 | 12:39 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.