حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


هر بار که تازه از شما میخوانم

 با سوز و گدازه از شما میخوانم

من ذکر مصیبت " علی اکبر" را...

با کسب اجازه از شما میخوانم
موضوع: حضرت علی اكبر(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/07/6 | 02:57 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.