حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


کار از کار گذشته بدنت پاشیده

سینه و پهلو و حتی دهنت پاشیده

نه فقط من، همه اهل حرم هم باشند...

قابل جمع شدن نیست، تنت پاشیده

فارق از خود شده ای جلوه توحید شدی

إربا إربا شده ای بس که منت پاشیده

بین لشگر همه جا صحبت زیبایی توست

بی سبب نیست که روی حسنت پاشیده

لب به لب می زنی و آب ندارم چه کنم؟

رشته ی قلب من از لب زدنت پاشیده

(من علی بن حسین بن علی ام) رجزت

رشته ی لشگرشان از سخنت پاشیده

پسرم خواسته ای مثل پدر کشته شوی؟

مثل پیراهن من، پیرهنت پاشیده
موضوع: حضرت علی اكبر(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : دوشنبه 1397/06/26 | 03:04 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.