حضرت علی اکبر(ع)-شهادت


نشسته ام برابرت بلند گریه می کنم

چه آمده است بر سرت؟! بلند گریه می کنم

قدم قدم به روی زانویم به سویت آمدم

برای دیده ی ترت بلند گریه می کنم

مقابل تمام دشمنان که خنده می کنند

کنار جسم اطهرت بلند گریه می کنم

تو تشنه ام شدی و از تو تشنه تر شدم به تو

به یاد حرف آخرت بلند گریه می کنم

به وجه مصطفایی ات دوباره بوسه می زنم

به چهره ی منورت بلند گریه می کنم

چه نامرتب است آیه های مصحف تنت

بر آیه های پیکرت بلند گریه می کنم

به روی خاک پا کشیدی و پرت جدا شده

برای جسم پرپرت بلند گریه می کنم

چقدر بوی مادرم گرفته پیکرت علی

بر این تن معطرت بلند گریه می کنم

دوید و گفت زینبش: برادرم بلند شو

وگرنه جان مادرت بلند گریه می کنم
موضوع: حضرت علی اكبر(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : دوشنبه 1397/06/26 | 02:17 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.