امیرالمومنین(ع)-مدح


فلک پایین پای او کسی بالاتر از او نیست

کسی بالاتر و داناتر و والاتر از او نیست

به ما از راه های آسمان_ از خانه خود گفت_

ولی قدرش چنان مخفی که ناپیداتر از او نیست

چرا دیگر نمی یابد سوالی پاسخ خود را؟

چرا ماتند دانایان؟ ... مگر داناتر از او نیست؟

به "صبر" این مرد با صبرش افق های جدیدی داد

سکوتی کرد آن غرّش که خود گویاتر از او نیست

اگر شهر نبی را یک نفر دید و درش را نه

(فقط سربسته می گویم که نابیناتر از او نیست)

به روی کودکم غیر از  "علی" آخر چه بگذارم

خودم هم مانده ام اسمی چرا زیباتر از او نیست؟

به نخلستان.. به ویرانه... به مسجد رفتم و دیدم

کسی مظلوم‌تر... محروم‌تر... تنهاتر از او نیست
موضوع: مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/05/28 | 01:43 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.