حضرت عبدالله بن الحسن(ع)- دودمه


من که عبدالله نامم در عمل عبدالحسین

زاده شیرجمل

می دوم  از خیمه ها لبیک شاه عالمین

زاده شیرجمل
موضوع: عبدالله ابن الحسن(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : سه شنبه 1398/06/12 | 08:51 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.