تبلیغات
«حسینیه» پایگاه تخصصی مدح و مرثیه - سید محمد مهدی شفیعی

اصحاب امام حسین(ع)-جناب حر ریاحی


سر را گرفت در دل چادر به دامنش

سر را گذاشت غرق تفکر به دامنش

"یا آتش محبت، یا آتش عذاب" *

او بود و شعله شعله تحیر به دامنش

دل کند از زمین که نماند الی الابد

در این مصاف، ننگ تکاثر به دامنش

آمد سوی حسین سرافکنده و خجل

می ریخت اشکهاش چنان در به دامنش

او هم شهید شد که نماند اسیر مرگ

حالا حسین بود و سر حر به دامنش

 

* إنّی وَاللّهِ اُخَیِّرُ نَفسی بَینَ الجَنَّهِ وَالنّارِ
موضوع: حر ریاحی،  اصحاب امام حسین(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : سه شنبه 1398/06/12 | 02:52 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.