تبلیغات
«حسینیه» پایگاه تخصصی مدح و مرثیه - قاسم نعمتی

حضرت قاسم بن الحسن(ع)-دودمه


پشت سر قاسم همه گفتند هوالحق

ای وای به ازرق

چون شیرجمل او بشود فاتح مطلق

ای وای به ازرق
موضوع: قاسم ابن الحسن(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1398/06/13 | 01:21 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.