حضرت علی اکبر(ع)-شهادت- دودمه


بین لشگر نعره الله اکبر آمده

شیر لشگر آمده

گویا حیدر برای فتح خیبر آمده

شیر لشگر آمده
موضوع: حضرت علی اكبر(ع)، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/06/15 | 02:38 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.