استکبار ستیزی-مرگ بر آمریکا


کانون جنایت و شرر ، آمریکا

شیطان بزرگ ومهدشر،آمریکا

یادت نروداصل برائت اینست

تا لحظه مرگ ، مرگ برآمریکا

***

باطل متزلزل است وحق پابرجاست

این وعده حقّ وسنّت پاک خداست

امروزحسین حق طلب، ایران است

امروز یزید این جهان ، آمریکاست
موضوع: حضرت رقیه(س)، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/07/12 | 03:10 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.