در مدح حضرت ابوطالب(ع)

 

ای همه جا یار رسول ‌خدا

محـرم اسـرار رسول ‌خدا

عاشق و دلـدادۀ ختـم رسـل!

پارۀ دل در قـدمت شاخـه گل

کفـر ز اسـلام تـو انـدر ستوه

کفۀ ایمان تو سنگین چو کوه

وصل نبـی را همـه ‌جـا طالبی

حامــی اســلام ابــوطالـبی

قـدر تـو برتـر ز تمـام قریش

نجـل تـو آقـا و امـام قـریش

حامی جان بـر کف پیغمبـری

جان به فدایت که اباالحیدری

قلب محبـان علـی مشهـدت

پشت نبی گرم شد از اشهدت

حضرت صادق، شه دنیا و دین

حجـت حـق، کعبـۀ اهـل‌یقین

گفت ز هـر مؤمـن یکتـاپرست

کفۀ ایمـان تـو سنگین‌تر است

صلـب تـو بایـد که علی پرورد

حجــت حــی ازلــی پــرورد

صلب تو دریا و علی گوهـرش

خواجـۀ لـولاک، ثنـاگستــرش

یـار و طرفــدار محمّــد تویی

شـاخص انصـار محمّــد تویی

رفتـن تـو غـربت اسـلام شـد

روز محمّـد ز غمـت شـام شـد

داشت پیمبر ز غمت حال حزن

سال وفات تو شدی سال حزن

روح خدایـی بـه تـن پـاک تو

لاله ایمـان دمـد از خـاک تـو

صدق و خلوص تو قبول خداست

زائـر قبـر تـو رسـول خـداست

قلب نبی سوخت بـه یـاد غمت

اشک علـی ریختــه در ماتمت

ســلام مخصـوص خـداوند تو

بر تو و بـر همسـر و فرزنـد تو

جز تـو که بـر خـدا ولی پرورد؟

جعفـر طیــار و علـی پــرورد؟

نسل عقیلت شهدای حسین

مسلمت اولین فدای حسین

تا که سحر صبح شود روز شام

بر تـو و ابنـاء تـو بـادا سـلام
✔️ موضوع : وفات حضرت ابوطالب(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/03/28 | 04:13 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات