امام زمان(عج)-به امامت رسیدن


در دست امام ما زمام عصر است

از حضرت او به پا قوام عصر است

تبریك به شیعیـان عـالـم گــوئید

آغــاز امــامت امــام عصر است
موضوع: آغاز امامت امام زمان(عج)، 
 

تاریخ درج شعر : دوشنبه 1391/11/2 | 05:48 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.