پیامبر اکرم (ص)-مدح


نازل چو کلام خالق سرمد شد

تسلیم رسول اسعد امجد شد

تا میم محمد به احد شد ملحق

ترکیب محمد و احد احمد شد
موضوع: مدح و مناجات با رسول اكرم (ص)، 
 

تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/10/26 | 06:03 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.