تقدیم به مدافعان حرم


شده گودال، اگر آخر مهمانی ها

به سرِ نیزه کشد حرف پریشانی ها

 سجده بر تربت تو میکنم اما باشرم!

کاشکی بشکند از داغ تو پیشانی ها

تا به ناموس خدا قصد جسارت نکنند

منت سنگ کشد شیشه ی ایرانی ها

پی ذبح تو به فتوای شریح آمده اند

آبرو می برد اینگونه مسلمانی ها

اهل افغان شدم آقا چو به میدان دیدم

رخ نهادی به رخ خونی افغانی ها

خطبه ی خواهرت امید به ما داده حسین!

میرسد خصم تو را وقت پشیمانی ها

بوریا پیر شد از تازگی زخم تنت

چشم پوشیده مگر نعل، ز عریانی ها 
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/02/19 | 10:56 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


همسفر وقت قیام است، بیا تا برویم

کاروان راهی شام است، بیا تا برویم

نسل آنان که زد آتش خیَم زینب را

حال تهدید نموده حرم زینب را

بین کفن پوش سپاه عجم زینب را

نصب کن در حرم دل علم زینب را

عمه جانِ نُه امام است، بیا تا برویم

عاشقم، شیوه عاشق به مَصاف آمدن است

اوج غیرت دل پر موج به دریا زدن است

کربلایی شدن امروز دمشقی شدن است

یُمن خوش در یَمَن و عدن، خلیج عَدَن است

جان پی اخذ مرام است، بیا تا برویم

شهدایی که در این رَه به خدا پیوستند

همگی گوش به فرمان ولایت هستند

هرچه عُمّال ستم خوار و ذلیل و پستند

عاشقان علوی از می عرفان مستند

صحبت از ساقی و جام است، بیا تا برویم

حال ای شیعه آزاده بگو یا زهرا

بتو این فاطمه دم داده بگو یا زهرا

داعشی از نفس افتاده بگو یا زهرا

گفتی آماده ام آماده بگو یا زهرا

فاطمه امّ کِرام است، بیا تا برویم

نروی گر تو بر آنجا دم بحران آید

دل به دریا نزنی، موج خروشان آید

خصم نامرد ز سوریّه به ایران آید

موقعیت چو شناسی به تنت جان آید

از ملک بر تو سلام است، بیا تا برویم

سوزد این منطقه از آتش شیطان عنود

فتنه ها زیر سر آل سعود است و یهود

ظلم بگذشته برادر دگر از حد و حدود

هرکه خاموش نشیند «عدمش به ز وجود»

ننگ و تسلیم حرام است، بیا تا برویم

متّحد باش در این خانه بگو یا حیدر

حذر از فتنهٔ بیگانه بگو یا حیدر

سنی و شیعه ذلیلانه بگو یا حیدر

او بُوَد شمع و تو پروانه بگو یا حیدر

مرتضی شاه اَنام است، بیا تا برویم

ساده اندیش مشو، کین عمل از تو عجب است

هان مگو جنگ سر خاک دمشق و حلب است

جنگ، مابینِ تبه کار و شهادت طلب است

عون مظلوم شدن شرط وفا و ادب است

ظلم این قوم مدام است، بیا تا برویم

بشناس ای دل من لشکر سفیانی را

ضربه زن داعشیان عربستانی را

کن دعا صولت سردار سلیمانی را

که به تصویر کشد غیرت ایرانی را

تیغ بیرون ز نیام است، بیا تا برویم

شده ای دل دم ایثار، بگو یا زینب

قدمی یکدله بردار بگو یازینب

تا شوی بر شهدا یار بگو یا زینب

جان عباس علمدار بگو یا زینب

او نگهبان خیام است، بیا تا برویم

جبهه عشق کنون مرد خطر میخواهد

یاحسین گفتن مردانه جگر میخواهد

سرور بی سر ما دادن سر میخواهد

پا نهادن به ره عشق هنر میخواهد

در کمین قوم ظلام است، بیا تا برویم

پیرو حضرت عباس بگو یا عباس

صاحب نعمت احساس بگو یا عباس

طالب فرصت حساس بگو یا عباس

قدر این نابغه بشناس بگو یا عباس

عطر سقّا به مشام است، بیا تا برویم

حَرب خسته نکند مومن محرابی را

نرساند به حرم قافله اعرابی را

سعی کن گم نکنی خط جهت یابی را

خیز و از جای بکن ریشه وهابی را

عمر این فرقه تمام است، بیا تا برویم

درد دردِ همگانی است بگو یا مهدی

روز امداد رسانی است بگو یا مهدی

دل سرای نگرانی است بگو یا مهدی

مهدی ارباب جهانی است بگو یا مهدی

یار فرمانده عام است، بیا تا برویم
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/02/19 | 10:52 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


نه بی تفاوت نه می تواند، نه می نشیند نه خواب دارد

خروش دارد همیشه دریا،  همیشه طوفان شتاب دارد

کجا تواند به بی خیالی نشستن و هی نظاره کردن

درست وقتی که بین دشمن،  علی به دستش طناب دارد

چرا نجُنبد رگی به غیرت چرا نگیرد علم به قامت

 زبان گرفته  دوباره اصغر  از آن فغان که رباب دارد

به خیمه در تب نشسته زینب،  مدافعان حرم کجایند؟

هلا!  بیاید، هرآنکسی که   به سر خیال ثواب دارد

کجاست قاسم؟ کجاست اکبر؟ چه باک اگر روی نی رود سر؟

سری نماند اگر به پیکر، چه غم؟ که زینب حجاب دارد

به سرتراشی قلندری! نه،  به هر محیطی شناوری! نه

وفا و عهد نکو بیاور که حُر شدن هم حساب دارد

گهی به والعادیات ضبحا،  گهی به فالموریات قدحا

سپاه فیل است و کی هراسم  که دشمن از ما عذاب دارد

حرم در امنیت است اگر من  نترسم از سر نترسم از تن

که عاقبت در شبی معیّن  سوال ما هم جواب دارد

هم این زمان را پیمبری کو؟ هم اشبه النّاس دیگری کو؟

صدای الله اکبری کو؟ رسیده اما نقاب دارد

حرای پیغمبرانه باید  کنار امّ القری ، بخواند

که بعثت آخرالزّمان هم نظر به امّ الکتاب دارد
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/02/19 | 10:49 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


سلام بر دل وجانِ مدافعانِ حرم

به جرئت و هیجانِ مدافعانِ حرم

وفا و معرفت و اعتقاد و عشق و ادب

بوَد به سینه نشانِ مدافعانِ حرم

فریضه است دفاع از حریم آل رسول

قسم به روح و روان مدافعانِ حرم

على است قوت قلب و حسن انیس نفوس

حسین ذکر زبان مدافعانِ حرم

مدینه و نجف و کربلا و سامره است

چهار قبله ی جان مدافعانِ حرم...

به کاظمین و خراسان طپد هزاران دل

چوقلب پر ضربان مدافعانِ حرم

به یاد شام و اسارت هنوز خون جاری است

ز چشم اشک فشان مدافعانِ حرم

برای حفظ حرم سینه کرده اند سپر

گروه سینه زنان مدافعانِ حرم

ز زینبیه( کلامی) هنوز می آید

صدای زینبیان مدافعانِ حرم
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/02/19 | 10:46 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


می پَرَد جبرئیلِ دل امشب،به هوایِ مدافعان حرم

خواهم امشب سخن بگویم از،ماجرایِ مدافعان حرم

وقتی از خانه راه افتادند،پُشتِ پا بر هرآنچه هست زدند

بویِ ذبحِ عظیم می آید،از مِنایِ مدافعانِ حرم

رویِ فرزندِخویش بوسیدند،با همان بوسه دل ز او کَندند

اولیاء خدا شدند همه،شهدایِ مدافعانِ حرم

تا شنیدند در خطر افتاد،حرمِ عمۀ امام زمان

جلوه هایی ز غیرت عباس ،شد وفایِ مدافعان حرم

بسکه با پیکری به خون غلطان،سینه زن ها به خاک افتادند

نامِ سوریه شد میانِ ما،کربلایِ مدافعان حرم

زینبیه حلب دمشق حِماء ،هرقدم جایِ پایِ زهرا شد

مادر آمد خودش تشکر کرد،از صفایِ مدافعان حرم

چه پدرها که بی پسر شده اند،چه پسرها که بی پدر شده اند

چه کمرها که خم شد این ایام،در عزایِ مدافعان حرم

همسرانی جوان سیه پوشند،خانه هاشان بدون مَرد شده

همۀ دلخوشی شان شده است،عکس هایِ مدافعان حرم

مثل ارباب عده ای تنشان ،غرقِ خون روی خاک جا مانده

در دیار ِ غریب، ،ای جانم بفدایِ مدافعان ِ حرم

این همه خون بخاک میریزد،تا که خِشتی زصحن کم نشود

در امان بودنِ حرم همه دم،شد دعایِ مدافعانِ حرم

خودِ زینب چقدر سیلی خورد،مثل زهرا به زیر پا افتاد

مادر و دخترند در عالم ،مقتدایِ مدافعانِ حرم

مادری پشت در سپر گشت ودختری بین گودیِ گودال

کوچه و قتلگاه شد هرشب ،روضه هایِ مدافعان ِ حرم

ماقسم خورده ایم وتا آخر،پایِ آقای خویش می مانیم

میگزاریم پای غیرت بر ،جایِ پایِ مدافعانِ حرم

کاش قسمت شود که آخرِکار،بار ما را هم از کرم بِخَرند

نام ماهم اضافه گردد بر ،انتهایِ مدافعانِ حرم
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1395/02/7 | 12:38 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)-مدح


یا حسین گویان عالم در پناه زینبند

عرشیان مأمور حفظ بارگاه زینبند

گوشه ای از این حرم حاشا که بردارد خراش

تا زمانی شیعیان مردِ سپاه زینبند

***

کیست گوید یک نفر همپایۀ عباس اوست

عشق این خواهر همه سرمایۀ عباس اوست

بارگاه زینب و تخریب؟!... حرفش را مزن

این حرم تا حشر زیر سایۀ عباس اوست

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، ولادت حضرت زینب(س)، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1395/02/3 | 03:51 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


در خط جهاد همیشه گمنام شدند

با ذکر حسین و زینب آرام شدند

اینان نه فقط مدافعان حرم اند

امروز مدافعان اسلام شدند

***

خوشا آنان که زینب یارشان شد

صداقت در عمل گفتارشان شد

به عباس اقتدا کردند و رفتند

علمدار حسین سردارشان شد

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1394/12/21 | 02:42 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-فاطمیه-مدافعان حرم


بهار می رسد از راه... جایتان خالی

مسافران الی الله... جایتان خالی

دوباره روضه ی مادر، دوباره "فاطمیه"

مدافعان حرم... آه... جایتان خالی

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : طلیعه فاطمیه، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1394/12/21 | 02:10 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


خوب میدانم که خیلی عاشقی

 مطمئنم دوستم داری زیاد

خوب میدانی که من عاشقترم

دوست تر دارم تو را...آری... زیاد

 

عشق ما باید که طولانی شود

بیش از این دنیا که در تاب و تبیم

هرچه که دارم فدای عشق تو

ما ولی هر دو فدای زینبیم

 

پس بیا این آب و این هم آینه

رد بکن از زیر این قرآن مرا

با همان انگشتر فیروزه ات

دور کن از  چشمْ‌زخم جان، مرا

 

باز هم کنج خرابه مانده است

ضجه های وا حسین خواهری

گریه ی بانو رقیه جان گرفت

آه...گویا باز هم بر نی، سری

  

بیشتر از این مرا رسوا مخواه

اذن میدان را بده بانوی من

عزتی داده به سرباز حرم

دست خود را تا گرفته سوی من

 

می روم...رزق شهادت را بخواه

آنچه را که در پی اش روز و شبیم

کاشکی میر و علمدارش شویم

کُلُّنا عباسُک یا زنبیم
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1394/11/27 | 11:57 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


تا چند از این داغ لبالب باشیم

در آتشِ آه و حسرت و تب باشیم

امروز در باغِ شهادت باز است

ای کاش فدائیان زینب باشیم
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1394/11/23 | 02:37 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم- بیداری اسلامی


گرفته درد ز چشمم دوباره خواب گران را

مرور می‌کنم امشب غم تمام جهان را

غم عراق و یمن را که شعله‌شعله در آتش

غم دمشق پریشان و غزّه‌ی نگران را

دلارهای یهودی، ریال‌های سعودی

ببین که برده به غارت چگونه امن و امان را

چه کودکان یتیمی که مانده بی‌سر و سامان

چه مادران غریبی که برگ‌ریزِ خزان را...

صدای ناله و شیون زِ هر کرانه بلند است

چگونه خواب ربوده‌ست چشم آدمیان را؟

جهان اگر چه کویر سکوت و بهت و تماشاست

در این دیار ببین رودهای در جریان را

ببین شکوه و شهامت چگونه ریشه دوانده

ببین قیامت قد هزار سرو روان را

ببین که عشق حسینی و آرمان خمینی

چگونه باز به میدان کشانده پیر و جوان را

درود بر شرف و عزت جوانِ دلیری

که در هوای حرم نذر می‌کند سر و جان را

چگونه دم بزنم از مدافع حرم عشق

چگونه وصف کنم آن حماسه‌های عیان را

سلام ما به خلیلی و صابری و علی‌دوست

به غیرت همدانی که خیره کرده جهان را

سلام ما به عزیزی و باغبانی و عطری

چه عاشقانه برانگیختند رشک جنان را

درود بر تقوی، شاطری و فاطمی‌اطهر

که خوانده‌اند «أ وَفَیتُ»* به‌لب امام زمان را

سلام بر سر اسکندری که بر سر نیزه

گرفت از دل هر بی‌قرار تاب و توان را

"سری به نیزه بلند است در برابر زینب"

خدا کند که نبیند رقیه زخم سِنان را

سری که بر سر نیزه رهاست عطر صدایش

وَ غرق نور خدا می‌کند کران به کران را

و «أی منقلبٍ» می‌رسد به گوش دوباره

دمی نمی‌برم از یاد شمرهای زمان را...

***

* روز عاشورا عمرو بن قرظة الانصارى از امام حسین(ع) رخصت جهاد گرفت و پس از این‌که امام(ع) اجازه فرمود، جنگى چون جنگ مشتاقان به پاداش کرد و جمع زیادی از سپاه ابن زیاد را به هلاکت رساند. او دلاورانه در محافظت از امام(ع) ایستادگی کرد تا این‌که بر اثر کثرت جراحات به خاک افتاد. آن‌گاه رو به امام حسین(ع) عرض کرد: «یَا ابْنَ رَسُولِ الله أَ وَفَیْتُ؛ یا بن رسول الله آیا به عهدم وفا کردم؟» امام(ع) در پاسخ فرمودند: «نَعَمْ أَنْتَ أَمَامِی فِی الْجَنَّةِ فَاقْرَأْ رَسُولَ الله عَنِّی السَّلَامَ وَ أَعْلِمْهُ أَنِّی فِی الْأَثَرِ؛ آرى تو پیشاپیش من در بهشتى، به رسول الله (ص) از من سلام برسان و عرضه دار که من در پى هستم [و به شما ملحق می‌شوم]» (اللهوف، ابن طاوس، ص108).
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1394/11/21 | 10:35 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام زمان(عج)-مناجات-مدافعان حرم


عشق یک سینه ی پر از آه و یک دل بی قرار میخواهد

خواب راحت برای عاشق نیست عاشقی حال زار میخواهد

دیدن یارگرچه شیرین است نیست عاشق کسی که خودبین است

حرف عشاق واقعی این است هرچه میل نگار میخواهد

مدتی هست یادمان رفته پسری مانده از تبار علی

او که مثل حسن برای قیام بی سپاه است و یار میخواهد

یار هرکس به غیر او بودیم دل به هرکس به غیر او دادیم

چه کسی را عزیز تر از او دل از این روزگار می خواهد؟

چند روزی به سمت آقاییم چندماهی به سمت دنیاییم

بی تفاوت به اینکه جاده وصل قدمی استوار می خواهد

خوش به حال مدافعان حرم عشق را در عمل نشان دادند

تا بفهمیم یوسف زهرا عاشقی جان نثار میخواهد

شیعه تنهاست یا اباصالح با همان هیبت علی برگرد

گردن دشمنان آل الله گردش ذوالفقار میخواهد

گر بگویی بمیر، میمیرم بین دستان توست تقدیرم

عبد بی دست و پا برابر تو کی ز خود اختیار می خواهد

منتقم! جان مادرت زهرا بازگرد و بگو به آن دونفر

زدن بانویی بدون پناه قلب تاریک و تار میخواهد
✔️ موضوع : مناجات فراق با امام زمان(عج)، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1394/11/16 | 07:35 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مادران شهدای مدافع حرم


واژه در واژه از دل میدان

غزلی  را  سپید  آوردند

باز هم از مدافعان حرم

یک جوان شهید آوردند

 

یک جوان با هزار شور و شعور

روز آخر ولی " زهیر "  شده

زیر تابوت مادرش می گفت :

پسرم عاقبت به خیر شده...

 

مثل  ابر بهار می بارید

غربت ماه در دل شب را

پسر با تعصب ام می گفت :

نکند قبر عمه زینب را...

 

عاقبت طاقت اش تمام شد و

دل به دریا زد و فدایی شد

پسر کربلا نرفته ی  من

سوریه رفت و کربلایی شد

 

شکر حالا شنیده ام که حرم

شده از دست دشمنان آزاد

پسر من که جای خود دارد

جان عالم فدای زینب باد

 

شیعه مرد نبرد و پیکار است

صبر دارد و خویشتن دار است

خشن و سخت میشود  وقتی

پای ناموس شیعه در کار است

 

مثل پروانه ها به گرد حرم

در طوافیم ما قدم به قدم

کشور کفر فتح خواهد شد

زیر پای " مدافعان حرم "

 

شیعه ایم و نماد احساسیم

روی این خانواده حساسیم

تحت امر حسین هستیم و

همه سرباز های عباسیم

 

تیغ ما از نیام... نزدیک است

لحظه ی انتقام نزدیک است

مردی از جنس نور می آید

اهل عالم قیام نزدیک است...
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)، وفات حضرت ام البنین(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1394/11/15 | 01:26 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

برای مدافعان حرم


نوشتم غیرت ایرانیات و

ندیدم عشق پاکستانیات و

میون جون فداهای تو بی بی!

بمیرم غربت افغانیات و... 
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)، شهدا و دفاع مقدس،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1394/11/7 | 08:59 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

زبان حال مدافعان حرم


زیبایی عشق را نشان خواهم داد

دل را به نگار رایگان خواهم داد

در قلب من احساس پشیمانی نیست

گر زنده شوم دوباره جان خواهم داد
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1394/11/2 | 02:25 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت ورود کاروان شهدای گمنام و شهدای مدافع حرم به میهن اسلامی

امام زمان(عج)-مناجات


هر لاله ی پرپر به وطن بر می گشت

انگار که جان من به تن بر می گشت

یعقوب شده دو چشم اشک افشانم

ای کاش دگر یوسف من بر می گشت
✔️ موضوع : مناجات فراق با امام زمان(عج)، شهدا و دفاع مقدس، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1394/11/2 | 02:06 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به شهید جهاد مغنیه و همه شهدای مدافع حرم:


یکی هم سن من، هم سن تو، اهل همینجا بود

یکی مثل من و تو، تووی قلبش آرزوها بود

میون دفتراش عشقی بدون مرز پیدا بود

پدر یک روز رفت، اما چه جای غصه؟ .... آقا بود

دلش تفسیر نصرالله ، چمران خون تو رگهاش

جهاد اسمش، جهاد رسمش، جهاد اندیشه و رویاش

یکی میوفته صدتا مرد برمی‌خیزن از خونش

یکی میره، می‌مونن هم قطارا پای پیمونش

جهادی هست در این راه، تا خون عمادی هست

عمادی هست در این رزم، تا وقتی جهادی هست

شبا گریونن اونهایی که روزا مردِ مِیدونن

می خندن با یتیما و براشون شعر می خونن

درِ باغ شهادت پیش روی عاشقا بازه

فقط عشقه که توو میدون از آدم مرد میسازه

نشون دادیم به عالم توو حرمها شور غیرت رو

خود زینب جدا کرده علمدارای این خط رو

عیار مرد در شور نبرد و گَرد مِیدونه

جهاد اسم من و تو نیست تنها، رسم مردونه

رهایی تو ای پروانه از پیله مبارک باد

برای مومنین دنیا، پیمبر گفت زندونه

برای تو چه پایانی، چه تقدیری مقدر بود

دم آخر، سرت رو دامن سالار بی سر بود

یکی میوفته صدتا مرد برمی‌خیزن از خونش

یکی میره، می‌مونن هم قطارا پای پیمونش

جهاد ما ادامه داره تا ظلم و تباهی هست

همیشه خاک سرخی هست تا کاخ سیاهی هست
✔️ موضوع : شهدا و دفاع مقدس، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1394/11/2 | 01:04 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به پیشگاه همسران شهدا خصوصا  همسران شهدای مدافع حرم


رفتی و شوق موندنم رو بردی

کبوتری شدم که پر نداره

میسوزم و میسوزم و میسوزم

از حال من کسی خبر نداره

 

دیشب یه عکس بچگیتو دیدم

نمیدونی باهاش چه حالی کردم

غذایی رو که دوس داری پختم و

باز سر سفره جاتو خالی کردم

 

کاشکی میشد ببینمت دوباره

کاشکی میشد بازم دورت بگردم

دیشب نیومدی به خوابم ولی

جات خالی بود تا صبح گریه کردم

 

دست خودم نیس که ... خدا شاهده

حس میکنم همه ش نشستی پیشم

نمیتونم بغضمو مخفی کنم

اسمتو میشنوم یه حالی میشم

 

نیستی خودت شبا برا بچه هات

قصه مردونگی تو میخونم

گفته بودی میری که برنگردی

گفتم تا آخرش به پات میمونم

 

نوشتی که محاصره شدیده

عزیز من این لحظه آخره

آخرم این پیاممو ندیدی

نوشته بودم منو یادت نره
✔️ موضوع : شهدا و دفاع مقدس، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1394/10/30 | 09:45 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


ای کاش که دل را به حرم پر بدهیم

با صوت رسا نام تو را سر بدهیم

ما با دل خون منتظریم ای بانو

تا پای محبت شما سر بدهیم

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1394/10/26 | 01:51 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به شهدای مدافع


از جان خویش صرف نظر کرده ایم ما

خود را برای دوست سپر کرده ایم ما

دست دعای عمه ی سادات پشت ماست

احساس میکنیم نظر کرده ایم ما

عمریست آیه های جهاد و قیام را

در مکتب حسین ز بر کرده ایم ما

از سمت و سوی کرب و بلا چون نسیم صبح

هر روز تا به شام گذر کرده ایم ما

این روزهای سرد زمستان شام را

با عشق زینب است که سر کرده ایم ما

با اسم رمز حضرت عباس بین رزم

صف های خصم زیر و زبر کرده ایم ما

این چشم های منتظر تیغ و تیر را

با روضه های علقمه تر کرده ایم ما

ما چون حسین عازم کوی شهادتیم

از مرگ بی مصاف حذر کرده ایم ما

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/10/14 | 04:03 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


اهل غوغا مدافعان حرم

نسل زهرا مدافعان حرم

یا ابالفضل گفته و زده اند

دل به دریا مدافعان حرم

تا ابد درس عاشقی دادند

یاد دنیا مدافعان حرم

تا که گفتیم اولیاءالله

گفت آقا مدافعان حرم*

فکر و ذکر تمام سینه زنان

شده حالا مدافعان حرم

بیشتر از تمام این عالم

دارد اینجا مدافعان حرم

ما نداریم عرضه تا بشوند

الگوی ما مدافعان حرم

کاش محشورمان کند فردا

فاطمه با مدافعان حرم

حضرت صاحب الزمان بنویس

نام ما را مدافعان حرم

 

* نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: رهبری در این دیدار گفتند، آیا در زمان حیات شهیدِ خود به این نکته توجه داشتید که آن ها از اولیاء الهی به شمار می روند؟
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1394/10/12 | 11:20 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافع حرم عمه سادات(س) شهید حمید رضا اسد اللهی


نیمۀ ماه از این شهر، عجب ماهى رفت

رفت تا عمه سادات, عجب راهى رفت

اسد الله شدن مرحله اى از سلک است

اسداللهى ما هم اسداللهى رفت
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/10/7 | 01:02 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


حرم زینب عجب حال و هوایی دارد

سوریه، فیض شهادت چه صفایی دارد

بنویسید به روی کفن این شهداء

چقدر عمه ی سادات فدایی دارد

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1394/09/18 | 05:55 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم حضرت زینب(س)

امام حسین(ع)-مناجات


دیروز کسى پیش کسى نام تو را برد

گفتم که بمیرم دگران یاد بگیرند

من عشق تو را از پدرم یاد گرفتم

کار پدران را پسران یاد بگیرند

ای سوخته دل این نظرى که به تو کردند

زود است که صاحب نظران یاد بگیرند

**

اولاد فداى حرم عمه ى سادات

اى کاش تمام پدران یاد بگیرند...
✔️ موضوع : مدح و مناجات با امام حسین(ع)، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1394/09/3 | 03:34 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به شهدای مدافع حرم

حضرت رقیه(س)-در محکومیت تکفیری ها


من سه ساله سند ظلم به آل اللهم

آسمان علی و آل علی را ماهم

بی سبب نیست اگر راه به دلها بردم

عشق را ارثیه از حضرت زهرا بردم

نوهء حیدرم و در رگ من خون علیست

این بزرگی و شجاعت همه مرهون علیست

من همانم که ز اشکم به فلک ولوله بود

پای من بسته به زنجیر غم و سلسله بود

من همانم که زدم ناله و کردم فریاد

آبروی اموی پیش همه رفت به باد

عشق را با هنر گریه ام آمیخته ام

شام را بر سر کفّار فرو ریخته ام

باب حاجات شدم جود و کرم کار من است

عمویم حضرت عباس نگهدار من است

شیعیان در تب و تابند علی جان مددی

غیرت شیعه شده غیرت حجربن عدی

سخن از نسل یزید بن معاویه شده

پای یک عدهء کم ، باز به سوریه شده

یادشان رفته که کاخ اموی گشت خراب

یادشان رفته شکست علوی بود سراب

شام ، امروز اگر صحنۀ درگیری هاست

مُنجر ، این قصّه به سر کوبیِ تکفیری هاست

وای اگر باز ، رگ حیدریم برخیزد

باز ، شامات به یک لحظه بهم می ریزد

برسانید به گوش سلفی ها سخنم

که علمدار دفاع از حرم عمه منم

عمه خود فاتح میدان عراق و شام است

فکر فتح حرمش فکر و خیالی خام است

عمویم حضرت عباس به ما حساس است

چارهء کار به دست قلم عباس است

شیعه تا هست کسی قصد تقابل نکند

ایستادیم ، بگو  فکر چپاول نکند

پرچم گنبد عمه همۀ عزت ماست

نام عباس که آید سند قدرت ماست

کور خواندند ، حرم جای حرامی ها نیست

یک اشاره که کند حضرت سقّا کافیست

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : حضرت رقیه(س)، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)، محکومیت هتک حرمت مقدسات،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1394/08/27 | 08:38 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم حضرت زینب(س)


چقدر با شعف و تاب و تب شهید شدند

برای دختر شاه عرب شهید شدند

برای حفظ حرم سینه را سپر کردند

شبیه عابس و حر و وهب شهید شدند

من الغریب به آنها رسید نامه عشق

مدافعان حرم منتخب شهید شدند

برای او نوه های غلام ترکی و جُون

چقدر آدم عالی نسب شهید شدند

به احترام قدمهای حضرت زینب

دمشق یا که نشد، در حلب شهید شدند

برای روضه ی آن دست بسته می مردند

میان روضه ی او شب به شب شهید شدند

مسیر قافله تا شام گریه ها کم داشت

گریستند و وجب در وجب شهید شدند

نوای بر لب آنها ذبیح العطشان بود

گمان کنم که همه تشنه لب شهید شدند

به اقتضای ادب بر سر بریده شاه

همه بدون سر و با ادب شهید شدند

***

از سایت بی پلاک
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/08/25 | 02:18 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


هر زمان از غیب برگوش درون

آیدم بانگ الیهِ الرّاجِعونْ

سیر تا عرش خدا،گر بایدت

اقتدا بر شاه بی سر بایدت

هرکه را شوری به سر ازکربلاست

مستحق اَلبَلاءُ لِلْوِلاست

در طریق عشقبازی و جنون

یک وضو باید بسازم من ز خون

ذکر استرجاعم آهنگ من است

سر به روی پیکرم ننگ من است

عاشقان را با تعلّق ها چه کار

سر به تن اینجا نمی آید به کار

آن گروهی کز تعلّق رسته اند

روز اول عهد،با خون بسته اند

 از تعلّق، از تعیُّن، رسته ایم

عهد را درعشق، با جان بسته ایم

 گر به جان ما را زَنَد مولا محک

لَیتَنا یٰا لَیتَنا کُنّا مَعَک...

حرف در این جایگه بایسته نیست

لاف عشق از چون منی شایسته نیست

أَمْ حَسِبْتُم خواند و شوری آفرید

عشق را معنا ازآن سر شد پدید

عشق آن باشد که عابس وار..مَرد

بی زره آیی به میدان نبرد

یا که چون آن عاشق شوریده حال

در نماز عاشقی رفتن ز حال

در حمایت از ولی، روح نماز

تیرباران می شوی و سرفراز

آن سعید،آن پور عبدالله بود

بنده ی آگاه این درگاه بود

قاف تا قاف جهان تا پا گرفت

عشق زین هفتاد و دوگل معنا گرفت
✔️ موضوع : شهدا و دفاع مقدس، مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1394/08/20 | 01:32 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


خبر آمیخته با بغضِ گلوگیر شده ست 

سیلِ دلشوره و آشوب سرازیر شده ست 

سرِ دین طعمه ی سرنیزه ی تکفیر شده ست 

هر که در مدح علی شعر جدید آورده ست

گویی از معرکه ها نعش شهید آورده ست

روضه مشک رسیده ست به بی آبی ها 

خون حق می چکد از ابروی محرابی ها 

باز هم حرمله... سرجوخه وهابی ها 

کوچه پس کوچه ی آینده به خون تر شده است

باز، بوزینه‌ی کابوس به منبر شده است

خط و ربطِ عرب ای کاش که کاشی گردند 

تا حرم همسفر "قافله باشی" گردند 

لاشه خواران سقیفه، متلاشی گردند

می زند قهقهه "القارعه" بر خامی شان

خون دین می چکد از "دولت اسلامی" شان

بنویسید تب ناخلفی ها ممنوع!

هدف، آزاد شده، بی هدفی ها ممنوع! 

در دل عرش ورود سلفی ها ممنوع! 

عرش یک روضه ی داغ است که داغ و گیراست

عرش... گفتیم که نام دگر سامرّاست!  

شرق در فتنه اصحاب شمال افتاده ست 

بر رخ غرب از این حادثه خال افتاده ست 

وا شده مشت و از این چفیه، عقال افتاده ست 

گویی از هرچه که زشتی ست، کفی هم کافی ست!

جهت خشم خدا یک سلفی هم کافی ست!

تا "بهار عربی" روی علف باز کند

جبهه در شام و عراق از سه طرف باز کند 

وای اگر دست کجی پا به "نجف" باز کند 

عاشق شیر خدا، وارث شمشیر خداست

سینه ی "سنی و شیعه" سپر شیر خداست  

لخت خون جگر ماست به روی لبشان 

کوره ی دوزخیان، گوشه نشین تبشان 

لهجه عبری و لحن عربی مکتبشان 

"نیل" را تا به "فرات" - آنچه که بود آتش زد

شک مکن ما همه را مکر یهود آتش زد  

بی جگرها جگر حمزه به دندان گیرند 

انتقام احد و بدر ز طفلان گیرند 

چه تقاصی ز لب قاری قرآن گیرند 

بیشتر زانکه از این قوم بدی می جوشد

از زمین غیرت "حجر بن عَدی" می جوشد  

گره انگار نه انگار به کار افتاده

 سایه سرکش ما گردن دار افتاده 

چشم بی غیرت اگر سمت "مزار" افتاده 

صاعقه در نفس ابری خود کاشته ایم

به سر هر مژه ای یک قمه برداشتیه ایم   

سنگ تکفیر به آیینه ی مذهب؟! هیهات! 

ذوالفقار علی و رحم به مرحب؟! هیهات! 

دست خولی طرف معجر زینب؟! هیهات! 

ما نمک خورده‌ی عشقیم به زینب سوگند

پاسبانان دمشقیم به زینب سوگند

داس تکفیر گل از ریشه بچیند؟! هرگز! 

کفر بر سینه‌ی توحید نشیند؟! هرگز! 

مرتضی همسر خود کشته ببیند؟! هرگز! 

پایتان گر طرف "کرب و بلا" باز شود

آخرین جنگ جهانی حق آغاز شود

خوش خیالی ست مرامی که اجاقش کور است 

مفتی نفتی این حرملگان مزدور است 

قصه حنجره و تیرِ سه پر مشهور است 

خار در چشم سعودی شده "بیداری ما"

باز کابوس یهودی شده "بیداری ما"

رگ بیداری ما شد شریانی که زدند 

بشنوی "بر دهل جنگ جهانی که زدند"

 پاسخ شیعه  به هر زخم زبانی که زدند 

بذر غیرت سر خاک شهدا می کاریم

پاسخ شیعه همین است که صاحب داریم
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)، محکومیت هتک حرمت مقدسات، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1394/08/19 | 08:47 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


واسه موندن یه عالم ناز داره

مدافع بودنش هم راز داره

سرش رو داد تا عالم بفهمه

حریم زینبی سرباز داره
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/08/18 | 02:06 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

تقدیم به مدافعان حرم


وصیت نامشو دیشب نوشته

فقط از کربلا مطلب نوشته

رو بازوبند سرخ روی بازوش

"انا عباسک زینب " نوشته
✔️ موضوع : مدافعان حرم اهل بیت(علیهم السلام)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/08/18 | 01:57 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 4 :: 1 2 3 4
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات