مناجات با خدا-شب قدر-روضه امیرالمومنین(ع)


دست من خالی است و چشمانی

پُرِ اشک و گناه آوردم

از خودم هم فراری ام، امشب

من به اینجا پناه آوردم

 

چیز بهتر نداشتم، با خود

غیر ازین چشم های گریانم

گریه ام قاطی ریا شده است

اشک خالص که نیست، میدانم

 

باخودم فکر می کنم گاهی

" بی حیا این هزارمین بار است"

در دلم وحی می شود انگار

که دوباره بیا که غفار است

 

سال ها بنده ی خودم بودم

هی خودم را فریب می دادم

همه چیزم به پای نفسم رفت

جان مولا برس به فریادم

 

قسمت می دهم تورا حقِ

خانه ای که درش در آتش سوخت

قسمت می دهم به آن مردی

که پَر همسرش در آتش سوخت

 

به همان ذوالفقار تنها که

سپرش را مقابلش کشتند

به علی که دو دست او بستند

همسرش را مقابلش کشتند

 

یا الهی به حق آن اشک و

گریه های درون چاه علی

آهِ مرد غریب می گیرد

قسمت می دهم به آه علی

 

روسیاهم خدا و حقِ من است

به رویم درب بسته مانده اگر

روضه میخوانم و یقین دارم

گره ام باز می شود آخر

 

می روم با دوچشم گریانم

 

به در خانه ی علی امشب

آن علی که حدود سی سال است

کم کَمَک جانش آمده بر لب

 

خاطرات گذشته می کشد و

فکر فردا عذاب می دهدش

تب مولا که می رود بالا

دست عباس، آب می دهدش

 

به حسن خیره می شود گاهی

یاد کوچه ... و می رود از حال

به حسینش نگاه می کند و

روضه می خواند از تهِ گودال

 

حسنم پس چرا از آن سیلی

هیچ حرفی به من نمی گفتی؟

نگرانم حسین جان! روزی

زیر پاهای اسب می افتی

 

چقدر حرف های ناگفته

از وصایای همسرش دارد

به حسینش نگاه می کند و

گوشه چشمی به دخترش دارد

 

همه ی ماجرای فردا را

از دوچشم حسین خود می خواند

یاد آن نیزه ها و خنجر ها...

خیره بر حنجر پسر می ماند

 

همه ی روضه های کرب و بلا

باهم از پیش چشم او رد شد

آه این قامت رشید حسین

قسمت سم اسب خواهد شد

 

لحظه های وداع آخر تا

خواست زیر گلوش بوسه زند

یادش آمد که هیچ شمشیری

جای این بوسه را نمی بُرد

 

تا به زینب نکاه می کرد...آه

صورتش غرق حسِ غربت بود

آخر این ناز دانه ی بابا

سرنوشتش غم و اسارت بود؟
✔️ موضوع : مناجات با خـدا، شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)، شب قدر،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 05:51 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شهادت


رویت هماره در نظر ماست یا علی

زخمت جراحت جگر ماست یا علی

خونی که ریخت بر روی سجّاده ات زخاک

اشک همیشه در بصر ماست یا علی

ما امّتیم و تو پدرِ کلّ امّتی

داغ تو ماتم پدر ماست یا علی

ما را زطینت تو خدا آفریده است

زخم سر تو زخم سر ماست یا علی

چون نخل قد خمیده کشیدیم سر به جیب

خرما نه، خون دل، ثمر ماست یا علی

این اشگها که در دل شب بر تو ریختیم

تنها ستارۀ سحر ماست یا علی

حتّی اگر به وادی جنّت سفر کنیم

زخم دل تو همسفر ماست یا علی

چاهی که ناله های تو را ضبط کرده است

این سینه های پر شرر ماست یا علی

تابوت تو است تا صف محشر به دوش ما

دریای اشک، چشم ترِ ماست یا علی

این افتخار بس که بگویند اهلبیت

"میثم" مقیم خاک در ماست یا علی
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 04:37 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شب شهادت


مرغ جان پر زند از پیکر روحانی مولا

عرق مرگ نشسته است به پیشانی مولا

گر چه آزاد شد از حبس بدن، جان عزیزش

نشد از سینه رها نالۀ زندانی مولا

مسجد و منبر و محراب، بنالید خدا را

که زخون شسته شده صورت نورانی مولا

نخل خرما دل شب آمده سیراب زاشکش

چاه دارد خبر از نالۀ پنهانی مولا

مسجد و منبر و سجّاده و محراب پر از خون

بزم عشقی است که نازد به گل افشانی مولا

سفره های تهی و گریۀ اطفال و خرابه

همه هستند گواه شب مهمانی مولا

شیر بر قاتل خود بخشد و شمشیر به دشمن

بخدا مثل خدا نیست کسی ثانی مولا

مرغ شب پای مناجات علی گرید و گوید

معجز نوح کجا و دل طوفانی مولا

گو بدوزند لب از (میثم) و گیرند زبانش

همه اعضاش بود گرم ثناخوانی مولا
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 04:33 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شهادت


گشته به ماه رخ عیان اشگ دو دیدۀ علی

بوی جدائی آید از رنگ پریدۀ علی

دل شده چاه کوفه و گشته به دیده ام عیان

صورت خون گرفته و قدّ خمیدۀ علی

یاد ز تربتش کنم گریه به غربتش کنم

می چکد از دو دیده ام خونِ چکیدۀ علی

اشک و سکوت زینبش حمل جنازه در شبش

خاطره ای ز غربت یار شهیدۀ علی

ناله به چاه می زند شعله به ماه می زند

نیمه شب از درون دل آه کشیدۀ علی

وجه خداست لاله گون چشم حسین پر ز خون

اشک حسن چکیده بر فرق دریدۀ علی

شدّت قهر را ببین پستی دهر را ببین

فاطمه را عدو زند پیش دو دیدۀ علی

زهر رسیده بر دلش شیر دهد به قاتلش

بوده به خصم، دوستی مکتب و ایدۀ علی

فاطمۀ شهیده کو تا نگرد که همچو او

خم شده سرو قامت دخت رشیدۀ علی

سوز کلام «میثمش» بوده ز آتش غمش

نالۀ اوست از دل درد کشیدۀ علی
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 04:29 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-بستر شهادت


مرغ شب، عاشق دعای من است

چاه مشتاق ناله های من است

دامن بی گناه نخلستان

خجل از اشک بی صدای من است

دفتر خاطرات غربت من

فرقِ از یکدگر جدای من است

من طبیب و دوا نمی خواهم

دیدن فاطمه دوای من است

لب فرو بستم و نفس به نفس

فاطمه فاطمه نوای من است

شیر را بهر قاتلم ببرید

گر چه این آخرین غذای من است

هر که خوبی کند جزا گیرد

صورت غرق خون جزای من است

من غریبم ولی خدا داند

هر دلی محفل عزای من است

اشک من قصۀ غریبی من

مرگ من حاصل دعای من است

گه گهی کز خرابه می گذرید

پیری آنجاست آشنای من است

احترامش کنید کان بیمار

همدم و یار با وفای من است

(میثم) از ماتمم نوا سر کن

عالم از گریه نینوای من است
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 04:26 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شب شهادت


بر چشمهای مضطر من رحم کن مرو

منت گذار بر سر من رحم کن مرو

هرگز قسم به فاطمه بابا نخورده ام

اینبار جان مادر من رحم کن مرو

خون سرت  عزای من اما حنای توست

بر روضه های پرپر من رحم کن مرو

دست دعا گرفتی و بی تاب رفتنی

امن یجیب مضطر من رحم کن مرو

میترسم از جدایی و از سال شصت و یک

بر آن  شهید بی سر من رحم کن مرو 

 ای وای من ز خنجر کُند و گلوی سرخ

برحنجر برادر من رحم کن مرو

می ترسم از غروب  دهم دشت کربلا

بابای من  به معجر من رحم کن مرو
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 04:14 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شب شهادت


صبرم تمام شد کفنم را بیاورید

رخت رهایی از بدنم را بیاورید 

روحم میان این قفس تنگ خسته است

از عرش نور پیرهنم را بیاورید 

هر جا که هست فاطمه آنجاست خانه ام

من را برید یا وطنم را بیاورید 

با یاد چادرش نفسم تنگ می شود

آن یادگاری کهنم را بیاورید 

دنیا جهنمی شد از آتش فراق

تابوت من، بهشت تنم را بیاورید 

باید حسین را به علمدار بسپرم

عباس کاشف محنم را بیاورید 
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 04:09 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت


در کوفه نبود مرد الّا حیدر

یار همه بود و بود تنها حیدر

تا بود نشد ولی پس از کرببلا

از کوفه گرفت مزد خود را حیدر
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 03:59 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-مدح و شهادت


علی را غربتی سیال سوزاند

حدیث آن در و خلخال سوزاند

عدالت فکر هر روز و شبش بود

علی را شمع بیت المال سوزاند
✔️ موضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 03:54 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام علی(ع)-مدح و مصیبت


غم علی غصه علی ناله علی درد علی

دم علی  آه علی خسته ترین مرد علی

گرمی جنگ به شمشیر علی بود ولی

پیش هر اشک یتیمی عرق سرد علی

گردو خاکی به ره انداخت که گم شد خیبر

همه دیدند که برخاست از آن گرد علی

گره ای کار علی خورد که افتاد از پا

گر چه  از کار  دو عالم گره واکرد علی

غیر یک داغ  میان همه آماج بلا

خم به ابروی خودش آه  نیاورد علی

هیچکس محرم رازش نشد و تنها ماند

بعداز  آن زوج جوانش همه جا  فرد علی 
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1397/03/15 | 03:50 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شب نوزدهم-بستر شهادت


دوباره سهم زینب کرده غم، بیمار داری را

دل خون را، نگاه مضطرب را، بی قراری را

کسی از خانه بیرون رفته، گویا دیر هم کرده

دوباره خانه دارد می چشد چشم انتظاری را 

صدایی می رسد از سجده گاه مسجد کوفه

که "نوشیدم به رب کعبه جام رستگاری را"

پدر می آید و در دست یاران دستهای او

کجا سد می کند لبخند او خون های جاری را؟!

پدر پوشانده با عمامه و دست و عبا سر را

مبادا دخترش یک دم ببیند زخم کاری را

مگو با گریه ی فرزندها: آهسته...آهسته...

که می دانند اهل خانه رسم سوگواری را

...

شب قدر است، با من ذکر یا الله و یا حیدر...

ببین آورده ام با خود هر آنچه دوست داری را
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)، ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1397/03/14 | 04:17 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-بستر شهادت


دشمنان این روزها حرف دو پهلو می زنند

دوستانت یک به یک دارند زانو می زنند

از نگاه انداختن در چهره ات شرمنده اند

علتش اینست کمتر خنجر از رو می زنند

تو پی تقسیم نانی، عده ای در خوابشان

خاک بیت المال را دارند جارو می زنند

یک نفر باید بگوید زخمت از شمشیر نیست

بر سر تو بی جهت دارند دارو می زنند 

خوب شد رفتی ندیدی شرطه ها دور بقیع

روبرومان دست هاشان را به پهلو می زنند! 
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)، شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1397/03/14 | 04:13 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت-بصیرت انقلابی-فتنه


مصیبت است که با ذوالفقار هم بوده

برای یاری دین جان نثار هم بوده

هم اهل ذکر و مناجات و خواندن قرآن

برای گریه شدن بی قرار هم بوده

مگر غریب تر از این ؟! که دشمن حیدر

کنار او وسط کارزار هم بوده

کدام درد ، از این بیشتر که قاتل او

به وقت ضربه زدن روزه دار هم بوده

فقط نه در سحر قدر ، دشمن مولا

به ظهر کرببلا پا به کار هم بوده

همیشه اهل نماز شب است این دشمن

نماز خوانده ولی نیزه دار هم بوده

نه اینکه هر که علی گفت انقلابی شد

که دشمن علی اهل شعار هم بوده

همیشه شیعه ی حیدر میان معرکه است

به نخل بسته شده سر به دار هم بوده

خدا کند که بگویند بعد رفتنمان

شهید ، شیعه ی چشم انتظار هم بوده
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،


تاریخ درج شعر : شنبه 1396/03/27 | 07:11 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت


هر روز به حیله ایی علی را کشتند

هر دم به وسیله ایی علی را کشتند

از بس که حسادت و خیانت کردند

با جهل قبیله ایی علی را کشتند
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 07:23 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت- دودمه


آن قلافی که به کوچه بازوی زهرا شکست

وا مصیبت زین عزا

تیغ آن محراب کوفه فرق حیدر را شکست

وا مصیبت زین عزا

***

درد پنهان علی امشب مداوا می شود

ناله برپا می شود

با رُخی غرق به خون مهمان زهرا می شود

ناله برپا می شود

 
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)، ضربت خوردن امام علی(ع)، شام غریبان وبعد ازشهادت علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 06:45 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شب شهادت


امشب سیاه، خیمۀ هفت آسمان شده

آثار مرگ در رخ مولا عیان شده

امشب طبیب هم به علی گریه میکند

تنها نه اشک دیدۀ زینب روان شده

طفلان کوفه شیر نیارید بر علی

کو عازم سفر به ریاض جنان شده

امشب شود به خلد هم آغوش مصطفی

سرو قدی که از غم زهرا کمان شده

ای نخل ها به جای رطب خون دل دهید

زیرا که لاله زار ولایت خزان شده

امشب به یاد شیر خدا سفرۀ غذا

در هر خرابه سفرۀ بی آب و نان شده

قنبر تو هم بلال شو و یک اذان بگو

کامشب سیه بدیدۀ زینب جهان شده

هر شب اذا شیر خدا بود و کوفه بود

امشب خروش کوفه صدای اذان شده

با خون او به خاک مصلی نوشته اند

محراب، قتلگاه امام زمان شده

(میثم) غم علی نتوان گفت یا نوشت

کار از قلم گذشته و اعجز، بیان شده
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 06:12 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت


اگرچه زخم به فرقش سه روز منزل داشت

علی جراحت سر را همیشه در دل داشت

نه پنج سال خلافت، که پیش از آن هم نیز

دلی به سینه چنان مرغ نیم بسمل داشت

دمی که آینهٔ آب چاه را می‌دید

هزار حنجره فریاد در مقابل داشت

بلند دست کریمش ز دیده پنهان بود

چو بوته‌ای که در آغوش خاک حاصل داشت

به نخل عاطفه اش دست هیچ کس نرسید

به ذره چون دل خورشید، مِهر کامل داشت

اگر شبانه به اطعام سائلان می‌رفت

-به جان فاطمه- شرم از نگاه سائل داشت

پس از شهادت زهرا، علی ز عمق وجود

همیشه در دل خود انتظار قاتل داشت
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 06:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-مدح و شهادت


جان با هیجان گِرد سرش می‌گردید

پروانه‌ی دل دور و برش می‌گردید

در عمرِ کمِ زمامداریِ علی

اسلام، به گِرد محورش می‌گردید

***

آفاق کجا نور جَلی را حس کرد؟

آرامش صبح اَزَلی را حس کرد؟

جز پنج بهار فرصت زود گذر

کی طعم عدالت علی را حس کرد؟

***

دل جام بلی ز روی میل از تو گرفت

تأثیر، ستاره‌ی سهیل از تو گرفت

ای روح دعا بعد تو شد عالمتاب

انوار دعایی که کمیل از تو گرفت

***

زیبایی چشمه‌سار در چشمش بود

دلتنگی و انتظار در چشمش بود

در کوفه‌ی بی‌وفا صبوری می‌کرد

با آن‌که همیشه خار در چشمش بود

***

شد تنگ غروب و بر دلم آه نشست

در دامن شب ستاره با ماه نشست

شیون ز کبوتران چاهی برخاست

فریاد تو وقتی به دل چاه نشست

***

برخاست، که عزم و استواری این است

بنشست، که صبر و بردباری این است

ذکر لب او «فُزتُ و رَبِّ الکعبه» است

در حال سجود، رستگاری این است

***

در چشم من آئینه علی، آب علی‌ست

مهتاب علی، مهر جهانتاب علی‌ست

خون سر او، کنار سجّاده نوشت

«مظلوم‌ترین شهیدِ محراب علی‌ست»

***

دریا بود و گهر به ساحل می‌داد

انگشتری خویش به سائل می‌داد

از کیسه‌ی نان خشک می‌کرد افطار

از کاسه‌ی شیر خود به قاتل می‌داد

***

گفتند: که پیش از عدم آمد به وجود

آن صدرنشین مسند غیب و شهود

یک روز طلوع کرد از کعبه‌ی عشق

یک روز غروب کرد در حال سجود

***

ای روح کرم که مظهر احسانی

«آنی» که اشاره کرد «حافظ» آنی

خورشیدی و ذرّه پروری آیینت

آیینه‌ی «هَل اَتی عَلَی الاِنسانی»

***

ای نام تو «دافِعُ النِّقَم» یا مولا

وی یاد تو «سابغُ النّعَم» یا مولا

ای چشم خدا، گوشه‌ی چشمی، که گرفت

آیینه‌ی دل، غبارِ غم یا مولا

***

مطلوب تمام اولیاء مطلب اوست

آیات توکّل و رضا بر لب اوست

رایات قیام و صلح و صبر و ایثار

بر دوش حسین و حسن و زینب اوست
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 05:54 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت


در ظلمت جهل، نور مهتاب علی است

مصداق رکوع و سجده ی ناب علی است

در شام اگر چه بی نمازش خواندند

مظلوم ترین شهید محراب علی است
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 05:45 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-بستر شهادت


از نگاه پسرت سمتِ سرت ریخت دلم

دست تو سرد شد و چشم ترت ریخت دلم

از سخنهای طبیبی که تو را کرد جواب

از نگاه همه در دور و برت ریخت دلم

مادرم فاطمه را در نظرت می بینم

ریخت از فرق تو خونِ جگرت ریخت دلم

دست عباس سپردی همۀ ما را بعد

از نگاه تو به دست قمرت ریخت دلم

نفس من به نفسهای تو بند است پدر

از نفسهای کم و مختصرت  ریخت دلم

سمتِ کوچه نظرم جلب شد و آنجا ، با

دیدنِ جمعیتِ پشت درت ریخت دلم

رخ مهتابیِ تو روز مرا چون شب کرد

خون فرق سر تو خون به دل زینب کرد

این غم آنست که یک روزه مرا پیر کند

کیست تا حال منِ غمزده تفسیر کند

بس که این زخم عمیق است و ز تو خون رفته

شیر هم سخت ، بعید است که تأثیر کند

کاش می مُردم و این گونه نمی دیدم که

رنگ رخسار تو  هر ثانیه تغییر کند

پشت در گفت یتیمی که مگر سابقه داشت

بی غذا باشم و خرمای علی دیر کند

رحمت حق به دو چشمی که به قصد قربت

گریه بر غربت این زخمیِ شمشیر کند

کاش پیک اجل این بار کند صرف نظر

لااقل کاش کمی هم شده تأخیر کند

کاش فکری تو به حال دل و آهم بکنی

چشم خود باز کنی باز نگاهم بکنی

ظاهراً زخم ، عمیق است و شفا نیست که نیست

سرِ مُنشق شده را هیچ دوا نیست که نیست

می روی بعدِ تو شاید که بفهمد کوفه

هیچ کس مرد تر از شیر خدا نیست که نیست

کیسۀ نان و رطب هم به تو می ریزد اشک

که گرسنه است یتیمیّ و غذا نیست که نیست

کوفه نشناخت تو را بعدِ نبودِ تو چه سود

پشت در جمع شده مَردُم و جا نیست که نیست

داغ تو داغ بزرگیست که تا آخر عمر

مرهمی بر جگر خستۀ ما نیست که نیست

با اشاره به من  و تشنه لبت فهماندی

هیچ داغی چو غم کرببلا نیست که نیست

چشم تو ماتِ ابالفضل شد و ماتِ حسین

روضه خواندی دمِ رفتن به مصیباتِ حسین

وای اگر کرببلا ختم به گودال شود

سیلی شمر و سنان قسمت اطفال شود

وای اگر کار به غارت بکشد وای اگر

باز از پای زنان زینت و خلخال شود

وای اگر سید و سالار شهیدان روی خاک

آنقَدَر خون زتنش رفته و بی حال شود

وای اگر پیکر بی جان تمام شهدا

زیر پا داخل گودال لگد مال شود

وای اگر باز شود پای عدو سمت حرم

یک دقیقه ز غمش بیشتر از سال شود

وای اگر نیزه و شمشیر خورَد از چپ و راست

تا پرستوی حرم بی پر و بی بال شود

وای اگر اینکه جدا از بدنش سر گردد

با نوک چکمۀ ملعون بدنش بر گردد 
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 05:43 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-بستر شهادت


دلت هوای اجل کرده نیمه جانی تو

در انتظار و هوایی آسمانی تو

بیا بگیر ز اسم خودت مدد ، برخیز

هنوز هم که هنوز است ، پهلوانی تو

امان ازین همه غربت به تازگی مَردم

شده است باورشان که نمازخوانی تو

چه قدر دل نگرانی برای قاتل خود

فدای این همه لطفت ، چه مهربانی تو

گرفته صبر مرا  ، رنگ چهرۀ زردت

بهار من چه شده زخمیِ خزانی تو

دوباره فاطمه یا فاطمه است روی لبت

به یاد محسن و مادر چه بی امانی تو

سر شکسته نکرده است رو به قبله تو را

شهید روضه زهرای قد کمانی تو

شبیه مادرمان فاطمه دم رفتن

برای پیکر صد پاره روضه خوانی تو

امان از آن سر بر نیزه ، وای از گودال

امان ز کوفه و زینب ، اگر نمانی تو 
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 05:39 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-بستر شهادت


یک شب دگر تو منتظرم باش، فاطمه

مَرهم برای زخم سرم باش، فاطمه

یک عمر، انتظار تو را میکشم بس است

هجرانِ روزگار تو را میکشم بس است

از سینهٔ شکستهٔ تو سینه اَم پُر است

از بازوان خستهٔ تو سینه اَم پُر است

آری شنیدنیست، غم اینچنینی اَم

طولانی است قصهٔ خانه نشینی اَم

می آیم و نگفتنی اَت را بمن بگو

آن قصهٔ شنیدنی اَت را بمن بگو

من مانده ام هنوز، از آن رو گرفتنَت

وای از زمانِ دست به پهلو گرفتنَت

ایکاش حرفی از در و دیوار میزدی

یکذّره حرف، از نوک مسمار میزدی

غیر از وصیتت، به شبِ رفتنَت به من

چیزی نگفتی عاقبت از محسنت به من

صد ماجرا و اینهمه تُوداری، ای دریغ!

رفتی تو با تمام گرفتاری، ای دریغ!

یادم نرفته آخرِ خط، گفتی یاعلی

بودی بخون و خاک و فقط، گفتی یاعلی

حالا علی بسوی تو پرواز میکند

عقده ز استخوانِ گلو باز میکند

گویا هنوز منتظرِ من نشسته ای

من با سرِ شکسته، تو پهلو شکسته ای

تازه حسن مصیبتش آغاز میشود

کم کم صدای غربتش آغاز میشود

دارد حسین، زمزمهٔ کربلا به لب

زینب صبور، در همه غمهاست روز و شب

میبینم آن زمان که سرم، جنگ میشود

دامانِ اهل کوفه پُر از سنگ میشود

وای از شکستنِ سرِ زینب، ز سنگ بام

وای از غم غریبیِ زینب، به شهر شام
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1396/03/25 | 05:37 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-مدح در ماه مبارک


قلّۀ ماه مبارک،لَیلةُ القَدرِ نبی است

فاتحِ قلّه یقیناً،لَیلةُ البَدرِ علی است

روح و جانِ لیلةُ القدرِ نبی هم،فاطمه ست

علت پیروزیِ بدرِ علی هم،فاطمه ست

این شب بدرِ علی،این باده،جام کوثر است

ذکر زهرا،یاامیرَالمؤمنین یا حیدر است

چیست طوفانی که آمد در شب بدرِ علی

این همان ذکری که شد ذکرِ شب قدر علی

ذکر یازهرا و یاحیدر به لبهای مَلک

چون نسیمی می وَزد از اهلِ جنت بر فلک

اَصلُها ثابت حکایت کرد، ریشه با علیست

بدر ثابت کرد،نصرت چون همیشه با علیست

چون علی را دید،پیغمبر به دوشش،مَشکها

همچو باران ریخت،از شوقش،به رویَش،اشکها

یادم آمد روضه ای،از اشکِ ساقیِ حسین

مشکِ ساقیِ پیمبر،مشکِ ساقیِ حسین

نصرت حیدر کجا و نینوا، عباس،آه

بَدریون سیراب اما کربلا، عباس،آه

کودکان در خیمه میگویند ساقی! اَلعطش

بهر اصغر آب میجویند، ساقی! اَلعطش

تشنه لب طفل رباب و وای از قحطیِ آب

آب، نایاب و عتاب و وای از قحطیِ آب

چشمِ سالار حرم را دور دیدند،کوفیان

پس بساط بغضِ خود را جور دیدند،کوفیان

بغضِ روز بدر آمد،دستها سیلی شدند

کینۀ دیرینه آمد،چهره ها نیلی شدند
✔️ موضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)، ضربت خوردن امام علی(ع)، شام غریبان وبعد ازشهادت علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1396/03/23 | 03:13 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت


نه قصّه شام و  نمک و نان جوینش

نه غصه چاه و شب و آوای حزینش

بیش از همه کرده‌ست مرا شیفته خود

شور قطراتِ عرق روی جَبینش

با جذبه "عدل علوی" معجزه می‌کرد 

این شد که در آمد دل ما نیز به دینش

در بستر خورشید اگر خفته عجب نیست  

کآموخته عزت ز  پسر عمّ امینش

عشقش وسط خوف و رجا مانده رجز خوان

تا عالم و آدم نکند شک به یقینش

دردا و دریغا که از این بیشه سفر کرد

شیری که نشستند شغالان به کمینش

آغوش علی خانه امنی‌ست پس از مرگ

داخل شوم ای کاش در آن حصن حصینش

یارب برسانم به نجف، دغدغه دارم

کم بوسه زدم نوبت قبلی به زمینش!
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1395/04/8 | 06:16 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-مدح شب قدر


زندگی بی مهر تو معنا ندارد یاعلی

بندگی بی حبّ تو امضا ندارد یاعلی

در نمازی که اذان آن تهی از نام توست

غیر شیطان منزل و مأوی ندارد یاعلی

بی تولای تو روزه زحمتی بی فایده است

روزه بی تو باطل است، اما... ندارد یاعلی

«لا یَزیدُ الظّالمین الا خَسارا» می شود

ختم قرآنی که نورت را ندارد یاعلی

بی تو این قرآن به سرها نیست غیر از دردسر

این عبادت توشه در عقبا ندارد یاعلی

لیلة القدر بدون درک قدر فاطمه

در مفاتیح خدا احیا ندارد یاعلی

محسنش را داده جان خویش راهم می دهد

چیزی از این بیشتر زهرا ندارد یاعلی

در چرا با زور وا شد، پهلوی زهرا شکست

درب این خانه مگر لولا ندارد یاعلی

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : مناجات با خـدا، شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)، ضربت خوردن امام علی(ع)، شام غریبان وبعد ازشهادت علی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1395/04/8 | 05:43 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شهادت


رها ز درد و غم و رنج بی شمار شدم

قسم به خالق کعبه که رستگار شدم

همین که خون سرم ریخت روی سجّاده

برای دیدن زهرا امیدوار شدم

به محفل بشریّت منم همان شمعی

که نور دادم و آب از فراق یار شدم

همه جوانی من ختم شد به یک مصرع

گل خزان زده در موسم بهار شدم

به روزگار من آن شد در این دو روزه ی عمر

که تا قیامت، مظلوم روزگار شدم

قسم به عزّت پروردگار آن کوفه

که من عزیزم و در بین خلق خوار شدم

به پیش اشگ یتیمان از آن تنم لرزید

که خود به فصل جوانی یتیم دار شدم

به چاه گفتم ای چاه گریه کن بر من

که من به کینه یاران خود دچار شدم

چه سال ها که ز عمرم گذشت بی زهرا

خدا گواست که آب از فراق یار شدم

به نخل میثم خود ثبت کن بگو «میثم»

که من اسیر ستمهای بی شمار شدم
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/04/6 | 04:49 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-مناجات و شهادت


شبی هم این دل ما انتخاب خواهد شد

برای خلوت اُنست خطاب خواهد شد

مكش زخیمه دلها عمود مِهرت را

كه آسمان به سرما خراب خواهد شد

كسی كه مهر علی در قنوت او جاری است

دعای نیمه شبش مستجاب خواهد شد

میان مردم صاحب نظر اگر برود

غلام در گهت عالیجناب خواهد شد

كویر را نفس قنبرت كند دریا

سراب نام تو نشنیده آب خواهد شد

به قدر فهم كمم هم اگر كه بنویسم

فضایل تو هزاران كتاب خواهد شد

چه دیده بود پیمبر كه گفت در این ماه

محاسن تو به خونت خضاب خواهد شد

جواب خلقت خلقی و از بد دنیاست

كه زخم فرق سر تو جواب خواهد شد

امام اول دنیا پس از شهادت تو

امام كشتن این قوم باب خواهد شد

یكی به سوده الماس پاره پاره جگر

یکی ز فرط عطش دل كباب خواهد شد

پس از تو كار به جایی رسد در این دنیا

كه صید حرمله طفل رباب خواهد شد
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)، مدح و مناجات با امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/04/6 | 04:39 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شب شهادت


ببار ای دیده از داغ علیِ مرتضا امشب

که خون گرید ز داغ او تمام دیده ها امشب

به تیغ ابن ملجم شد روان خون سر مولا

که از این داغ می نالد همه ارض و سما امشب

پس از عمری شکیبایی ز نامردی این مردم

رسد شیر خدا دیگر به دامان خدا امشب

تماشایی بود امشب وصال حیدر و زهرا

رسد خیر البشر آخر سوی خیر النساء امشب

علی رفت از جهان و شد یتیمی سهم این عالم

غریبی ماند بعد از این برای مجتبا امشب

نگاه آخرش بود و غم زینب که در او بود

پریشان حسینش بود داغ کربلا امشب

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/04/6 | 04:16 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شب شهادت


پدر شبیه تو امشب کبوتری وارم

کنار بستر تو بی شکیب و بیمارم

ز هوش رفتن تو داده است آزارم

ببین کنار تو بر فاطمه عزادارم

شبیه مادرمان بین بستری امشب

بگو کبوتر زینب، نمی پری امشب

برای تو غم دنیا تمام شد بابا

"دو دستِ بسته ی مولا" تمام شد بابا

تحمل غم زهرا تمام شد بابا

مغیره دیدنت آقا تمام شد، امّا

پس از تو برمن دلخسته نوش ها نیش است

هجوم درد و غم روزگار در پیش است

پدر، بدون تو این روزگار قدّار است

بروی شاخه ی هر نخل طرحی از دار است

بدون بودنت این شهر زینب آزار است

دگر به کشتن آل تو دشنه بسیار است

خودم شنیده ام از تو حدیث طشت و جگر

حسین و کرببلا و  من و تنی بی سر

به من بگو که چگونه اسیر خواهم شد

توسط چه کسی دستگیر خواهم شد

میان کوچه و بازار پیر خواهم شد

زِ زنده بودن خود نیز سیر خواهم شد

بگو به هلهله ی کوفه تاب خواهم داشت؟

به شهر شام که رفتم، حجاب خواهم داشت؟

***

با تشکر از شاعر گرامی
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/04/6 | 04:08 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-بستر شهادت


شکسته بالی و با دخترت سخن گفتی

کمی ز غربت خود را برای من گفتی

چقدر طعنه شنیدی چقدر دم نزدی

چقدر حرف خدا را به مرد و زن گفتی

چقدر حرف دلت را به چاه میبردی

چقدر درد و دلت را به خویشتن گفتی

دم غروب سلامی به همسرت دادی

گمان کنم که به زهرا ز آمدن گفتی

دلت گرفت پدر یاد مادر افتادی

ز شعله های در و از لگد زدن گفتی

یتیم ها که برای تو شیر آوردند

ز بی وفایی این کوفیان به من گفتی

تو از شلوغی و ترس از ربودن اطفال

ز سنگ خوردن و سختی رد شدن گفتی

**

برایم از غم بزم حرامیان ای وای

برایم از غم معجر نداشتن كفتی

سحر به رسم سفارش کنار عباست

فقط حسین حسین و حسن حسن گفتی

نوشت بر کفنت جوشنی حسین غریب

تو از وصیت زهرا و پیرهن گفتی

ز کشتن نوه هایت ز کشتن پسرت

ز قتلگاه و بدن های بی کفن گفتی
✔️ موضوع : شهادت و بستر شهادت امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1395/04/6 | 03:40 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 8 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات