حضرت زهرا(س)-بستر شهادت


ای اذان اشهد انّ علی مولای من

میشود تکمیل با دنیای تو دنیای من

چند سالی میشود تاج سر زهرا شدی

نقطه ی پایین "با " ای نقطه ی در "فا" ی من

یا علی جانم ، فدای عین و لام و یای تو

حرف حرفم : فا و آ و طا و میم و های من

من خودم فکری به حال دردهایم میکنم

جان زهرا تو فقط غصه نخور آقای من

صبح تا حالا نشستم چند تا گل چیده ام

ای بزرگ خانه ام ! تقدیم تو گلهای من

هر چه کردم سینه ام نگذاشت ، جان فاطمه

چند بار این بچه هایم را بغل کن جای من

من نمیدان هر وقت خوابم میبرد

استخوان من میفتد روی هم ، ای وای من

دست تو وا شد خدا را شکر پس من میروم

راستی تابوت را آماده کرد اسمای من

بعد از این مسجد برو راحت برو راحت بیا

یک سر مویی اگر کم شد ز مویت پای من

**

پیرهن را بافتم یعنی به دردش میخورد ؟

یا خجالت میکشد این زینب کبرای من
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 04:25 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-حمله به بیت ولایت


تا از صمیم دل به علی اقتدا کند

می خواست جان خسته ی خود را فدا کند

دانی چرا به پشت در آمد گل نبی ؟

گلچین مگر ز ساحت قدسش حیا کند

جمعی شکسته عهد به او حمله ور شدند

مردانه ماند تا که به عهدش وفا کند

مادر ، زنی نبود که بی خود فغان کند

پرسش ز در نما ، ز چه این سان نوا کند ؟

فضه سریع جانب در می دوید و ما ...

... حیران ، پدر کجاست ؟ چرا پا به پا کند ؟

شداد شهر خواست دروغین بهشت خود

بر روی خون کوثر قرآن بنا کند

دیگر به خنده لب نگشود آن فرشته خو

دیگر کسی ندید ز رخ پرده وا کند

آنکه دعاش پیش خدا مستجاب بود

از بهر مرگ خویش چرا التجا کند ؟

گیرم نخواست تا که ز جایش شود بلند

گیرم نخواست مسئلت از حق شفا کند

آنکه تمام شب به خودش یک دعا نکرد

دیگر چرا به خصم سیه دل دعا کند ؟

امن یجیب ما ز چه سودی بر او نکرد ؟

مادر چرا هماره اجل را صدا کند ؟

شاید به خاطر دل ما منصرف شود

ترک سفر کند گل حیدر ... خدا کند 
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 04:23 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-حمله به بیت ولایت


در کنده شد از جا و سر شعله زدن داشت

از هیزم از آتش و از درد سخن داشت

شد سرخ به جای همه از فرط خجالت

میخی که نگاهی به من و گریۀ من داشت

برخواست کمر بند علی مانده به دستش

انگار نه انگار که صد زخم به تن داشت

وقتی که جماعت به سرش ریخت زمین خورد

وقتی که زمین خورد نگاهی به حسن داشت

جا پای مغیره به روی چادرش افتاد

ازسینۀ خوردش خبری  مطمئنن داشت

در خانه و در کوچه و حتی در مسجد

ای وای که قنفذ همه جا دست بزن داشت

این دست شکستن عرق شهر درآورد

این طور کشیدن به خدا داد زدن داشت

كابوس نمیكرد رها حال حسن را

یک عمر فقط نالۀ نامرد نزن داشت

مانند حسینش شده محسن جگرش سوخت

می گفت علی محسن ما کاش کفن داشت
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 04:21 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-فاطمیه


با لهجه ی بلال ندا ناگهان رسید

حی علی العزا که عزا ناگهان رسید

مثل "حسین" ، "فاطمه" هم گریه آور است

مثل ائمه گریه ی ما ناگهان رسید

جایی نداشتم بشود سیر گریه کرد

تا دعوت امام رضا ناگهان رسید

اصلا بدون صاحب عزا که نمی شود

وقتی صدا زدیم بیا! ناگهان رسید

هر جا که نام حضرت صدیقه برده شد

انبوه "التماس دعا" ناگهان رسید

با ترس و لرز وارد مرثیه ات شدم

اما ببین که رفت و کجا ناگهان رسید!!!!

رد می شدی که در وسط کوچه ای غریب

یک نانجیب بی سر و پا ناگهان رسید...
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 04:17 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-کوچه بنی هاشم-زبان حال امام حسن(ع)


منم که جان به لبم در میان کوچه رسید

ز خاطرات کبودم زمین به خود لرزید

زبانم آمده بند از جنایت آن روز

سیاه شد همه کوچه هلال غم تابید

"خدا به خیر کند" ذکر مادرم شده بود

رسید آنکه ز قهر خدا نمی ترسید

به جرم اینکه به سینه زدیم سنگ علی

شدیم در وسط کوچه ی بلا تهدید

نکرد شرم و حیایی ز مادرم زهرا

قباله را ز دو دستش چه ظالمانه کشید

هنوز در دل او کینه های خیبر بود

گل رسول خدا را به ضرب سیلی چید

ز خاطرم نرود بین کوچه ها نامرد

به اشک های من و حال مادرم خندید

چه ارتباط عجیبی است بین این کلمات

کشیده ، چادر خاکی ، غرور ، موی سفید

قسم به حرمت مادر اگر که اذنش بود

نداشت کار ، قلم کردنِ دو دست پلید

مرا به روز قیامت ، غمی که هست این است

که روی قاتل مادر دوباره باید دید *

 

* مرا به روز قیامت غمی که هست این است / که روی مردم دنیا دوباره باید دید (صائب)

***

با تشکر از شاعر گرامی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 04:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


ای حضرت روزگـــــار ! قلبــم خون است

ای ابـــــر عزا ! ببــار ، قلبـــــم خون است

پرپر شده چون بهـــــار عصمت ، زهـــــرا

من نیز در این بهـــــار ، قلبـــــم خون است

***

من عاشق روضه ام ، ولــــــی زهرایــــــی

بـــــا لهجه ی عشق ، با دلــــــی شیدایــــــی

یک روضه که رستخیز « حَوّل حال » است

یک روضـه ی سبز و سرخ ، عاشورایـــــی

***

من روضــــه ی نــور از شما مــــــی خواهم

لبیک حضــور از شمــــــــــا مـــــــی خواهم

مــن معرفتــــــــــی زلال و جانـــــــی روشن

تـــــــــا صبح ظهــور از شما مـــــــی خواهم
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 03:46 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


گرفته ماتم داغی توان مردی را

شکسته اند دل مهربان مردی را

صدا صدای غریبی ست سوز می آید

گرفته بغض اقامه اذان مردی را

به درب خانه ی او پیش چشم دخترکش...

گرفته اند از این غصه جان مردی را

مدینه همهمه ای میشود دهان به دهان

رسانده اند به هم داستان مردی را

شنیده اید؟ کجا؟ کی؟ چگونه؟ آری، نه!

زدند همسر تازه جوان مردی را

شنیده اند ز مردم که مرگ او حتمی ست

شکسته اند دل دختران مردی را
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 12:30 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


دیشب برای حضرت زهرا گریستم

بر بهترین سلالۀ دنیا گریستم

ماه عزای فاطمه ماه غم خداست

بر آن غم و مصیبت عظمی گریستم

او مادر تمام بشر کل عالم است

بر مادر تمامی دنیا گریستم

آسوده ام به روز قیامت چرا که من

بر بهترین شفیعۀ عقبا گریستم

استاد درس عفت و پاکی و عصمت است

بر الگوی تمامی زن ها گریستم

بر روضه های بستر و مسمار میخ در

بر داغ های ام ابیها گریستم

با صد هزار شور و نوا همنوا شدم

بر روضه های همسر مولا گریستم
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 11:31 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


آتش رسید و غربت حیدر شروع شد

آنجا که کربلای تو با در شروع شد

فصلی پر از تهاجم شلاق و میخ در

با شعله های فتنه ی دیگر شروع شد

بر اهل خانه ای که همه یاس و مریمند

داغی گذاشت و داغ مکرر شروع شد

شش ماه ی نیامده و شعله های داغ

محسن شهید گشته و اصغر شروع شد

شاید دقیق پشت همین بیت نیمه سرخ

در که شکست حس کبوتر شروع شد

بعدش تن تکیده ی مادر به خاک رفت

تنهایی همیشه ی دختر شروع شد

صبری که هیچ گاه به پایان نمی رسید

بی تابی اش برای تو آخر شروع شد

یک روز سبز آیه ی باران نزول کرد

روزی کبود سوره ی کوثر تمام شد
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/01/11 | 11:09 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت


آنکه از روز ازل حق ز صفایش دم زد

مهر مهرش زتجلی به دل آدم زد

کوثرش خوانده خداوند به قرآن کریم

رشته ی مهر علی را گره ای محکم زد

آنکه شرمنده شد از بخشش او بخشش جود

بوسه بر دست گدای درِ او حاتم زد

هیجده ساله جوانی که در ایام شباب

دفتر عمر ورا باد خزان بر هم زد

چه بگویم که چه ها دید ز شیطان صفتان

گویم آنقدر که آتش به همه عالم زد

رفته بود از پی احقاق حق از خانه برون

سیلی از کینه به رویش طمع آدم زد

پهلویش از اثر ضربت در بشکستند

ناله ای زد که شرر بر دل ابنِ عم زد

***

با تشکر از شاعر گرامی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، مدح و مناجات با حضرت زهرا (س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 07:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات


تا آمدی کمی بنشینی کنارمان

تقدیر اشاره کرد، به کم بودن زمان

از روی خاک با کمی اکراه پا شدی

رفتی وضو گرفتی از اشراق و بعد از آن

هجده نفس کشیدی و رکعت به رکعتش

نزدیک تر شدی به خودت ذات بی نشان

از عصر جاهلیت آنها تو را گرفت

دادت به درک ناقص این آخرالزمان

حالا هزار سال پس از تو رسیده اند

اهل زمین به قسمت جذاب داستان

جایی که آسمان به زمین رزق میدهد

از سفره نگاه تو بانوی مهربان

در کو چه های ساکت و مرطوب شهر ما

حس می شود حضور شما موقع اذان

این شعر را بگیر و برای فرشته ها

با لهجه ی خدا و صدای خودت بخوان
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:25 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-کوچه بنی هاشم


کاش کوچه ای نبود، کاش خانه در نداشت

کاش غربت مرا هیچ کس خبر نداشت

کاشکی فدک نبود، حرمت نمک نبود

کاش این زمین شوم از فدک اثر نداشت

کاش هیچ مادری وقت راه رفتنش

دست روی شانه ی خسته ی پسر نداشت

قبل از اینکه کوچه ها راه مادر مرا

سد کنند، مادرم، دست بر کمر نداشت

هرچه ناله می زدم مادر مرا نزن

بی مروّتِ زبون، باز دست بر نداشت

ریشه ی مرا زدند ساقه ام شکسته شد

دشمن پلید ما کاشکی تبر نداشت

وای مادرم شبی سر نهاد بر زمین

چادری به سر کشید سر ز خواب بر نداشت
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:23 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


غربت کوچه ها چه سنگین است

گریه ی بی صدا چه سنگین است

مادری بی دلیل ناله نزد

ضربه ی بی هوا چه سنگین است

زن همسایه سر تکان می داد

دست آن بی حیا چه سنگین است

سایه ات بر سر اهالی شهر

مادر این روزها چه سنگین است

بغض خود بشکن و صدایم کن

بغض بی انتها چه سنگین است

رفتی و آستین به دندانند

گریه ی مرتضی چه سنگین است
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:21 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مصائب


غزلم فاقد تصویر حرم مانده هنوز

شهر در حسرت شمشیر دو دم مانده هنوز

کوچه در آتش غفلت؛ بدل عاشوراست

داغِ آن حادثه بر دوش علم مانده هنوز

از همان لحظه که در کوچه گرفتار شدی

توی فرهنگ غزل، واژه ی غم مانده هنوز

هر چه می خواست دلم از تو، برآورده شده -

آرزوی به فدایت بشوم مانده هنوز

عشق را در غل و زنجیر به بیعت بردند...

بعد از آن فاجعه ابروی تو خم مانده هنوز

می نویسم غزل و بعد غزل می بینم

طرحی از آتش و خون روی قلم مانده هنوز

از قدم های خودم در دل شب خسته شدم

به ظهور پسرت چند قدم مانده هنوز...؟
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:20 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-فاطمیه


صحبت از فاطمه سر فصل غزل خوانی ماست

گریه در روضۀ او مسلک عرفانی ماست

ما پریشان غم مادرمان فاطمه ایم

غربتش علت این گریۀ طولانی ماست

هر کسی در پی دارو و دوا می گردد

نمک روضۀ او نسخۀ درمانی ماست

هرکسی رخت عزا کرده به تن می داند

که چنین پیرهنی علّت سلطانی ماست

لعن بر قاتل صدیقۀ کبری بی شک

مُهر تأیید و قبولی مسلمانی ماست

روضه خوان ، روضۀ دیوار و در و کوچه نخوان

سر شکستن سند غیرت ایرانی ماست
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:16 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-بستر شهادت


گرچه كبود ناز نگاهت كشیدنی است

از آفتاب هرچه كه باشد خریدنی است

انگشت لاغرت ز چه در خواب میپرد

شاید اشاره ایست كه روحت پریدنی است

گل در لباس ساده ی تو راه میرود

دنباله دار بودن زخم تو دیدنی است

مویی كه استخوان تو برداشت چاك داشت

این چاك استخوان به گریبان رسیدنی است

بعد از تو این وسایل تو میكشد مرا

با من نگو كه خاطره هایت ندیدنی است

زین پلك بی مژه به دلم التفات كن

اشك تو بر غریبی حیدر چكیدنی است
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:13 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات


ما طایفه ی درد ، شفا را ز تو خواهیم

مجروح دلانیم ، دوا را ز تو خواهیم

افسرده شدیم از اثر کثرت غفلت

ای خاطره ی سبز ، صفا را ز تو خواهیم

از فرط فراموشی مرگ اشک نداریم

ای کوثر جوشنده بکا را ز تو خواهیم

ای خانه ی ذکر تو خرابات محبان

ما باده ی جان بخش بقا را ز تو خواهیم

پا بست کویریم ، عطش هم سخن ماست

باران عنایات خدا را ز تو خواهیم

بال و پر ما سوخته ای یاس شهیده

پرواز به سوی شهدا را ز تو خواهیم

جانباز ترین مادر عالم نظری کن

جان دادن در کرب و بلا را ز تو خواهیم

دنیا چه بها دارد اگر اهل نباشیم ؟

اهلیت و ایمان و ولا را ز تو خواهیم

همراهی سادات یقین فیض عظیمی است

این انس به اولاد شما را ز تو خواهیم

ما منتظر آمدن مصلح کل ایم

دیگر فرج آل عبا را ز تو خواهیم

از جلوه ی آن منتقم چهره ی نیلی

پایان غم و درد و عزا را ز تو خواهیم
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:10 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-حمله به بیت ولایت


در و دیوار فقط میداند

که چه آمد به سر مادر ما

در و دیوار فقط میداند

که چه شد بال و پر مادر ما

نه زمین بلکه سما گریه کند

آسمان نوحه گر مادر ما

پشت در همهمه ای برپا شد

خون دل شد جگر مادر ما

ضربه پایش چقدر محکم بود

میخ در شد سپر مادر ما

میخِ در کار خودش را کرد و

شد فدا گل پسر مادر ما

بعد از آن که همه جا خلوت شد

فضه آمد به بر مادر ما
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 05:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-فاطمیه


نام علی در سینه ما ریشه دارد

آه علی در قلب زهرا ریشه دارد

این ذکر یا زهراست ما را زنده کرده

چونکه در انفاس مسیحا ریشه دارد

این چشم های ما که وقف روضۀ اوست

خشکیده اما بین دریا ریشه دارد

یاس امیرالمؤمنین خشکیدنی نیست

در بهترین گلدان دنیا ریشه دارد

این روضه های فاطمیه مطمئن باش

که در غدیر و بغض مولا ریشه دارد
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 04:08 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-فاطمیه


ای کاش سرود معرفت می خواندیم

از دل همه را به غیر حق می راندیم

در مطلع فاطمیه یاری میگفت :

" ای کاش که فاطمیه ای می ماندیم "

***

ما صاحب یک سینه ی غم پروردیم

با فاطمیان الی الابد هم دردیم

سخت است اگر به پشت در جا ماندیم

ای کاش به فاطمیه وارد گردیم

***

ای یاس سپید فاطمیه زهرا

سردار رشید فاطمیه زهرا

ای کاش که در رکاب تو جان بازیم

گردیم شهید فاطمیه زهرا

***

ای وای که آن دل پر احساس شکست

در شهر مدینه قدر الماس شکست

تردید مکن به نا مسلمانی شان

این است سند که شاخه ی یاس شکست

***

صد باغ پر از جوانه تقدیم تو باد

صد دفتر پر ترانه تقدیم تو باد

ای یاس خزان دیده ی مهمانی عشق

این روضه ی نوبرانه تقدیم تو باد
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1393/01/10 | 10:42 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-بستر شهادت


سخت است که این خانه به هم ریخته بـاشد

بر چـــــــــادر تو جـــــای قدم ریخته بـاشد

سخت است که از چادر تو غنچه ی سرخی

با ضربه ی شــــــــلاق ستم ریخته بــــاشد

بســـــــــــتند اگر دست علی را ز کلامـــت

با هـــــــــر نفســـــی تیغ دو دم ریخته باشد

عمــــــــریست که با هر نفس سوخته مادر!

بـــــــــــر سینه ی ما داغ حرم ریخته باشد

ای کاش کــــه بــــــــر آتش پشت در خانه

رودی شــــــــده بـــاشد بـدنم ... ریخته باشد

یک مشــــت پــــــــــر سوخته از بال کبوتر

بر چــــــــــادر تو جـــــــای قدم ریخته باشد
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:33 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-حمله به بیت ولایت


چه سبب گشته خدایا كه چنین

 خانه وحی امین می لرزد

 گوئیا از غم فقدان نبی

 همه اركان زمین می لرزد

 یا كه آتش بگرفته حرمش

 كه چنین محور دین می لرزد

 از فشار لگد و ضربه ی در

 قلب زهرای حزین می لرزد

 فاطمه دخت نبی ركن علی

 دلش از سقط جنین می لرزد

 حنجر و سینه ناموس خدا

 تا صف حشر، یقین می لرزد

 آه از آن صدمه سیلی عدو

 پیكر و چشم و جبین می لرزد

 بهر مظلومی زهرای جوان

 به خدا عرش برین می لرزد

 آری آرام دل از این ماتم

 بهر اسلام مبین می لرزد
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:27 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-بستر شهادت


چشم تو کعبه ی همه حاجات حیدر است

گلخنده ات صفای مناجات حیدر است

مادر، تو گفته ای که فدائی حق شدن

راه رسیدن به ملاقات حیدر است

ای ذوالفقار شیر خدا ، قدرت علی

نام تو رمز هر عملیّات حیدر است

صبر علی... به پای غمی... چون فراق تو

یک ذره از تمام کمالات حیدر است

از این غریب خسته چه دیدی که هر سحر

چشم کبود و زخمی تو مات حیدر است

در اوج گریه ات به علی خنده می زنی

این خنده هم برای مراعات حیدر است

در عشق ورزی به علی بی بهانه ای

این مایه ی غرور و مباهات حیدر است

هم سینه ات شکسته و هم دست و هم دلت

گویا وجود تو همه خیرات حیدر است
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:25 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


مقصود خصم کشتن بانوی خانه بود

از آن به باب وحی لگد زد عدو که دید

جان رسول پشت در آستانه بود

با آن همه سفارش پیغمبر  خدا

پاداش دوستیّ علی تازیانه بود

آن کس که داد نسبت هذیان به مصطفی

از کینه اش به صورت زهرا نشانه بود

در حیرتم چگونه به زهرا  مغیره زد

کز جای تازیانۀ او خون روانه بود

ضرب غلاف تیغ به دستش نشان گذاشت

آن بانویی که عصمت حیّ یگانه بود

حق دارد ار کنندۀ خیبر ز پا فتد

زهرا پس از رسول بر او استوانه بود

آن شب قوی ترین سند غربت علی

تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود

ای باغبان بسوز در این باغ سوخته

با طایری که قتلگهش آشیانه بود

«میثم» قسم به فاطمه تا بود فاطمه

بار غم امام زمانش به شانه بود
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:21 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-بستر شهادت


نه چون پروانه ام كز سوز غم بال و پرم سوزد

من آن شمعم كه از شب تا سحر پا تا سرم سوزد

همان بهتر نگردد هیچ كس نزدیك این بستر

كه دانم هر كسى آید كنار بسترم، سوزد

گذارد دست خود بر سینه سوزان من زینب

ولى من بیم آن دارم كه دست دخترم سوزد

مگیر اى رهبر مظلوم! زانو در بغل دیگر

كه این دیدار طاقت سوز، جان و پیكرم سوزد

نه تنها چشم عین اللَّه، سراپاى على گرید

چو از من مى كند پنهان، به نوع دیگرم سوزد

چنان چیدند امّت نارسیده میوه دل را

كه هرگه مى كنم یادش، ز غم برگ و برم سوزد
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:09 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


همین که روح زخمی ات، سبک شد از لباس ها

زدند روی دستشان مکاشفه شناس ها

چه سایه های مبهمی نشسته زیر پلک تو

چه کرده با ظرافتت غرور ناسپاس ها

به وقت غسل همچنان، گوش تو زنگ می زند

تو را رها نمی کند هنوز این تماس ها

جان سه تا امام را به لب رسانده ای، مرو!

توجهی نمی کنی چرا به التماس ها؟!

جز پر قو چه بستری مطابق است با تنت

بیم خراش دارم از خواب تو روی یاس ها

برو ولی حلال کن، جهان مزاحم تو شد

به درک تو نمی رسد شعور آس و پاس ها

خدا درِ بهشت را محو کند نبینی اش

مباد باز در دلت زنده شود هراس ها

به یاد قبر مخفی ات چو ابر گریه می کنم

گاه که می روم سر مزار ناشناس ها

تو درد و روضه نیستی، تو راز آفرینشی

تو را زدند کافران پرت شود حواس ها
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:07 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-بستر شهادت


قلب غریب همسفرت درد می کند

این روزها که بال و پرت درد می کند

 ریحانه پیش پای علی کم بلند شو

پهلوی مانده بین درت درد می کند

اصلا تکان نخور که به یک جا به جایی ات

جسم نحیف و مختصرت درد می کند

این دستمال بسته به پیشانی تو چیست؟

معلوم می شود که سرت درد می کند

دیدم خودم به چشم خودم بارهای بار

جارو که می کشی کمرت درد می کند

بس است درد بازو پهلو و سینه ات

گریه نکن که چشم ترت درد می کند

...

سیلی زدند بر تو ولی بس که غیرتی است

انگار صورت پسرت درد می کند
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:05 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


زن از شوهر چه سخته رو بگیره

چه سخته شمعشون سوسو بگیره

نمیشه بدتر از این واسه شوهر

که زن هی دست بر پهلو بگیره

***

2) نبینم توی سینه ش داغ باشه

نبینم باغبون بی باغ باشه

گُلش با میخ پرپر شه ، چه سخته

بمیرم تازه میخم داغ باشه

***

اگه مردی تو خونه ش یاس داره

مواظب باشه ! کوچه داس داره

قلم شد دست زهرا تا بدونن

همیشه مرتضی عباس داره

***

لگد زد ، آخ ! زهرا پشت در بود

اومد تو کوچه دستِش بر کمر بود

گمونم میشه فهمید از ورمهاش

غلاف از تازیونه سخت تر بود

***

حسن حق داره که بی خواب باشه

برای مادرِش بی تاب باشه

شبونه میره مادر کاش از امشب

حسینِش تشنه میشه ، آب باشه...
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 06:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و مصیبت


تو فاطمه ای جلوه ی انوار الهی

تو فاطمه ای بی بدل و لا یتناهی

تو قبله و دلها همه تا کوی تو راهی

عالم شده با نور تو روشن، به نگاهی

زهرایی و دنیا شده در کار تو مبهوت

دنیا نه فقط، عرش، سما، عالم لاهوت

از درک بشر منزلت توست فراتر

تفسیر کند قدر تو را سوره ی کوثر

تو فاطمه ای روح و دل و جان پیمبر

بسته ست به جانِ تو، همه هستی حیدر

جان تو شده بسته به جان علی آری

در یاری او از همگان افضلی آری

حالا شده این شهر عزاخانه ی‌ مولا

آتش زده نمرود به کاشانه ی مولا

در شعله شدی آه تو پروانه ی‌ مولا

ای وای از این حال غریبانه ی‌ مولا

جان تو و جان علی آرام نداری

پهلوت شکسته ولی آرام نداری

مانع شده ای یک تنه از بُردن حیدر

تو در وسط کوچه شدی جوشن حیدر

کی گشت جدا دست تو از دامن حیدر؟

حیران شده از غیرت تو دشمن حیدر

پس دید که با تو نبرَد راه به جایی

وقتی که تو این گونه به سوی علی آیی

بستند کمر آن همه بر کشتنت این بار

در کوچه چهل تن همه آماده ی پیکار

طوفان بلا بود و تو دلخسته و بی یار

شد غرق به خون از غم تو دیده ی مسمار

گفتند که با کشتن تو کار تمام است

گفتی که نه این مرحله آغاز قیام است

با قامت خم دست به دیوار گرفتی

ناگه مدد از حیدر کرار گرفتی

در دست که سر رشته ی‌ پیکار گرفتی

آرامش از آن خصم ستمکار گرفتی

در سینه ی‌ تو آه جگر سوز، علی گفت

چشمان پر از خون تو آن روز علی گفت

برپای نمودی وسط کوچه قیامت

جان دادی و جان ولی ات ماند سلامت

ای خون تو احیاگر اسلام و امامت

آخر به سرانجام رسد اشک مدامت

یک جمعه سحر منتقمت می رسد از راه

بر پرچم او نقش "علیً ولی الله"
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 05:58 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-بستر شهادت


هرچند که به قصد شهادت مرا زدند

تا گُم شود مسیر سعادت مرا زدند

از کوچه های کینه ی دیرینه آمدند

با عقده از مقام سیادت مرا زدند

جا ماندگان قافله عصر جاهلی

دیوانه وار ، از سر عادت مرا زدند

با علم اینکه کعبه آمال من علیست

در طوف کعبه وقت عبادت مرا زدند

با اینکه خسته بودم و بیمار و داغدار

همسایه ها به جای عیادت مرا زدند

بعضی برای دلخوشی دخترانشان

با تازیانه های حسادت مرا زدند

من بار شیشه داشتم امّا شکسته شد

از بسکه بی امان و به شدت مرا زدند

**

میمانم عاشقانه در این روزهای سخت

باشی کنار من اگر این روزهای سخت

حالا فقط به پیش تو بودن دلم خوش است

در غربتم پس از پدر این روزهای سخت

 

اجر رسالت است که دیگر برای ما

حتی نمانده یک نفر این روزهای سخت

زانو بغل نگیر عزیزم دلم گرفت

ماتم نگیر اینقدر این روزهای سخت

بیرون که میروی دل من شور میزند

این روزهای پر خطر این روزهای سخت

داری تو هم شبیه به من پیر میشوی

نفرین روزگار بر این روزهای سخت

دستم شکسته حیف به دردت نمیخورد

بی فایده است این سپر این روزهای سخت

فردا غروب میروم ، آماده شو علی

کم کم برای سخت ترین روزهای سخت

***

از وبلاگ شعر شاعر 
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/01/7 | 05:50 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 37 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات