حضرت زهرا(س)-روز شهادت


شب شد و مادرمان گفت: کجایی زینب؟

گفت: سجاده ی من را تو بیانداز امشب

کمکم کن که به محراب نمازم بروم

تا به آرامگه راز و نیازم بروم

گفت خواب دل عشاق حرام است عزیز

من به سجده برسم کار تمام است عزیز

تا به محراب بیاید دل من غوغا شد

چند باری وسط راه نشست و پا شد

تا خود صبح فقط غصه ی مردم را خورد

آن قدر آه کشید و جگرم را آزرد

در کنارش چقدر آیه ی قرآن خواندم

تا کمی خوب شود ذکر فراوان خواندم

وسط معرکه ی خوف و رجا خوابم برد

وسط گریه و ما بین دعا خوابم برد

حق، نگاهی به دعای دل غم بارم کرد

بوی نان آمد و این رایحه بیدارم کرد

بسترش جمع شده مطمئنا خوب شده

فضه جان گریه نکن مادر من خوب شده

شاد بودم که غم و ماتم مان می میرد

مادرم باز مرا در بغلش می گیرد

تشنه ی دیدن او تشنه ی ماه رویش

با چه شور و شعفی باز دویدم سویش

نظرم بر رخ رنجور و صبورش افتاد

بر دل خونی دستاس و تنورش افتاد

خاک غم ریخت سرم تا که نگاهش کردم

دل من ریخت به هم تا که نگاهش کردم

سرفه می کرد ولی باز خودش نان می پخت

شد رخش زرد ولی باز خودش نان می پخت

چقدر در وسط دود  تنش می لرزید

وقت برداشتن نان بدنش می لرزید

تا که جارو بزند پا شد و بازو را بست

به روی دست خودش دسته ی جارو را بست

بین جارو زدنش بازویش از کار افتاد

وسط کار نگاهش سوی مسمار افتاد

گفت: ای دست مدارا کن عزیزم با من

گفت: باید که بشویم حسنینم را من

آب می ریخت حسن، بی کفنش را می شست

آب می ریخت حسین و حسنش را می شست

لاله ها دور و برش ریخت، خدا رحم کند

آب بر بال و پرش ریخت، خدا رحم کند

بار پرواز خودش را به روی دوش گرفت

آخرین بار مرا مادرم آغوش گرفت

بوسه را حضرت حنانه به گیسویم زد

با پر زخمی خود شانه به گیسویم زد

رنگ از چهره ی غمگین شده ی کوثر رفت

با دل غم زده ی خود به سوی بستر رفت

ناگهان ناله ی اسما همه جا را پر کرد

داغ جانسوز عظیمی دل ما را پر کرد

اهل یثرب به خدا حاجت تان گشت روا

بعد از این وای بر احوال دل شیر خدا
موضوع: روز شهادت حضرت زهرا(س)،  شب شهادت حضرت زهرا(س)، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1397/11/19 | 12:41 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-شهادت


شب شد و مادرمان گفت: کجایی زینب؟

گفت: سجاده ی من را تو بیانداز امشب

کمکم کن که به محراب نمازم بروم

تا به آرامگه راز و نیازم بروم

گفت خواب دل عشاق حرام است عزیز

من به سجده برسم کار تمام است عزیز

تا به محراب بیاید دل من غوغا شد

چند باری وسط راه نشست و پا شد

تا خود صبح فقط غصه ی مردم را خورد

آن قدر آه کشید و جگرم را آزرد

در کنارش چقدر آیه ی قرآن خواندم

تا کمی خوب شود ذکر فراوان خواندم

وسط معرکه ی خوف و رجا خوابم برد

وسط گریه و ما بین دعا خوابم برد

حق، نگاهی به دعای دل غم بارم کرد

بوی نان آمد و این رایحه بیدارم کرد

بسترش جمع شده مطمئنا خوب شده

فضه جان گریه نکن مادر من خوب شده

شاد بودم که غم و ماتم مان می میرد

مادرم باز مرا در بغلش می گیرد

تشنه ی دیدن او تشنه ی ماه رویش

با چه شور و شعفی باز دویدم سویش

نظرم بر رخ رنجور و صبورش افتاد

بر دل خونی دستاس و تنورش افتاد

خاک غم ریخت سرم تا که نگاهش کردم

دل من ریخت به هم تا که نگاهش کردم

سرفه می کرد ولی باز خودش نان می پخت

شد رخش زرد ولی باز خودش نان می پخت

چقدر در وسط دود  تنش می لرزید

وقت برداشتن نان بدنش می لرزید

تا که جارو بزند پا شد و بازو را بست

به روی دست خودش دسته ی جارو را بست

بین جارو زدنش بازویش از کار افتاد

وسط کار نگاهش سوی مسمار افتاد

گفت: ای دست مدارا کن عزیزم با من

گفت: باید که بشویم حسنینم را من

آب می ریخت حسن، بی کفنش را می شست

آب می ریخت حسین و حسنش را می شست

لاله ها دور و برش ریخت، خدا رحم کند

آب بر بال و پرش ریخت، خدا رحم کند

بار پرواز خودش را به روی دوش گرفت

آخرین بار مرا مادرم آغوش گرفت

بوسه را حضرت حنانه به گیسویم زد

با پر زخمی خود شانه به گیسویم زد

رنگ از چهره ی غمگین شده ی کوثر رفت

با دل غم زده ی خود به سوی بستر رفت

ناگهان ناله ی اسما همه جا را پر کرد

داغ جانسوز عظیمی دل ما را پر کرد

اهل یثرب به خدا حاجت تان گشت روا

بعد از این وای بر احوال دل شیر خدا
موضوع: وصیت و بستر شهادت،  روز شهادت حضرت زهرا(س)، 
 

تاریخ درج شعر : شنبه 1396/11/7 | 04:42 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-روز شهادت


پا شدی از میان این بستر، نکند اتفاقی افتاده؟!

بسته ای چادرت به دور کمر، نکند اتفاقی افتاده؟!

پاشدی تا کمی قدم بزنی، آب و جارو به این حرم بزنی

بازویت خوب شد مگر مادر؟! نکند اتفاقی افتاده؟!

دست خود را نگیر بر دیوار، کار این خانه را به من بسپار

زینبت که نمرده است آخر، نکند اتفاقی افتاده؟!

نان نپز جان من خطر دارد، سرفه هایت فقط ضرر دارد...

... نان نپز بین دود و خاکستر، نکند اتفاقی افتاده؟!

رحم کن بر دل حسن بس کن، شانه بر موی من نزن بس کن

دست خود را تکان نده دیگر، نکند اتفاقی افتاده؟!

لیلة القدر... باطنِ قرآن، به لبت آمده است الرحمن

چه شده شأن سوره ی کوثر؟ نکند اتفاقی افتاده؟!

دست زخمی خود به آب نزن، تا بشویی خودت حسین و حسن

تو چرا نور خانه ی حیدر؟ نکند اتفاقی افتاده؟!

به تن خود لباس نو کردی، روی لب یاس خنده آوردی

بهتری؟ نه... نمی کنم باور، نکند اتفاقی افتاده؟!

بوی رفتن گرفته کاشانه، پَرشکسته... نَپَر از این لانه

عزم کردی بدون ما به سفر، نکند اتفاقی افتاده؟!

غصه ام را چرا دوتا کردی؟ صحبت از عصر کربلا کردی

روضه خواندی..‌‌ دلم شده مضطر، نکند اتفاقی افتاده؟!

دستبافت به من سپردی و... روضه ها را خودت شمردی و...

...گفتی از داغ بوسه بر حنجر، نکند اتفاقی افتاده؟!

***

با تشکر از شاعر گرامی
موضوع: روز شهادت حضرت زهرا(س)، 
 

تاریخ درج شعر : یکشنبه 1394/12/23 | 11:46 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-روز شهادت


خانه بود و اشک بود و آه بود

اشک زهرا با علی همراه بود

باب صحبت های پر غم باز شد

درد دل های علی آغاز شد:

"خانه مان را آب و جارو کرده ای

گوئیا با دردها خو کرده ای

داری از این خانه غم را می بری

گویی از روز گذشته بهتری

درد پهلویت گمانم بهتر است

دست و بازویت گمانم بهتر است

فاطمه از بسرت گشتی جدا

این دو روزه بهتری شکر خدا

من شنیدم کار خانه کرده ای

موی زینب را تو شانه کرده ای

در زدم تو پشت در  بودی ولی

باز رویت را گرفتی از علی

فاطمه پشت و پناه من تویی

مانده ام تنها، سپاه من تویی

ای تمام دل خوشی بو تراب

ای سلام روزهای بی جواب

بی تو می میرم من ای یار جوان

قول دادی فاطمه، پیشم بمان

خانه و بی همسری سخت است سخت

ماتم بی مادری سخت است سخت

شمع من هستم - و پروانه تویی

گرمی بازار این خانه تویی

زینبت از دوری ات دق می کند

بی امان در اشک هق هق می کند

باب این غم ها ز کوچه باز شد

که سکوت مجتبی آغاز شد"

درد دل های علی پایان نداشت

فاطمه انگار دیگر جان نداشت

از دل مولای ما آمال رفت

روی پایش فاطمه از حال رفت

در کنار بسترش با آه گفت

با نوای پر غمی جانکاه گفت:

گرچه با غم هم نشینی فاطمه

جان زینب کلّمینی فاطمه"

کم کمک چشمان زهرا باز شد

درد دل ها با علی آغاز شد:

"چند وقتی هست سر بارت شدم

تو حلالم کن، بدهکارت شدم

یا علی از درد و غم آکنده ام

یا علی از روی تو شرمنده ام

""خواستم یاری کنم امّا نشد

بند غم از دست هایت وا نشد""

هر چه را که بوده دیشب گفته ام

حرفهایم را به زینب گفته ام

داده ام یک یک کفن ها را به او

گفته ام از بوسه ی زیر گلو

ای همه جان تو در سوز و گداز

چند روز مانده را با من بساز

با حسن جوری دگر تا کن علی

پیش او کم یاد زهرا کن علی

سایه ی روی سر ایتام باش

فکر حال طفل تشنه کام باش

فکر حال این یتیمان کن علی

قبر من را نیز پنهان کن علی

دور از چشم همه یا مرتضی

مخفیانه، نیمه شب دفنم نما

یا علی چندی کنار من بمان

در کنار قبر من قرآن بخوان ..."
موضوع: روز شهادت حضرت زهرا(س)، 
 

تاریخ درج شعر : سه شنبه 1394/01/4 | 11:26 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-روز شهادت


دو آینه که خدا را به ما نشان دادند

دوتا ستاره که زینت به آسمان دادند

دو تا کریم دو تا سبز پوش فاطمه خو

دو مهربان که به ما رزق آب و نان دادند

دوتا حسن که یکی را حسین میخوانند

که هرچه روزیشان شد به این و آن دادند

دو گریه زاده دو تا ابر بغض کرده اشک

به اشکهای روان گریه یادمان دادند

دو گوشواره زهرا ولی شکسته شده

که داغ فاطمه را سخت امتحان دادند

دوتا حرم که در آغوش یکدگر بودند

کنار مادر بی جان خویش جان دادند

برای اینکه دوباره ز خواب برخیزد

چقدر مادر مظلومه را تکان دادند

مسیر خانه به مسجد فقط زمین خوردند

دو قاصدک که خبر را به باغبان دادند

به امر فاطمه با گریه شسته شد بدنش

کنار او دم جانم حسین جان دادند

علی که آب به روی سر مطهر ریخت

عنان گریه به طشت و به خیزران دادند

***

از سایت بی پلاک
موضوع: روز شهادت حضرت زهرا(س)، 
 

تاریخ درج شعر : سه شنبه 1393/12/12 | 09:11 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو