حسینیه پایگاه تخصصی مدح و مرثیه
جهت دسترسی آسان به اشعار مورد نظر، از فهرست موضوعات استفاده کنید
موضوعات اشعار

امام علی(ع)-مدح و ولادت


قبل از سخن و هر عملی سینه دریده

حتی خود حق بهر علی سینه دریده

سر را نشکسته است ولی سینه دریده

امروز اگر ربّ جلی سینه دریده

معشوق رسیده است، پس این شوق از این است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

هم رتبه ی آب آمده از عالم بالا

بابای تراب آمده از عالم بالا

پرسید: شراب آمده از عالم بالا؟

فی الفور جواب آمده از عالم بالا:

در عشق، شرابِ علوی ناب ترین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

او یاور یکتای هو الله احد شد

در کعبه ی حق مظهر الله صمد شد

خشنود دل مادر او تا به ابد شد

چون بنت اسد بود و دگر ام اسد شد

او قبله و مقصود همه اهل یقین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

گشتند ملائک همه خرسند به دورش

عشاق رسیدند چو اسپند به دورش

حجاج همه وقت طوافند به دورش

قبل از همه چرخید خداوند به دورش

"حق است علی" حک شده بر عرش برین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

قطره همه ی عمر نگاهش پیِ نهر است

هر نهر امیدش همه در وصلتِ بحر است

"دریاست علی" زمزمه ی صاحب دهر است

بر طبق حدیثِ نبوی علم چو شهر است

فرمود که من شهر و علی باب مدینه است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

تا دید علی دست گدا گشته مشخص

انگشترش از زیر عبا گشته مشخص

پس معنی آیات ولا گشته مشخص

با نور علی نور خدا گشته مشخص

خورشیدِ سماواتیِ ربُ الارضین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

حیدر که رجز خواند عدو بی خبر افتاد

در معرکه دیدند هزاران سپر افتاد

با تیغ دو سر، سر پیِ سر ضربدر افتاد

با شیر خدا هر که در افتاد ور افتاد

پس خصم علی تا به ابد نقش زمین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

تنها اسدالله به خیبر شده فائق

مبهوت شدند آن دو فراری منافق

از واهمه گشتند به هر سو متفرق

جا داشت همان لحظه که طاغوت کند دق

نفرین خدا پشت سر آن دو لعین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

تا هست علی هیبت اسلام بماند

اوهام شیاطین همه ناکام بماند

میخواست دل فاطمه آرام بماند

نگذاشت علی فاطمه گمنام بماند

حیدر همه ی دغدغه اش ماندن دین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

بی مهرِ علی کل عبادات تلف شد

امشب دلم از حب علی پر ز شعف شد

پابوسی سلطان نجف باز هدف شد

هرکس که شبی داخل ایوان نجف شد

با مهرِ علی داخل در حصن حصین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

من زار علیاً بنجف صار سعیدا

و مَضْجَعُهُ لیس مِنَ العرش بعیدا

جِبْریٖلُ یُنادِی بِنِدٰاءٍ لَنْ یَبِیٖدَا:

من مات على حبّ علی مات شهیدا

با حب علی هر جگر پاک عجین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

از شهر نجف راهی دربارِ حسینیم

دیوانه و آواره ی بین الحرمینیم

در کرب و بلا غرق غم و شیون و شینیم

مبهوت نظر بر حرم نور دوعینیم

خاک حرم کرب و بلا نقش جبین است

تا بوده همین بوده و تا هست همین است

گفتند حسین از کمرش تیر کشیده

گفتند که از پشت سرش تیر کشیده

قطعا همه ی بال و پرش تیر کشده

زینب به روی تل جگرش تیر کشیده

از قتل حسین است که این داغ به سینه است

تا بوده همین بوده و تا هست همین استموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، ولادت امام علی(ع)، 
دوشنبه 1396/01/21

امام علی(ع)-مدح


چه افکار خوشی میپرورانم در سرم قطعا

که با شیرینی یادش همیشه بهترم قطعا

به غیرش هستی دنیا به یک ارزن نمی ارزد

گرفتارم، گدایم، مبتلای حیدرم  قطعا

خدا را شکر تقدیرم به زیبایی رقم خورده

که تا پایان عمرم ریزه خوار این درم قطعا

از اسمش نور می بارد، چه ایوانی نجف دارد

که روزی میکشد ما را صفای آن حرم قطعا

محبت ریشه می خواهد ، ارادت حکمتی دارد

مرا سویش کشانده شیر پاک مادرم قطعا

قلافش پلک و چشم دلربایش تیزی شمشیر

به یک نیمه نگاهش می دهد بال و پرم قطعا

به جز او در دو عالم هیچکس ساقی کوثر نیست

به دادم میرسد آن لحظه های آخرم قطعاموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
دوشنبه 1396/01/21

امام علی(ع)-مدح  


از ازل مهر تو در سینه درخشید علی

گوش ما مدح کسی غیر تو نشنید علی

از هر انگشت تو دریای کرم می ریزد

کوه از برق نگاه تو بهم می ریزد

در رکوع تو گدا اوج عطا را حس کرد

دست در دست علی دست خدا را حس کرد

هر چه در حق تو گفتند و نوشتند نشد

هیچ کس مثل علی عبد خداوند نشد

سائل غمزده فهمید کجا رو بزند

نجف امد که فقط پیش تو زانو بزند

با اشارات شما چرخ جهان چرخیده

صد و ده بار زمین دور سرت گردیده

صید مهر تو شدیم و به دلت افتادیم

شهروند ابد شهر علی ابادیم

ضربان دل شیعه به علی وابسته ست

علوی بودن ما تا به ابد پیوسته است

تا ابد عطر حریمت نرود از یادم

صد و ده بوسه به انگور ضریحت دادم

به اذانی که پدر داده به گوشم سوگند

نشوم لحظه ای از مهر عزیزت دل کند

ردّی از دشمن تو وقت خطر پیدا نیست

کار حیدر به خدا کار فلانی ها نیست

دست معمار ازل نام علی را که نوشت

نقطه ضعفی به بلندای وجودش نسرشت

پدر خاکی و ما خاک نشینان تواییم

میهمانان سر سفره ایمان تو اییمموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
دوشنبه 1395/10/13

امام علی(ع)-مدح


هرکه نامت برد شیرین کام می گوید علی

تا علی ساقیست ، مِی در جام می گوید علی

در شب معراج ، جبریلِ امین با افتخار

با رسول الله ، در هر گام می گوید علی

در تمام غزوه ها با ضربه هایش یک به یک

زیر لب پیغمبر اسلام می گوید علی

با نیابت از خدا جبریل در ارض و سما

دم به دم با اختیار تام می گوید علی

بلکه میکائیل در هنگامِ پخشِ رزقِ خلق

وقت صبح و ظهر و عصر و شام می گوید علی

زمزم و مشعر ، منا ، سعی و صفا ، رکن و مقام

حج ، حرم ، حاجی ، طواف ، احرام  ، می گوید علی

می رسد روزی که شیعه در کنار کعبه و ....

یک مؤذن می رود بر بام می گوید علی

***

با تشکر از شاعر گرامیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
یکشنبه 1395/07/18

امام علی(ع)-مدح


از پیمبر یا خدا درباره ی حیدر بپرس

یعنی از گوهرشناسان قیمت گوهر بپرس

معنی مرد خدارا نیمه شب از نخل ها

معنی شیر خدا را روز از لشکر بپرس

هیچ دیواری نمی شد مانع راه علی

از شکاف کعبه و دروازه ی خیبر بپرس

نه !فرار ازجنگ هرگز درمرام شیر نیست

قصه را از بدر یا احزاب یا خیبر بپرس

در دل تاریخ آوای((سلونی))زنده است

مشکلات سخت را از صاحب منبر بپرس

گاه برترمی شودیک نوکر ازصد پادشاه

این تناقض علتی دارد که از قنبر بپرس

درجهنم با علی یا در بهشت بی علی?

شوق آتش را از ابراهیم پیغمبر بپرس

**

جمع خواهد شد محمد با علی در یک بدن؟

ما نمی فهمیم این را از علی اکبر بپرس

***

با تشکر از شاعر گرامیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، ولادت حضرت علی اکبر(ع)، 
دوشنبه 1395/06/29

امیرالمومنین(ع)-مدح-صد و ده فضیلت


علی کیست ، ذوالفَضلِ وَالاِمتنان

علی کیست ، ذوالحِکمةِ وَالبَیان

علی کیست ،آیینة ذوالجلال

علی کیست ،ذوالرَأفةِ و اَلامان

علی کیست ،گو : اَحسنُ الخالقین

به او نام داده چنین ، مستعان

علی کیست ، معنای توحیدِ محض

علی کیست ،مسجودِ روح و روان

علی کیست ،اَسماءِ حُسنای حق

علی کیست ،الله را ترجمان

علی کیست ،از « وَجهُ رَبِک » بپرس

همه  فانی اَند و  علی جاودان

علی کیست ،دانای لوح و قلم

علی کیست ،اَسرارِ گَنجِ نهان

علی کیست ،فرماندهِ اَنبیاء

علی کیست ،با اَنبیا همزبان

علی کیست ،عبد خدای کریم

علی کیست ،سلطان جان و جهان

علی کیست ،کعبه ،علی کیست ،رُکن

علی کیست ،زمزم ،صفا، سَعی ،هان...

علی کیست،صوت رسای خدا

علی کیست ،رازِ مگویِ زبان

علی کیست ، آن خِلقتِ بی نظیر

که هرگز نگُنجد به وصف و بیان

علی کیست ذکرِ کُلونِ بهشت

علی کیست ،سرمایة جَنَتان

علی کیست ،حج و جهاد و زکات

علی کیست ،احکام دین را نشان

علی کیست ،همتای زهرا علیست

علی کیست ،بر مصطفی روح و جان

علی کیست ،سالار خُم غدیر

علی کیست ،رهبر به پیر و جوان

علی کیست ،آقای هر مُتَقی

علی کیست ،مولای ما مؤمنان

علی کیست ،خورشید دستِ نبی

ستون زمین ،لنگرِآسمان

علی کیست ،میزان اعمالِ ما

علی ، آن قسیمِ جحیم و جنان

علی کیست ،رمز حیات و ممات

علی کیست ،سِرِ صَلات و اَذان

علی کیست ،آنکه به اَمرِ خداست

به یک شب چهل جا عیان، همزمان

علی کیست ،دل رحم ،با دوستان

علی کیست ،دل سخت، با دشمنان

علی کیست ،مَرد قنوتِ سحر

علی کیست ،محراب را ارمغان

علی کیست ،بخشنده ، وقت رکوع

علی کیست ،در سجده ، فارغ ز جان

علی کیست ،گریان ز اشک یتیم

علی کیست ،الحق کسِ بی کسان

علی کیست ،پشت و پناه ضعیف

علی کیست ،حامیِ مستضعفان

علی کیست ،آن سفره دارِ فلک

بحق ، عالمی را علی میزبان

علی صاحبِ سفرة مجتباست

کریمانِ عالم بر او میهمان

علی کیست ،بابای زینب ،حسین

حسن، اُمِ کلثوم ، ما شیعیان

علی کیست ،شیر خدا و رسول

علی کیست ،سرمایة کُن فَکان

علی کیست ،خشم خدا در عِقاب

علی کیست ،چشم خدا در عَیان

علی کیست ،خیبر شکن، بت شکن

علی کیست ،بر مصطفی جانفِشان

علی کیست ، هشیارِ صَفِین ها

علی کیست ، بیدار در نهروان

علی کیست ،فیروزِ جنگ جَمل

علی کیست ،درپیری اَش پهلوان

علی کیست ،شایستة ذوالفقار

ولی بی سپر،بی زِره، بی کمان

علی کیست ،مظلوم،تنها، غریب

علی کیست ،با چاهها همزبان

علی کیست ،هر کس که پرسد بگو:

علی را تو در شقشقیه بخوان

علی کیست ،آرامشِ فاطمه

علی کیست ،همدردِ یارِ جوان

علی کیست ،با دستِ بسته صبور

علی کیست ،پیروزِ هر امتحان

علی دست بسته نگردد ولی

برای خدا می شود آنچنان

علی را اگر میشناسی دلا

خودت را مُریدِ مَرامش بدان

علی بر همه بی پناهان ، پناه

علی بر سرِ بی کسان ، سایبان

علی نَه فقط هست بابای ما

علی دین ما هست و ایمانمان

و تا حوض کوثر علی ، راهبَر

علی ساغر و ساقی و ساربان

علی کیست ،بابای ارباب ما

علی کیست ،مولای صاحب زمان

رسد انتقام غدیرِ علی

به دستانِ آن رهبرِ اِنس و جان

و مهدی ، مسیرِ علی میرود

امامت همین و ولایت همان

ولیِ زمان را که دریافتی

همان بیعت است و همین آرمان

و آنان که پَرپَر در این رَه شدند

همه کربلایی ، همه قهرمانموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
دوشنبه 1395/06/29

امیر المومنین(ع)-مدح


هم دلبر و دلاور و دلدار مرتضی

هم سرور و سر آمد و سردار مرتضی

هم دیده ایست در و گهر بار مرتضی

هم سینه ایست مخزن الاسرار مرتضی

جان ِ گرو گذاشته در لیلت المبیت

دلواپسیِ امنیت ِ غار مرتضی

در سجده هاش گفته انا عبدک الذلیل

در جنگهاش صفدر و قهار مرتضی

هر جا که ایستاده چه سجاده و چه جنگ

دارد به بندگی تو اصرار مرتضی

انگار کار کرده ترازو تراز تر

وقتی گذشته از سر بازار مرتضی

هر جا گره به کار می افتاد ، جبرییل

میگفت یا محمد ، بگذار مرتضی...

دیوارِ دینِ حق و درِ شهرِ علم بود

اما چه دید از در و دیوار مرتضی؟

در کربلا به هر طرفی میکنم نگاه

جعفر علیست ،عون و علمدار مرتضی

زیبایی خدا به هر طرفی جلوه میکند

تکرار توست حیدر کرار ، مرتضیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
یکشنبه 1395/06/28

امیر المومنین(ع)-مدح


بیهوده نگرد ! کیمیا ذکر علی ست

آن معجزه ی گرانبها ذکر علی ست

با دیدنِ ایوان نجف فهمیدم

دارویِ تمام دردها ذکر علی ستموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
یکشنبه 1395/04/6

امیر المومنین(ع)-مناجات و شهادت


شبی هم این دل ما انتخاب خواهد شد

برای خلوت اُنست خطاب خواهد شد

مكش زخیمه دلها عمود مِهرت را

كه آسمان به سرما خراب خواهد شد

كسی كه مهر علی در قنوت او جاری است

دعای نیمه شبش مستجاب خواهد شد

میان مردم صاحب نظر اگر برود

غلام در گهت عالیجناب خواهد شد

كویر را نفس قنبرت كند دریا

سراب نام تو نشنیده آب خواهد شد

به قدر فهم كمم هم اگر كه بنویسم

فضایل تو هزاران كتاب خواهد شد

چه دیده بود پیمبر كه گفت در این ماه

محاسن تو به خونت خضاب خواهد شد

جواب خلقت خلقی و از بد دنیاست

كه زخم فرق سر تو جواب خواهد شد

امام اول دنیا پس از شهادت تو

امام كشتن این قوم باب خواهد شد

یكی به سوده الماس پاره پاره جگر

یکی ز فرط عطش دل كباب خواهد شد

پس از تو كار به جایی رسد در این دنیا

كه صید حرمله طفل رباب خواهد شدموضوع : شهادت امام علی(ع)، مدح و مناجات با امام علی(ع)، 

امیر المومنین(ع)-مدح


یا علی بر فَلکِ عشق تو پرچم زده ای

خیمه اندر حرم شاهد اعظم زده ای

شمع حُسن تو فروزان و جهان پروانه

ز آتش عشق شرر بر دل عالم زده ای

قهرمانان میادین اسدت می خوانند

بسکه شمشیر، تو در خطّ مقدّم زده ای

پیش هر مدّعی بی خرد و بی مایه

دم ز خود نازده ای ور زده ای کم زده ای

در هراسند هنوز از تو بنی اسرائیل

زآنکه بر مرحبشان سیلی محکم زده ای

گام ستوار تو نازم که ز همت همه عمر

قدم اندر ره اخلاص، دمادم زده ای

کرده ز ایثار تو تجلیل خدا در قرآن

سکّه بر نام خود از بخشش خاتم زده ای

قوت خود بر فقرا دادی و این عزت نفس

دست ردّیست که بر سینه ی حاتم زده ای

عُرفا کمتر از آنند که لب بگشایند

در مقامی که تو از صدق و صفا دم زده ای

خفته در بستر طاها و چو غواص جسور

دل به دریای پر از حادثه و غم زده ای

فلکت منزل و همسایه ی تو خورشید است

خیمه مافوقتر از عیسی مریم زده ای

انبیا از لبِ شیرین تو بوسند، که تو

بوسه ها بر یدِ پیغمبر اکرم زده ای

شب معراج مگر همسفر او بودی؟

کاحمدت دید به تخت عظمت لم زده ای

ساقیا زمزمه ی سعی تو در بزم صفاست

زآب کوثر نمکی بر لب زمزم زده ای

چه غم از کید اجانب که معینت زهراست

با یکی یار تو صد سلسله بر هم زده ای

کی ز بام فلک افتد علم اهل البیت

کان لوائیست که با فاطمه با هم زده ای

مفتخر باش «کلامی» که پی اخذ مراد

چنگ بر دامن آن مفخر آدم زده ایموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
یکشنبه 1395/04/6

امیر المومنین(ع)-مدح


شکر خدا که حبِّ علی در وجود ماست

دربارهء علی همه گفت و شنود ماست

ما با علی سلوکِ الی الله می کنیم

اصلاً علی علیست که سِیر صعود ماست

ذکرش عبادت است بسانِ نمازِ فرض

حیدر ، اذان ، اقامه ، تشهد ، سجود ماست

حصن حصین ماست ، امان و امین ماست

رمز قیام ماست دلیل قعود ماست

حب علی جواز صراط است روز حشر

محشر نهایتاً همه جایش به سود ماست

هر کس دلش به عشق کسی وصله می خورد

این عشق حیدر است که در تار و پود ماست

محشر قیامتی است جلوی درِ بهشت

این یا علی علیست که رمز ورود ماست

نام امیر را همه جا ، جار می زنیم

شاه نجف تمامیِ بود و نبود ماست

***

با تشکر از شاعر گرامی موضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 

امیر المومنین(ع)-مدح-شب قدر


خدا مرا ز ولای علی جدا نکند

من و خیال جدایی از او؟ خدا نکند

به آنچه در حق من می‌کند خوشم اما

خدا کند که دلم را ز خود جدا نکند

کسی که جانب بیگانه را نگه دارد

نمی‌شود که نگاهی به آشنا نکند

به خانه زادی او کعبه می‌کند اقرار

دل شکسته علی را چرا صدا نکند؟

کسی ز کار دلی عقده وا نخواهد کرد

اگر اشاره به دست گره‌گشا نکند

سزد به حضرت او منصب ید اللّهی

که غیر او گره از کار خلق وا نکند

مرا حواله به لعل لب مسیح مده

که جز نگاه تو درد مرا دوا نکند

خدا کند که قَدَر اَندر این لیالی قَدْر

مرا به هجر تو این قَدْر مبتلا نکند

چه لذتی است ندانم به زخم شمشیرت

که کشتۀ تو دمی فکر خونبها نکندموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، مناجات با خـدا، 

امام علی(ع)-مدح


رد می شوی و حالت اصحاب دیدنی ست

برقامت تو سجده ی محراب دیدنی ست

وقتی کتاب می کنی آیات را، چقدر

شوق دخان و مریم و احزاب دیدنی ست

بر دوش می کشی غم دیرین شیعه را

سنگینی نگاه تو بر آب دیدنی ست

آرام می روی و تب نخل های داغ

اندوه چاه و غربت مهتاب دیدنی ست

بعد از هزار سال به گرد ضریح تو

اشک هزار شیعه ی بی تاب دیدنی ست

دستم به سینه بود و نگاهم به گنبدت...

تا صبح گریه کردنِ در خواب دیدنی ست

***

با تشکر از شاعر گرامی موضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
جمعه 1395/04/4

امیرالمومنین(ع)-مدح


امشب شب سقایی یعسوب دین است

پیمانه ها دست امیرالمؤمنین است

بر تشنه کامان حرم سقاست حیدر

 بر حضرت زهرا قسم آقاست حیدر

او صورت انسانی الله باشد

 او کاشف الکرب رسول الله باشد

او جلوه ربانی شب های قدر است

 او مشک بر دوش آمده، سقای بدر است

او را تمام عرشیان تکریم کردند

 خیل ملائک بر علی تعظیم کردند

امشب جنون آبها هم بی مثال است

 مِی نوشی از دست علی تنها حلال است

پیداست قد و قامتش در دشت، صد شکر 

سقای حق با دست پُر برگشت، صد شکر

روی سخن با آن امیر عالمین است

 تنها خجالت بهر سقای حسین است

در علقمه عباس عمود آهنین خورد

 در خیمه زینب ناله کرد و بر زمین خوردموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
پنجشنبه 1395/04/3

امیرالمومنین(ع)-مدح


گفتند علی یک تنه با دست نگه داشت

در را نه که با دست که با شست نگه داشت

در را نه فقط لشکری از مرحبیان را

در پشت در قلعه به پیوست نگه داشت

ازبسکه علی بود و ولی بود به والله

در سایه ی اسمش همه را پست نگه داشت

نازم به دهانم که به شادی و به غصه

یک عمر علی گفت و مرا مست نگه داشت

پرونده ی اعمال مرا دید و خوشم که؛

حتی اگر از روی غضب بست، نگه داشت

تا دید که من گریه کن فاطمه هستم

می خواست مرا خط بزند، دست نگه داشت

از هستِ خودش_فاطمه_ دل کند و به این شکل؛

یک عمر برای من و تو هست نگه داشت

درپشت در سوخته در روضه اش آخر

مارا ته آن کوچه ی بن بست نگه داشتموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


کیست معادل امیر مومنان؟

رقیب قابل امیر مومنان؟

شرح فضائل امیر مومنان...!

نقش شمائل امیر مومنان...

سیر منازل امیر مومنان...

اوج مراحل امیر مومنان...

کار کسی نیست به جز خدای من

علی کجا و ذهن پر خطای من

خدا به حق عاشقان با صفا

به ربنای بنده‌های بی ریا

به ناله‌ی شکسته‌های مبتلا

به حرف حرف آیه‌های هل اتی

به هوی هویِ ذوالفقار مرتضی

به کشته‌های راه شاه لافتی

بیا نمک بریز در بیان من

خدای دلنواز مهربان من!

مکان علی، زمین علی، زمان علی

ابهت خدای لا مکان علی

دعا علی دوای درد جان علی

ولیِ حق، امام انس و جان علی

فلق علی افق علی اذان علی

عیان علی حقیقت نهان علی

میان هوی و های شاعرانه ام...

در انتظار لطف دلبرانه ام

فلک علی...  ستون آسمان علی

محک علی... مدار کهکشان علی

کرم علی شکوه جاودان علی

صفا علی طراوت جهان علی

توان علی امید ناتوان علی

تمام عشق صاحب الزمان علی

و کل غم...  بذکره سینجلی

علی علی علی علی علی علی

شعر علی شعور شاعران علی

شهد علی شهود شاهدان علی

نور علی چراغ رهروان علی

ولی علی امیرِ  سروران علی

جوهره ی صدای عاشقان علی

دمِ سحر دمِ موحدان علی

قمر علی ، شرر علی،  سحر علی

مدّبرِ قضا علی... قَدَر علی

نفس علی...  نفس بزن بخوان علی

امیر دل دلیر دلستان علی

محبت و عطای بیکران علی

شفای جان شفیع مهربان علی

حقیقتِ  فراتر از گمان علی

همیشه راه بازِ آسمان علی

علی علی... امیر لو کشف علی!

حواله کن دوباره یک نجف علی

منم رعیت بلادِ تو علی

ترانه خوان خانه زادِ تو علی

اسیر رأفت زیادِ تو علی

سرم سرای اعتقادِ تو علی

من و شفاعت معادِ تو علی

بهشتی‌ام به یمن یادِ تو علی

ندیدم از غم تو خوشگوارتر

ندیدم از دم تو ذوالفقارترموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


ﺷﺄﻥ تو در اندیشه ما جا شدنی نیست

درکوزه که جا دادن دریا شدنی نیست

هرچند که توصیف تو مولا شدنی نیست

تو لطف کنی ناشدنی ناشدنی نیست

طبعی که نپرداخت به نام تو تلف شد

بر خاک نوشتند علی ؛ در نجف شد

ماییم و دلی مست در ایوان طلایی

احسنت ! چه معماری انگشت نمایی

تاریخ ندیده به خود اینگونه بنایی

دارد هنر شیخ بهایی چه بهایی...

هرکس که تو را دید به زانو زدن افتاد

در صحن تو خورشید به جارو زدن افتاد

در خلقت تو هرچه خدا داشت عیان شد

در روز ازل هرچه دلت خواست همان شد

هر کس که گدای تو شد آقای جهان شد

از برکت نام تو اذان نیز اذان شد

سردار بجز میثم تمار نداریم

ما غیر علی با احدی کار نداریم

از ظرفیت خویش فراتر چه بگویم؟

گنگ است زبان پیش تو دیگر چه بگویم؟

از تو که خدا گفته مکرر چه بگویم؟!

هیچ است علی، پیش تو من هر چه بگویم

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه ست

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان ست

نام تو شده قدرت بازوی پیمبر

در غزوه احزاب تویی یک تنه لشکر

یک ضربه ات از کل عبادات فراتر

با فاطمه شد قدرت تو چند برابر

غیر از تو علی هیچ کسی حصن حصین نیست

یا فاطمه گفتی رجزی بهتر از این نیست

باید که به رخ ها بکشانی هنرت را

آسوده کن این مرتبه تیغ دوسرت را

رندی کن و یک گوشه رها کن سپرت را

صفین محیاست بیاور پسرت را

چشم تو گره خورده به ابروی اباالفضل

وصل است به تو قدرت بازوی اباالفضلموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


ای طالب معرفت ! «ولی» را بشناس

آن جان ز عشق مُنجلی را بشناس

زیبنده ی او مقام «عبداللهی» ست

در مکتب بندگی ، علی را بشناس

***

خوبست به معرفت اشارت دادن

دل را به حقیقت ولایت دادن

ای خوب ! سعادتی از این برتر نیست :

بر بندگی علی شهادت دادن

***

مولاست علی ، ولی نمی دانی هیچ

از مرحله غافلی ، نمی دانی هیچ

تا مذهب و مسلک ات «علی اللهی» ست

پیداست که از علی ، نمی دانی هیچ !

***

مولا ! مددی که از شما بنویسم

با لهجه ی معرفت تو را بنویسم

می ترسم از این که از محبت مولا

کافر شوم و تو را خدا بنویسم !

***

با مهر علی ، ز حق جدایی زشت است

با نفسِ حریص ، هم نوایی زشت است

با ذکر علی ، تو طالب عزت باش

درویش ! به نام او ، گدایی زشت است

***

هر چند علی خلاصه ی قرآن است

سرمایه جاودانه ی ایمان است

ای مرد ! خدا مخوان علی را ، شرک است

او اسوه بندگی ست ، او انسان است

***

از فصل علی ، نخوانده ای جز نامی

در درس علی شناسی ای دل خامی

آیینه ی بندگی ست مولا ، توبه !

این آینه را چرا خدا می نامی ؟

***

در شأن علی ، کتاب حق نازل شد

میراث رسول را ، علی قابل شد

یک عمر ثنای ذات یکتا را گفت

با بندگی خدا ، علی کامل شد

***

عرفان علی ، مرام درویشی نیست

با لهجه دین ، خرافه اندیشی نیست

عرفان علی ، حضور در میدان است

آیین و مرام انزواکیشی نیست

***

این مرد که مذهبی ندارد جز ریش

بر خویش نهاده نام پیر و درویش

در چشم و زبان او علی ، الله است

فریاد از این جماعت کفر اندیش !

***

هر کس که مرام او «علی اللهی» ست

تردید مکن که در صف گمراهی ست

ای خوب ! علی ، خدا نه ،عبدالله است

او اسوه ی کامل «خداآگاهی» ست

***

او را ز خدا ، جدا نباید نامید

بی زمزمه ی ثنا ، نباید نامید

او بنده ترینِ بندگان حق است

او را به خدا ، خدا نباید نامید

***

ای دل شدگان ! علی ، ولی الله است

گوینده ی «لا اله الا الله» است

هر کس که حدیث دیگری می گوید

سوگند به نور ، مشرک و گمراه است

***

او روح مُکرم است ، بشناسیدش

قرآن مجسم است ، بشناسیدش

او روح نماز و قبله توحید است

او وارث آدم است ، بشناسیدش

***

هر چند علی سرشته از این خاک است

از گرد تعلق  زمین او پاک است

با سلسله فرشته ها محشورست

سرمنزل جان پاک او ، افلاک است

***

شعر علوی ، تبسم حق بینی ست

از باغ بلوغ معرفت گل چینی ست

هر کس که به این مرام و آیین باشد

تردید مکن که شاعر آیینی ست

***

حضرت علی علیه ‏السلام فرمود: «لا تتجاوزوا بنا العبودیة ثمّ قولوا ما شئتم و لن تبلغوا و إیاکم و الغلوّ کغلوّ النّصاری فإنّى برى‏ءٌ من الغالین».  (بحارالانوار، ج ۲۵، ص ۲۷۴ )

ترجمه : ما را از مرز عبودیت خارج نکنید و به سرحدّ ربوبیت نرسانید، آن گاه هرچه می ‏خواهید در فضیلت ما بگویید، لیکن بدانید که حق ثناگویی ما را ادا نخواهید کرد. از غلوّ کردن درباره ما بپرهیزید و همانند نصاری که درباره عیسی علیه‏ السلام غلو کردند نباشید، که من از غلوّکنندگان بیزارم. موضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

آهوی وحشی ام و عشق تو شد صیّادم

صید دام تو شدن روزی هر کس نشود

لطف زهراست که در دام شما افتادم

میکنم سجده به درگاه خداوند کریم

که بُوَد نوکری ات ارث من از اجدادم

از غم دوریِ تو حال خرابی دارم

چه شود،با نظر لطف کنی آبادم

پیش دشمن به خدا آبرویم خواهد رفت

تو اگر روز قیامت نرسی بر دادم

به من بی سر و پا لطف تو بی پایان است

این همه بنده نوازی نرود از یادم

مفکن از نظر ای دوست مرا مسکینم

شاد کن با کرم خویش دل ناشادم

دل من تنگ شده بهر وطن یا مولا

همه دانند که من اهل علی آبادم

***

با تشکر از شاعر گرامیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


برجای بماند از تو یک رد کافیست

از عشق نشانه ای در این حد کافیست

درک تو فقط حد رسول الله است

یک شیعه اگر تو را بفهمد کافیست

 

قال ابو عبد الله(ع): العجب یا حفص لما لقى على بن ابى‏طالب!! انه کان له عشرة الاف شاهد لم یقدر على اخذ حقه و الرجل یاخذ حقه بشاهدین. بحار الانوار: 37، 140.

امام صادق(ع) فرمود: اى حفص! شگفتا از آنچه على بن ابى طالب(ع) با آن مواجه شد! او با ده هزار شاهد و گواه (در روز غدیر) نتوانست‏ احقاق حق کند ، در حالى که شخص با دو شاهد حق خود را مى‏گیردموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


با خیالت غزلی در شُرف آغاز است

در هوای تو دلی منتظر پرواز است

طرح انگور ضریح تو یادم آورد

که در میکده ات رو به خلایق باز است

ما همه مست غدیر خم چشمت هستیم

مستی از دست تو یک مستی بی اندازه ست

باز هم نام تو را بر لبش آورده مسیح

به امید دم تو در صدد اعجاز است

هر طرف می نگرم روی تو را می بینم

دائم از مأذنه نام تو طنین انداز است

***

دل که با حال و هوای تو هوایی باشد

مقصد راه قرار است رهایی باشد

دوستت دارم و سلمان به همه ثابت کرد

عاشقت فرق ندارد که کجایی باشد

از تمنای وصال تو فقط باید گفت

راوی شعر اگر شیخ بهایی باشد

من به نادانی خود معترفم میدانم

محفل انس تو باید علمایی باشد

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ام

تا کجا بین من و دوست جدایی باشد

من فقط چشم به راهم که ببینم روزی

گنبد همسرتان نیز طلایی باشد

***

ای به الطاف تو اصحاب کرم وابسته

شده یک عمر به مدح تو قلم وابسته

وسط این همه وابستگی بی حاصل

شکر بسیار که هستم به حرم وابسته

هر غریبی که به ایوان نجف می آید

می شود با زدن چند قدم وابسته

جنس بازار تو عشق است و امید است و رضاست

شده ام سخت به این پند قلم وابسته

در دم و بازدم من جریان داری تو

به نفس های تو هستم همه دم وابسته

عاشقان تو به فقری ابدی خو کردند

تا نباشند به دینار و درم وابسته

ما از آن پاک دلانیم که آرامش ما

هست چون موج خروشان به عدم وابسته

ریشه در خاک عدم داشت که با حضرت نور

بینهایت شده بودید به هم وابسته

***

به تو مستان لقب ساقی کوثر دادند

بیخود از خود شده و نادعلی سر دادند

از شراب تو به جبریل تعارف کردند

شوق پرواز تو را هم به کبوتر دادند

جامی از عشق تو را حضرت سلمان نوشید

جرعه ای نیز به مقداد و ابوذر دادند

گاهی اوقات به این فکر می افتم که چرا

به یکی کم به یکی چند برابر دادند

کاش می شد که میان همه تقسیم کنند

ساغر معرفتی را که به قنبر دادند

معجزاتی که خدا داد به پیغمبرها

همه را جمع نمودند و به حیدر دادند

***

مستم از جام شرابی که پر از آگاهی ست

شعر من از سر سرمستی و خاطر خواهی ست

مستم آنقدر که دیوانه خطابم کردند

مستم آنقدر که گفتند علی اللهی ست

شرح این قصه بلند است بلند است بلند

در شگفتم که چرا عمر به این کوتاهی ست

تا در آغوش غزل های صغیر افتادم

روحم آشفته تر از وحدت کرمانشاهی ست

چاه ها بی خبرند از غم بی پایانت

راز اندوه تو در بغض کبوتر چاهی ست

جاده ای که به تو ای شاه نجف ختم نشد

آخرش دربدری، بی خبری، گمراهی ست

***

آبرومند تر از نام علی نامی نیست

چه کسی گفته که در نام تو ایهامی نیست

نام تو نام خدا، نام خود قرآن است

تو نباشی به خدا دینی و اسلامی نیست

قاضیان از تو بریدند که در این دوران

پرچم عدل برافراشته بر بامی نیست

روز و شب نامه نوشتیم برای تو ولی

دیرگاهیست که از سمت تو پیغامی نیست

ابر و چاه و مه و خورشید و فلک می دانند

که شب چشم تو اصلاً شب آرامی نیست

دوش دیدم که ملک بر در میخانه نوشت

که شرابس به جز از عشق تو در جامی نیست

خواجه لطف غزلش را به تو مدیون بوده ست

او خبر داشته بی لطف تو الهامی نیست

***

مولوی مست شد و از نفست وام گرفت

شهریار آمد و از دست خودت جام گرفت

عشقت آتش شد و در خرمن عمان افتاد

هر که مجنون تو شد بی سر و سامان افتاد

نیّر از نور وجود تو منور گردید

محتشم سوخت و آتش به نیستان افتاد

غربت و داغ تو را با دل و جانش حس کرد

چشم هر کس که به سالار شهیدان افتاد

بوستان شیفته ی آل محمد گردید

سعدی عاشق شد و راهش به گلستان افتاد

چارده بند به پروانه عنایت شد و بعد

کشتی شعر در امواج خروشان افتاد

یازده میکده در خوشه ی انگورت بود

که یکی نیز به دامان خراسان افتاد

چشم های تو به دنبال دو شاعر می گشت

قرعه ی فال به نام من و باران افتاد

***

سرخوشانی که در این میکده پیری دارند

مثل تو از غم دنیا دل سیری دارند

باید از میثم تمار و ابوذر پرسید

چه امیری چه امیری چه امیری دارند

دار برپاست و ریگ ربذه سوزان است

عاشقان تو عجب راه خطیری دارند

اهل بیت تو سر سفره ی افطاریشان

چه یتیمی چه فقیری چه اسیری دارند

دید محراب که در لحظه ی شق القمرت

ابروانت چه مراعات نظیری دارد

شعر ما تشنه ی نقد است تو نقادی کن

شاعران روحیه ی نقد پذیری دارند

***

باز در حلقه ی ذکر تو نشستیم علی

ما مسلمان شده ی روی تو هستیم علی

تا تو بر حقی و حق دور سرت می گردد

ما بر آنیم که جز حق نپرستیم علی

توبه کردیم نگوئیم خدایی اما

باز هم در حرمت توبه شکستیم علی

دست از هر چه به جز توست در عالم شستیم

به تو پیوسته و از خلق گسستیم علی

شیر در کاسه ما نیست ولی اشک که هست

ما یتیمان همگی کاسه به دستیم علی

***

دل نشین است در این جاده مسافر بودن

شعر چشمان تو را خواندن و شاعر بودن

به حریم حرم عشق پناه آوردن

در نجف ماندن و یک عمر مجاور بودن

یا علی گفتن و از هر دو جهان دل کندن

بر سر سفره ی احسان تو حاضر بودن

دل سپردن به فرامین تو و فرزندت

از مریدان حبیب بن مظاهر بودن

از شراب نفس پنج تن و پنج امام

مست گردیدن و هم باده ی جابر بودن

شاهد از عرش حدیث ثقلین آوردن

آیه ی روشنی از سوره ی فاطر بودن

***

مطلع شعر تو ای عشق « هو الباران» است

قسمت چشم تو از روز ازل باران است

اشک آهسته و پیوسته ی تو تا جاریست

روزی روز و شب اهل محل باران است

به امیدی که در افلاک قدم بگذاری

آسمان غرق ستاره ست زحل باران است

سوره ی روم به سمت تو اشارت دارد

سوره ی نحل به یُمن تو عسل باران است

بت شکستن فقط از دست تو بر می آید

کفر می بارد و این شهر هبل باران است

خیبر و خندق از این قاعده مستثنی نیست

عبدود ریخته در لشگر و یل باران است

بس که در خلوت یاد تو به وجد آمده ام

دفتر شعر من امروز غزل باران است موضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


با خاك پایت گاه گاهی همنشین هستی

یعنی اگر چه آفتابی ذره بین هستی

 فرقی نكردی،كودكی ات هم بزرگی بود

از اول این بودی و تا آخر همین هستی

آغاز و پایانی نداری ،ما كه می دانیم

از نقطه چین بودی تو و تا نقطه چین هستی

هم آفرین بر آنكه مولا آفرین بوده

هم آفرین بر تو كه انسان آفرین هستی

هرشب چهل منزل تو را دیدند اما نه

هرشب تو در آغوش رب العالمین هستی

"مؤمن"خودش را خوانده درقرآن خدا از چیست؟!

فرموده تنها تو"امیرالمؤمنین"هستی

ایمان تو كفر مرا دیگر درآورده است

از مرگ تلخ طلحه هم اندوهگین هستی

دار و ندارش را امین مكه دستت داد

از بس امین الله فی ارضه،امین هستی

سر در تنور خانه ی بیوه زن كوفه

گرم حدیث نفس هستی شرمگین هستی

سر در تنور خانه ی بیوه زن كوفه

یاد سری مجروح و خاكستر نشین هستیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


آن که وصفش میکند الّله به قرآن حیدر است

جلوه ی باری تعالی شیرِ یزدان حیدر است

کعبه را حق پیش پایش کرده ویران تا ابد

چون که تا روزِ جزا محبوبِ رحمان حیدر است

گر نبودش در جهان اسمی از این دنیا نبود

آنکه داده بر جهان همواره سامان حیدر است

صد هزاران همچو عیسی خادمانِ درگهش

گفته عیسی دم به دم معنایِ درمان حیدر است

من نمیگویم خدا باشد علی اما یقین

آنکه باشد نزد حق، مافوقِ انسان حیدر است

مُردگان را زنده گرداند علی با یک نگاه

آنکه بنموده بشر را مست و حیران حیدر است

منکرانِ مرتضی شیون کنان در آتشند

این نباشد ناروا چون دین و ایمان حیدر است

آنکه از مهر و وفا جود و سخا چون مصطفی

میدهد بر دردِ ما الساعه پایان حیدر است

سر به سر گوید علی از مصطفی در هر مکان

در رثای مصطفی دائم غزلخوان حیدر است

موسم جان کندنم وقتی که می افتم ز پا

آنکه مرگم را نماید سهل و آسان حیدر است

تا خدا دارد خدایی میدرخشد نامِ او

آنکه باشد جاودان چون حیِّ سبحان حیدر است

بی سبب باران نمی بارد به رویت ای زمین

باعثِ هر قطره از این آبِ باران حیدر است

روز و شب مستی کنم در جمع مستان تا ابد

شاد از این مستی شوم چون پیر مستان حیدر است

جز علی دیگر که آرد مه رخُی همچون حسین

صاحب و بابای آن شاهِ شهیدان حیدر است

آخرِ نهج البلاغه مینویسم اینچنین:

فارق العاده ترین انسانِ دوران حیدر است

***

با تشکر از شاعر گرامیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


ای گلرخ دل‌فریب خودکام

وی دلبر دل‌کش دل‌آرام

شد وقت که باز دور ایام

گامی بزند موافق کام

برخیز تو نیز آسمان وار

یک‌روز به‌کام ما بزن گام

بستان و بده بگو سرودی

برخیز و برو بیا بزن جام

چون خرمن گل به عشوه بنشین

چون سرو روان به جلوه بخرام

از شام به‌ عیش کوش تا صبح

وز صبح به طیش باش تا شام

امروز بگو مگر چه روز است

تا گویمت این سخن به اکرام

موجود شد از برای امروز

آغاز وجود تا به انجام

امروز ز روی نص قرآن

بگرفت کمال، دین اسلام

امروز به امر حضرت حق

شد نعمت حق به خلق اتمام

امروز وجود پرده برداشت

رخساره‌ی خویش جلوه‌گر داشت

وقت است که باز جام گیریم

از لعل لب تو کام گیریم

آهوی رمیده‌ی دو چشمت

رام ار نشود به دام گیریم

یک بوسه حلال‌وار از آن لب

گر می‌ندهی حرام گیریم

چشم تو به عشوه خون ما ریخت

از لعل تو انتقام گیریم

از گیسوی تو کمند سازیم

از ابروی تو حسام گیریم

از صف‌زده خیل مژگانت

فوجی سپه نظام گیریم

یک رویه بدین سلاح و لشکر

ملک دو جهان به کام گیریم

امروز که عیش قدسیان است

ما نیز قدح مدام گیریم

خورشید می و هلال ساغر

از دست مه تمام گیریم

یک ره به حرم یکی به دیر است

ما زین دو بگو کدام گیریم؟

زهاد قدح ز حور و غلمان

ما از کف تو غلام گیریم

دستار دهیم رهن و جامی

از باده‌کشان به وام گیریم

هم باده علی‌الرئوس نوشیم

هم بوسه علی‌الدوام گیریم

جبریل صفت بیا در این بزم

ساغر بدهیم و جام گیریم

این نغمه به روز و شب سراییم

وین زمزمه صبح و شام گیریم

از خلق جهان علی غرض بود

او جوهر و ماسوی عرض بود

بودند علی و ذات احمد

یک نور به بارگاه سرمد

چون عهد وجود گشت معهود

چون مهد شهود شد ممهّد

آیینه شکافت از تجلی

یک جلوه بتافت در دو مشهد

یک شمع فروخت در دو روزن

یک روح شد از دو تن مجسّد

عین هم و غیر هم چه حرفی

کش خوانی مدغم مشدّد

این نکته نه من ز خود سرایم

کش خوانده خدای نفس احمد

ای کآینه‌ای تحیر افزا

وی آینه‌ی جمال سرمد

اسلام به نام توست برپا

ایمان به حسام تو مشیّد

ای وصف رخ تو بی‌تناهی

وی مدح لبت فزون‌تر از حد

تا روز ازل اگر به تکرار

تضعیف کنم حروف ابجد

از مدح تو یک ز صد نگویم

کاوصاف تو را نمی‌توان عد

هرگز نکند خدا قبولش

آن‌را که تو از نظر کنی رد

مهر تو اگر نبود در خلد

هرگز نشدی کسی مخلّد

قهر تو اگر نبود در نار

هرگز نشدی کسی موبد

زاهد همه ساله مست نامت

عارف همه روزه مست جامت

ای اسم تو اصل هر مسمّا

وی جسم تو جان جمله اشیا

وصف تو فزون ز حد امکان

مدح تو برون ز حد احصا

در مدح تو سوره‌ای‌ست یاسین

در وصف تو آیتی‌ست طاها

مداح نبی، مدیح قرآن

گوینده جناب حق‌تعالی

گیتی همه قالب و تواش روح

عالم همه صورت و تو معنی

در کاخ دویی تو بودی اول

این است بیان نقطه‌ی باموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


از همان آغاز چشم مرتضی ما را گرفت

از ازل نام علی بر روی لبها جا گرفت

این دل ویرانه ی ما را علی آباد کرد

از همان روزی که عشقش در دل ما پاگرفت

من گدای بی پناه و زار و بی کس بوده ام

پنجه ی مشکل گشای یار دستم را گرفت

شیعه در محشر ندارد غصه ی فردوس را

چون ز دستان یل خیبر گشا امضا گرفت

با تمام روسیاهی آمدم بیعت کنم

بلکه دستان مراهم همسرش زهرا گرفت

فوق ایدیهم «یداللهِ» علی گردیده از...

...آن زمان که دست او را مصطفی بالا گرفت

پیک حق بهر ادای احترامی آمد و

بوسه ای از دستهای حضرت مولا گرفت

بی ولای مرتضی توحید هم پوشالی است

تا علی شد مقتدا دینِ خدا معنا گرفت

عاشق آن باشد که امشب از سر شوق وصال

تا سحر با نام مولایش علی احیا گرفت

کور می گردد دو چشم منکر مولای من

تا ببیند فاطمه دست مرا فردا گرفتموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده

جز او کسی به جای پیمبر نیامده

جز او برای فاطمه همسر نیامده

از کعبه جز علی احدی در نیامده

یعنی کسی به پاکی حیدر نیامده

هر کس غلام فاطمه شد در پناه اوست

شاهی که عرش دوش نبی جایگاه اوست

در معرکه سلاح نبردش نگاه اوست

این گیسوی سیاه که تنها سپاه اوست

بر شانه اش سیاهی لشکر نیامده

اولاد مرتضی همه ذاتاً  مطهرند

قرآن ناطقند، شفیعان محشرند

شاهان روزگار غلامان قنبرند

خدّام عرش گوش به فرمان حیدرند

دور و برش که قحطی نوکر نیامده

ابروش وقت جنگ کم از ذوالفقار نیست

دنیا به جنگش آمده و بی‌قرار نیست

در مکتبش ضعیف‌کشی افتخــار نیست

کرار که در مبارزه اهل فرار نیست

این کارها به فاتح خیبر نیامده

هرگز نمی‌شود علم عشق سرنگون

عشقش کشیده‌است دلم را به خاک ‌و خون

پایان کار عاشق او چیست جز جنون؟

او گرد خاک پای علی شد که تا کنون

سردار مثل مالک اشتر نیامده

گرچه نبی نبود، وصی نبی که بود

مسند نشین بی‌بدل این اریکه بود

مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود

باید خدا شوی که بفهمی علی که بود

کاری که از بنی‌بشری بر نیامده

در حال احتضار ولی فکر قاتل است

مولای ما نمونه انسان کامل است

بی مهر او تمام عبادات باطل است

آدم بدون عشق علی مشتی از گل است

حیف از دلی که در بر دلبر نیامده

دشمن هم از عنایت تو بی‌نصیب نیست

در کشور تو هیچ غریبی غریب نیست

بیچاره‌ای که در دل زارش شکیب نیست

با اینکه فکر آیه «أمّن یجیب» نیست

از بارگاه لطف تو مضطر نیامده

بر راه کفر سد زده دیوار تیغ تو

اصلاً هدایت است فقط کار تیغ تو

هو، حق، علی مدد، همه اذکار تیغ تو

دیدیم هر که رفت به دیدار تیغ تو

با سر فرار کرده... ولی سر نیامده

استاد در فنون نبردی ابوتراب

فــــرمانروای کشور دردی ابوتراب

حتی به مور ظـلم نکردی ابوتراب

گفتم هزار مرتبه مردی ابوتراب

با تو هزار مرد برابر نیامده

شد در غم تو چشم هزاران یتیم تر

بعد از تو می‌شوند یتــــیمان یتیم تر

من از ازل اسیر تو ام یا قدیم تر

ای خانواده‌ات همه از هم کریم تر

از سفره‌ی تو پر برکت تر نیامدهموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


شده وقت علی گفتن، سرِ دیوانه آوردم

لبم را سوی این باده چه بی صبرانه آوردم

اگر میزان علی باشد، عمل هرگز ندارم من

فقط بارِ محبت را به روی شانه آوردم

دمی که معصیت کردم ز مستیِ محبت بود

شبیه آن بلایی که سرِ پیمانه آوردم

خراب آبادِ این سینه مبدَّل بر گلستان شد

ازل که حب حیدر را در این ویرانه آوردم

همین که صاحب دل شد، همین که شمع محفل شد

برای بیعت با او پرِ پروانه آوردم

گدا هر قدر هم آمد، غضنفر شهریارش کرد

فقیرم.‌.. ظرفِ خالی را ولی شاهانه آوردم

به هر کس می رسم می گویم از اعجاز چشمانش

تمام اهل بیتم را درِ این خانه آوردم

برای بردن نامش لبم برّان تر از تیغ است

همیشه نامِ مولا را فقط مردانه آوردم

علی اول، علی آخر، علی حق است و حق حیدر

بنوش از باده ی کوثر، دمِ رندانه آوردم

سرم بر روی زانو و دلم تنگ نجف گشته

به یاد عشقِ سوغاتی که از میخانه آوردم

نجف رفتم دلم را زیر ایوان دست او دادم

دلِ سالم به او دادم، دل دیوانه آوردم‌

"علی گفتن" خودش شیرین تر از شعر و غزل باشد

چنان مستم که نامش را هنرمندانه آوردم

***

با تشکر از شاعر گرامیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


صدا آری صدا جان جهان را زیرورو می کرد

پیمبر در همه عمر آن صدا را جستجو می کرد

نفس های خودش بود آن صدای با طمأنینه

صدایی که شب معراج با او گفتگو می کرد

نمی دانم چرا اما پیمبر بعد معراجش

عبای مرتضی را بیشتر از پیش بو می کرد

خدا آن شب سخن می گفت با صوت یداللهی

خدا پیش محمد دست خود را داشت رو می کرد

خدا مشغول خلقت بود دنیا را همان موقع

علی در مسجد حنانه کفشش را رفو می کرد

نفهمیدیم مولا را نفهمیدیم بعد از جنگ

علی شمشیر را با اشک هایش شست و شو می کرد

اگر او یازده تن را به جای خود نمی آورد

چگونه با نبود او زمین یک عمر خو می کردموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


کسی دکان نگشوده ست بی جواز علی

که رزق هیچ کسی نیست بی نیاز علی

خدا به داد ترازوی عادلان برسد

اگر حساب بسنجند با تراز علی

جهان سوال بزرگی ست، کشف خواهد شد

اگر که چاه بگوید چه بود راز علی

گره به کار خود انداختی طناب! چرا؟

چه خواستی که نداده ست دست باز علی

بپرس از آنکه دو دستی غلاف را چسبید

چه دیده از دو دم تیغ یکه تاز علی

به کوفه نیست امیدی که مسجدش نشکست

نماز هیچ کسی را به جز نماز علیموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 
چهارشنبه 1395/02/1

امام علی(ع)-مدح


مرا پیر طریقت جز علی نیست

که هستی را حقیقت جز علی نیست

مبین غیر از علی پیدا و پنهان

که در غیب و شهادت جز علی نیست

مجو غیر از علی در کعبه و دیر

که هفتاد و دو ملت جز علی نیست

چه باک از آتش دوزخ که در حشر

قسیم نار و جنت جز علی نیست

اگر کفر است اگر ایمان بگو فاش

که در روز قیامت جز علی نیست

اساس هر دو عالم بر محبت

بود قائم محبت جز علی نیست

در آن حضرت که دم از «لی مع الله »

زند أحمد معیت جز علی نیست

شنیدم عاشقی مستانه میگفت

خدا را حول و قوت جز علی نیست

وجود جمله أشیاء از مشیت

پدید آمد مشیت جز علی نیست

شهنشاهی که بر درگه ملائک

زنندش پنج نوبت جز علی نیست

علی آدم، علی شیث و علی نوح

که در دور نبوت جز علی نیست

علی احمد، علی موسی و عیسی

که در اطوار خلقت جز علی نیست

ترا پیر طریقت گو عمر باش

مرا پیر طریقت جز علی نیست

اگر گوئی علی عین خدا نیست

بگو نیز از خدا هرگز جدا نیستموضوع : مدح و مناجات با امام علی(ع)، 


( کل صحن های حسینیه : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


درباره حسینیه


به پایگاه فرهنگی هیات «مکتب الشهداء تهرانسر» خوش آمدید
×××
برای ارتباط با ما می توانید از طریق آدرس motallebi64@gmail.com اقدام فرمایید

آدرس پایگاه اطلاع رسانی هیات مکتب الشهداء-تهرانسر:
maktab-shohada.mihanblog.com
×××
هر کس که مقرب است در فکر بلاست
آواره شدن قاعده ی عشق خداست
"مهدی مطلبی"پرید اما باز
در صحن "حسینیه" ی او "روضه"بپاست

مدیر وبلاگ : شاهد
آمار زائرین حسینیه
  • زائرین امروز :
  • زائرین دیروز :
  • زائرین این ماه :
  • زائرین ماه قبل :
  • کل زائرین :
  • تعداد کل اشعار :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی حسینیه
نظرتان درباره تغییر قالب پایگاه حسینیه چیست؟پایگاه های مدح و مرثیه
لوگوها
كانال حسینیه در تلگرام
صفحه اینیستاگرام حسینیه

 پایگاه تخصصی مدح و مرثیه

 پایگاه تخصصی روضه و مقتل

 پایگاه نوحه و سبک های مداحی

کتاب موبایل حسینیه-مدح و مرثیه

 پایگاه اطلاع رسانی هیات مکتب الشهداء-تهرانسر

 کارگاه مجازی شعر آیینی حسینیه

 اشعار استاد علی اکبر لطیفیان

 قرارگاه-پایگاه فرهنگی هیئت مکتب الشهداء