امیرالمومنین(ع)-ضربت خوردن


آن که امشب در تب وصل خداست

سفره دار مردمان بی نواست

آن که گوید راز دل را با زمین

نیست مردی جز امیر المومنین

پُر شده گوشِ تمامی فلک

از صدای لطمه ی خیلِ مَلک

مرد می آید به سوی سجده گاه

ماه می گوید که بر بندید راه

در میان کوچه، بالِ جبرئیل

بسته راه رفتنِ پیرِ دلیر

کی خدای بیت! راه بیت گیر

دست ما بر دامن پاکت امیر

عالمی را غرقه در ماتم نکن

سایه ات را از سرِ ما کم نکن

یا به تنهایی مرو مولای من

یا کسی بفرست دنبال حسن

دستِ هستی شد گره بر دامنش

بادها بستند راهِ رفتنش

نوح آمد با تمام انبیا

مرتضی در ازدحام انبیا

هر یک از خیل رسل تا می رسید

آستینش یا عبایش می کشید  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/05/15 | 04:10 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-ضربت خوردن


ترتیل بیا به گریه خوانیم

سیل از رخ هر دو دیده رانیم

امشب شب گریه است و ناله

داغ است به دل به سان لاله

اى واى شکسته کاسۀ جم

از ضربتِ تیغ ابن ملجم

گویا که چو فرق فجر بشکفت

آن ضارب تیغ یا على گفت

با نیل رقابتى مگر داشت

فرقى که شکاف تیغ برداشت

آن روز على نبود در خاک

افلاک فتاده بود بر خاک

آهنگ حزین فُزْتُ یا رب

پیچید در آسمان در آن شب

خندید به تیغ فرق دریا

بشکفت دریغ فرق دریا

هستى همه هستى اش ز کف داد

روزى که على به خاک افتاد

ترتیل بیا به گریه خوانیم

خون از دل هر دو دیده رانیم

خون گریۀ ماست زاد توشه

از گوشۀ چشم، خوشه خوشه  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/05/15 | 04:05 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-ضربت خوردن

 

ادا کردنـد هنگـام عبــادت حـق مـولا را

ز خـونش آبـرو دادنـد بیـت حـق ‌تعالی را

از آن فزت برب الکعبه گفت و چشم خود را بست

که بعد از فاطمه زندان خود می‌دید دنیا را

میـان دوستـان هـم انفـرادی بود زندانش

چو شمع انجمن کشتنـد آن تنهای تنها را

ز جبریل امین برخواست این فریاد بر گردون

الا یا اهـل عالـم تسلیت، کشتند مـولا را

علی بی‌هوش در محراب خون افتاده بود اما

به زخم خویش حس می‌کرد اشک چشم زهرا را

دوباره از درون زخم او فـواره مـی‌زد خون

ز رویش هر چه یاران پاک می‌کردند خون‌ها را

الهی تا قیـامت خـون بگرید چشم زیبایی

که از خون لاله‌گون کردند آن رخسار زیبا را

حسن جان! فرق مولا را بپوشان پاسداری کن

کـه چشـم دختـر زهـرا نبینـد زخم بابا را

سلام سجـده تـا صبح جزا تقدیم مظلومی

که بخشید آبرو با خون خود شب‌های احیا را

گنه کردی مشو مأیوس از عفو خدا «میثم!»

علی با چهرۀ خونین شفاعت می‌کند ما را
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/05/15 | 04:01 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-ضربت خوردن

 

که دیده در دل محراب پیکری خونین؟

میان شور و شرر سجده با سری خونین

برای وسعت هفت آسمان تداعی شد

دوباره قصه ی پرواز با پری خونین

و رفت باغ به تاراج نهروانی ها

نشست زخم تبر بر صنوبری خونین

زبان روزه نماز پر از جراحت را

سلام داد از اعماق حنجری خونین

بدون شک متولد شده ست این فتنه

از آتشی که زد ابلیس بر دری خونین
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/05/31 | 02:53 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-ضربت خوردن

 

در خـانه مـولا نـیست، یـك خــاطر شــــاد امشب

آن قـــامــت هم چون ســرو، از پـاى فـتاد امشب

بر فـــرق ســر عـــالم، خـــاك غـم و ماتم ریخت

از ضـــــربـت ‏شـــمشــیر فرزنــد مراد امشـــــب

در كــوفـــه زخــــم آلـود، هر جـــا كه یتیــــــمى بود

بــــارى ز غـم و حســرت، بر دوش نــهاد امشـــــب

دل ها همـه مـحزون اسـت، هر دیـده پـر از خون است

ایـن محــــنت عظــــــمى را بـر كوفـه كه داد امشب؟

محــراب عـلى از خـون، رنگـین شـده، واویـلا

در سوگ على چشمى، بى اشـك مـباد امشــب
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/05/29 | 11:50 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع)-شهادت

 

چشم هایش پر از تبسم بود

چشم نه آسمان هفتم بود

آسمان نه، شکوه این خلقت

در طلوع نگاه او گم بود

جبرئیل نگاه او هر شب

با خداوند در تکلم بود

تا سحر گونه های نمناکش

روی سجاده در تیمم بود

واژه هایم حکایت مردی ست

که دلش بی قرار مردم بود

نان جو خورد و سفره‌ی دستش

وقت اطعام دشت گندم بود

پدر مهربان این عالم

ریزه خوارش هزارها حاتم

چشم هایی پر از سحر دارد

آسمان آسمان سفر دارد

در کنار خرابه ها هر شب

مشت خاکی به زیر سر دارد

نان و خرما به روی دوشش تا

باری از دوش خلق بردارد

در دیارش غریب بی معناست

او ز حال همه خبر دارد

دیده‌ی روشنش گواهی داد

که به دلخسته ها نظر دارد

نگران سعادت خلق است

که چنین چشم های تر دارد

از همه از تمام خسته دلان

قلبی اما شکسته تر دارد

گوشه‌ی‌ خلوت غریبستان

در نگاهش غمی اگر دارد

خاطرات قدیمی شهریست

داغ هایی که بر جگر دارد

با غم و اشک و آه همراه است

آه سی سال هم دمش چاه است  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/05/28 | 10:27 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شهادت

کوچه های ساکت کوفه به نام نخل هاست
ابن ملجم در کمین پشت تمام نخل هاست!
ماه تنها ماه باقی مانده از شب های قدر
همچنان تنها چراغ پشت بام نخل هاست
یک نفر در چشم هایش آسمان در جزر و مد
می رسد پژواک هر گامش سلام نخل هاست
*******
می رسد در چشم هایش آسمان در جزر و مد
در صدایش لحن زیبای اذان در جزر و مد
موج در موج نگاهش عارفان و عاشقان
بی زمان و بی مکان و بی نشان در جزر و مد
ناگهان شمشیر بالا رفت و پیغامی رسید
سجده کن فزت و رب... قرآن بخوان در جزر و مد
*******
ناگهان شمشیر بر فرق زمین آمد فرود
ماه در محراب کوفه غرق خون محو سجود
لحظه دیدار نزدیک است یا بنت نبی
لحظه دیدار نزدیک است ای یاس کبود
می رود آهسته آهسته یه سوی نخل ها
آن که مانندش نخواهد آمد و هرگز نبود
ماه زخمی چلچراغ پشت بام نخل هاست
  شهر خرما می دهد سوگ امام نخل هاست
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/05/28 | 01:13 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیر المومنین(ع) و حضرت زینب(س)-شهادت

 

از چه مهمان محاسن پیر من بابای من

هر کجا که حرف هجران است با من می زنی

یا مگو چیزی و یا گیسو پریشان می کنم

بعد عمری آمدی و حرف رفتن می زنی

*

بعد عمری من فقط یک بار بر تو رو زدم

کم بگو، دست از سرم بردار زینب جان برو

می روی، باشد برو در خانه ی من هم نمان

خب به جای رفتن مسجد به نخلستان برو

*

حیف جای مادرم خالی است ور نه ای پدر

شک ندارم راه مسجد رفتنت را می گرفت

چادرش را بر کمر می بست و بین کوچه ها

پا برهنه می دوید و دامنت را می گرفت

*


ادامه این شعر

✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/05/28 | 01:02 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شهادت

 

می رود سمت مسجد کوفه

با دلی خسته از زمانه‌ی خود

خسته از کوفیان و بی دردی

غرق اندوه بی کرانه‌ی خود

 

می رسد با دل پر آشوبش

مرد غربت، انیس سجاده

هم دم چشم های بارانیش

می شود چشم خیس سجاده

 

رنگ دلتنگی شفق دارد

سال ها آفتاب چشمهانش

مصحفِ غربت و غم و درد است

صفحه صفحه کتاب چشمانش

 

گریه های شبانه‌ی او را

گونه‌ی خیس ماه می داند

شرح سی سال بی کسی اش را

دل بی تاب چاه می داند

 

سر خود را شب پریشانی

می گذارد به دوش نخلستان

می شود سوگوار چشمانش

دیده‌ی گریه پوش نخلستان  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/05/27 | 04:25 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شهادت

 

امام، رو به پریدن... عمامه روی زمین!

قیامتی شد ـ بعد از اقامه ـ روی زمین

خطوط آخر نهج‌البلاغه ریخت به خاک

چکید هر طرفی صد چکامه روی زمین...

خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو

گرسنگان «حجاز» و «یمامه» روی زمین؟!

زمان به خواب ببیند که باز امیرانی

رقم زنند به رسم تو نامه روی زمین:

«مرا بس است همین یک دو قرص نان ز جهان

مرا بس است همین یک دو جامه روی زمین...»

... تو رفته‌ای و زمین مانده است و ما ماندیم

و میزهای پر از بخش نامه؛ روی زمین!
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1390/05/26 | 06:39 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امیرالمومنین(ع)-شهادت

 

امشب چه سینه‌سوز است بانگ اذان مولا

خیزد صدای تکبیر از عمق جان مولا

از لحظه‌های افطار در شوق وصل دلدار

بر چهره می‌درخشید اشک روان مولا

مولا گشوده آغوش بهر وصال جانان

قاتل به مسجد آید بر قصد جان مولا

زهرا کنار محراب با ذکرِ واعلیّا

یا فاطمه است امشب ورد زبان مولا

زخم سرعلی را دیدند اهل مسجد

دردا که نیست پیدا زخم نهان مولا

ای نخل‌ها بگریید ای چاه‌ها بنالید

دیگر علی ندارید ای دوستان مولا

حق علی ادا شد فرق علی دو تا شد

سرهایتان سلامت ای خاندان مولا

ای دوستان بیایید با من به شهر کوفه

تا سر نهیم امشب بر آستان مولا

ریزید ای یتیمان در سفره‌های خالی

خون جگر به جای خرما و نان مولا

«میثم» دگر امیدی در ماندن علی نیست

از دست رفته دیگر تاب و توان مولا
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1390/05/26 | 06:36 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
امیرالمومنین(ع)-ضربت خوردن


که دیده در دل محراب پیکری خونین؟

میان شور و شرر سجده با سری خونین

برای وسعت هفت آسمان تداعی شد

دوباره قصه ی پرواز با پری خونین

و رفت باغ به تاراج نهروانی ها

نشست زخم تبر بر صنوبری خونین

زبان روزه نماز پر از جراحت را

سلام داد از اعماق حنجری خونین

بدون شک متولد شده ست این فتنه

از آتشی که زد ابلیس بر دری خونین
✔️ موضوع : ضربت خوردن امام علی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1389/06/21 | 11:42 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 4 :: 1 2 3 4
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات