امام موسی کاظم(ع)-شهادت


زندان صبر بود و هوای رضای او

شوقش کشیده بود به خلوت سرای او

زندان نبود، چاه پر از کینه بود و بس

زنده به گور کردن آیئنه بود و بس

زندان نبود یک قفس زیر خاک بود

هر کس نفس نداشت در آن جا هلاک بود

زندان نبود، کرب و بلای دوباره بود

یک قتلگاه مخفی پر استعاره بود

زندان نبود یوسف در بین چاه بود

زندان نبود گودی یک قتلگاه بود

زنجیر بود و آینه بود و نگاه بود

تصویر هر چه بود، کبود و سیاه بود

زنجیر را به گردن آیینه بسته اند

صحن و سرای آینه را هم شکسته اند

دیگر کسی به نور کنایه نمی زند

شلاق روی صورت آیه نمی زند

می خواستند ظلم به آل علی کنند

می خواستند روز و شبش را یکی کنند

هر کس که می رسید در آن جا ادب نداشت 

جز ناسزا کلام خوشی روی لب نداشت

حتی نماز و روزه در آن جا بهانه بود

افطار روزه دار خدا تازیانه بود

باران گرفته و همه ی شب گریسته

گاهی به حال معجر زینب گریسته

زندان نبود روضه گودال یار بود

هر شب برای عمۀ خود بی قرار بود

حرف از اسارت و غل و زنجیر یار بود

زینب میان جمعیت نیزه دار بود

در شهر شام غیرت و شرم و حیا نبود

زندان برای دختر زهرا روا نبود
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1391/03/22 | 04:35 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

ناله ای سوخته از سینۀ سوزان آید 

وین نوائیست که از گوشۀ زندان آید 

آن چه زندان که سیه چال بود از دهشت

شب و روزش به نظر تیره و یکسان آید 

های هارون که گرفتار تو شد موسی عصر

شب و روز تو  و او هر دو به پایان اید

سال ها این پسر فاطمه مهمان تو هست

هیچ گفتی که چه ها بر سر مهمان آید

هم دم آن پدر پیر ز چندین اولاد

طفل اشکی است که از دیده به دامان آید

امشب از غربت او سلسله هم می نالد

کآن جگر سوخته را عمر به پایان آید

کند و زنجیر از آن جان به زندان مأنوس

 نکشد دست اگر بر لب او جان آید

گر چه این زمزمه خاموش شود تا به ابد

بانگ مظلومیش از سینه باران آید
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1391/03/22 | 04:32 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت


من که عالم همه دم دور سرم گردیده

 تنم از جور عدو زخم فراوان دیده

 دل من تنگ مدینه دل من تنگ رضاست

 دیده گریانم از این دوری و دل رنجیده

 کنج زندانم و روزم همه دم تاریکیست

 گشته جاری به رُخم خونِ دلم از دیده

 نه فقط سندی ملعون دل من آزرده

 ناسزا گفته و سیلی زده و خندیده

 رد خونابه به هر جای تنم معلوم است

 بس که زنجیر به روی بدنم چرخیده

 زخم این سلسه ها سوز عجیبی دارد

 گوییا سلسله با پوست یکی گردیده

 عاقبت شد بدنم بر روی یک تخته سوار

 شد جدا روح من از جسم جسارت دیده

 " ساقم از کوتهی تخته به رسوایی رفت "

 استخوان ها همه دیدند ز هم پاشیده

 باز با این همه احوال کسی بوده که بر...

 ...تن پاخورده و زارم کفنی پوشیده

 تن من شد کفن اما پدرم بی کفن است

 آنکه خورشید سه روزی به تنش تابیده

×××

با تشکر از آقای شهریاری برای ارسال این شعر به حسینیه
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1391/03/22 | 04:25 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت

 

هر قدر پیر می شوی و مو سپیدتر

وا می شود به روی تو زخمی جدیدتر

در سجده دید هر كه تو را، جز عبا ندید

هر روز می شوی ز چه رو ناپدیدتر؟

جدّت به بوریا و تو در هفت پارچه!

انصاف دِه كدام شما شد شهیدتر؟

یك لنگه در برای تو تابوت می شود

قحطی رسیده یا كه رسوم جدیدتر

دریا به روی تخته شكسته چه می كند؟

از تو بعید نیست از این هم بعیدتر

زانوی تو دو تا شده یا عیبِ چشم ماست؟

كوته شده است تخته و یا تو رشیدتر

×××

از وبلاگ من غلام قمرم
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/03/21 | 05:42 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت


این مردمان که قلب خدا را شکسته اند

دائم غرور آینه ها را شکسته اند

خورشید را روانه ی زندان نموده اند

و حرمت امام مِنا را شکسته اند

زنجیر دور گردن او حلقه می کنند

با تازیانه دست دعا را شکسته اند

او ناله می زند و به جایی نمی رسد

کنج سیاه چال صدا را شکسته اند

با ذکر نام فاطمه دشنام می دهند

اینان که قلب قبله نما را شکسته اند

آقا شنیده ام که امانت بریده اند

با سعی خویش پشت صفا را شکسته اند

حالا خدا به داد دخترت رسد

بدجور ساق پای شما را شکسته اند
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/03/21 | 04:45 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت

 

در این زندان كه ره بسته است پرواز صدایم را

نمی بینم كسی را جز خودم را و خدایم را

سرم را می گذارم روی زانوهای لرزانم

یكایك می شمارم غصه های زخم هایم را

پریشان حالم و از استخوانم درد می ریزد

نمی جویم ز دست هر كس و ناكس دوایم را

اگر چه زخم تن دارم كبودیِ بدن دارم

ولی خرج عبادت می نمایم لحظه هایم را

حضور دانه ی زنجیر در راه گلوگاهم

دو چندان می نماید بغض سنگین دعایم را 

نمی گویم چه كرده تازیانه با وجود من

ببین پُر كرده خون پیكر من بوریایم را

اگر بنشسته می خوانم نمازم را در این زندان

غل و زنجیرها كوبیده كرده ساق پایم را
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/03/21 | 04:46 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)- شهادت

 

ناله و فریاد من سودی به حال من ندارد

از که آزادی بخواهم این قفس روزن ندارد

زخم گردن، جسم نیلی، پای خون آلوده گوید

آسمان زندانیی مظلوم تر از من ندارد

آن چنان افتاده ام از پا در این زندان که دیگر

دست من تابی که غل بردارد از گردن ندارد

کس نگوید آخر ای بیداد گر صیاد بس کن

مرغ بال و پر شسکته در قفس کشتن ندارد

طور زندان، آه آتش، اشک مونس، ناله همدم

موسی این حال و هوا در وادی اَیمن ندارد

دوستان یاد آورید از گریه ویران نشینی

کو تسلائی به غیر از خنده دشمن ندارد

نیست یکسان حبس تاریک من و زندان یوسف

او چو من آثار زنجیر ستم بر تن ندارد

او دگر نشکسته در هم استخوان ساق پایش

او دگر در گوشه مطموره ها مسکن ندارد
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/03/21 | 04:45 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت

 

ترسی از فقر ندارند گدایان كریم

دست خالی نروند از در احسان كریم

حاجت خواسته را چند برابر داده است

طیب الله به این لطف دو چندان كریم

كاظمینی نشدیم و دلمان هم پر بود

بار بستیم سوی شاه خراسان كریم

بی نیاز از همه ام تا كه رضا را دارم

به قسم های خداوند به قرآن كریم

طلب رزق نكردیم ز دربار كسی

نان هر سفره حرام است مگر نان كریم

هر كسی وقت مناجات ضریحی دارد

دست ما نیز رسیده است به دامان كریم

نا امیدم مكنید از كرمش فرض كنید

باز بدكاره ای امشب شده مهمان كریم

گر چه خوب است شود شیعه بلا گردانش

سپر درد و بلای همه شد جان كریم

ظاهرش «فقر» ولی باطن او عین «غنا»ست

ترسی از فقر ندارند گدایان كریم

×××


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : شنبه 1391/03/20 | 05:25 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت


روایت است که هارون به دجله کاخی ساخت

به وجد و عشرت و شادی خویش پرداخت

مغنیان خوش آواز و مطربان در آن

به گرد مسند او پایکوب و دست افشان

در آن سرور و شعف خواست شاعری خوش ذوق

که آورد همگان را ز شوق بر سر ذوق

بگفت تا که بیاید ابوعطا به حضور

به شعر ناب فزاید بر آن نشاط و سرور

ابوالعطا که بر شعر و شاعریش سرود

ز بی وفایی دنیا زبان به نظم گشود

ز مرگ و قبر و قیامت سرود اشعاری

که اشک دیده ی هارون به چهره شد جاری

چنان به محفل مستان به هوشیاری خواند

که شعر او تن هارون مست را لرزاند

زبان گشود به تحسین که ای بلند مقام

کلام نغز تو شعر و شعور بود و پیام

خلیفه را سخنان تو داد آگاهی

ز ما بگو صلۀ شعر خود چه می خواهی؟

بگفت گنج و درم بر تو باد ارزانی

مرا به حبس بود یک امام زندانی

مراست یار عزیزی که چهاره سال است

گهی به گوشۀ زندان گهی سیه چال است  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1391/03/20 | 05:18 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-مدح و شهادت


آن زمانی که دل مهیا شد

دفتر غم مقابلم وا شد

تا که آنرا ورق زدم دیدم

نهمین صفحه نام موسی شد

حضرت کاظم از عنایت خویش

نظری کرد و سینه غوغا شد

در تکاپوی گفتن شعری

طبع سردم چو گل شکوفا شد

نفسی زد به آن دم قدسی

روح مرده دوباره احیا شد

تک نگاهی نمود و از پس آن

همه درد من مداوا شد

فقط از او زنم دمادم دم

نفسم چون که وقف مولا شد

ذکر او بوده ذکر هر روزش

پور مریم اگر مسیحا شد

سینه ام پر شراره از غصه

ناله هایم به غم هم آوا شد

دل من از گنه زمین گیر است

آمدم تو نگو دگر دیر است

ای کلیمی که صد چو موسایی

عالمی بنده و تو مولایی

در مدیح گلی به مثل شما

من چه گویم که پور زهرایی

پادشاهان چو ریزه خوار درت

بر همه آفرینش آقایی

آن رضایی که جان و دل از اوست

تو به شمس الشموس بابایی

آفتابی، ستاره ای، ماهی

تو زمین، آسمان نه دریایی

آن قدر گفته اند و می گویند

که شما روز حشر با مایی

آن کسی که گدایتان باشد

فخر می کند به حاتم طایی

تا که مانده حریم پر مهرت

چه کسی می رود دگر جایی

در عزایت اگر اجازه دهی

هر دو چشمم کنند سقایی

من کجا و نوشتن از کرمت

جان مولا مرا رسان حرمت   


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)، ولادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/10/10 | 06:14 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-ولادت

 

آن جا که عاشقی است همیشه فضای ماست

در مرغ زار دربه دری ردپای ماست

وقتی که نان سفره ما از محبت است

صدها هزار حاتم طائی گدای ماست

دین و طریقت همه انبیا علیست

ای مدعی بدان تو که این ادعای ماست

ناخالص است دین بدون علی سرشت

شاه غدیر صاحب رکن ولای ماست

مثل کلیم تکیه به جایی نمی زنیم

وقتی که عشق حضرت موسی عصای ماست

موسای ما ز نسل شهنشاه خیبر است

نوری ز طیف عاطفه موسی بن جعفر است

شکر خدا که بنده ایمانی اش شدیم

کشتی شکستۀ ایم طوفانی اش شدیم

ما در پناه چتر ولایش نشسته ایم

خیس از نزول رحمت بارانی اش شدیم

ما را گره زدند به زلف رهای او

آزاد عالمیم که زندانی اش شدیم

اولاد او به کشور ما آمدند و ما

خادم شدیم و نوکر ارزانی اش شدیم

هم خاک بوس دختر او در میان قم

هم ریزه خوار پور خراسانی اش شدیم

خاک و زمین ما همه در اختیار اوست

ایران امام زاده سرای تبار اوست   


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)، ولادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/10/10 | 06:15 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت


هر گه كه نسیم از ره بغداد آید

 ما را ز حدیث عشق و خون‏ یاد آید

 اى گل كه به گردن تو غل افكندند

 از صبر تو زنجیر به فریاد آید

 ----

 آنچنان ز هر ستم انداخت مرا

 كه اجل ره سپر باغ جنان ساخت مرا

 عجبى نیست اگر وقت عیادت پسرم

 دید با این تن كاهیده و نشناخت مرا

 ----

 حجت هفتم پناه دین ولى كردگار

 موسى كاظم كه باشد یك تن از هشت و چهار

 آنكه آمد موسى عمران پى كسب شرف

 بر سر خوان عطایش چون سلیمان ریزه خوار

 ----

اى بر همه خلق مقتدا ادركنى

 اى روح و روان مرتضى ادركنى

 اى موسى كاظم اى امام محبوس

 اى یوسف آل مصطفى ادركنى

 ----

 امشب رضا ز سوز جگر گریه مى‏كند

 مانند سیل ز ابر بصر گریه مى‏كند

 تنها پسر نه، دختر چشم انتظار هم

از داغ جانگداز پدر گریه مى ‏كند
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/04/6 | 03:16 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

پروانه ام که بال و پرم درد می کند

شمعم که پای تا به سرم درد می کند

در این سیاه چال ز بس گریه کرده ام

باور کنید چشم ترم درد می کند

نخلم که شاخه شاخه ام را شکسته اند

دیگر تمام برگ و برم درد می کند

وقتی که تازیانه به بازوی من زدند

دستی شکسته در نظرم درد می کند

سیلی به من زدند و از آن دم نه روی من

کز داغ مادرم جگرم درد می کند
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/04/6 | 06:07 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

سیاه چال و شب و مرد و دستهای دعا

سیاه چال و صدای غریب یا زهرا

چقدر سرد و سیاه و چقدر دلگیر است

سیاه چال امامی كه بین زنجیر است

به ناله اش در و دیوار اشك می ریزد

فرشته در غم زار وی اشك می ریزد

كسی به غیر خدا غربتش نمی بیند

به پای درد دلش غیر اشك ننشیند

قنوت نیمه شب او صدای هلهله داشت

ز بار این همه زنجیر پیكرش گله داشت

ز تیر ِآه دلش آسمان كمان گشته

ز چشم حلقه ی زنجیر خون روان گشته

برای دشمنش افطار هم بهانه شده

وَ سهم هر شب او ظلم تازیانه شده

به جای جای تنش جای ردّ شلاق است

همان كبوتر زخمی كه بی پر و بال است

نفس بریده صدا زد خدا، خدا خلاصم كن

به ناله گفت كه مادر بیا حلالم كن

همیشه روز خودش را به سجده ها شب كرد

چه گریه ها كه دل شب برای زینب كرد
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/04/6 | 05:23 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)- شهادت

 

من کیستـم؟ فـرشتۀ عرش ‌آشیانه‌ام

دردا که گشتـه قعر سیـه‌چال، لانه‌ام

از حلقـه‌های سلسلـه بـاشد نشانه‌ها

بر دست و پا و گردن و بر پشت و شانه‌ام

مخفی است زخم‌ها به درون دلم، ولی

پیــداست بــر بــدن، اثــرِ تازیانه‌ام

مـن در کنـار قبـر نبـی خانه داشتم

کردنـد بی‌گنــاه بــه زنـدان روانه‌ام

گر شیعه‌ای به شهر مدینه کند عبور

جرأت نمی‌کند که زند سـر به خانه‌ام

هر شب بوَد چهار ملاقاتی‌ام به حبس

زنجیر و کند و قاتـل و اشک شبانه‌ام

از بس که تیرگی نگهم را گرفته است

روز و شبـم یکـی شـده در آشیانه‌ام

دیدم بسی شکنجه و خواهند اگر شهود

این زخـم‌های سلسلـه باشـد نشانه‌ام

نشنیده مانـد نالـۀ شب‌هـای تـار من

خامـوش در میـان قفس شـد ترانه‌ام

«میثم» ز سوز سینه سرودی برای ما

سـوز دلــت قبـولِ خــدای یگانه‌ام
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/04/5 | 10:32 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

عمرش میان غربت بی یاورش گذشت

رنج هزار ساله بر آن پیکرش گذشت

حسرت کشیده چون پدری گیسوان او

درحسرت نوازشی از دخترش گذشت

او مرگ خویش را ز خدا عاشقانه خواست

از بس بلا کشید که آب از سرش گذشت

وقتی به زیر مشت و لگد ها شکسته شد

دانست آنچه بر بدن مادرش گذشت

اما اسارتش که به زینب نمی رسد

او شعله از اصابت با معجرش گذشت

زینب اسیر کوچه و بازار شام شد

زن بود و وارد صف اغیار شام شد
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/04/5 | 10:31 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

عمرش میان غربت بی یاورش گذشت

رنج هزار ساله بر آن پیکرش گذشت

حسرت کشیده چون پدری گیسوان او

درحسرت نوازشی از دخترش گذشت

او مرگ خویش را ز خدا عاشقانه خواست

از بس بلا کشید که آب از سرش گذشت

وقتی به زیر مشت و لگد ها شکسته شد

دانست آنچه بر بدن مادرش گذشت

اما اسارتش که به زینب نمی رسد

او شعله از اصابت با معجرش گذشت

زینب اسیر کوچه و بازار شام شد

زن بود و وارد صف اغیار شام شد
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/04/4 | 07:24 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-مدح و شهادت


من کیستم ولی خداوند اکبرم

آیینۀ تمام نمای پیمبرم

آرام جان فاطمه و نجل حیدرم

باب‌الحوائج همه موسی‌ بن ‌جعفرم

مولای کائنات و امام سما و ارض

بر جن و انس هادی و مولا و رهبرم

امروز باب حاجت خلقم به کاظمین

فردا پناه خلق به صحرای محشرم

هر سال و ماه و هفته و هر روز و شب رسد

هر دم به جن و انس و ملک فیض دیگرم

دریای نور شش دُرِ ناب محمّدی

بر شش سپهر نور فروزنده اخترم

قرآن روی دست ششم حجت خدا

بر روی سینه هم چو رضا هست کوثرم

هنگام کظم غیظ به خُلق محمدی

ریزد فرو به خنده ز لب دُر و گوهرم

من نخل باغ وحیم و سنگم اگر زنند

ریزد هماره میوۀ توحید از برم

گنجینۀ علوم خدا سینۀ من است

تا حشر بر کتاب خداوند داورم

تنها خداست مادح ما خاندان و بس

من از ثنای خلق دو عالم فراترم 


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/04/4 | 07:20 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت

 

می مکد رشته های بی احساس

نیمه جانی که مانده در تن را

یک نفر هم نمی کند چاره

زخم زنجیر و زخم گردن را

 

هفتمین نوری از سلاله ی نور

چارده سال اسیر ِ زندانی

غل و زنجیر پاره می گردد

گر اراده کنی به یک آنی

 

روزه داری تمام روزت را

تازیانه تو راست افطاری

آسمان جای توست آقاجان

از چه رو  کنج چار دیواری؟  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/04/4 | 06:57 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

قسم بر ناله‌‌های زخم و زنجیر

دلم را کرده‌ای از ماتمت پیر

قسم بر سجده‌های کُنجِ زندان

غریبی‌ات شده در سینه چون تیر

از این زندان به آن زندان روانه

ز دستِ زندگی آخر شدی سیر

جهانْ کوچک به پیشِ غصه‌هایت

یکی دردِ تو را کی شرح و تصویر؟

شده چشمم به پشتِ اشک زندان

بیا دست منِ افتاده را گیر

ضریحت را ندیدم وا دریغا

کنم ناله از این احوال و تقدیر

بیا موسی بن جعفر از سرِ لطف

دلم را با نگاهی کن تو درگیر

دلم را بر ضریحت چون دخیلی

ببند و با ولایت کن تو تسخیر
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/04/3 | 06:34 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)- شهادت

 

دیشب درون محبسِ بیداد هارون

 مى گفت موسى با رضایش قصه خون

دیشب پدر را سر به دامان پسر بود

 چشم پسر محو تماشاى پدر بود

دیشب پدر سوز دلش را ساز مى كرد

 بهر پسر افشان هزاران راز مى كرد

لعل لبش لب تشنگان را نوش مى داد

 او راز مى گفت و رضایش گوش مى داد

مى گفت: اى نور دل شمع شب تار

یك لحظه اى از گردنم زنجیر بردار

از بس كه با كُند ستم من آشنایم

كوبیده گشته گوشت هاى ساق پایم

بینى اگر گلبرگ رویم گشته نیلى

 نَبْود عجب زیرا ز دشمن خورده سیلى

دیشب كه مى زد از ره كین وحشیانه

 سندى شاهك بر تن من تازیانه...
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/04/3 | 06:33 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)- شهادت


حبیب با حبیب خود به خلوتی صفا کند

ندانم از چه بی گنه عدو به او جفا کند

سرشک غربتش روان نوا زند ز نای جان

نهان ز چشم دشمنان به دوستان دعا کند

به پیکرش نشانه ها به سینه اش ترانه ها

که زیر تازیانه ها رضا رضا رضا کند

به دست ها سلاسلش ز غصه سوخت حاصلش

چه می شود که قاتلش ز فاطمه حیا کند

فتاده در ملال ها به عشق و شور و حال ها

در آن سیاه چال ها خدا خدا خدا کند

فتاده دیگر از نوا برو به دیدنش صبا

بپرس مرغ کشته را کی از قفس رها کند؟

به خاک بی کسی سرش کسی نبود در برش

کجاست تا که دخترش اقامه عزا کند

اثر نمانده از تنش دلا برو به دیدنش

بگی عدو ز گردنش غلی که بسته وا کند

به هر دلیست ماتمش شکسته کوه را غمش

عجب مدار میثمش قیامت ار به پا کند
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/04/3 | 06:31 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

چهار چوب نگاهت به چهار دیواری

اگر چه روز نداری، همیشه بیداری

مکیده است توان تو را لب زنجیر

برای دادن جان، ناتوان! توان داری

تفاوتی نکند روز و شام در چشمت

ز دست دشمن خود دائماً در آزاری

بگو که غنچۀ خود را ز دست گل چینان

کجا به دست که ای باغبان تو بسپاری؟

زبان روزه ای و باز هم زمان اذان

به سفرۀ تو شده تازیانه افطاری

دوباره رفته ای از هوش، دور تا دورت

ملائـکه همه سینـه زننـد با زاری
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/04/3 | 06:29 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت

 

اشکِ زنجیر به حال بدنم می ریزد

گریه بر بی کسی زخم تنم می ریزد

آسمان راه گلوی قفسم را بسته

عرق بال من از پیرهنم می ریزد

روی شلاق به من وا شده و می خندد

آب مجروح ز زخم دهنم می ریزد

چارده سال شد از شهر مدینه دورم

آهم از غربت و آل حسنم می ریزد

چوب با پای شکسته سر دعوا دارد

سنگ، زیر قدم پا شدنم می ریزد

هر یک از هفت کفن پشت سر تشییعم

لاله برکشته ی دور از وطنم می ریزد

***

از وبلاگ شعر شاعر
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/04/2 | 06:27 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-مدح و شهادت

 

ای هشتمین ولی خدا هفتمین امام

بر کاظمین و صحن و سرایت ز ما سلام

موسای اهلبیتی و سینات کاظمین

تو با خدا و خلق جهان با تو هم کلام

تو کیستی وصی نبی حجت خدا

داری به کل ّ خلق وجود اختیار تام

هم دُرّ هفت بحری و هم بحر شش گهر

هم آفتاب جانی و هم ظلّ مستدام

صحن تو بهر شیعه ی تو مسجدالنبی

قبر تو کعبه و حرمت مسجدالحرام

دشمن ز کظم غیض تو ممنون و شرمسار

هارون به پیش عزم تو از کف دهد زمام

باب تو جعفر بن محمد، پسر علی

دخت تو کیست فاطمۀ فاطمه مقام

با بغض تو عبادت جن و ملک هدر

با مهر تو بهشت به پیغمبران حرام

حاجات خلق در حرم قدس تو روا

باب الحوائجت ز خداوند گشته نام

ما سائل رهیم و تو دست عطای حق

تو خضر رحمتی و همه خلق تشنه کام 


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)، ولادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/04/2 | 06:24 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

دلم را کرده‌ای از ماتمت پیر

قسم بر سجده‌های کُنجِ زندان

غریبی‌ات شده در سینه چون تیر

از این زندان به آن زندان روانه

ز دستِ زندگی آخر شدی سیر

جهانْ کوچک به پیشِ غصه‌هایت

یکی دردِ تو را کی شرح و تصویر؟

شده چشمم به پشتِ اشک زندان

بیا دست منِ افتاده را گیر

ضریحت را ندیدم وا دریغا

کنم ناله از این احوال و تقدیر

بیا موسی بن جعفر از سرِ لطف

دلم را با نگاهی کن تو درگیر

دلم را بر ضریحت چون دخیلی

ببند و با ولایت کن تو تسخیر
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/04/2 | 06:22 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی کاظم(ع)-شهادت

 

ای به زندان كرده خلوت با خدا موسی‌ ابن ‌جعفر

ای همه آزادگان را مقتدا موسی‌ ابن‌ جعفر

ای كه در حبس بلا بودی به فرمان الهی

هم قدر را هم قضا را رهنما موسی ابن جعفر

با نگاه نافذت ای موسی آل محمد

شد عصا در دست موسی اژدها موسی ابن جعفر

در دل مطموره‌ها داری به فرمان الهی

حكم رانی بر سماوات العلی موسی ابن جعفر

كاظمینت از برای شیعیان و دوستانت

هم مدینه، هم نجف، هم كربلا موسی ابن جعفر

شب كه تاریك است و تنهایی چراغ تو است با تو

حلقه زنجیر می‌خواند دعا موسی ابن جعفر

این عجب نبود كه كوه و دشت و صحرا و بیابان

با تو گردد هم‌نوا و هم‌صدا موسی ابن جعفر

تا بود جانم به تن دست از ولایت بر ندارم

كز ولادت با تو بودم آشنا موسی ابن جعفر

ناز بر فیض مسیحا می‌كنم جایی كه باشد

خاك درگاه تو بر دردم شفا موسی ابن جعفر

عضو عضوم گر ز هم گردد جدا صد بار بهتر

كز تو یك لحظه دلم گردد جدا موسی ابن جعفر

تربت و صحن و سرای تو است در شهر دل من

هر دلی بر تو است یك صحن و سرا موسی ابن جعفر

شُهرت باب‌الحوائج در امامان را تو داری

انس و جان آرند در كویت رجا موسی ابن جعفر 


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/04/2 | 06:20 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-شهادت

 

دیگر دلم به سیر چمن وا نمی شود

دیگر نشاط، هم نفس ما نمی شود

حتی اگر مسیح، طبیب دلم شود

دارد جراحتی که مداوا نمی شود

موسی(ع) اگر کند گذری سوی کاظمین

دیگر روان به وادی سینا نمی شود

از زخم های سلسله چون یاد آورم

زنجیر شعله از جگرم وا نمی شود

یک تن نگفت سلسله در آن سیاه چال

درمان زخم گردن مولا نمی شود

حبس و شکنجه، قعر سیه چال و سلسله

این احترام یوسف زهرا(س) نمی شود

گویی که آن ستمگر حق ناشناس را

جز با شکنجه عقده دل وا نمی شود

معصومه(س) تسلیت که نصیب تو بعد از این

دیگر زیارت رخ بابا نمی شود

مولای من کسی است که در حبس سال ها

غافل دمی ز حی تعالی نمی شود

(میثم) هر آنچه بر سر عبد خدا رود

عبد خداست، بندۀ دنیا نمی شود
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1390/04/1 | 06:17 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)-مدح و شهادت


ای شمع جمع آل پیمبر

باب ‌المراد موسی جعفر

نور نهم ز وجه الهی

هفتم امام موسی جعفر

بر کائنات رهبر و مولا

بر جن و انس سید و سرور

دردانۀ علی ولی‌الله

ریحانۀ بتول مطهر

نجل امام جعفر صادق

آیینه‌دار حُسن پیمبر

هم نجل تو علی ولی‌الله

هم صلب توست فاطمه‌پرور

قرآن به مدح توست مزین

ایمان به مهر توست معطر

دل بر مزار تو متوسل

جان در حریم توست کبوتر

بر پنج مهر نور تو مشرق

در شش یم کمال تو گوهر

در سینۀ تو صبر محمّد

در بازویت شجاعت حیدر

خواهی اگر به بازوی بسته

در می‌کنی ز قلعه خیبر

جودت فزون ز ظرف دو گیتی

وصفت ز مدح خلق فراتر

آیینۀ تو حسن رضایت

معصومۀ تو زینب دیگر

جبریل بر طواف مزارت

بر گرد کاظمین زند پر 


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)، ولادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1390/04/1 | 06:10 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام موسی بن جعفر(ع)- شهادت

 

آن که عالم همه در دست توانایش بود

مرکز دایره غم دل دانایش بود

هفتمین حجت معصوم ز ظلم هارون

چارده سال به زندان ستم جایش بود

دل موسای کلیم از غم این موسی سوخت

که به زندان بلا طور تجلایش بود

معنی قعر سجون باید و ساق المَرضُوض

پرسی از حلقه زنجیر که بر پایش بود

یاد حق هم نفس گوشه تنهایی او

آهِ دل روشنی خلوت شب هایش بود

بس که غم دیدز زندان و زندان بانش

زندگی بخش جهان مرگ تمنایش بود

نه همین زهر جفا بر دلش افروخت شرر

ز شهادت اثری بر همه اعضایش بود

یوسف فاطمه یا رب چه وصیت فرمود

که پس از مرگ همی سلسله بر پایش بود
✔️ موضوع : شهادت امام کاظم(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/03/31 | 10:42 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 7 :: ... 3 4 5 6 7
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic