روز قدس


هرچند پای زخمی و جامانده ی جنگیم

از شیرمردان بصیرت زاده ی جنگیم

آرش اسیر چله ی تیر و کمان ماست

این خاک مدیون شهیدان جوان ماست

جاری بود در رگ رگ ما از محرّم ها

از خون‌ چمران تا به تهرانی مقدم ها

در بیشه دشمن شناسی ها خطر سازیم

پشت سر تیغ علی مرد جگر بازیم

ساحل به زیر پای طوفانی ما گم شد

حالا دگر وقت عبور از خوان هفتم شد

در پنجه ی قهر خدا بین قوم ناکَس را

فریاد کن رمز الی بیت المقدس را

ای مردمان ساکن رود فرات و نیل

زخمی تیغ فتنه های وارث قابیل

دست تبر بر ریشه های هرزه افتاده

بر تارهای عنکبوتی لرزه افتاده

فردا رود این غده از جان بشر بیرون

محو است آثار رژیم جعلی صهیون

در زیر موج آسمان بال و پرش مانده

تا چند سالِ بعد از این خاکسترش مانده

گفتید اینکه برگ و شاخه می بُرد از ما

فرمود آقا: بلکه سیلی می خورد از ما

کشته شدن در جنگ اسرائیل این زیباست

این مرگ عین زندگی، آری همین زیباست

بالا ببینید ای شما دست عنایت را

سر می دهید از ماذنه صبح جماعت را

با این عمار علی سر را مهیا کن

بر روی خاک سرخ میثم دار بر پا کن

یک روز چشم فتنه ها را کور خواهی دید

از مرز‌های اعتقادی دور خواهی دید

دارد زمانش میرسد این کوله را بردار

سر را بده در دست دار حیدر ای سردار

سر بند یا زهرا ببند و بند پوتین را

فرهاد میگیرد دوباره قصر شیرین را
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/03/10 | 12:42 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


 دیری نرسد که ساعتش زود شود

آه من و تو شعله ور و دود شود

آن روز رژیم غاصب اسراییل

از صفحه ی روزگار نابود شود
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/03/10 | 12:41 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


گزینه های خودت را به روی میز بچین

و چند لحظه خودت را میان جنگ ببین

شروع کن به شمردن...شهاب تا سجیل

هجوم حادثه ها، آسمان اسرائیل
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/03/10 | 12:22 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


نمیترسیم ما از داغ ها و تلخكامی ها

نمیترسیم ما از های و هوی این حرامی ها

نمی ترسیم از آل سگ و از آل بوزینه

ز دندان های بر هم قفل گشته از سر كینه

نمی ترسیم از چنگال خونخوار یهودی ها

یهودی های پنهان گشته در پشت سعودی ها

برای ما كه معلوم است حقه بازی این ها

نمی ترسیم هرگز از ترقه بازی این ها

نمی ترسیم از دشمن، ز تهدید و ز تحریمش

اگر دریای خون باشد، نمی گردیم تسلیمش

نمی ترسیم از آتش، كه ما از نسل زهراییم

و قطره قطره قطره از پی هم، موج دریاییم

كه ما حقیم و هرگز از كف باطل نمی ترسیم

شهادت افتخار ماست، از قاتل نمی ترسیم

نمیخواهیم سازش را و از چالش نمی ترسیم

كه ما از داعش و از بدتر از داعش نمی ترسیم

بترسید از دمی كه خون به رگ هامان به جوش آید

همان روزی كه دریای تشیع در خروش آید

بترسید از همین بغضی كه عمری در گلو داریم

بترسید از شهادت، چون كه آن را آرزو داریم

بترسید آری آری چون كه ما از نسل طوفانیم

و طومار شما را عاقبت در هم بپیچانیم

سر آل یهود آن روز خواهم ریخت دادم را

بترسید آه اگر آقا دهد حكم جهادم را

كه ما از غصه هامان قصه ای بشكوه می سازیم

ز سر های شما تا آسمان ها كوه می سازیم

چه پیروزی چه مرگ، آل علی خوشبخت خواهد بود

بدانید انتقام ما ز دشمن سخت خواهد بود

بدان بیت المقدس عاقبت آزاد خواهد شد

بقیع آن روز با عشق علی آباد خواهد شد

نمی ترسیم چون كه زخم هایی بر بدن داریم

نمی ترسیم آری چون حسینی بی كفن داریم

برای كربلایی ها غم این داغ چیزی نیست

بجز آن پاره پاره تن برای ما عزیزی نیست

به روی خاك جسمش را چرا بی پیرهن كردند

تن صد پاره ی او را به خاك و خون كفن كردند

سرش بر نیزه رفت و جسم او در زیر مركب ماند

غم انگشترش اما به روی قلب زینب ماند

مگر آن پیكر در خاك و خون بوده تماشایی؟!

كه در آن قتلگه زینب ندیده غیر زیبایی
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/03/10 | 12:18 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


شعار جهان مرگ بر آمریکاست

خروش زمان مرگ بر آمریکاست

به ایران اسلامی آهنگ رزم

کران تا کران مرگ بر آمریکاست

پیام امام است و هم رهبری

که صلح و امان مرگ بر آمریکاست

خرد تجربه علم منطق، گواه

سخن همچنان مرگ بر آمریکاست

ندای تمامیِ آزادگان

ز پیر و جوان مرگ بر آمریکاست

همه ملییَتها و با هر نژاد

به فریادشان مرگ بر آمریکاست

فلسطین مظلوم،سر میدهد

که نفرین مان مرگ بر آمریکاست

و از کعبه تا قدس، فریادها

عیان و نهان مرگ بر آمریکاست

شهید منا تا شهید حرم

ز خونش عیان مرگ بر آمریکاست

عراق و یمن،غزه و سوریه

فلک را فغان مرگ بر آمریکاست

تسلای دلهای ماتم زده

به فصل خزان مرگ بر آمریکاست

سرود مسلمان،مسیحی، یهود

زمین،آسمان مرگ بر آمریکاست

برائت ز کفار و از مشرکین

به یک ترجمان مرگ بر آمریکاست

صدای هوار حقوق بشر

سرِ دشمنان مرگ بر آمریکاست

مقدم تر از مرگ بر اسرائیل

به فریادمان مرگ بر آمریکاست

نوشته به هر موشک دور برد

که این یادمان مرگ بر آمریکاست

کنون ملت ما نشان میدهد

که ورد زبان مرگ بر آمریکاست

به فرجام برجام خواهیم دید

شعار جهان مرگ بر آمریکاست
موضوع: روز قدس،  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/03/10 | 12:12 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


آماده باش! ای لشگر صاحب زمان، بشنو

شیپورِ جنگ از لشگر شیطان بگوش آمد

وقت نجات ملت خوب فلسطین شد

هنگامهٔ فریادها، وقت خروش آمد

 

یاران! دوباره رو بسوی قبلهٔ اول

حالا دگر دین در خطر افتاد، برخیزید

هیهات استکبار سازد پایتخت آنجا

جانِ فلسطین در خطر افتاد، برخیزید

 

هنگامهٔ پاتک زدن بر خط اسرائیل

آغاز شد، ره باز شد، تا جبهه های قدس

سر در بیاور ای مجاهد، ای سلیمانی

بعد از عراق و سوریه در کوچه های قدس

 

ما با توئیم ای مالک اشتر، قیامت کن

بار دگر در خط خون، در خطِّ عاشورا

تنها رهِ آزادی قدس شریف این است

سردار! سر بگذار در، سر خطِّ عاشورا

 

هان ای بسیجِ انتفاضه اسلحه بردار

بیت المقدس روز و شب در انتظار ما

سرهابه کف،تنهابه صف، اینک به پیش ای قوم

وقت نماز جمعه شد پشت سرِ آقا

 

موسی دوبار میزند بر رود نیل اینک

تا غرقِ فرعونِ زمان، کوتاه دوران است

حرفِ علیِ ما به کرسی می نشیند باز

پس عمر اسرائیل کم کم رو به پایان است
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/03/10 | 12:08 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز‌ قدس


با یاد امام و شهدا میاییم

با گریه به سمت كربلا میاییم

امشب حرم حسین زیارت، فردا

با ناله ( القدس لنا ) میاییم
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : جمعه 1398/03/10 | 12:07 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


باید که من و تو بشناسیم زمان را

از دشمن اسلام بگیریم امان  را

امروز شعار من و تو هست فلسطین

خاموش نباید بگذاریم زبان را
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1398/03/9 | 11:53 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


پروانه ی آسمان قدسیم همه

سرباز مدافعان قدسیم همه

با لشکر حاج قاسم ان شاالله

ما فاتح آستان قدسیم همه
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1398/03/9 | 11:52 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


خورد با سختی شکست و سال ها ماتم گرفت

هر که ما را در دفاع و رزم دست کم گرفت

با سلاح غیرت و در اوجِ آزادی بگو:

قدس را از چنگِ استبداد پس خواهم گرفت!
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1398/03/9 | 11:50 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


ببین غزه شبیه یه غزاله

غزالی توی خون، با زخم تازه

که بین چنگ و دندون یه مشت گرگ

داره تاریخو با زخماش میسازه

 

گذاشتن پا توو این ارض مقدس

چرا پس جای پاشون رد خونه؟

مگه خاخام‌ها خوابن؟ که این قوم

همه‌ش توراتو وارونه می‌خونه

 

مگه خوابن؟ ببینن حرف داوود

شده تحریف، پشت یک ستاره

مگه خوابن؟ نمی بینن که شبها

توو خواب بچه ‌ها آتیش می‌باره

 

دیگه بسه آهای دنیای خاموش

سکوت بره‌ها قانون گرگه

کتاب صلحشون مثل هلوکاست

یه تاریخ از دروغای بزرگه

 

سپاه فیل عزم قدس کرده

ابابیلا دوباره روز سنگه

خیال خام داره این یهودا

آهای مردای خیبر وقت جنگه
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1398/03/9 | 11:48 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

روز قدس


آتش فکنده دشمن جانی به جان قدس

خواند سرود سرد جدایی زبان قدس

آنجاست قبله‌گاه نخستین مسلمین

حق است حافظ شرف جاودان قدس

ای آفتاب نصر بتاب از افق که باز

روشن شود ز پرتو تو آسمان قدس

جای تأسف است که در سایهٔ نفاق

دست یهود خیمه زده در مکان قدس

بیگانه شد ز لانه چو مرغان آشنا

ویرانه شد به دست زغن آشیان قدس

آواره مردمان فلسطین چو گله‌اند

قاصد خبر ببر برِ موسی، شبان قدس

محرومی است قسمت یاران آن دیار

مظلومی است سرسخن داستان قدس

سازشگری نمود عرفات نفاق‌جو

ای وای بر دو تیر‌گی سازمان قدس

تنها به زیر سایهٔ قرآن رها شوند

از بند ،خلقِ متحد و جان‌فشان قدس

انوار حق هنوز درخشد ز کوه طور

باقی بود به سینهٔ سینا نشان قدس

بشتاب ای مؤذن خوش‌صوت انقلاب

برخوان به بام مسجدالاقصی اذان قدس

هر روز لاله روید از آن گلشن عزا

بادا مصون ز شر خزان گلستان قدس

حقا که راه قدس مقدس ز کربلاست

بر کربلا روند کنون راهیان قدس

انصار حق به امر خمینی مصمم‌اند

تازند سوی معرکهٔ امتحان قدس

افتاده پیش قافله چاووش کربلا

از جبهه بسته بار سفر کاروان قدس
موضوع: روز قدس، 
 

تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1398/03/9 | 11:44 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو