این شعر قبل از پیروزی انقلاب سروده شده است د(سال 1356)

بصیرت-استکبار ستیزی


در ره  آزادگی  فریادها  خواهیم کرد

خلق را آزاد ز استبدادها خواهیم کرد

 

تا کنون بودیم صید خائنین و بعد از این

بندها  بر گردن  صیادها  خواهیم کرد

 

با خدای خویشتن ما عهد و پیمان بسته ایم

عهد خود را محکم از فولادها خواهیم کرد

 

گشته رنگین  دامن  بیدادگر از خون ما

در حضور  دادگستر  دادها خواهیم کرد

 

رهبر آزاده ی  آزادگان  باشد  حسین

پیروی از رهبر  آزادها  خواهیم  کرد

 

در ره  هفتاد  و   دو   قربانیان   کربلا

ما فدا چندین هزار هفتادها خواهیم کرد

 

حامیان دین و قرآن  را به راه  ایزدی

با فداکاری خود ارشادها خواهیم کرد

 

شد وطن از ظلم جلادان به ما کرب و بلا

چون حسین پیکار با  جلادها  خواهیم کرد

 

ای که در راه هدف کردی به حق ایثار خون

ما  ز  ایثار  و  جهادت  یادها  خواهیم  کرد

 

ای "کلامی" قصد ما جمهوری اسلامی است

در   ره   ابقای   آن   انشادها* خواهیم  کرد

 

*انشاد : شعر خواندن

 

 
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1399/04/17 | 09:57 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

)قطار انقلاب(

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

 قاسم نعمتی

پرده‌ی‌اول

بسم ربِّ‌النّورآغازِ کلام

می نویسم از پیامِ یک قیام

 

دشمن این ترویج را باورنداشت

خونِ مظلومان ،اثرخواهدگذاشت

 

حال،دشمن محورِ ناکامی است

شاهدِ بیداریِ اسلامی است

 

نهضت ما در جهان تکثیر شد

راهِ روح الله عالم گیر شد

 

روزگاری کشور ما خوار بود

تحتِ دستوراتِ استعمار بود

 

حاکمی‌بی‌غیرت‌وخودخواه‌داشت

نوکری با اسم ورسمِ شاه داشت

 

هرکه با بی بند وباری راه داشت

گوشه ی ایران تفرّج گاه داشت

 

شاه جز خوش خدمتی نیّت نداشت

جان ومالِ مردم امنیت نداشت

 

با شیاطین هرنفس مانوس بود

شرط بندی ها سرِ ناموس بود

 

گشته بود ایران عجب خوار و زبون

پایِ قانونِ کاپیتولاسیون

 

 

پرده‌ی دوم

 

تاکه بُغضِ سینه ها آزاد شد...

صبحِ روزِ نیمه ی خرداد شد

 

رهبری از شهرِ قم قد، راست کرد

مرگِ استکبار رادرخواست کرد

 

مردی‌ازنسل رسول الله بود

بت شکن بود وخلیل الله بود

 

بعد از آن امواج دریا پا گرفت

شعله ها از سینه ها بالا گرفت

 

بهمنِ پنجاه وهفت اعجاز شد

مُشتِ طاغوتِ زمانه باز شد

 

تا تلاطم کرد این دریایِ خون

تاج وتختِ اهرِمن شد سرنگون

 

بعداز آن‌در مطلع پنجاه‌وهشت

رأیِ مردم با عمل تایید گشت

 

این‌سخن‌برصفحه ی‌عالم‌نشست

رأیِ ما جمهوریِ اسلامی است

 

دشمنی ها بعد از آن ابراز شد

جنگِ تحمیلی به ما آغاز شد

 

خانه هامان قبله ی ایثار گشت

هرجوان آماده ی پیکار گشت

 

جوشش خون ها عجب تاثیر کرد

اسم هایِ کوچه ها تغییر کرد

 

گشت آن بی بند وباری ناپدید

کوچه ها شد حجله بندانِ شهید

 

برگی از تاریخ غرقِ نور شد

صحبت از بازی دراز وهور شد

 

حاجی ِ ما کِی عروجش مکه بود

حجِّ بیت الله خاکِ فکه بود

 

 

پرده‌ی‌سوم

 

هرکه سرِّ عاشقی درسینه داشت

پا به مجنون و شلمچه می گذاشت

 

نور می تابید وگمراهی نبود

از دو کوهه تا خدا راهی نبود

 

موسمِ فتح المبین ونصرها

بدر وخیبر ، یک به یک والفجرها

 

هرکدامش جلوه ای جانانه داشت

شعله اش خاکسترِ پروانه داشت

 

تا که پایِ قطعنامه باز شد

جامِ زهری که تمامش راز شد

 

چون حریفِ صبرِ ما عالم نشد

یک وجب از خاکِ ایران کم نشد

 

هر منافق نقشه اش بر باد رفت

نعره ی تکبیر تا مرصاد رفت

 

تاکه جنگ و شعله اش پایان گرفت

داغِ سختی دامن ایران گرفت

 

از میانِ ما امیرِ راه، رفت

این خبر پیچید «روح الله رفت»

 

از میانِ ما خمینی پر کشید

جامِ وصلِ یار ، یکجا سر کشید

 

با دلی آرام او مأوا گرفت

بین یارانِ شهیدش جا گرفت

 

شکرِ حق از بعدِ آن پیرِ خمین

شد امیرِ راه، فرزندِ حسین

 

 

پرده‌ی چهارم

 

پرچم ِ اسلام بر دوشِ ولیست

خون روح الله در سیدعلیست

 

فتنه ها را یک به یک خنثی کند

مشتِ عمر وعاص ها را واکند

 

ما چهل سال است عزت یافتیم

در جهان،بسیار قدرت یافتیم

 

مستقل از سلطه ی بیگانه ایم

تحتِ امرِ رهبری فرزانه ایم

 

ما چهل سال است خون ها داده ایم

در مسیرِ اقتدار افتاده ایم

 

خوابشان، فتحِ فرات و نیل شد

نامِ ما کابوسِ اسرائیل شد

 

ما چهل سال است در تصمیم ها

صبرها کردیم در تحریم ها

 

دردها دیدیم و درمان یافتیم

اقتدار از نورِ ایمان یافتیم

 

ما چهل سال است باعلم وعمل

کام مان شیرین شده مثل عسل

 

بینِ عالم قدرو جائی یافتیم

با تکامل،خود کفائی یافتیم

 

ماچهل سال است پابر جا شدیم

خوارِ چشمِ حاکم دنیا شدیم

 

کد خدا زانو زده درپیشِ ما

محضرِ آقایِ دور اندیشِ ما


ادامه این شعر

✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 09:22 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام زمان(عج)مناجات-به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


بیهوده با کسی نگذاری قرارها

ای بی قرار از ستم روزگارها

 

شرمنده ایم غیبت تو بیشتر شده

در دورۀ توسل ما ناله دارها

 

باید برای آبروی خویش کار کرد

ورنه ز دست رفته همه اعتبارها

 

این اشکها اگر ندهد شستشو چه سود ؟

باید زدود از دل و دیده غبارها

 

دردی نمی کشیم از این بی تفاوتی

رنجی نمی بریم از این شام تارها

 

جز اشک و آه  ، حرف جدیدی نمی زنیم

ایدل کجاست ؟ عاطفه و اقتدارها

 

در عمق بی خیالیِ مَحضیم ، غوطه ور

با این همه فساد و تباهِ تبارها

 

تا خیمه گاه ، جاه طلبها رسیده اند

دیگر حذر کنیم ز رأی شرارها

 

همت ز دست داده و انگار مُرده ایم

یادی نمی شود ز چه ؟ از ماندگارها

 

دیگر سخن ز شعر شهادت نمی کنیم

حتی عوض شدند همه شهریارها !

 

تنها ، شهید ، زینتِ قاب است و طاقچه

گمنامها شدند به سنگ مزارها

 

با خون هر شهید که چون بمب هسته ایست

تجهیز می شوند ولایت مدارها

 

خونهای تازه می طلبد یاری حبیب

مائیم و زنگ قافلۀ سربدارها

 

دیروز از بصیرت عمّار گفته ایم

امروز روز میثم تمّار و دارها

 

بعد از درنگِ لشگرِ توّابها چه سود...

مختارها شوند هزاران هزارها

 

تحمیل مصلحت ، زَهَق الباطل است و بس

جاء الحق است ایدۀ غیرت مدارها

 

تکرار حرف فتنۀ  دیروز عبرت است

امروز فتنه صف زده در مستعارها

 

ضربه ز فتنه های خودیها رسد به دین

آنانکه دم زنند ز موعود ، بارها

 

تا چشمشان به کیسۀ فرهنگ خورده است

رفته ز کف عِنان همه اختیارها

 

پی می کنند مرکب دین و نمی رود

وقتی که شد تفاخرِ آنها دلارها

 

غافل از اینکه عالَم اسلام یکصدا

همدل شدند در همۀ کارزارها

 

این جنگِ نرم تیرِ کمان کردهٔ عدوست

تا بعد از این طمع نکند در دیارها

 

بوی قیام می رسد از سمت خاوران

عطر ظهورِ یار و حضور نگارها

 

جای تو خالی است سلیمانیِ شهید

دلهای امتی است برایت مزارها

 

ای پاسدار پرچم اسلام ، العجل

دیگر به لب رسیده همه انتظارها

 

نور خداست در دهۀ فجر می رسد

این فجر صادق است همان انفجار ها

 

خون خدا به یاری روح خدا رسید

دارد محرم و صفر ما بهارها

 

تا پا به جای پای ولّیِ خدا نهیم

این گامها خطا نرود از مدارها

 

ما با سِلاح علم و عمل پیش می رویم

تقوا و طاعت است سویدای کارها

 

ما دل شکستۀ حسنینیم ، مهدیا

تا انتقام کرب و بلائیم یارها

 

آمادۀ ظهور قیام تو قائمیم

باید برون کشید کنون ذوالفقارها

 

سربند یا محمد  و یا مرتضی علی است

رمز موفقیت زهرا شعارها
✔️ موضوع : مناجات فراق با امام زمان(عج)، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 08:14 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


دل مژده که آفتاب امید آمد

در ظلمت قحط نور خورشید آمد

با اهل بلاد عشق از پردۀ جان

گو روح خدا و روح توحید آمد

***

یاد امام و یاد شهیدان دوام ماست

در راه کربلای حسینی قیام ماست

روح خدا هنوز دَمَد جان به انقلاب

سید علی خامنه ای تا امام ماست
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 08:12 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


شب بود و تاریکی به سرعت پخش می‌شد

در کوچه ها ظلم و جنایت پخش میشد

 

حبس عدالت بود  و ابراز جسارت

انگار  رفته بود عقل و دین به غارت

 

یک عده سرگرم زر اندوزی و شهوت

یک عده مشغول هیاهوی سیاست

 

آشفتگی در قلب ایران بود آنروز

کاخ امید و عشق ویران بود آنروز

 

در خاک ایران در قضاوتگاه کشور

ایرانی از حیوان غربی بود کمتر

 

خاری و خفت بود سهم مردمانش

بودند همچون بردگان پیر و جوانش

 

تا آنکه نخل استقامت بارور شد

خورشید "آمنت بربّه" جلوه گر شد

 

تاریکی ظلم از سر این خاک کم شد

از میهن ما سلطه ی ناپاک کم شد

 

آن روزگار تلخ تر از زهر طی شد

عطر بهاران  شهر پشت شهر طی شد

 

از سوی مغرب ای عجب خورشید آمد

از آسمان سیاره ی امید آمد

 

بهمن بهاری تازه شد با یک دم او

یاد شهیدان بود خیر مقدم او

 

اسلام در ایران هویدا شد در آنروز

ایران اسلامی شکوفا شد در آنروز

 

طاغوت در تاریخ زندانِ ابد شد

راه نفوذ خصم استکبار، سد شد

 

با همت والای یاران خمینی

آخر نتیجه داد غوغای حسینی

 

شور عزا پیروزی شیرین به ما داد

داغ محرم داشتن تسکین به ما داد

 

فقه امام صادق و شور حسینی

شد تکیه گاه حرکت پاک خمینی

 

لطف و رئوفی رضا شد شامل ما

با حضرت معصومه حل شد مشکل ما

 

این انقلاب این چشمه ی پر خیر و برکت

این نخله ی سرسبز آزادی و عزت

 

اکنون که دست غیرت نسل جوان است

شکر خدا در اوج عزت همچنان است

 

ایران همانا سرزمین ارغوان است

خون شهیدان در رگ نسل جوان است

 

من یک جوانم کشورم را دوست دارم

از عمق جانم رهبرم را دوست دارم

 

من یک جوانم ایده و اندیشه دارم

چون کاوه در تاریخ ایران ریشه دارم

 

من یک جوانم کوه استعداد هستم

مشکل اگر شد بیستون، فرهاد هستم

 

با همت و با استقامت پیش آیم

با سعی خود غالب به هر تشویش آیم

 

آید اگر دیوار سختی در مسیرم

در سازم از دیوار و راه خویش گیرم

 

شور جوانی را شعور انگیز سازم

روح بهار از خشکی پاییز سازم

 

آنان که از خیل جوانان ناامیدند

باید بگویم کور بودند و ندیدند

 

نسل جوان بازوی روح الله بودند

دروازه های فتح ملت را گشودند

 

آن قدر پا در چرخه ی تدبیر کردند

تا لانه ی جاسوس را تسخیر کردند

 

نسل جوان در جبهه ها غوغا نمودند

دنیای استکبار را رسوا نمودند

 

امروز هم نسل جوان آماده باشند

سرباز های رهبری آزاده باشند

 

نسل جوان با پشتکاری فوق العاده

پای تمام آرمان ها ایستاده

 

با فکر آبادی و اقدامی جهادی

بی وقفه تازد مثل ابراهیم هادی

 

این خوش دلان مانند همت کم نظیر اند

مانند کاوه گوش بر امر امیر اند

 

از آنچه می بینیم این باور عیان است

خون شهیدان در رگ نسل جوان است

 

آید اگر در صحنه نیروی جوانی

گر متحد باشند اردوی جوانی

 

ایران از این آشفتگی سامان بگیرد

این نیمه جان خاکِ گرامی، جان بگیرد

 

در عرصه ها خود را نشان دادند این نسل

در هر کجا خوب امتحان دادند این نسل

 

در هسته ای با نور عشق و نور ایمان

دنیا به حیرت آمد از کار جوانان

 

در صنعت و علم فضا ممتاز بودند

با لطف مولانا رضا ممتاز بودند

 

با ردّ خون راه هنر را باز کردند

در منطقه ممنوع هم پرواز کردند

 

باید ز جا برخواست تا فتح جهانی

یک یاعلی کم دارد این شور جوانی

 

دولت که در کار فساد خویش مانده

مجلس به کارش آیه های یأس خوانده

 

مجلس اگر خالی شد از فریاد مردم

بیداد می آید به استمداد مردم

 

تولید می خوابد به روی بالش فقر

پیدا شود در جامعه افزایش فقر

 

هیهات فریاد عدالت بی جواب است

کاخ فساد آباد و کاخ حق خراب است

 

تا کی به شرق و غرب باید متکی بود

تا کی براین وابستگی باید بیافزود؟

 

وقتش شده مجلس جوان و زنده گردد

شور و نشاط همدلی تابنده گردد

 

آینده دست حکم فرمای جوان است

امید این کشور به زهرای جوان است

 

هان ای جوان، ای شیخ، ای دکتر، مهندس

آماده شو تا رونقی بخشی به مجلس

 

ای با شهیدان هم نوا! وقت جهاد است

رمز موفق بودن ما اتحاد است

 

همگام و یک دل در مسیر عزت خلق

مثل علی در جستجوی خدمت خلق

 

باید که از جام عدالت خورد شهدی

آماده شد بهر طلوع نور مهدی

 

نسل جوان! در یاری مهدی بکوشید

بهر دفاع از نائبش از جان خروشید

 

او چشم بر راه است و ما در راه مانده

دردا که این یوسف اسیر چاه مانده

 

ای آخرین امّید دنیا کیْ می آیی

أین الحسن، أین الحسین، آخر کجایی 
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 08:10 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


ذکر درود ما به روح پاک یاران

مردان مرد از نسل نور و جنس باران

 

آنانکه با غیرت حماسه آفریدند

ابلیس را از تخت خود پایین کشیدند

 

22 بهمن شکوه ملت ماست

یعنی تجلی غرور و همت ماست

 

ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﻞ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ها ثمر داد

باغ بهار آرزوها برگ و بر داد

 

پیر جماران مرشد ما شد در این راه

دنبال او مردان با ایمان و آگاه

 

در اوج سختی ها به پستی تن ندادیم

جان داده و خاتم به اهریمن ندادیم

 

از خون یاران غنچه ی توحید گل کرد

عشق و عدالت عزت و امید گل کرد

 

امروز روز بیعت و عهدی دوباره است

لبیک ما بر قلب اهریمن شراره است

 

ما از تبار خیبر و بدر و حنینیم

تا جان به تن داریم در خط حسینیم

 

"سید علی" در امتداد این مسیر است

بعد از "خمینی" مرشد و مولا و پیر است

 

در سایه ی وحدت ولایت پا گرفته است

اینگونه کار عاشقی بالا گرفته است

 

وحدت مرام و مکتب و اندیشه ی ماست

با عشق ماندن تا شهادت پیشه ی ماست

 

سر از خط فرمان مولا بر نداریم

دستی به جز دست خدا بر سر نداریم

 

تحریم ها در ما اثر دارد ندارد

دشمن ز عزم ما خبر دارد ندارد

 

تا خون سلمان در رگ ما ریشه دارد

این ملت از دشمن کجا اندیشه دارد

 

تا جرعه نوش جام عاشوراست این قوم

در موج خیز فتنه بی پرواست این قوم

 

"هیهات منا الذله" فریاد لب ماست

چون "لا اری الموت" حسینی مکتب ماست

 

ما درس غیرت از "ابوفاضل" گرفتیم

در بیکران لطف او ساحل گرفتیم

 

مردی که نامش یک جهان احساس دارد

عالم کجا مانند ما "عباس" دارد ؟

 

الگوی ما در عشق ، زهرای شهیده است

او که فدای دین و ایمان و عقیده است

 

بر یاری حیدر چنان سینه سپر کرد

کز مکتب مولا علی دفع خطر کرد

 

با سینه ای مجروح و خسته یاعلی گفت

در پشت در پهلو شکسته یاعلی گفت

 

فریاد زد مردم علیرمعنای دین است

تنها فقط حیدر امیر المومنین است
✔️ موضوع : فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 08:07 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


همان قدر از زمان بس بود تا مردی برای کشتن قابیل برگردد

و از تقویمها برگی که موسایی عصا در دست سمت نیل برگردد

 

مِنا در انتظار گامهای استواری بود تا مردی تبر بر دوش

و با تصمیم ابراهیم هم پیمان به قربانگاه اسماعیل برگردد

 

صلیب و جلجتا بر پایه های وهمِ صدها ساله ی تاریخ می کوبند

اگر عیسی به تقدیر زمان با آیه های تازه ی انجیل برگردد

 

بگو خواب تو آشفته است ای فرعون شب تبعید را پایانی از روز است

اگر یوسف ترین تاریخ این زندان برای خواندن تاویل برگردد

 

کماکان از طلوع فجر بیش از یک هزار و چارصد آینده رد شد تا

پیمبرزاده ی دیروزها امروز با اعجاز عامل الفیل برگردد

 

پُر از گلهای شیپوری ، پُر از فریادهای سرخ و پرپر می شود این دشت

که مرد باغبان اینک به رستاخیز گل با صور اسرافیل برگردد

 

به کوچ آسمانیهای این خاکی ترین جغرافیای پیر خندیدند

نمی دانند می گریند اگر فردا – همین فردا – غرور ایل برگردد...

 

 
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 08:05 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


گفتی رسیده ایم به پایان انقلاب

گفتم که نیستیم پشیمان انقلاب

 

گفتی در این بلاکده کشتی شکسته ایم

گفتم شکست خورده‌ی طوفان انقلاب

 

با یک تکان ساده مبادا که بشکنیم

مانند میله‌های خیابان انقلاب

 

شاعر شهید باش مگر با شهادتت

بیتی کنی اضافه به دیوان انقلاب

 

آرام روی سرخی پرچم نشسته است

پروانه ای حوالی میدان انقلاب...
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 08:02 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالروز ورود امام خمینی به میهن اسلامی


او آمـد و در کویـــر ، باران گل کرد

در خاک وطن ، نهال ایمــان گل کرد

او آمـــــــد و ریشــۀ زمستان خشکید

گلعطــــر خجستــۀ بهــــاران گل کرد

***

او آمد و با گرسنگان خلوت کـــــــرد

در شهر ، امید و عشق را قسمت کرد

از منبــــر خاک ، مهربان ، بالا رفت

با لهجه ی پا برهنه ها صحبت کــــرد

***

او آمــــــد و مـــا برادری را دیدیـــــم

درعالــــم خاک ، ســروری را دیدیــم

او آمــــــد وسیب عشق را قسمت کرد

در سایــــه ی دیـن ، برابری را دیدیـم

***

او آمـــد و زندگـــــی پر از شادی شد

ویرانـــــــــۀ دل ، دوبــــاره آبادی شد

او آمد و فتنـــــــۀ خـــــــزان پرپر شد

ای دل شدگــــــــــان ! بهار آزادی شد

***

آن مرد ، ز داغ و درد مردم می گفت

از خانۀ لخت و سرد مردم مـــی گفت

او آمـــــده بــــــود تا ورق برگـــــردد

بـــی واهمه از نبــــرد مـردم می گفت

***

او آمـــــــد و مهر و مـــــاه را فهمیدیم

پـــــــایان شب سیـــــــاه را فهمیدیـــــم

او آمــــــد و زیــــر سایـــه ی دستانش

مـــــا معنـــــــی سرپناه را فهمیدیــــــم

***

او آمـــــد و حــــال آسمـــــان بهتـر شد

خــــورشید شکفت ، تیرگــــی پرپر شد

از بنــــــــد گسست ، حضـــرت آزادی

دوران حــــــــکومت ستــــم ، آخـر شد

***

اوآمـــــــد و کوچـــه و خیابـان شد سبز

امیـــد شکفت و عشق و ایمــان شد سبز

او آمـــــد و از وطـــن فراری شد دیــو

در فصل فرشتـــه ، بوی انسان شد سبز

***

او آمــــــد و چشم آسمـــــان را وا کرد

در فصــل قفس ، پرنـــــده را افشا کرد

آمـــوخت به ما پرندگـــــــی را با شوق

صیــــــاد قـفس اراده را رســــــوا کرد

***

مــــــردی ز تبار بـــــوذر و سلمان بود

بـــــــر روی لبش تبســـم ایمـــــــان بود

در جامـــــۀ خاک ، روح افلاکی داشت

آمیـــــــــزه ای از فرشتـــه و انسان بود

***

بــــر روی لبش ، تبسمـــــــــی زیبا بود

درهـــــــای دلش به روی مــردم وا بود

از نام و نشان او اگـــــر مــــی پرسی ؟

او ، روح خدا ، امـــــــام خوبـی ها بود

***

بـــــــر روی لبش ، ســـــلام آزادی بود

در سینــــــه ی او ، پیـــــــام آزادی بود

او آمـــــــــد و واژۀ قفـــــس را خط زد

او روح خـــــدا ، امــــــــــام آزادی بود

***

من آمـــــــــــــده ام امیــــــــد را بنویسم

صبحــــــــی که ز ره رسیــد را بنویسم

من آمــــــــــــده ام بــــــه خط عزت نامِ

ایــــــــن ملت رو سپیــــــــــد را بنویسم

***

برخیـــــــز که نـــــور نــاب را بنویسیم

آیینـــــــــه تـــــــرین  کتاب  را بنویسیم

بــــــــرخیـز بــــــــه خط روشن آزادی

منظومــــــــه ی انقـــــــلاب را بنویسیم

***

مـــــــا امت « لا الـــــــــه الا الله » ایم

با قافلــــــــــه ی مُوحــــــــدان همراهیم

هم قبلــــــــه و هـم قبیلــــــــه ی ابراهیم

هم سلسلـــــــه ی امـــــــــام روح اللهیم

***

ای دل شدگـــان ! مُــــــرید وحدت باشید

در چشــــم وطـــن ، امیـــد وحدت باشید

وقتــــــی ز نفاق ، باب وحدت بسته ست

چـــون روح خــدا ، کلیــــد وحدت باشید
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 07:57 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


نسل شلمچه، فکه، نسل کربلا هستیم

نسلی که می گفتند پایان یافت، ما هستیم

 

های ای اتاق فکرها! های ای تریبون ها!

ما خط بطلانی بر آمال شما هستیم

 

سی سال و اندی نه؛ هزاران سال خورشیدی است

با زخم خنجر خوردن از پشت آشنا هستیم

 

رفتن، نبودن، سرنوشت شوم تاریکی ست

ما بوده ایم از ابتدا، تا انتها هستیم

 

در جبهه ی شیدایی و شور و شعور و عشق

با چفیه بر گردن، قلم در دست، تا هستیم-

 

دست از مسیر عشق هر گز بر نمی داریم

تا آن زمانی که شما هستید، ما هستیم...
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 07:44 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


بیا به آینه ،قرآن ، به آب برگردیم

بیا به اسب، حماسه، رکاب برگردیم

 

بیا دوباره مروری کنیم خاطره را

به روزهای خوش التهاب برگردیم

 

کنون که موعظه در کاخ ها نمی گیرد

بیا به سرب، به سرب مذاب برگردیم

 

به دست های پر از پینه، سفره های تهی

به حرف اول این انقلاب برگردیم

 

اگر چه طی شده وقت سفر ولی ای دل

بیا به آینه ، قرآن به آب برگردیم
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 07:42 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


این روزها میان شهیدان چه همهمه است

این انقلاب ادامه‌ی فریاد فاطمه است

 

از تشنگی چه واهمه، از دشمنان چه باک

وقتی عَلم به دست علمدار علقمه است

 

تا گردن معاویه دَه ضربه بیش نیست

اطراف خیمه‌گاه علی از چه همهمه است

 

فرعون هم مقابل موسی کسی نبود

جادوی سامری که فقط یک مجسّمه است

 

حکم خدا مگر حکمیّت نیاز داشت

با اشعری بگو که زمان محاکمه است

 

فریاد فاطمه است که پیچیده در جهان

مقصود اگر علی است شهادت مقدمه است
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 07:41 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


امام آمد گره خوردند باورها به یکدیگر

خبر دادند ساقی ها و ساغرها به یکدیگر

 

خبر تا دورترها رفت، شیطان را مکدّر کرد

ز خود بیخود شد و سایید خنجرها به یکدیگر

 

به هم سایید خنجرها و حنجرها، چه لبخندی

زدند از آنسوی نیزارها سرها به یکدیگر

 

جوان ها ایستاده کودکان در خواب گل کردند

که اکبرها به هم رفتند و اصغرها به یکدیگر

 

چه کردی ای شهادت؟ کیستی آخر؟ هنوز اینجا

تو را تبریک می گویند مادرها به یکدیگر

 

بهاری را که زیر پای اسماعیل می جوشد

نشان دادند ابراهیم و هاجرها به یکدیگر

 

اگر إنّا فتحنا حاصلش فتحُ المبین باشد

بگو آغوش بگشایند دلبرها به یکدیگر
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 07:34 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


با آمدنِ امام، دل دریا شد

بر دامنِ صخره باغِ لاله وا شد

ایرانِ عزیز از ستم شد آزاد

اسلام، ز انفجار نور احیا شد

***

از روح خدا چو نور ایمان جوشید

با خون شهید، فجرِ دوران جوشید

از برکت انقلاب اسلامی ما

جمهوری اسلامی ایران جوشید

***

برخیز که وقت جانفشانی شده است

نور دهۀ فجر جهانی شده است

از یُمن وجود رهبرِ مقتدر است

میراث امام، جاودانی شده است

***

ما یاریِ انقلاب با خون کردیم

از بعدِ امام، کارِ افزون کردیم

تنها نه ز مملکت، که از منطقه هم

شیطان بزرگ را بیرون کردیم

***

دشمن ز نظام ما دلش پر درد است

این خود ثمر هزار دستاورد است

صد شکر قیاممان چهل ساله شده

یعنی که گُلِ ظهور سر واکردَ است

***

دریاب شب بیست و دوی بهمن را

بر بام برو ذلیل کن دشمن را

با ذکر خدا بجای خیلِ شهدا

فریاد بزن سقوطِ اهریمن را
✔️ موضوع : دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1398/11/14 | 07:26 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

انقلاب و رهبری


از عشق بیا که صحبتی تازه کنیم

در حرکت خویش دقتی تازه کنیم

با رهبر و انقلاب و با خون شهید

با یک صلوات بیعتی تازه کنیم
✔️ موضوع : امام خامنه ای(حفظه الله)، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1394/11/14 | 12:39 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


عید بهار سرخ فجر انقلاب است

گلهای پرپر گشته را فصل گلاب است

خورشید پیغام آورد با خنده نور

چشم همه روشن که عید آفتاب است

عید رهایی عید عزت عید ایمان

عید حیا عید شرف عید حجاب است

عید همه مستضعفان عید تو و من

عید امام و عید امت عید بهمن

بهمن که در سردی بسی گرمی به ما داد

بهمن که چون نور روز گیتی را صفا داد

بهمن که داغ سینه سوز باغبان را

با عطر انفاس مسیحایی شفا داد

بهمن که با بگسستن بند اسارت

سر خط آزادی به دست ما خدا داد

بهمن بهار لاله گون خنده و اشگ

بهمن که فروردین به دامانش برد رشک

دست خدا با خون به خاک ما نوشته

بگریخت دیو، اینک بهشت، اینک فرشته

اهریمن طاغوت با ضعف و زبونی

چون عنکبوت افتاده در تاری که رشته

از کربلای کشور ایران بچیند

محصول بذری را که ثارالله کشته

اینک خدا امام را به عالم برتری داد

بر کودک ما هم مقام رهبری داد

دیگر از آن شب های ظلمانی خبر نیست

دیگر بجز خورشید اینجا جلوه گر نیستم

هان ای شهیدان به خون آغشته خیزید

که امروز در ما از شما کس زنده تر نیست

در باغ سر سبزی که از خون آب دادید

نخلی به غیر از نخل قرآن بارور نیست

چون لاله بر هر دل هزاران داغ دیدیم

تا میوه آزادی از این باغ چیدیم

اینک شده بهمن بهاران در بهاران

گردیده دامان زمستان لاله باران

در پرتو خورشید قرآن گشت روشن

فکر جوانان چون دل پیر جماران

با اشگ شادی از سر مژگان فرو ریخت

آن خارهای سالها در چشم یاران

در هر قدم چندین چراغ راه داریم

قرآن و ثارالله و روح الله داریم

دشمن به نابودی ما بگرفت تصمیم

با حربه های کهنه تهدید و تحریم

آن حربه ها افتاد از کار و نیفتاد

یک لحظه پای عزم مادر دام تسلیم

سر دادن بر حکم ظالم تن ندادن

ما را محمّد  داده از آغاز تعلیم

لا گفته و بر هر بلا گردن نهادیم

در شعب بوطالب مقاوم ایستادیم

باید شمردن عید بهمن را گرامی

باید گرفتن جشن آن با شادکامی

باید به موسای زمان تبریک گفتن

کاری وادی ایمن تهی شد از حرامی

باید بر این ارض مقدس سجده بردن

هرگز مباد این خاک را بی احترامی

زین سرزمین بر چشم عالم نور دادیم

شور آفرینان جهان را شور دادیم

نتوان گرفتن ره صدور نور ما را

خواندند مظلومان همه منشور ما را

آن روزگار تلخ تر از زهر بگذشت

شیرین گرفته ملک عالم شور ما را

زندانی گور سیاه خویش گردید

خصمی که کند از روز اول گو رما را

در لاله زار خون یاران تا قیامت

ماییم سرو جاودانه راست قامت

ما از می قالو بلا مستیم مستیم

عهدی کز اول با خدا بستیم بستیم

در خط جندالله تا بودیم بودیم

سرباز روح الله تا بودیم هستیم

الله را الله را خواندیم خواندیم

ابلیس را ابلیس را راندیم راندیم
✔️ موضوع : فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1394/11/13 | 03:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


نهضت ما شعر عشق و شور بود

داستان راهیان طور بود

رویداد بهمن پنجاه و هفت

معجزی همچون نشور و شور بود

آفتاب عشق تابید از افق

چشم خفاش از تماشا کور بود

آمد آن یاری که با سوز جگر

چارده سال از دیارش دور بود

پرچمی افراشت اندر ملک عشق

آنکه بر احقاق حق مامور بود

جلوه کرد از پشت ابر تیرگی

کوکبی که طلعتش مستور بود

آمد و اصنام باطل را شکست

کاو به نام بت شکن مشهور بود

شد ذلیل آن حاکمی که در جهان

منطقش ظلم و مرامش زور بود

یاد آن ایّام پیروزی به خیر

کامّت مغموم ما مسرور بود

انقلاب ما به تعبیر امام

ای «کلامی» انفجار نور بود
✔️ موضوع : فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1394/11/13 | 09:33 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

انقلاب و رهبری


سرخیم که اهل استقامت هستیم

سبزیم همیشه با طراوت هستیم

پیـوستـه در انقـلاب ثابت کردیم

ما پیــرو رهبــر و ولایت هستیم
✔️ موضوع : امام خامنه ای(حفظه الله)، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1394/11/13 | 03:19 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

به مناسبت دهه فجر


در سکوت سرد شب فریاد مردی شد بلند

خیزش و خشم و خروش اهل دردی شد بلند

خواب شب آشفته شد از تندر توفنده‌ای

آذرخشی، آتش گردون‌نوردی، شد بلند

گردبادی شد نمایان در دل هامون ز دور

شهسواری تاخت در صحرا و گردی شد بلند

پیش‌تر آرامش مهتاب در مرداب بود

ناگهان موج خروشان نبردی شد بلند

کرد گلگون سرخی خون چهره‌های زرد را

شعله‌های آتشینِ سرخ و زردی شد بلند

نغمه آزادی از هر گوشه‌ای آمد به گوش

آتش از خاکستر خاموش و سردی شد بلند

بار دیگر کاوه آهنگری از ره رسید

پرچم آزادگی با دست مردی شد بلند
✔️ موضوع : فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/11/12 | 02:03 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

انقلاب، امام و رهبری


این انقلاب از برکت پیر خمین است

در امتداد نهضت پاک حسین است

شرط حیات طیبه حب ولی است

مولای ما خورشیدی از نسل علی است

روشن شده چشمان ما از نور ایمان

با لطف حق با جانفشانی شهیدان

بال عروج ماست اخلاص و بصیرت

در امتداد لحظه سرخ شهادت

شور شهادت تا همیشه در سر ماست

این جان ناقابل فدای رهبر ماست

اینجا دیار شیر مردانی غیور است

در سرزمین ما دو چشم فتنه کور است

این روزها حال و هوایش جمکرانی است

دلهای عاشورائیان صاحب زمانی است

ما وارثان نهضت کرب و بلائیم

چشم انتظار رجعت خون خدائیم

می آید از سمت سپیده آفتابی

با ذوالفقار حیدری اش بوترابی
✔️ موضوع : فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/11/12 | 04:09 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

مقاومت اسلامی


آن قطره که شد وصل به دریا مائیم

دلباختۀ علی و زهرا مائیم

با لطف امام عصر تا روز ظهور

پیروز ترین ملت دنیا مائیم
✔️ موضوع : امام خامنه ای(حفظه الله)، شهدا و دفاع مقدس، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1394/11/12 | 01:30 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

انقلاب اسلامی


برخاست شمیم جانفزا با صلوات

پُرگشت تمامی فضا با صلوات

این پرچم انقلاب باید برسد

بردست امام عصر ما با صلوات
✔️ موضوع : فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1394/11/11 | 11:36 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

پیروزی انقلاب اسلامی


بوی نفحات می رسد در بهمن

نور و جلوات می رسد در بهمن

یکباردگر چه انقلابی برپاست

عطر صلوات می رسد در بهمن

***

فجری که بهار را چنین زیبا کرد

درسینه امید و عشق را معنا کرد

گلبانگ سلام و صلوات مردم

پیروزی انقلاب را امضا کرد
✔️ موضوع : فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1394/11/11 | 09:15 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

سیاسی- اجتماعی(به مناسبت دهه فجر)


اسلام ما، طریقت ما، راه و دین ما

كَشتیّ نوح ما،همه حبل المتین ما

اسلام ما، تشیع ما، جان ما...سلام!...

خون- لاله ها فدای تو،...ایران ما...سلام!...

این راه و رسم سَر بنهادن، حسینی است

كُلاً طریقت همه ی ما خمینی است

این انقلابِ صادره، اسلام سرمدیست

حكم خمینی است، ز احكام سرمدیست

درسِ جهاد نقطه ی عطفِ كتاب ماست

خونِ شهید، ضامن این انقلاب ماست

ماندن به ایستادن و در راه و در خطر...

یوسف شدن به قیمت یك چاه و در خطر...

ما سُفره هایمان پُرِ از نانِ غیرت است

بركت فزونِ سفره ی ما از بصیرت است

سیلی گرفته از شبِ زجریم تا ابد

فرزندِ فجر و عاشقِ فجریم تا ابد

ای دشمنم! بمیر تو در نیّت خودت!

باید بمیری از عصبانیت خودت!

ما آمدیم تا كه جهان بی غرض كنیم

باید معادلات جهان را عوض كنیم

ما سی و پنج سال پُر از استقامتیم

تا لحظه ی ظهور همه راست قامتیم

مانند نامه، شعر، ببین سرگشاده است

این پاشنه به روی دَرَش ایستاده است

این در نظام و پاشنه اش خونِ هر شهید

آرامش من و تو... كه مدیونِ هر شهید...

باید بصیر بود در این نام و ننگ ها

باید كه گولمان نزند نقش و رنگ ها

باید بصیر بود و به دشمن امان نداد

در صحنه بود و لحظه ای اصلاً امان نداد

باید بصیر بود و چنان هوشیار بود

فتنه شناس و فتنه كُشِ روزگار بود

باید كه یافت صاحب و ضامن در این مسیر

باید شناخت غافل و خائن در این مسیر

گاهی مسیر حادثه پُر دود می شود

گاهی تمام رود گِل آلود می شود

باید در این مسیر بمانی برادرم

فرقِ سراب و آب بدانی برادرم

هر شاپرك به سوی خدا می بَرَد تو را

این جاده سمتِ كرب و بلا می برد تو را

این انقلاب مفت به دستت نیامده است

با است و بود و گفت به دستت نیامده است

خون ها به پایِ سروِ عزیزِ نظام ریخت

اكنون حلال رشد نمود و حرام ریخت

تقویم را به یادِ شهادت رقم خوریم

بر قطره قطره خون شهیدان قسم خوریم

باید به عهدِ آینه ای در شتاب بود

باید كنارِ خامنه ای همركاب بود

خامنه ای؛ خمینی و آئینه ی هم اَند

پرچم به دستِ حضرت عباسِ عالمند

باید فشُرد این همه دستانِ گرم را

همرزم بود حادثه ی جنگِ نرم را

باید بساطِ كفر، بچینیم از جهان

باید كه طرحِ تازه ببینیم از جهان

یا صاحب الزمان تو خودت دستِ ما بگیر

تا در مسیر و راه نگردیم ما اسیر

«سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم... پای جاده ایم

حربٌ لِمَن حارَبَكُم... ایستاده ایم!»
✔️ موضوع : شهدا و دفاع مقدس، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1394/11/11 | 01:26 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic