حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت


علی پناه همه خلق و تو پناه علی

 میان کوچه تویی یک تنه سپاه علی

 علی کنار تو قد راست می کند یعنی

 وجود حضرت تان بوده تکیه گاه علی

 حکایت تو و حیدر، حکایت عشق است

 علی برای تو خورشید شد، تو ماه علی

 همین یکی دو سه روزه نبوده قصۀ عشق

 به سمت فاطمه بود از ازل نگاه علی

 اگر چه راه هدایت، صراط صدق علی ست

 همیشه سمت تو بوده مسیر و راه علی

 میان شعله و آتش به فکر حیدر بود

 نگفت: آهِ دل من، که گفت: آهِ علی...

 چراغ خانه ی حیدر! بیا و رحمی کن

 به ناله های علی، به شب سیاه علی

 علی کنار تو جان می دهد، نه در کوفه

 نجف که نیست، مدینه است بارگاه علی

***

با تشکر از آقای ایزدی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1392/01/20 | 04:45 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-از ولادت تا شهادت


باران گرفت و قصه ی دریا شروع شد

تکبیرهای جنگل و صحرا شروع شد

بابا که رفت دختر خود را بغل کند

بغضش گرفت و عشق همان جا شروع شد

صف بسته بود جمع ملائک در انتظار

پرده کنار رفت و تماشا شروع شد

کوثر به جوش آمد و رضوان خروش کرد

جشن و  سرور عالم بالا شروع شد

چشمش به چشم های پدر خورد و بعد از آن

لبخندهای ام ابیها شروع شد

تا سال ها برای پدر، مادری کند

همراه او بماند و پیغمبری کند

تا عشق را نفس بکشد در هوای او

بابا برای او شود و او برای او

هی دور او بچرخد و پروانه ای شود

دستش برای موی پدر شانه ای شود

خیره شود به صورت او تا به ماه خود-

بوی بهشت هدیه کند با نگاه خود

تا پاره ی تنش بشود، میوه ی دلش

آئینه ای مقابل شکل و شمایلش

تا سال ها همین بشود ماجرای او:

بابا برای او شود و او برای او


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1392/01/20 | 04:33 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح


ای رضای حق رضایت فاطمه

بانوی بیت ولایت فاطمه

ای به دستانت سخاوت آشنا

عالم هستی گدایت فاطمه

سرمۀ چشم تمام انبیا

شد غبار خاک پایت فاطمه

بر درت بنشسته موسای خلیل

هست محتاج دعایت فاطمه

دم به دم دل از پیمبر می برد

روی ماه و دلربایت فاطمه

در میان چهار بانوی بهشت

خوانده حق خیرالنسایت فاطمه

مصطفی دست تو را بوسید و گفت

جان بابایت فدایت فاطمه

 ما کجا مدح و ثنای تو کجا

هست مداحت خدایت فاطمه

مصطفی و مرتضی را ذات حی

خلق کرده از برایت فاطمه

گر سرم گردد جدا از پیکرم

من کجا سازم رهایت فاطمه

ای که شد خون حسینت تا ابد

مشعل راه هدایت فاطمه

حیف شد اندر بهار زندگی

شد کمان قد رسایت فاطمه

آن چه خوبان سر به سر دارند همه

حق نهاده در تو تنها فاطمه

آفرینش شاهکارش فاطمه است

دین و قرآن اعتبارش فاطمه است


ادامه این شعر

✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1392/01/20 | 04:30 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت


والشّمس را با نور بر رویش نوشتند

والّیل را با مشکیِ مویش نوشتند

ترکیبی از توحید و قدر و آیه ی نور

در قوسیِ محراب ابرویش نوشتند

او نسخه ی مخصوصی از خطّ خدا بود

پیغمبران بسیار از رویش نوشتند

دریا، قلم، کاغذ، مرکّب هم کم آمد

وقتی ثواب چند یا هویش نوشتند

تسبیح ها صد بار دورش چرخ خوردند

سجّاده ها از درد زانویش نوشتند

همسایه ها قدرش ندانستند، هر چند

هجده بهار از خُلق، از خویش نوشتند

شلاق ها از این حسادت، گُر گرفته

خطّ کبودی روی بازویش نوشتند

عاشق که شد اسم علی را درب و دیوار

با خطّ میخی روی پهلویش نوشتند

در بستر زخمی کبود افتاد از پا

تنها و تنها گریه دارویش نوشتند

روز سیاهی بود، حتّی دشمنان هم

مرگ علی را مرگ بانویش نوشتند
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1392/01/19 | 06:39 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و مصیبت  


زنی که مثل تو قبری نداشت مریم هم

نبود، چون که به تو نیست، خاک، محرم هم 

نشسته اند سر دست پخت سفره ی تو

به غیر ذات، همه، بلکه اسم اعظم هم 

همه به سمت تو یا راکعند یا ساجد

اگر غلط نکنم قبله ی دو عالم هم 

گلوی قافیه ها را نواختم تک تک

همه به وصف شما الکن اند این " هم" هم 

و جای قبر تو را هیچ کس نمی داند

مسیح و حضرت ادریس، شیث و آدم هم 

فدک تمامی دنیاست، این زیاد نبود

دریغ می شود از تو ولی همین کم هم 

قبول کن به علی سخت سخت می گذرد

که نیست بر لب تو حال یک "عزیزم" هم 

نه سیلی متشابه، نه محکمات فدک

نه خاک پوشیه ی گیسوان درهم هم 

تمام حرف دلم نیست، حرف من این است

زنی که مثل تو قبری نداشت مریم هم...
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1392/01/19 | 05:15 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت


ای بُـرده تا بـه اوج، جهـاد و عقیــده را

پــرواز داده است پیــام تـو ایــده را

ای عصمت مقّدس حق، حق به جلوه ات

ترسیـم كرده  است صفـات حمیـده را

تـو مهــر رحمتـی كـه ز انــوار عصمتت

روشـن كنـد خـدای، چـراغ سپیـده را

یك جلــوه از تجلّـی نـور تـو در نمـــاز

داده نشـان به خلـق، هـزاران پدیده را

فـانـوس آفتـاب قیــامت ولای تـوست

بـر مـا ببخش آینـه ای زان سپیــده را

فـریـاد خطبـه خـوانی تو ای خطیب نور

بیـــدار كــرده است دل آرمیـــده را

كرببلا، مدینـه و كعبـه نه، هـر چـه هست

مدیون توست دین به عزت رسیـده را

سرلوحۀ نجـات بشـر خـوانـده اند و بس

یك بـانـوی جـوان ز دنیــا بـریـده را

داغ تـو را سپـُرد بـه دوش فلك خـدای

وقتـی كـه آفـریـد سپهــر خمیـده را

تصـویری از حمـاسـه و ایثـار و غم كشید

صُنـع خـدای بـاغ به آتش كشیـده را

فردا چـه محشری ست به محشر، چو آورند

بـر روی دست غنچـۀ در خـون طپیده را

هـر شب بـه یـاد گـوشۀ چشـم كبود تو

روشـن كنـم ز اشك شبستـان دیده را

بـر روی دوش مـاست «وفـائی» رسـالتی

تكـرار گـر كنیـم حـدیث شنیـده را
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1392/01/19 | 04:35 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و مناجات


می رسد نان شب ما از نوای فاطمه

آمدیم اصلاً در این دنیا برای فاطمه

مدح او را باید از پیغمبر و حیدر شنید

ما کجا و گفتن از حال و هوای فاطمه

حک شده با خط حیدر روی درهای بهشت

اولویت هست این جا با گدای فاطمه

اشهد انَّ علی ... را هر که گوید در اذان

می شود وارد به جمع بچه های فاطمه

هر چه نعمت می رسد بر ما یکی از این دوتاست:

یا دعای فاطمه یا که وفای فاطمه

قبل ابراز نیازم حاجتم را می دهد

تا که می خوانم خدایم را: خدای فاطمه!

حق او با گریه تنها نمی گردد ادا

پیر کن ما را خدایا در عزای فاطمه

می زنم بوسه به دست آن که در روز الست

زلف من را زد گره با سرْجدای فاطمه

***

با تشکر از آقای رحیمیان برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1392/01/17 | 04:40 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات


آیا اجازه می دهی گویم تو را مادر

من بی بها هستم تو هستی پر بها مادر

از مادری تو علی باور شدیم آری

پرورده ای ما را غلام مرتضی مادر

جان شلمچه سیرتان، آن سرخ پهلویان

قبل از اجل بالین این خسته بیا مادر

روز قیامت که کسی پشت و پناهم نیست

راهی به جنت وا کنم با ذکر یا مادر

ما را اگر قابل بدانی یک سئوالی هست

یک سنگ قبر حتی نداری تو چرا مادر؟

دیر آمدیم و روضه خوان هایت به ما گفتند

خوردی کتک از دست اولاد زنا، مادر

پای زمین افتادن تو در بر حیدر

کوچک بود حتی غم کرب و بلا مادر

خواهیم ز حق تا در رکاب حضرت مهدی

گیریم تقاص زخم بازوی تو را مادر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1392/01/17 | 04:02 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح


فاطمه آئینۀ زلالِ علی بود

عکس جمالیّۀ جلال علی بود

فاطمه نُه سالِ اول نفسش هم

مالِ پیمبر نبود مالِ علی بود

هیچ نیازی به قُربِ عرش ندارد

فاطمه دیدن خودش کمال علی بود

مثل پیمبر یکی دو مرتبه، نَه! نَه!

بوسه به دستش زدن روال علی بود

نیست عجب ذوالفقار را بفروشد

فاطمه شمشیری از جلال علی بود

شیر خدا دست نزد به پختن غیری

سفره یِ زهرا فقط حلال علی بود

تار شد و کم نشد تلألوءِ نورش

فاطمه خورشید لم یزال علی بود

خورد زمین و بلند کرد علی را

با پرو بال شکسته بال علی بود

گفت که بارم امانت است نیفتد

بس که به فکر علی و آل علی بود
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/01/15 | 05:00 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-حمله به بیت ولایت


از بــیـت آل طـاهـا آتـــش کــشــد زبـانــه

گــوئـی شــده قـــیـامـت بـر پـا درون خــانــه

برپاست شور محـشر از عـتـرت پـیـمبـر

خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه

اهریمنان نمودند خون قلب مـصـطفی را

در مـنـظـر خـلایـق بـی جــرم و بــی بـهــانـه

در پــشــت در فــتــاده امالائـــمـــه از پـا

دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر یـگــانـه

زیـنـب بـه نـاله گـویـد کـشـتـند مــادرم را

ایـن یک ز ضـرب سـیـلی آن یک ز تـازیانه

در خون فتاده زهرا چون مرغ نیم بسمل

مـحـسـن فـتاده چـون گـل پرپر در آستانه

از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا

وز زخــم سـیـنـه گـیـرد از مــیــخ در نشـانه

دارد حــســن شـکـایـت از کیـنۀ مغیره

ریـــزد ز دیـــدگـــانـــش یــاقـــوت دانـه دانـه

بـا پـهـلـوی شـکـسـته، چون مـرغ بـال بسته

زهـرا بـه خـون نـشسـته در کـنج آشیانه
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/01/14 | 10:00 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات


اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم

این است گوهری که به دریا نمی دهم

گر لحظه ای وصال حببم شود نصیب

آن لحظه را به عمر گوارا نمی دهم

عمری بود که گوشه نشیـن محبتم

این گـوشه را به وسعت دنیا نمی دهم

در سینه ام جمال علی نقش بسته است

این سینه را به سینه ی سینا نمی دهم

تا زنده ام ز درگه او پا نمی کشم

دامان او ز دست تمنا نمی دهم

سرمایه ی محبت زهراست دین من

من دین خویش را به دو دنیا نمی دهم

گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا

یک ذره از محبت زهرا نمی دهم

امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست

این نقد را به نسیه ی فردا نمی دهم

در سایه ی رضایم و همسایه ی رضا

این سایه را به سایه ی طوبی نمی دهم
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1392/01/11 | 11:43 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا (س)-مدح


سلام ای سوره ی مشهور رحمت

مبارک آیه ی پر نور رحمت

سلام ای مادر زیبایی و عشق

که هستی تا ابد مأمور رحمت

تو عشق رحمةٌ للعالمینی

که بودی از ازل منظور رحمت

خدا بهر نبی با دست مهرش

تو را پیچید لای تور رحمت

قیامت می شود قدر تو معلوم

شب قدر علی مستور رحمت

خدایی خدا در خلقت توست

گرفته با تو ذکر شور رحمت

گدای نیمه شب های تو هستم

بود بیت گِلینت طور رحمت

قیامت می کند صادر خداوند

به نام نامیت دستور رحمت

خدا حنّان و تو حنّانه هستی

بود رفتار تو منشور رحمت

تبر دستان چه ها کردند با تو

گل سرخ و سفید و بور رحمت
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1392/01/11 | 11:30 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح


خادمت جبریل شد بال و پری پیدا کند

خاک پایت شد مَلَک تاج سری پیدا کند

مصطفی از اولش هم در پی دختر نبود

بلکه بابای تو شد تا مادری پیدا کند

آن همه معراج رفتن علتش یک سیب بود

با همان تثبیت شد پیغمبری پیدا کند

بعد تو پیغمبری هم جمع شد اصلاً چه کَس

می تواند در کنار تو سَری پیدا کند

در همین سجاده هم در مَسندِ، الله باش

فاطمه، باید خدا هم مظهری پیدا کند

مرتضی با آن مقامش تازه گردنبند توست

تا که هم تو هم خودش یک زیوری پیدا کند

بیشتر دنبال کسب فیض از قرب تو بود

نه که با وصلت بخواهد همسری پیدا کند

هر که از باب العطایت وارد جنت نشد

از محالات است باب دیگری پیدا کند

بی گمان محشر خودش اهل شفاعت می شود

هر که از تو رشته های معجری پیدا کند

از مباهات خدا پیداست که امکان نداشت

از نماز تو نماز بهتری پیدا کند

تو دعا کن تا بیاید مهدی ات با ذوالفقار

قبر پنهان گل نیلوفری پیدا کند
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1392/01/10 | 06:10 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجاتی


از اشک های چشم تو زمزم درست شد

از ناله های نیمه شبت غم درست شد

با یاری ملائکه در هیئت خدا

از چادر سیاه تو پرچم درست شد

اوّل تو آفریده شدی، شک نمی کنم

ز آن پیشتر که طرح دو عالم درست شد

وقتی به شکل انسیه ی کاملی شدی

از باقیِ گلت گل ما هم درست شد

ما را طلایه دار غم تو نوشته اند

از آن زمان که غصّه و ماتم درست شد

ما نوکر حسین غریب شما شدیم

از فاطمیه ای که محرّم درست شد
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)، شهادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1392/01/10 | 06:05 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت-حماسه سیاسی


بگذر ز خود كه طی كنی آن راه دور را

 مؤمن به غیب شو كه بیابی حضور را

شایسته نیست در ره او تكیه بر خرد

 شایسته است مشق جنونش مرور را

تكلیف چیست؟ منتظران ظهور یار

 آماده‌ایم ما همه آیا ظهور را؟!

آن شیعه صادق است كه در محضر امام

 فرمان اگر دهد بپذیرد تنور را!

موسی ‌صفت بخوان ز اولاد فاطمه

 روشن كنند در دلِ تو شمع طور را

یا فاطمه جوانه زده اشك‌های تو

 در كوچه ‌باغ آینه گل‌های نور را

***

بانو از آن‌چه می‌شود و آن‌چه شد بگو

 از راز سر به‌ مُهر كرامات خود بگو

بانو! بگو ز لطف زمین و زمان به تو

 از لحظه‌‌ی توسل رزمندگان به تو

آنان كه قلبشان ز تو رخصت گرفته بود

 سربندشان به نام تو زینت گرفته بود

از لحظه‌ای بگو كه شلمچه غرور داشت

 صدها محبّ فاطمه در آن حضور داشت

ای مادر سپاه دلیران سخن بگو

 ای خالق حماسه‌ی لبنان سخن بگو

از لطف خود بگو به سپاه مقاومت

 ای تا همیشه پشت و پناه مقاومت

الجار ثم دار! دعا كن دعا رواست

 بانو! نجات مردم بحرین با شماست

ما سال‌هاست مفتخر از یاری توایم

 شاگردهای مكتب بیداری توایم

ای روشن از حضور تو چشم و چراغ‌ها

 سرمست عطر و بوی تو گل‌های باغ‌ها

***


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/01/8 | 05:21 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح


مصحفی اعجاز دارد که کلامش فاطمه است

آن نمازی قرب دارد که قیامش فاطمه است

آن که من هستم فقیر ابن الفقیر خانه اش

آن که من هستم غلام ابن الغامش، ...فاطمه است

دست بوس فاطمه بودن کمال مصطفاست

در مقامات نبی این بس مقامش فاطمه است

حکم زهرا بر تمام انبیا هم واجب است

شرع ما پیغمبری دارد که نامش فاطمه است

حج زهرا ظاهراً بیت الحرامش مرتضاست

حج مولا باطناً بیت الحرامش فاطمه است

فاطمه امر خداوند است و مأمورش علی ست

پس امام اول عالم امامش فاطمه است

مصطفی؟ یا مرتضی؟ یا فاطمه؟ یا هر سه تا؟

مانده ام از این سه تا اصلاً کدامش فاطمه است

رشته های چادرش بازار گرمی خداست

صبح محشر هم دلیل ازدحامش فاطمه است

عقل ها راهی ندارند و زبان ها الکنند

در مقام اهل بیتی که تمامش فاطمه است
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/01/8 | 05:00 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و بستر شهادت


مادر تجلیِ همه انوار داور است

 مادر هزار مرتبه از عشق برتر است

 مادر کسی است کز نفسش عطر می وزد

 عطری که جنسش از نفحات پیمبر است

 نوری که گفته است خدا در کلام خویش

 نور وجود حضرت زهرای اطهر است

 هرگز کسی به مرتبه اش پی نمی برد

 عقل بشر به درک وی از ذره کمتر است

 زهرا اگر نبود زمین و زمان نبود

 او کوثر است و هر که حسود است ابتر است

 نامش ترنمی ست ز دریای یا لطیف

 یاسی که روی موج لطافت شناور است

 ما عاشقیم و مادر ما هست فاطمه

 (شکر خدا که روزیِ ما دست مادر است)

 ایمان به مهر حضرت زهرا محک خورَد

 هر کس ندارد این گهر ناب کافر است

 دنیا نداشت ظرفیّت درک قدر او

 پس این که زود بار سفر بسته بهتر است

 از من مپرس گریه برای چه می کنم

 چندین شب است مادر خوبم به بستر است

 مرسوم نیست بر در خانه لگد زدن

 وقتی زن مطهره ای پشت آن در است

 زن را به پیش دیدۀ شوهر نمی زنند

 آن هم زنی که هم دم و غم خوار شوهر است

 فضه بیا که محسن من کشته شد بیا

 یاری نما مرا که نفس های آخر است

***

با تشکر از آقای مطیع ها برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/01/8 | 04:15 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات و شهادت


در آن قبیله که یک عمر نوکری رسم است

 به اسم اعظم تو کیمیاگری رسم است

غلام ایل و تبارت شدم ز کودکی ام

 که در قبیله ی تو زره پروری رسم است

حرم نداری و وقتی نمی شود بپرم

 شکسته بال شدن چون کبوتری رسم است

سلام دادن ما بر قد شکسته ی تو

 در این حسینیه ها پای هر دری رسم است

شبیه گریه ی تو گریه های مادرها

 ز داغ کوچه فقط زیر روسری رسم است

ز چشم زخمی خود کار می کشی بانو

 حسین و گریه بر او روز آخری رسم است

مرا ز کوچه به گودال نیزه ها بردی

 گریز روضه زدن جای دیگری رسم است

شکست پهلوی مردی میان یک گودال

 که سهم بردنِ از ارث مادری رسم است
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1392/01/5 | 04:35 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت


ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

مامور برای خدمت زهرائیم

روزی كه تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهرائیم

***

عمریست رهین منت زهرائیم

مشهور شده به عزت زهرائیم

مُردیم اگر به قبر ما بنویسید

ما پیر غلام حضرت زهرائیم

***

من بودم و باب هل اتی را بستند

امكان رسیدن به خدا را بستند

ای كاش بمیرم كه خجالت زده ام

من بودم و دست مرتضی را بستند

***

یتیمان جز دو چشم تر ندارند

به غیر از خاک غم بر سر ندارند

چو مادر مرده ها باید فغان کرد 

که طفلان علی مادر ندارند

✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1392/01/4 | 05:17 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات


با قلب شكسته هر كه آواز كند

با بال دعا به عرش پرواز كند

از كار گره خورده نباید ترسید

یا فاطمه قفل بسته را باز كند

***

هر چند كه روزگار پر آفات است

اما همه جا نشانه و آیات است

در پیچ و خم مسیرها گم نشویم

سر رشته به دست مادر سادات است

***

بگذار به لبخند بخواند ما را

با آن دل خرسند بخواند ما را

ای كاش زلال و تازه و خوب شویم

تا فاطمه فرزند بخواند ما را
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1392/01/3 | 04:45 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات


گر باده ای از جام الستم برسد

نوری به دل خدا پرستم برسد

یا فاطمه ای کاش که در رستاخیز

از چادر تو نخی به دستم برسد

***

آفات زمانه گر چه رنگارنگ است

سرمشق گرفتن از علی فرهنگ است

در سایۀ عرش فاطمیون جمعند

روزی که کمیت اهل عالم لنگ است
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1392/01/3 | 04:35 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح


چون فاطمه مظهر صفات یکتاست

انوار خدا ز روی زهرا پیداست

همتای علی و در جهان بی همتا

زهراست محمّد و محمّد زهراست

***

به روز حشر در دل های محزون

شود هول قیامت هر دم افزون

رسد چون نوبت عفو و شفاعت

ندا آید که " أین الفاطمیون "
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/01/1 | 04:50 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح

 

در سماوات صحبت زهراست

 حرف ها از نجابت زهراست

عرشْ تسبیح عشق در دستش

 سخت مشغول مدحت زهراست

"هل اتی" با تمام آیاتش

 سفره ای از کرامت زهراست

کلمات معطّرش از نور

 عرشْ محو فصاحت زهراست

ما ز نهج البلاغه می فهمیم

 که علی با بلاغت زهراست

آبْ مِهر محبتِ او شد

 عرش یک تکّه خلعت زهراست

طعم لبخندهای پیغمبر

 همه اش با ملاحت زهراست

ماه با آن جمال و زیبایی

 محو رخسار و طلعت زهراست

ماه دور مدینه می چرخد

 متوسل به حضرت زهراست

جبرئیلی نهان شده در او

 شرق تا غرب هیبت زهراست

خلق عالم به خلقت احمد

 خلقت او به خلقت زهراست

وَ پیمبر که اشرف الناس است

 عاشق یک زیارت زهراست

او به دنبال ماه کامل بود

 کار هر روزه رؤیت زهراست

زور بازوی حیدر از او بود

 ذوالفقارش عنایت زهراست

ضربه های علی چو گل می کرد

 همه اش از محبت زهراست

کوچه های مدینه می دیدند

 که علی در حمایت زهراست

وَ علی با تمام اعجازش

 متحیّر ز غیرت زهراست

فاطمه شد سپر برای علی

 وَ شهادت اطاعت زهراست

در حقیقت امامت مولا

 متبرّک به بیعت زهراست

شیعه در اعتکاف او بوده ست

 شیعه در ظلّ ساحت زهراست

***

با تشکر از آقای کفشگر برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/12/30 | 05:03 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت


گلی که جنتی از یاس و شاپرک دارد

چه احتیاج به آبادی فدك دارد

فدک نشانه ی حقی ست گرم و بغض آلود

ز بغض چاه بپرسد هر آن که شک دارد

چگونه می شود از عشق خاندانی گفت

که نخل عصمتشان ریشه در فلک دارد

اگر چه سوخته درهای خانه ی دلشان

اگر چه گوشه ی دیوارشان ترک دارد

 همیشه دست دعاشان برای غیر بلند

همیشه سفره ی احسانشان نمک دارد

بگو چگونه سُراید بشر ز بانویی

که با خدای خودش راز مشترک دارد

به باغبانی چشمت همیشه محتاجم

که بی عنایتتان سیب شعر لک دارد 
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/12/29 | 04:57 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت

 

شعر در وصف تو گفتند و قلم تاب نداشت

 آن چنانی که دگر حضرت غم تاب نداشت

آن چنان بود که تا نام تو آمد به میان

 عرش لرزید که چون خَیرِ اُمَم تاب نداشت

 عصر روز دهم و هودجی از آمدنت

 یادتان هست که آن میر علم تاب نداشت

 مشک ها خالی و ... (ای وای ببخشید مرا)

 طفل شش ماهه و عطشان حرم تاب نداشت

 عرش لرزیده و شد غلغله آن سان که مپرس

 جبرئیل آمده لرزان و هراسان که مپرس

 شرح آن ناله ی جان سوز نشاید گفتن

 بارها گفته شد آن گونه و باید گفتن:

فاطمه ای غزل ناب ز دیوان علی

 بهترین سیبِ زنخدانِ گلستانِ علی

 منتشر کرده تو را ساقی کوثر در خود

 مثل یک آینه گردیده مکرر در خود

 مثل یک آینه، یک آینه ی نورانی

 بارها دیده و خندیده پیمبر در خود

 آه ای همسفر شاه ولایت زهرا

 اولین کشته ی در راه ولایت زهرا

 به نخِ چادر خاکیّ تو عالم بند است

 کائنات از رخ نیلی شما شرمنده ست

کوچه در کوچه مدینه ست و علی همراهت

 طاقتی در بدنش نیست ولی همراهت

 یادآن روز که شمشیر دو دَم در دستش

 عَلَمِ خندق و بدر و درِ خیبر دستش

 تیغ بر گردن عَمر و سر مَرحَب می زد

 آسمان خنده کنان باد به غبغب می زد

 پهلوانی که علی بود و خدایش همراه

 شرحِ لا حَولَ وَلا قُوَّةَ الا بالله

 شرح درد علی از ماه مُحاقش پیداست

 ناله هایی که ز منشورِ عراقش پیداست

 کوچه در کوچه مدینه ست و سکوتی لبریز

 کوچه در کوچه خدایا برهوتی لبریز

 همه دیدند که جبریل پر و بالش سوخت

 جمله آیات خدا یکسره دنبالش سوخت

 مثنوی طاقت این قصّه ندارد بانو!

 شعر در وصف تو خواهد که ببارد بانو!

 « یک نفر مانده » که آهنگ نمازش آید

 یک نفر مانده که از سوی حجازش آید

***

با تشکر از آقای کفشگر برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/12/29 | 04:30 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح


زندگی ارزش ندارد بی ولای فاطمه

قلبم آرامش ندارد بی ولای فاطمه

در سماوات و زمین گر نور می بینی از اوست

مهر و مه تابش ندارد بی ولای فاطمه

ابر و باد و مهر و مه خدمتگزار این درند

آسمان بارش ندارد بی ولای فاطمه

مهر او در دل، به جنت چشم بسته می روم

دید ه ام بینش ندارد بی ولای فاطمه

حجت ما مهدی است و حجت او مادرش

این فلک گردش ندارد بی ولای فاطمه

جنت و فردوس و رضوان، کل باغات بهشت

ارزش گردش ندارد بی ولای فاطمه

ای خدا جان را بگیر، این عشق را از ما مگیر

شیعه آسایش ندارد بی ولای فاطمه
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/12/23 | 04:53 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت


قامت محراب، بی زهرا قدی رعنا نداشت

بی قنوت فاطمه، حتی نماز احیا نداشت

لیله القدری که در قرآن (وَ ما اَدراکَ) شد

مصطفی فرمود: معنایی به جز زهرا نداشت

هیجده سالش برابر گشته با شصت و سه سال

ورنه مولامان امیر المؤمنین همتا نداشت

نیروی احمد نمادش ذوالفقار حیدر است

لیک جز نیروی کوثر، نیرویی مولا نداشت

از خصوصیات او ام ابیها بودن است

این فضیلت را که دختر داشت، خود، بابا نداشت

خالقش انسیة الحوری خطابش می کند

یعنی از زهرا فرشته تر در این دنیا نداشت

بی تولّای علی کار رسالت ناتمام

بی ولای فاطمه حتی غدیر امضا نداشت

هیچکس چون فاطمه یاریِ مولایش نکرد

گر نبود، اسلام ناب مصطفی ابقا نداشت

بی ولای مرتضی عالم جهنم بود و بس

بی قیام فاطمه کرب وبلا معنا نداشت


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/12/22 | 06:23 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح


فاطمه روح قیام است، خدا می داند

برترین یار امام است، خدا می داند

فاطمه یك تنه با جبهۀ باطل جنگید

یك علمدار تمام است خدا می داند

گر چه افتاد ز پا، "یا علی"اش ترك نشد

بر لبش ذكر مدام است خدا می داند

او نگهدار خلیل است كه در اوج بلا

آتشش بَرد و سلام است خدا می داند

در جنان جمع اولوالعزم، عنانش دارند

بر درش، خضر غلام است خدا می داند

فاطمه لایَتَناهی ست ولی در ظاهر

محشرش حُسن ختام است خدا می داند

هیئتش باغ بهشت است، نشانش پرچم

عطر سیبش به مشام است خدا می داند

كفوِ مولا علی و ام ابیها زهراست

بر ائمّه همه مام است خدا می داند

هر كه از فاطمیه خطّ ولایت گیرد

هر دو دنیاش به كام است خدا می داند

راه دینداریِ ما از ره زهراست و بس

غیر این راه حرام است خدا می داند

باید اخطار دهی اُردوی دینداران را

در كمین فتنه و دام است خدا می داند

سُست بنیاد شود هر كه نشد زهرایی

بی خِرد مَست مقام است خدا می داند

از جهادی كه ز بیداری اسلام به پاست

نصرت و فتح به كام است خدا می داند

انتظار فرج از فاطمیه باید بُرد

منتظر، اهل قیام است خدا می داند
✔️ موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/12/20 | 06:16 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مدح و مناجات


آفریدند آفرینش را برایِ پنج تن

پس همه هستند خلق ماجرایِ پنج تن

مثل جبرائیل تا عرش بالا می روم

آن زمان هایی که می افتم به پایِ پنج تن

نذرِ اهل بیت، اهل بیت باید ذبح کرد

بچه های ما فدای بچه هایِ پنج تن

استجابت در قسم دادن به نام فاطمه ست

پس بدون او نمی گیرد دعایِ پنج تن

فاطمه در عین وحدت گاه کِثرَت می شود

می رسد از جانب یک تن صدایِ پنج تن

یک بدن که طاقت روح وسیعش را نداشت

لاجرم تکثیر شد در جای جایِ پنج تن

هم رضای پنج تن یعنی رضای فاطمه

هم رضای فاطمه یعنی رضایِ پنج تن

ما در این دنیا و آن دنیا یکی از این دوایم:

یا غلام پنج تن یا که گدایِ پنج تن
✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/12/8 | 06:00 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زهرا(س)-مناجات و شهادت


این را به هوای كربلا پُست كنم

یا این كه به مشهدالرّضا پُست كنم؟

یک نامه نوشته ام برایت بی بی!

این را به نشانی كجا پست كنم؟

***

بی بی! سلام، شب شده و كرده ام هوات

گفتم یكی دو خط بنویسم كه از صفات

كم كم زلال تر شوم و مثل آینه

روحم جلا بگیرد و از بركت دعات

مثل پرنده ها بپرم سمت آسمان

مثل فرشته ها بزنم بال در هوات...

بانوی خوب من! چه خبر؟ از خودت بگو

از زخم های كهنه تر از چادر سیات

كه خاكی است و بوسۀ شلاق می خورد

از آتشی كه شعله زد از گوشۀ ردات...

مولا كجاست؟ زخم دلش را چه می كند

آن شیر زخم خوردۀ صحرای عادیات؟

از من سلام و عرض ارادات و بندگی

حتما ببر به خدمت چشمان مرتضات...

ما را ملال نیست به جز دوری شما

خوبند بچه هام ... به قربان بچه هات...


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)، ولادت حضرت زهرا(س)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1391/12/6 | 05:31 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 12 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات