امام جواد(ع)-شهادت


 امــشــب عـزادار شــمــا روح الامــیــن است

 حــتــی خـدا هـم در غـم تـو این چنین است

 تــو نــالــه ها کردی ولی بیرون نمی رفت

 گــویــا کــه ایـن دیوار ها دیــوار چـیـن است

 یــا نــه صـــدای ســـاز و آواز اســت انــگــار

 ابــن الــرضــا بـر خـاک حـجـره بر زمین است

 کــار خــودش را مــی کــنــد زهــر هــلاهــل

 از زهــر ام الـفـضـل قـلـبـت آتــشــیــن است

 ای نــا بــکــار بــی حــیــا ایـن بـود رسـمـش

 مـزد امــامــت بــر شـمـا آیـا هـمـیــن است؟

 بـر خـود مـپـیـچ ای آن کـه عـالـم ریزه خوارت

 مولا کُشی رسم است رسم مشرکین است

 بـر روی بـام خــانــه ات جــسـمــت فــتــاده

 تـنـهـا کـبـوتـر ها به جسمت همنشین است

 مـولا ظــفــر را هـم کـمـی دریـاب ... دریاب

 در جـمـع احـبـاب شـمـا او کـمـتـرین است

×××

با تشکر از شاعر گرامی حامد ظفر   برای ارسال این شعر به حسینیه 
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/08/3 | 08:37 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)- شهادت

 

كویر چشم مرا رنگ و بوی بارانی

تو پاره تن چشم و چراغ ایرانی

مرا كه بنده احسان دستتان هستم

ببر به عرش نگاهت شبی به مهمانی

همیشه اوج گرفتم كنار چشمانت

چرا كه حرف دلم را نگفته می دانی

تو بیست و پنج بهار افتخار دادی بر

هوای بی نفس این جهان حیرانی

و حال موقع رفتن میان یك حجره

ترك ترك شدی و با لبان عطشانی

تو آب می طلبی، آب بر  زمین ریزند

چه سخت می شود این بیت های پایانی

و عصر واقعه تكرار می شود وقتی

برای فاطمه این طور روضه می خوانی

 «بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد

اگر غلط نكنم عرش بر زمین افتاد»
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/08/3 | 08:35 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

غربت هیچ کسی مثل تو مولا نشود

گره بی کسی تو به خدا وا نشود

نیست یک خواهر غمدیده پرستار شما

هیچ کس هم قدم زینب کبری نشود

به لب تشنه ی تو آب گوارا نرسید

مقتلت گر چه به جان سوزی صحرا نشود

پسر ضامن آهو، تو جوان مرگ شدی

مثل تو هیچ کسی وارث زهرا نشود

جگر سوخته از زهر تو را طعنه زدند

جگر سوخته با خنده مداوا نشود

قدرت زهر چه بوده که ز پایت انداخت

گفت با خنده دگر ابن رضا پا نشود

جان فدای پسرت حضرت هادی که سه روز

دید تشییع تن خسته مهیا نشود
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/08/3 | 08:34 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

یك نفر از اهل ‏بیت فاطمه

یك نفر زین چارده تن قائمه

در امامان هدى رعناترین

در نگاه شاعران زهراترین

شعله موروثى شده در دامنش

عشق مى‏سوزد ز گرماى تنش

مى‏خورد بر هم لب و دندان او

بس كه مى‏سوزد تن طوفانى‏اش

بستر خورشید شد پیشانى‏اش

گرگ ها خون خدا را خورده‏اند

جاى پیراهن، تنش را برده‏اند

مه میان حجره زندانى شده

شه گرفتار پریشانى شده

ضعف را با ناتوانى مى‏كشد

بار پیرى در جوانى مى‏كشد

خلسه‏اى دارد كه از عرفان پر است

در سماعش پیچش یك چادر است

اى غرور ناله هَل مِن مُعین

اى بلور، این سنگباران را ببین

پشت این در سایه‏ها كف مى‏زنند

در غم ابن الرضا كف مى‏زنند

پس سیادت را حسادت كرده‏اند

كینه توزى با سعادت كرده‏اند

تو شهید دستِ بازِ خود شدى

عطر عید جا نمازِ خود شدى

آب گر چه رهن ایوان شماست

تشنگى شش دانگش از آن شماست

حیف از آن رنگ كبودین لبت

حیف از آن گل هاى یا رب یا ربت

حیف از آن چشم سیاه بسته‏ات

حیف از آن لب هاى خشك و خسته‏ات

آفتاب من لب بام آمده

صاحب منصب، چه بى نام آمده

گر چه بى نام آمدى بر روى بام

از كبوترها ببینى احترام

پیكرت اقلیم باغ دردهاست

عطر جسمت رهبر شبگردهاست

باغ ما از بام افتاده به خاك

اى بهارِ عاطفه روحى فداك

استخوانت گر شكست از این فرود

بر تو و جدّ غریبِ تو درود

گفت «اُسقونى» ولى سنگش زدند

گفت هر چه یا على سنگش زدند

بر تنش دعوا، كه تاراجش كنند

بر سرش غوغا به معراجش كنند

عاقبت از هیبت چشمان او

از قفا قاتل گرفته جان او
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/08/3 | 08:31 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

 امام جواد(ع)-شهادت

 

 چون عرش معلّا دل خود باید ساخت

 چون خلد برین محفل خود باید ساخت

 با قاتل خود ساخت كه اندیشه كنیم

 گاهی شده با قاتل خود باید ساخت

×××

با تشکر از شاعر گرامی  سید مجتبی شجاع  برای ارسال این شعر به حسینیه 
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/08/2 | 11:54 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)- شهادت

 

مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود

اصلاً جگر که سوخت مداوا نمی شود

گریه مکن بهانه به دست کسی مده

با گریه هات هیچ مدارا نمی شود

خسته مکن گلوی خودت را برای آب

با آب گفتن تو کسی پا نمی شود

این قدر پیش پای کنیزان به خود مپیچ

با دست و پا زدن گره ات وا نمی شود

گیسو مکش به خاک دلی زیر و رو شود

در این اتاق عاطفه پیدا نمی شود

باور کنم به در نگرفته است صورتت؟!...

این جای تنگ و ... این قد و بالا... نمی شود

با ضرب دست و پا زدنت طشت می زنند

جز هلهله -  جواب - مهیا نمی شود

با غربتی که هست تو غارت نمی شوی

نیزه به جای جایِ تنت جا نمی شود

خوبی پشت بام همین است ای غریب

پای کسی به سینه ی تو وا نمی شود...!
✔️ موضوع : اشعار برگزیده حسینیه، شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/08/2 | 08:25 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

ای خصمِ كافران ای دشمنِ فساد

 راهِ تو عدل و داد یا حضرتِ جواد

 ای پادشاهِ جود ای معدنِ سخا

 وی الگویِ جهاد یا حضرتِ جواد

 صحن و سرای تو بر خلقِ عالمین

 شد قبله ی مراد یا حضرتِ جواد

 شورِ تو در سرم ذكرِ تو بر لبم

 هر شام و بامداد یا حضرتِ جواد

 پیش از ولادتم مهرِ تو را خدا

 در قلبِ من نهاد یا حضرتِ جواد

 تو غرقِ سوز و آه دردا كه همسرت

 مسرور بود و شاد یا حضرتِ جواد

 بر گریه ی شما كردند خنده ها

 آن فرقه ی عناد یا حضرتِ جواد

 هرچه به امِّ فضل گفتی كه تشنه ام

 یك جرعه ات نداد یا حضرتِ جواد

 جسمت سه روز و شام در زیرِ آفتاب

 بی سایه بان فتاد یا حضرتِ جواد

×××

با تشکر از شاعر گرامی مصطفی رب دوست برای ارسال این شعر به حسینیه 
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/08/2 | 08:22 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

اگر چه دیده در خون نشسته اش تر بود

دو چشم بی رمقش نیمه باز بر در بود

میان حجره به گریه نفس نفس می زد

عزیز فاطمه زخمی ترین كبوتر بود

ز بس كه بركف این حجره دست و پا زده بود

تمام حجره پُر از تكه تكۀ پر بود

میان هلهله ها بر امام خندیدند

صدای خنده آن ها ز زهر بدتر بود

ز تشنگی جگرش بین شعله ها می سوخت

فضای حجره او كربلای دیگر بود

كسی نبود برای  غریبی اش گرید

در آن میانه كسی كاش جای خواهر بود

چه قدر خواست ز جا خیزد او ولی افتاد

همین كه پشت در افتاد یاد مادر بود

به یاد مادر و میخ و شرارهٔ آتش

به یاد حیدر و آن جنگ نا برابر بود

به یاد مادر پهلو شكسته در كوچه

كه دست بسته كنارش فتاده حیدر بود
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/08/2 | 08:18 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت


رمق نمانده دگر در تنی که من دارم

ز جور همسر نا ایمنی که من دارم

برای مرد بود خانه مأمنش لیکن

نه جای امن بود مسکنی که من دارم

گل ریاض خلیلم ولی به عکس خلیل

شراره خیز بود گلشنی که من دارم

چنان کسی که ورا اندر آستین مار است

درون خانه بود دشمنی که من دارم

به پاکدامنیم حق بود گواه ولی

ز خون دل شده تر دامنی که من دارم

ز زهرِ دختر مأمون چنان روانم و سخت

که غیر پوست نماند از تنی که من دارم

نوای العطشم بر فلک رسد اما

در او اثر نکند شیونی که من دارم

مسلّم است که داد مرا از او گیرد

خدای دادگر ذوالمَنی که من دارم

مقیم درگه قدس رضا «مؤید» گفت

که جای أمن بود مأمنی که من دارم
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/08/1 | 09:47 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

آیینه ی تمام قدّ عدل و داد بود

حتی به دشمنان خودش هم جواد بود

یک قطره از کرامت او بر دوای خلق

کافی که بود هیچ، که حتی زیاد بود

از کودکی ز ماتم زهرا بسوخته

او داغدار مادر و حیدر نژاد بود

گر او به خیمه گاه امامت نمی رسید

این خیمه ی رفیع خدا بی عماد بود

امید و آرزوی دل خسته ی رضاست

او معدن رسالت و رکن بلاد بود

از کودکی به ظلم و اسارت دچار شد

در محبس حسادت ظلم و عناد بود

امشب همه گدای جواد الائمه ایم

در ماتم و عزای جواد الائمه ایم

از کودکی غریبی و هجرت ندید؟ دید

زخم زبان و طعنه و تهمت ندید؟ دید

او داغدار صورت نیلی نبود؟ بود

داغ غم الهه ی عصمت ندید؟ دید

دل خون ز هجر روی پدر او نگشت؟ گشت

دور از رضا، شراره ی محنت ندید؟ دید

دشمن دمی رها ز عذابش گذاشت؟ نه

از همسرش جفا و خیانت ندید؟ دید

هر شب فغان ز بی کسی خود نکرد؟ کرد

یک عمر درد و ماتم و غربت ندید؟ دید

او آرزوی مرگ و رهایی نداشت؟ داشت

هر شب به خواب، خواب شهادت ندید؟ دید

او در جوانیش ز محن پیر گشته بود

از سوز زهر خصم زمین گیر گشته بود  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/08/1 | 09:46 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

طائر عرشم ولى پر بسته‏ام

یاد دل دارم ولى دل خسته‏ام

آسمانم بى ستاره مانده است

درد من را سوى غربت رانده است

ناله‏ها مانده است در چاه دلم

قاتلى دارم درون منزلم

من رضا را هم چو روحى بر تنم

هستى و دار و ندار او منم

ضامن آهو مرا بوسیده است

خنده‏ام را دیده و خندیده است

بر رضا هر كس دهد من را قسم

حاجتش را مى‏دهد بى بیش و كم

لاله‏اى در گلشن مولا منم

غصه دار صورت زهرا منم

زهر كین كرده اثر رویم ببین

هم چو مادر دست بر پهلو غمین

در میان حجره‏اى در بسته‏ام

بى قرارم، داغدارم، خسته‏ام

این طرف یا فاطمه! باشد جواد

آن طرف دشمن ز حالش گشته شاد

این طرف درد و غم و آه و فغان

آن طرف هم دختران كف زنان

كس نباشد بین حجره یاورم

من جوان مرگم، شبیه مادرم

ریشه‏ها را كینه‏ها سوزانده است

جاى آن سیلى به جسمم مانده است

حال كه رو بر اجل آورده‏ام

یاد باباى غریبم كرده‏ام

نیست یك درد آشنا اندر برم

خواهرى نبود كنار پیكرم

تشنه لب در شور و شینم اى خدا

یاد جدّ خود حسینم اى خدا
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/08/1 | 09:42 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)- شهادت

 

از شـرار زهــر کـیـنـه پـیـکــرم آتـش گــرفـت   

از جـفـای همسـرم خـاکـستـرم آتـش گـرفـت

هـمــدم نــا آشنــایــم قــاتــل جـــانــم شـده         

از جسـارت هـای او پـا تـا سـرم آتـش گـرفـت

بــا کـنیـزان خـنده بـر لـب دارد و کـف می زنـد      

قلب من از خنده هـای همسرم آتـش گـرفـت

در مـیـان حجـره ام پــا می کـشم روی زمـیـن     

از شــرار آه سیــنــه، بــسـتـرم آتـش گـرفـت

روضه ی شهـر مـدیـنـه ذکـر لـب هـایـم شـده    

خـاطـرم از غـصّـه هـای مــادرم آتـش گـرفـت

یــاد آن روزی بـسـوزم کــه ابَــر مــرد حـنـیـن    

بـا قـد خـم نــالـه می زد کـوثـرم آتـش گرفـت

آن قـدَر گـــریــه نــمــودم از غـم سـنـگـیـن او    

ای خـدایـا پـلک چـشمـان تـرم آتـش گـرفـت

تـشـنـگـی تــاب و تــوانــم را رُبــوده ای خــدا!    

می بـرم نــام حسین و حنجـرم آتـش گـرفـت

 روز عـاشورا حسین می گـفـت در زیـر لـبـش

حـنـجـر خـشک عـلـیّ اصـغــرم آتـش گـرفـت
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/07/30 | 06:19 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

«تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد»

شنیده ام که گدا موج می زند به درت

سرای جود تو خالی ز مستمند مباد

تو خود مراد منی، پس چه حاجت است به باب

به جز به سوی تو این ناله ها بلند مباد

به آفتاب، مبادا که پیکرت افتد

جمال شمس تو در دست نیشخند مباد

بساط گریه، فراهم برای مرد غمین

اگر به گریه ی او خنده می کنند مباد

لب کبود تو ای وارث حسین عزیز

ز چوب دستی کفار، بند بند مباد
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/07/30 | 06:11 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-مدح

 

كوبم در سراى جوادالائمه را

تا بشنوم صداى جوادالائمه را

سربر نگیرم از دولتسراى او

بس دیده ام سخاى جوادالائمه را

دلداده ام به زاده آزاده رضا

دارم به سر هواى جوادالائمه را

تا زنده ام به دولت حب على و آل

دارم به لب ثناى جوادالائمه را

حاشا اگر به قیمت هستى دهم زكف

سرمایه ولاى جواد الائمه را

نشناخت آنكسى كه مقام ولایتش

نشناخته خداى جوادالائمه را

ماه رجب كه كرده مصفا جهان حسن

دارد بخود صفاى جوادالائمه را

گاه طلوع صبح دهم زین مه آفتاب

بوسیده خاك پاى جوادالائمه را

روزیكه نیست غیر عمل دستگیر خلق

دل بسته ام عطاى جوادالائمه را

دارم (امید) اینكه ز اخلاص بندگى

حاصل كنم رضاى جوادالائمه را
✔️ موضوع : ولادت امام جواد(ع)، شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/03/22 | 06:57 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

طائر عرشم ولى پر بسته‏ام

یاد دلدارم ولى دلخسته‏ام

آسمانم بى ستاره مانده است

درد من را سوى غربت رانده است

ناله‏ها مانده است در چاه دلم

قاتلى دارم درون منزلم

من رضا را همچو روحى بر تنم

هستى و دارو ندار او منم

ضامن آهو مرا بوسیده است

خنده‏ام را دیده و خندیده است

بر رضا هركس دهد من را قسم

حاجتش را مى‏دهد بى بیش و كم

لاله‏اى در گلشن مولا منم

غصه دار صورت زهرا منم  


ادامه مطلب

✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 02:47 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت


شرر خیزد ز آهم گر زنم فریاد مادر جان

غریبانه فغان دارم از این بیداد مادر جان

شبیه تو جوان بودم ولیکن زود افسردم

خزان داده بهار عمر من برباد مادر جان

ز سوز زهر می سوزد سراپای جواد تو

ولیکن آتشم زد شادی صیاد مادر جان

میان حجره تنهایم به روی خاک می پیچم

تما شاکن شود روحم زغم آزاد مادرجان

زیادم رفت سوز زهروشادی های ام الفضل

چو چشمم بر کبودی رخت افتاد مادرجان

به روی بام خانه پیکر بی جان من دیدی

دوباره کربلا شد زنده اندر یاد مادرجان
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 02:46 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت


دردا كه گشت با من، بیگانه یار جانى

با دست خود مرا كشت، لب تشنه در جوانى

من از نفس فتادم، بر خاك رخ نهادم

او مى زند به مرگم، لبخند شادمانى

اى بلبلان بنالید، اى لاله ها بریزید

شد باغبان دل را گلزار جان خزانى

غم بدل نهفتم، دردم به كس نگفتم

بردم به گور با خود صد غصه نهانى

لب تشنه ام ثوابى، اى ام فضل آبى

بالله این نباشد، پاداش مهربانى

بر دیده ام ستاره، در سینه ام شراره

با قلب پاره پاره، رفتم ز دار فانى

عمر چو عمر یك آه، كوتاه بود كوتاه

شد اول حیاتم پایان زندگانى

دردا كه رفتم از حال از بس زدم پر و بال

در لانه او فتادم از فرط ناتوانى

گوئید تشنه جان داد، خاموش شد ز فریاد

از این غریب تنها، پرسند اگر نشانى

جانم به لب رسیده " میثم" بگو كه دیده؟

مرغى به لانه این سان افتد ز نعمه خوانى؟
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 02:42 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت

 

خونین تر است از همه  لاله ها دلم

میسوزد از شراره زهر جفا دلم

آتش فتاده است زسر تا به پای من

یارب ببین که زهر چه کرده است با دلم

دل در میان سینه من نیست آتشی است

ازبسکه سوخته است نمانده به جا دلم

دشمن به کشتنم شده راضی چرا چو نیست

هرگز به رنج مورچه ای هم رضا دلم

من در میان حجره در بسته ام ولی

بگشوده چشم در همه ارض و سماء دلم

چندان به درد طی شده عمرم که جز به مرگ

دیگر به هیچ نگردیده وا دلم
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 02:42 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت


بابا بیا جان کندن من را نظر کن

بابا بیا فکری به حال این پسر کن

از درد صورت می کشم بر خاک حجره

خاکی تماشای رخ قرص قمر کن

خورشید می سوزد از آه آتشینم

یک چاره بهر این وجود پر شرر کن

کف می زنند این جا به جای ذکر قرآن

تو آبرو داری سر این محتضر کن

هستم جگر گوشه تو را بابا بیا زود

با آستین پاک از لبم خون جگر کن

گفتم که عطشانم ولی آبم ندادند

حدا اقل کام مرا با اشک تر کن

وقت وصیت کردنم محرم ندارم

حتما بیا و مادرم را هم خبر کن

چون مادرم هم دست و پهلویش شکسته است

خود را عصای مادر بی بال و پر کن

بالا سرم وقتی رسیدی روضه خوان شو

همراه من تا مقتل اکبر سفرکن

من می شوم اکبر ولی نه قطعه قطعه

تو نیمه جان ایفای نقش آن پدر کن
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 02:41 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت


از من گرفته همسر من خورد و خواب را

زهر جفا زجان ودلم برده تاب را

وای از عناد دختر مأمون که از جفا

مسموم کرد زاده خیر المئاب را

تنها نه جان من که از این شعله سوختند

جان رسول و فاطمه بوتراب را

ای آنکه التهاب عطش را شنیده ای

بنگر به عضو عضو من این التهاب را

افکنده است شعله به جان من و هنوز

ازمن کند دریغ یکی جرعه آب را

من میکنم به العطش از او سؤال آب

او می دهد به هلهله بر من جواب را

یارب تو آگه یکه برای بقای دین

بر جان خریدم این  ستم بی حساب را

جان می دهم به غربت و عطشان که خون من

تضمین کند تداوم اسلام ناب را

باشد زفیض دوستی ما اگر به حشر

آسان کند خدا به مؤید حساب را
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 02:39 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت


از پشت درب بسته کسی آه می کشد

یوسف دوباره ناله زیک چاه می کشد

در زیر پای هلهله ها این صدای کیست؟

این پای کوب و دست فشانی برای کیست؟

از ظرف آب ریخته بر این زمین بپرس

از یک کنیز یا که از آن یا از این بپرس

زرد است از چه گندم روی دل رضا

بر باد رفته است چرا حاصل رضا

زلف مجعد پسرش را نگاه کن

آنگاه یاد یوسف غمگین چاه کن

ای کاش دست کاسه انگور می شکست

تا چهره جواد به زردی نمی نشست

ای کاش زهر قاتل و مسموم خویش بود

ای کاش کشته اثر شوم خویش بود

دیدند چند طایفه ای از کبوتران

با بال روی بام کسی سایه گستران
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 01:53 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام جواد(ع)-شهادت


لب تشنه بود ، تشنة یك جرعه آب بود

مردی كه درد های دلش بی حساب بود

پا می كشید گوشة حجره به روی خاك

پروانه وار غرق تب و التهاب بود

از بسكه شعله ور شده بود آتش دلش

حتی نفس نفس زدنش هم عذاب بود

در ازدحامِ  هلهله های كنیزكان

فریاد استغاثة او بی جواب بود

یك جرعه آب نذر امامش كسی نكرد

رفع عطش اگر چه کمال ثواب بود

آخر شبیه جد غریبش شهید شد

آری دعای خسته دلان مستجاب بود

غربت برای آل علی تازگی نداشت

در آن دیار كشتن مظلوم باب بود

تا سایه بان پیكر نورانیش شوند

بال كبوتران حرم را شتاب بود

اما فدای بی كفن دشت كربلا

آلاله ای كه زخم تنش بی حساب بود

هم تیغ و نیزه خون تنش را مكیده بود

هم داغدیده شرر آفتاب بود
✔️ موضوع : شهادت امام جواد(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1389/08/8 | 01:43 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 5 :: ... 2 3 4 5
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات