امام حسین(ع)-شهادت-گودال


زینب فدای پیكر در خون نشسته ات

بنگر به حال خواهر محزون و خسته ات

از حنجر بریده صدایم زدی بیا

من آمدم ببین به خواهر درغم نشسته ات

چون  بندبندنی دل من پر نوا شده است

نالم كنار پیكر از هم گسسته ات

از باغ چشم خویش گل اشك چیده ام

ریزم بروی سینه درهم شكسته ات

قرآن ناطقم كه گلویت بریده شد

بوسه زنم به حنجر خوناب بسته ات

از تیزه ای كه سخت نشسته به پهلویت

حرفی مزن به مادر پهلوشكسته ات
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:35 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


غربت آنست که لب تشنه سرت را بزنند

بی پرو بال شوی باز پرت را بزنند

غربت آن است که از روی لج و لج بازی

نیزه ها جمع شوند و دهنت را بزنند

غربت آنست که در پیش نگاه پدری

سنگ ها جمع شوند و پسرت را بزنند

غربت آنست که در فاصله ی کوتاهی

تیر ها یک یه یک آیند و تنت را بزنند

غربت آنست که مشک و علم و دستان

ساقی و لشگر و میر قمرت را بزنند

غربت آنست که با نیزه سرسخت کسی

فاتحه خوان بشوند و بدنت را بزنند
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:33 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


سیاه، چهرۀ خورشید و تیره ملک خداست

چه روی داده مگر روز محشر کبراست؟

چه روی داده که قرآن فتاده در یم خون؟

چه روی داده که خورشید نوک نی پیداست؟

چه روی داده که خلق و خدا عزا دارند؟

چه روی داده که ملک وجود، غرق عزاست؟

چه روی داده که بینم ز خونِ خون خدا

خضاب، موی رسول است و گیسوی زهراست؟

چه روی داده که یک نیم‌روز از دم تیغ

به یک منا سر هفتاد و دو ذبیح، جداست؟

نگه کنید خدا را که روی هر سنگی

نوشته با خط خون: روز، روز عاشوراست

نگه کنید که خون خدا بود جاری

ز حنجری که پر از بوسۀ رسول‌خداست

نگه کنید به قرآن سینۀ احمد

که آیه‌آیه ز شمشیر و تیغ و تیر جفاست

میان قلزم خون سینه‌ای شده پامال

که نقطه‌نقطه بر آن جای نیزۀ اعداست

سری که از سر نی چشم دوخته به حرم

سر مقدس خونین سیدالشهداست

کنار علقمه با خون، به دست و مشک و علم

نوشته: این بدن پاره‌پارۀ سقاست

به زیر کعب نی و تازیانه دخترکی

به دیده اشک و به لب‌هاش بانگ یا ابتاست

گلوگرفته، نفس خسته، زیر لب گوید

عمو کجاست؟ برادرکجاست؟ عمه کجاست؟

به یاد خون گلوی حسین تا صف حشر

نه کربلا که جهان وجود، کرب‌وبلاست

روان به خیمه شده ذوالجناح بی‌صاحب

صدای شیهۀ او واحسین و واویلاست

نه تا قیام قیامت، پس از قیامت هم

همیشه پرچم خونین کربلا برپاست

چهارده صده، «میثم!» گذشته است و هنوز

شرار دامن طفل حسین در دل ماست
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:32 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


غروب بود و غباری وزید در گودال

فلک صدای غریبی شنید در گودال

شتاب ضربه ی نیزه به پیکر خورشید

چنانکه قلب زمین میتپید در گودال

تمام هستی زینب ز صدر زین افتاد

عزیز فاطمه رنگش پرید در گودال

سنان و حرمله و خولی و...همه رفتند

که شمر خیره سر آخر رسید در گودال

به گریه خواهر اوگفت میشود نبری؟

شنید شمر ولیکن برید در گودال

عجیب سم سطوران ز جسم او رد شد

مگر سواره تنش را ندید در گودال

***

با تشکر از شاعر گرامی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:31 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


عالمی را كل ارض كربلا بر هم زده

عرش را گودال با خون خدا برهم زده

نظم عالم را نفس های بدون نظم او

یا تن پاشیده زیر دست و پا بر هم زده

مادرش،آمد كنارش زود،....اما دشنه ای

بوسه گاه مادرش را از قفا برهم زده

گوشه ی گودال خلوت كرده...وا امٌاه...آه

خلوتش را ازدحام نیزه ها برهم زده

گوشه ی گودال یك كوچه است كه انگار باز

یك نفر دیوار و در را بی هوا برهم زده

جسم او سهم تنورو بوریا و نیزه شد....

سادگی بزم را طشت طلا برهم زده...

***

از سایت بی پلاک
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:29 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


تو را با خشکی لب ذبح کردند

به پیش چشم زینب ذبح کردند

اگر من را مرتب زجر دادند

تو را هم نامرتب ذبح کردند
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:24 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


منم که نام تو را با رگِ جدا خوانم

به حنجر و شَرَیان و جگر دعا خوانم

من از سَرِ جَبَلُ الرَّحمه تا تهِ مقتل

به استخوان و رگ و ریشه ام ترا خوانم

به این نماز نشسته که خواهرم خوانَد

به دنده های شکسته خدا خدا خوانم

به دستهای بریده قنوت می گیرم

به جسم بی سر و پر زخم  ربّنا خوانم

منم که نیمۀ یک سوره را به یک خطبه

و نیمۀ دگرش را به نیزه ها خوانم

به خیمه گاه نوامیس من جفا بردند

هنوز با گلوی پاره ام ترا خوانم
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:23 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


غرق خون وقت صحنه ی آخر

بین گودال داشت جان می داد

با نفس های گرم و بی رمقش

دل حضار را تکان می داد

 

مادری در میان هق هق و اشک

مشت بر سینه می زد و با درد

یک نگاهش به سمت مقتل بود

یک نگاهش به چهره هایی زرد

 

آتش از خیمه ها که بالا رفت

روضه خوان داشت نغمه سر می داد

گفت:او می دوید و من...انگار

از غمی بی امان خبر می داد

 

 

دانه های سفید برف آرام...

مثل یک دسته ی عزا از راه...

آمدند و شدند تسکین...

عطش کودکان ثارالله!

 

 

آتش خیمه ها فروکش کرد

دل ولی همچنان تلاطم داشت

مرد قصه میان خون ،اما

گوشه چشمی به سمت مردم داشت

 

 

بوق شیپور و طبل ماتم را

هرکسی می شنید می لرزید

شمر آمد ...ولی همه دیدند

دست هایش شدید می لرزید

 

 

شمر تعزیه بغض کرد و گریست

گفت : لعنت به من اگر که تورا....

خنجر از دست او زمین افتاد

گفت دستم بریده باد آقا

.

تعزیه ختم شدهمه رفتند

باز اوماند و صحنه ی گودال

بعداز آنکه سکوت جاری شد

ساربان آمد و زبانم لال
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:20 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


می آمد و به دست نفس گیرش

یك دشنه در هوای بریدن بود

چشمش میان كاسه ی خون می گشت

می دید و در هوای ندیدن بود

 

بد مست، نعره می زد و می آمد

كفری كه پینه داشت به پیشانی

رذلی كه مُرده بود و نمی دانست

كفری در اتهام مسلمانی

 

آمد، رسید، چكمه ی نحسش را ...

نه من نمی توانم آقاجان

چشمان خسته ی تو ولی خندید

حتی به روی كافر بی ایمان

 

گفتی بیا كه بگذرم از كفرت

برگرد و مثل مرد، مسلمان باش

من نور محضم و دل من دریاست

اینسان نمان، به اذن من انسان باش

 

هرچند او جهنم خود را خواست

می خواستی بهشتی تان باشد

آیا بجز حسین كه قادر بود

فكر نجات دشمن جان باشد

 

آیا چقدر می شود آقا بود؟

آیا چقدر می شود انسان بود

ای كشتی نجات نمی فهمم!

یعنی گذشت اینهمه آسان بود؟

 

آری گذشتن اینهمه آسان است

وقتی كه نور، نور هدی باشد

نومید از فروغ هدایت نیست

تا فكرو ذكر مرد، خدا باشد

 

آه ای امام، نیزه ی معروفت

وقتی به قلب منكر شمر آمد

یعنی كه امتحان دلی سنگی

حتی میان معركه می ارزد

 

آه ای خلاصه ی همه خوبیها

وقتی نظر به دشمن دین داری

ما را كه خانه زاد شما هستیم

كی می شود رهاشده بگذاری

 

چشمت هنوز تشنه ی هر گمراه

دستت همیشه منتظر یاری است

شرمنده همیشگی ات شاعر

درچشم شعر، حسرت بیداری است
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:15 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


نگرانم بیفتی از مرکب

روی این سنگ ها خدا نکند

به تنت نیزه ها فرو نروند؟!

تیر، خود را به سینه جا نکند؟

 

کاش می شد که من سپر بشوم

سنگ ها بر دهان تو نخورد

کاش می شد که تیغ بردارم

نگذارم سر تو را ببُرد

 

کاش می شد نیاید این ملعون

کاش پیکار با گلو نکند

کاش بوسه نمی زدم هرگز

که تو را شمر پشت و رو نکند

 

تو بگو خواهرت چه کار کند؟

که سر از پیکرت جدا نشود؟

کاش می شد که چاره ای بکنم

پای مادر به گود وا نشود

 

کاش مادر ندیده باشد که

شمر ملعون نشست روی تنت

کاش اصلا دروغ باشد که

نیزه ای گیر کرده در دهنت

 

هرچه داری خودت بده بهِشان

که نخواهند جست و جوت کنند

پیرهن را خودت بکن از تن

که نیایند زیر و روت کنند

 

کاش جسم تو پاره پاره نبود

که کسی فکر بوریا نکند

کاش می شد خودت تکان بخوری

که تو را نیزه جا به جا نکند

 

جان من را بگیرد ای کاش و

روی نیزه سر تورا نبَرد

هرچه دارم برای زجر، بگو -

معجر دختر تو را نبرد
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:12 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


افتاده ای روی زمین و سر نداری

در این بیابان یک نفر یاور نداری

از بس جراحت بر تنت جا خوش نموده

یک جای سالم در همه پیکر نداری

بگذار تا که جان دهم پیش تن تو

اصلا تصور کن دگر خواهر نداری

در خیمه ها هر کودکی چشم انتظار است

خیز و بگو عباس آب آور نداری

با من بگو پیراهن و عمامه ات کو؟

بگذر از این انگشت و انگشتر نداری
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:11 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


کمتر بزن سر، ای سینه بر دل

من با حسینم ، منزل به منزل

پیوسته بودم چون موج و ساحل

آن دم بریدم من از حسین دل

کآمد به مقتل شمر سیه دل

شد شام تاریک صبح سپیدم

شور قیامت بی پرده دیدم

ناگه صدای پایی شنیدم

او می دوید و من می دویدم

او رو به مقتل من رو به قاتل

بار سفر چون از خیمه بستم

من خانه بر دوش من دل به دستم

بغض گلو را آخر شکستم

او می نشست و من می نشستم

او روی سینه من در مقابل

چون شب سیه شد صبح سپیدم

در خاک و خون بود عشق و امیدم

خون گریه کردم از آنچه دیدم

او می کشید و من می کشیدم

او خنجر از کین، من ناله از دل

من کز صبوری شور آفریدم

جام بلا را با جان خریدم

پیراهن صبر بر تن دریدم

او می برید و من می بریدم

او از حسین سر من از حسین دل
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 03:08 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-وداع و قتلگاه


چون نوبت قتال به سلطان دین رسید

افغان اهل بیت ، به عرش برین رسید

غوغای "الوداع" و هیاهوی "الفراق"

از چار سوی ، بر فلک هفتمین رسید

چون هیچ کس نبود که گیرد رکاب او

بر کف رکاب ، خواهر وی ، دل غمین رسید

پس حلقِ خشک و چِشم تر و نقد جان به کف

با تیغ کینه جوی به میدان کین رسید

کُشت آن قَدَر ز کوفی و شامی که در مصاف

بر جانش ، آفرین ز جهان آفرین رسید

مهلت عدو نداد که نوشد کفی ز آب

لب تشنه ، بی مُعین ، لبِ آبِ مَعین رسید

بنشست بس که تیر سه پهلو به سینه اش

او را هزار همدم و پهلو نشین رسید

چون یاوری نبود که جان سازدش نثار

جنّ و ملائکش ز یسار و یمین رسید

از پشت زین فتاد ، چو سرو قدش به خاک

گفتی که پشتِ عرش به روی زمین رسید

در حیرتم نکرد قیامت ، چرا قیام ؟

بر حنجرش چو خنجر حصم لعین رسید
✔️ موضوع : وداع امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 02:57 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


نفس صبح، شرار است، شرار است، شرار

آسمـان کوه غبار است، غبار است غبار

کوه‌ها سوخته چون سینۀ خورشید، همه

دودشان مانده بـه آیینۀ خورشید، همه

قدسیان سوخته‌بال و پرشان چون دلشان

عرشیـان خیمـۀ انـدوه شده محفلشان

بر دل ختم رسل، بار غمی سنگین است

گیسوی فاطمه از خون خدا رنگین است

عـرش اعلا بـه روی خاک زمین افتاده

یا که جان دو جهان از سر زین افتاده؟

سی‌هزار ابرهـه بـر جنگ خـدا آمده‌اند

در پــی قتــل امـام شهــدا آمــده‌اند

ناخلف‌های سقیفه همه شمشیر به دست

نیزه‌داران همه بی‌رحم‌تر از زنگیِ‌ مست

گشته آمیختـه بـا بغض محمّـد گلشان

کینۀ آل علـی تلخ‌تــرین حـاصلشـان

قصد معراج تماشای خدا کرده حسین

کثرت تیر ببین بال در‌آورده حسین

سنگ‌ها! یک‌سره از سوز درون گریه کنید

بر تن غرقه به خونش همه خون گریه کنید

آب‌ها! در شـرر خجلت خـود آب شوید

باید از داغ لبش در تب و در تاب شوید

هـدف تیـر بـلا سـورۀ رحمـان ای وای

سـم اسـب و ورق پـارۀ قــرآن ای وای

کاش خورشید نمی‌تافت به کوه و صحرا

ره گـودال ببندیــد بـه روی زهرا

مصطفی سوخت سراپا و علی جامه درید

شمـر در محضـر مـادر سرِ فـرزند برید

سر که گردید جدا، قاتل خونخواره گریست

تیغ قاتل هم بـر آن گلوی پاره گریست

خضر، لب‌تشنه فدا گشت بگو یا زهرا

سر به ده ضربه جدا گشت بگو یا زهرا

دوستان! وای من و وای من و وای شما

بـه خـدا آب ندادنــد بــه آقــای شما

به خدا گرگ‌صفت بر بدنش چنگ زدند

بـه خـدا آب ندادنـد ولــی سنگ زدند

حـق پیغمبر اســلام ادا شــد دیـدید؟

سر توحید، لب تشنه جدا شد دیـدید؟

تسلیت فاطمـه! نـور بصـرت را کشتند

بـه خدا اهـل سقیفـه پسرت را کشتند

بــاغ آمــال سکینـه همـه پـرپر گشته

اسـب بی‌صـاحب بابا بـه حـرم برگشته

اشـک بـا یـاد لـب تشنــه‌لبـان آورده

در حـرم خون، عــوض آب روان آورده

با تپش‌هـای دلش روضۀ مقتل خوانده

شیهه‌هـایش جگـر فاطمـه را لــرزانده

باز بیدادگــران آتـش کیـن افشاندند

بـاز بیت‌الحــرم فاطمـه را سـوزاندند

سپـه کفــر بـه ســوی حـرم آل آمد

کعب نـی بـود کـه بر شانۀ اطفال آمد

کـه دهـد فاطمـۀ فاطمـه را دلـداری؟

بشتابید که خون گشته ز گوشش جاری

دو کبوتر به بیابان ز عطش جان دادند

بنویسید که در چنـگ عقـاب افتـادند

بنویسید که سـر در دل خـاری بردند

بنویسید که از تـرس بـه صحرا مردند

دامن هر دو پر از آتش و دود است هنوز

بنویسید تـن هـر دو کبود است هنوز
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 02:28 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


تشنه بود و از جگر فریاد داشت

شکوه‌ها از امّت بیداد داشت

پیکرش در تیرها گم گشته بود

در دل شمشیرها گم گشته بود

مثل یک گل در هجوم خار بود

دیدن رخسار او دشوار بود

خون او می‌ریخت بر دامان خاک

شد دل مقتل ز غصّه چاک چاک

چشم او گه باز گاهی بسته بود

هم سر و هم پهلویش بشکسته بود

لعل او خشک و زبان خشکیده‌تر

هرچه اینجا خشک؛ جایش دیده‌تر

تاب دیگر در تن مولا نبود

دست او نه دست، پایش پا نبود

تیغ‌ها بر پیکر او در فرود

نیزه‌ها بر پهلوی او در سجود

سنگ‌ها آواره‌ی پیشانی‌اش

بوسه‌زن بر دیده‌ی بارانی‌اش

سر به خون بنهاد و دیگر بر نداشت

همدمی غیر از دو چشم تر نداشت

لحظه‌ای بعد آسمان دلگیر شد

هرچه گل از داغ این گل پیر شد

برگ گل از شاخه‌ی خود شد جدا

خون گل پاشید بر خاک بلا

آسمان لرزید مقتل داد زد

دست بر پهلو کسی فریاد زد

رنگ از رخسار پیغمبر پرید

هم ملک نالید هم حیدر خمید

شد سرش راهی سوی شام بلا

پیکرش افتاد زیر دست و پا

ماند وقتی بی سر و بی‌پیرهن

زیر سمّ اسب شد آخر کفن

***

از وبلاگ امام رئوف
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1393/08/12 | 01:03 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)-روز یازدهم


گفتند از او بگذر و بگذار به ناچار

رفتم نه به دلخواه، به اجبار به ناچار...

در حلقه‌ای از اشک پریشان شده رفتم

آنگونه که انگشترت انگار به ناچار...

شهری همه خواب و به لبت آیه‌ای از کهف

تنها تو و یک قافله بیدار، به ناچار-

ماندیم جدا از تو و با اشک گذشتیم

از هلهله‌ی کوچه و بازار به ناچار

سوگند به لب‌های تو صد بار شکستم

هر بار به یک علت و هر بار به ناچار

تو نیستی و ماندن من بی تو محال است

هر چند به ناچار به ناچار به ناچار...
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)، وداع امام حسین(ع)، حضرت زینب كبری(س)، شام غریبان،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1393/03/15 | 01:24 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

 حضرت زینب ( سلام الله علیها)-مرثیه گودال

 

دار و ندار زینب، روح بهار زینب

به گلشن نبوّت بنفشه زار زینب

ای که حسین ماند از تو یادگار زینب

زِ سرّ حق تعالی پرده برآر زینب

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب

ای که برادرانت همه مطاف بودند

به دور تو چو کعبه گرم طواف بودند

کنار چادر تو به انعطاف بودند

اُف به سراب دنیا، به روزگار زینب

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب

بیا به قتلگاهم ماهِ منیر بنگر

بیا برادرت را یک دل سیر بنگر

به زیر پای نیزه مرا حصیر بنگر

حصیر را به شن ها وامگذار زینب

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب

کشته شده حسینت چو آفتاب تشنه

به روی خاک اِبنِ ابوتراب تشنه

مثل دو تا علیّ اش رفته بخواب تشنه

بیا به زخم هایم گریه ببار زینب

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب

دور و برم هزاران رنگ پریده نیزه

به جسم من چو باران نیزه چکیده، نیزه

سه شعبه، نه دلم را نیزه دریده، نیزه

چقدر دشمن از من نیزه کشیده، نیزه

دمیده نیزه زار از این تن زار زینب

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب

***

با تشکر از شاعر گرامی برای ارسال این شعر 
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1393/02/24 | 06:00 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه

 

 دارد دلم بهانه گودال قتلگاه

 داغ دلم نشانه ی گودال قتلگاه

 بی بال و پر دوباره به معراج می رود

 تا عرش بی کرانه ی گودال قتلگاه

 دلتنگ حال روضه ی گودال گشته باز

 سر می نهد به شانه ی گودال قتلگاه

 گشته به پا، به شور و نوا، مجلس عزا

 در بزم عاشقانه ی گودال قتلگاه

 زینب به نوحه خوانی و زهراست سینه زن

 با دختری، میانه ی گودال قتلگاه

 می خواند او به ناله که: خنجر به دست، شد

 آن بی حیا روانه ی گودال قتلگاه

 آتش به جان عالم و آدم فتاده از

 غم های نازدانه ی گودال قتلگاه

 آورده در خروش همه کائنات را

 این "روضه ی زنانه" ی گودال قتلگاه

 حالا دگر زمین و زمان گریه می کند

 در محفل شبانه ی گودال قتلگاه

 شد شعله ور دل و خاکسترش نماند

 از سوز مادرانه ی گودال قتلگاه

 ذکر "غریب مادر" زهرا هنوز هست

 محزون ترین ترانه ی گودال قتلگاه

×××

با تشکر از آقای فراهانی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/08/23 | 04:49 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


چقدر خاطره مانده به روی پیرهنت

فضای دشت شده پر ز بوی پیرهنت

چقدر جاذبه دارد حوالی گودال

چقدر نیزه شده خیره سوی پیرهنت

نبوده نیزه و تیری در آن میانه مگر

چشیده بود شراب از سبوی پیرهنت

به سینه کسی انگار دست رد نزده

کریم، مثل خودت، خلق و خوی پیرهنت

به غیر مادرمان هیچ کس نفهمیده...

چرا یکی شده پس پشت و روی پیرهنت

دلم نمی شود آرام بی تو یک لحظه

اگر چه بوسه زدم مو به موی پیرهنت

رسیده وقت نماز و میان این همه زخم

جبیره ای شده حالا وضوی پیرهنت

همیشه پیرهن یوسفان شفابخش است

شفای زخم دلم گفتگوی پیرهنت

×××

با تشکر از آقای ایزدی برای ارسال این شعر 
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/08/23 | 04:49 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


 تا گره باز شد از ابرویش

نیزه ای بوسه زد به پهلویش

دست بر جای زخم نیزه گرفت

ناگهان دید زخم بازویش

کاش این قدر تشنه کام نبود

آه از آن لبان نیکویش

رو به سمت عقب نگاهی کرد

تار می دید چشم جادویش

رو به سمت حرم تمایل کرد

خیمه ها پر شد از هیاهویش

گفت: این تشنگی مرا گشته است

سله بسته است لعل دلجویش

لب به لب های آفتاب گذاشت

در هم آمیخت عشق با بویش

در منا کربلا مکرر شد

او ذبیح و عطش چو چاقویش

ذره ای داغ آفتاب چشید

لب فرو بست از فراسویش

باز بر هجم شب خط خون زد

پخش شد در زمانه هوهویش

نیزه در نیزه تیغ در تیغ است

اربا اربا شده است گیسویش

دشت در بهت خود عزادار است

بنویسید کو اذان گویش؟

این ورق پاره های قرآن است

می گذارد به روی زانویش؟

یا تن چاک چاک یک مرد است

که نمانده است هیچ از رویش

خواستم تا غزل کنم او را

یک قصیده شده است هر مویش
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1392/08/23 | 04:46 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-وداع-قتلگاه

 

صبح تا عصر پیکر آورده

چه قدر جسم بی سر آورده

لیک با آن که اصغر آورده

خستگی را ز پا درآورده

کوه غم روی دوش و چون کوهی

عزم میدان نمود نستوهی

با همه تشنگی بی حدش

بست بر سر عمامه جدش

شد قیامت چو راست شد قدش

سیلی از اشک و آه شد سدش

می کند با هزار افسوسش

غیرت الله ترک ناموسش

می خورد بوسه بر سر و روها

دست ها در نوازش موها

کس نداند چه گفت زان سوها

که درآورده شد النگوها

او چه گفته که می شود با هم

گره معجر همه محکم؟

حرف تاراج را زدن سخت است

گریه مرد پیش زن سخت است

رفتن روح از بدن سخت است

از یتیمی خبر شدن سخت است


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)، وداع امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:53 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-قتلگاه


جنجال بود و...

لب تشنه ای در گوشه ی گودال بود و...

گودال بود و...

از نیزه و شمشیر مالامال بود و...

می رفت بالا

تیغی که دست نِفرت دجال بود و...

دجال بود و...

در زیر پایش پیکری پامال بود و...

از میهمانش

با سنگ زن ها گرمِ استقبال بود و...

«ای وای، ای وای»

ذکر لبانِ مادری بدحال بود و... 
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:41 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


حاشا ندارد

بین شما مردانگی معنا ندارد

کافی ست نیزه

این پیکر صد پاره دیگر جا ندارد

برخیز نامرد

این سینه تاب چکمه هایت را ندارد

اُف بر شماها

یک کهنه پیراهن دگر دعوا ندارد

قوت گرفتید

حالا که دیگر خیمه ها آقا ندارد

غیرت ندارید؟

حمله به زن ها این همه غوغا ندارد

ای بی مروت!

سیلی نزن این بچه را، بابا ندارد

×××

با تشکر از آقای رحیمی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:40 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


پنجمین رکن پنج تن، تنی نمانده برات

و نیزه ای که سنان زد، گرفته راه صدات

صدای فاطمه پیچید در زمانه که گفت:

بُنَیَّ... پیرهنت کو؟ مادرت به فدات!

فدای غیرت تو، فکر خواهرت هستی؟

که سمت معجر من مانده خیره خیره نگات

رشید فاطمه این نیزه ها کمت کردند

قلیل گشته ای و آب رفته سر تا پات

نه این که آب نبود و تو تشنه جان دادی

ز خاطرم نرود خنده های آب فرات

فقط نه پیرهنت، جسم تو به غارت رفت

گمان کنم که بهم ریخت آن قد و بالات

×××

با تشکر از آقای ایزدی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:36 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-قتلگاه

 

پیش من نیزه ها کم آوردند

به خدا سر نمی دهم به کسی

غیرت الله من خیالت جمع

من که معجر نمی دهم به کسی

 

تو اگر که اجازه ای بدهی

خویش را پهلویت می اندازم

اگر این چند تا عقب بروند

چادرم را رویت می اندازم

 

چه قدر می روند و می آیند

فرصت زخم بستن من نیست

آمدم درد و دل کنم با تو

جا برای نشستن من نیست

 

جلویش را بگیر تا بلکه

دستم از رو سرم بلند شود

تو که شمر را نمی کنی بیرون

پس بگو مادرم بلند شود

 

هر که گیرش نیامده نیزه

تکیه بر سنگ دامنش کرده

همه دیدند دخترت هم دید

شمر رخت تو را تنش کرده
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:36 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


بهـار گل به جراحـات پیکـرت پیداست

چقـدر زخـم بر اندام بی‌سـرت پیداست

به مـادر تـو «زیـارت قبـول» باید گفت

که جای بوسۀ گرمش به حنجرت پیداست

تو راست قـامت تاریخـی و خمیده قدت

خمیـدگیـت ز داغ بــرادرت پیــداست

اگر چـه گم شده‌ای در هجوم کثرت زخم

بـه پاره‌هـای جگر داغ اکبرت پیـداست

مگـر کـه فاطمـه الان کنــار مقتل بود

که روی سینه، گلِ ‌اشک مادرت پیداست؟

مگـر نشـان سنان‌هـا به پیکرت کم بود

که جای سیلی بر روی دخترت پیداست؟

تبسمـی کـه زدی بر فراز نی می‌گفت

که در نگاه تو لبخند اصغرت پیداست

هنـوز می‌بـری از زخـم کشتگانت دل

هنـوز خنـدۀ گل‌های پرپرت پیداست

به خواهر از گلـوی پاره‌پاره حرف بزن

کـه روح در نفس روح‌پرورت پیداست

شـرار نالـۀ «میثم» ز آتش دل توست

همیشه در نگهش زخم پیکرت پیداست
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:33 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال

 

به من نگو برو از دورِ قتلگاه برو

به من اشاره مکن سوی خیمه گاه برو

شکستگیِّ من از این دویدنم حاکی ست

شبیهِ صورت تو مویِ خواهرت خاکی ست

بگو چه کار کنم دور خیمه صف نکشند؟

به زور نیزه تنت را به هر طرف نکشند

صدایِ خنده یِ کوفی، صدایِ خنده ی شمر

صدای بد دهنی کردنِ زننده ی شمر

صدای هلهله و بانگِ طبل می آید

صدای تق تق تعویض نعل می آید

ببین اراذل و اوباش کوفه آمده اند

برای روسری پاره پاره آمده اند
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:30 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


بلند مرتبه شاهم، چه آمده به سرت؟

چقدر نیزه شکسته به روی بال و پرت

یکی یکی ز بلندی تل شمردم تا...

هزار و نهصد و پنجاه زخم بر جگرت

فقط  تو از سر زین بر زمین نیفتادی

هزار مرتبه من را زمین زده خبرت

غروب نیست، هوا روشن است، اما تو

تمام دشت شده مثل دود در نظرت

تویی که زینت دوش پیامبر بودی

چرا به آخر گودال ختم شد سفرت؟

×××

با تشکر از آقای ایزدی برای ارسال این شعر
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:28 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-حضرت زینب(س)-قتلگاه


آمدم در قتلگه تا شاه را پیدا کنم

ماه را شرمنده از آن خلقت زیبا کنم

گشته از باد خزان پرپر همه گل های من

جستجو در بین این گل ها گل زهرا کنم

دید تا عریان میان آفتابش گفت کاش

خصم بگذارد بمانم سایبان بر پا کنم

گر به خون، قانون آزادی نوشتی در جهان

من هم او را با اسیری رفتنم امضا کنم

تا شود ثابت که حق جاوید و باطل فانی است

زین زمین تا شام غم برنامه ها اجرا کنم

تا یزید دون نگوید فتح کردم زین عمل

می روم تا آن جنایت پیشه را رسوا کنم

می کنم با خاک یکسان کاخ استبداد کن

تا دهان خود برای خطبه خواندن وا کنم

تا کنی سیراب نخل دین، تو دادی تشنه جان

من هم از اشک بصر این دشت را دریا کنم

کاش بگذارند عدوان کای عزیز فاطمه

در کنار پیکر صد پاره ات مأوا کنم

بر تنت جان برادر نی سر و نی پیرهن

دادخواهی تو نزد ایزد یکتا کنم

گفت «انسانی» چو من نومید از هر در شوم

روی حاجت را به سوی زینب کبری کنم
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)، حضرت زینب كبری(س)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:24 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شعر گودال قتلگاه-وداع-مسیر کوفه و شام

 

افتاد شامگه به کنار افق نگون

خور، چون سر بریده ازین تشت واژگون

افکند چرخ، مغفر زرین و از شفق

در خون کشید دامن خفتان نیلگون

اجزای روزگار ز بس دید انقلاب

گردید چرخ بی حرکت، خاک بی سکون

کند امهات اربعه ز آبای سبعه دل

گفتی خلل فتاد به ترکیب کاف و نون

آماده قیامت موعود، هر کسی

کایزد وفا به وعده مگر می کند کنون!

گفتم محرم است و نمود از شفق هلال

چون ناخنی که غمزده آلایدش به خون

یا گوشواره ای که سپهرش ز گوش عرش

هر ساله در عزای شه دین کند برون

یا ساغری است پیش لب آورده آفتاب

بر یاد شاه تشنه لبان کرده سرنگون

جان امیر بدر و روان شه حنین

سالار سروران سر از تن جدا، حسین

افتاد رایت صف پیکار کربلا

لب تشنه صید وادی خونخوار کربلا

آن روز، روز آل نبی تیره شد که تافت

چون مهر، از سنان سر سردار کربلا

پژمرده غنچه لب گلگونش از عطش

وز خونش آب خورده خس و خار کربلا

لخت جگر، نواله طفلان بی پدر

وز آب دیده شربت بیمار کربلا

ماتم فکند رحل اقامت ، دمی که خاست

بانگ رحیل قافله سالار کربلا

شد کار این جهان ز وی آشفته تا دگر

در کار آن جهان چه کند کار کربلا

گویم چه گذشت سرگذشت شهیدان که دست چرخ

از خون نوشته بر در و دیوار کربلا

افسانه ای که کس نتواند شنیدنش

یا رب بر اهل بیت چه آمد ز دیدنش؟


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)، در مسیر کوفه و شام،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1392/08/22 | 07:23 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 7 :: 1 2 3 4 5 6 7
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic