امام حسین(ع)-شهادت-گودال


آن گونه را به خاک منه معجرم که هست

حیف از سر تو نیست بیفتد سرم که هست

گیرم مرا به قتلگهت ره نداد شمر

تا سر نهی به زانوی او مادرم که هست

پس آن همه فرشتۀ سایه فروش کو؟

یادم نبود غصه نخور چادرم که هست

تو دخترم نگو که دگر دختر منند

این خیل پا برهنه به دور و برم که هست

دارم سپاه بهر تو می آورم حسین

گیرم تو بی سپاه شدی لشکرم که هست

گفتم به دست خویش طلای مرا ببر

گفتی طلا برای تو انگشترم که هست
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1391/08/20 | 05:39 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


دل پر از زخم، نفس زخم، رگ حنجر زخم

گوشه ای در ته گودال لب حنجر زخم

آسمان پر شده از سر، سر بر نیزه شده

پیکری روی زمین بی سر و، سر تا سر زخم

نیزه و تیر و سنان ها همه هم دست شدند

پس تنی ماند اگر، ماند ز یک لشگر زخم

فقط از اسب زمین خوردن او کافی بود

پس چه آورده به روز جگر مادر زخم؟

خواهرش معجر اگر داشت به زخمش می بست

این همه خاک نمی ریخت به سر، بر هر زخم

زخم طفلان همه اش زیر سر آتش بود

خیمه می سوخت و شد همدم خاکستر زخم

خونِ بر چوبه ی محمل چقَدَر معنا داشت

سر که بی سایه ی سر ماند، همان بهتر زخم
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1391/08/20 | 05:38 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


خون ریخت، قلوه سنگ به روی سرم كه خورد

زینب دوید، روی زمین پیكرم كه خورد

برخواستم مقابل آن ها بایستم

نگذاشت ضرب تیغ به بال و پرم كه خورد

تكیه به نیزه دادم و چشمم به خیمه بود

دیدم نگاه لشكریان بر حرم كه خورد

آن قدر چكمه آمد و بر پهلویم گرفت

مثل مدینه بر بدن مادرم كه خورد

رویم به خاك بود و نگاهم به آسمان

هی تیغ پشت تیغ بر این حنجرم كه خورد

وقتش رسیده بود بریزند بر سرم

باران تیر و نیزه به پا تا سرم كه خورد...

یعنی كه گوشواره ی طفلان كشیده شد...

یعنی كه دست بر گلوی دخترم كه خورد...

فریاد زد سكینه كه بابا عمو كجاست؟

بیند دو دست حرمله بر معجرم كه خورد...
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1391/08/20 | 05:34 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


نشسته سایه‌ای از آفتاب بر روی‌اش

به روی شانه‌ی طوفان رهاست گیسوی‌اش

ز دوردست سواران دوباره می‌آیند

که بگذرند به اسبانِ خویش از روی‌اش

کجاست یوسفِ مجروحِ پیرهن‌ چاک‌ام؟

که باد از دلِ صحرا می‌آورد بوی‌اش

کسی بزرگ‌تر از امتحانِ ابراهیم

کسی چونان که به مذبح برید چاقویش

نشسته است کنارش کسی که می‌گِرید

کسی که دست گرفته به روی پهلوی‌اش

هزار مرتبه پرسیده‌ام ز خود او کیست؟

که این غریب نهاده‌است سر به زانوی‌اش

کسی در آن طرفِ دشت‌ها نه معلوم است

کجای حادثه افتاده است بازوی‌اش

کسی که با لبِ خشک و ترک‌ترک شده‌اش

نشسته تیر به زیرِ کمانِ ابروی‌اش

کسی ست وارثِ این دردها که چون کوه است

عجب که کوه ز ماتم سپید شد موی‌اش

عجب که کوه شده چون نسیم سرگردان

که عشق می‌کِشد از هر طرف به هر سوی‌اش

طلوع می کند اکنون به روی نیزه سری

به روی شانه‌ی طوفان رهاست گیسوی‌اش...
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1391/08/19 | 06:20 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-گودال


داشت هر چند گلِ جان تو پرپر می شد  

  از شمیمش همه ی دشت معطر می شد

من فقط داشتم از دلهره می لرزیدم   

پیش چشمم که تن پاک تو بی سر می شد

کاری از دست کسی بر نمی آمد انگار   

  چون که تقدیر دلم داشت مقدّر می شد

قول دادی که شفاعت کنی از قاتل خود 

   ولی آن روز مگر حرف تو باور می شد

به تو هر ضربه که می خورد خدا می داند   

ضَرَبان دل من چند برابر می شد

زرهت بیشتر ای کاش تحمل می کرد

    لاأقل عمق جراحات تو کمتر می شد

آن زمانی که لب تیغ به حلقومت خورد

حنجرت کاش مطیع دم خنجر می شد
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1391/08/18 | 06:27 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-قتلگاه


پیش پای خودش به خاک افتاد

همه را با نگاه پس می زد

تکیه بر نیزۀ غریبی داشت

خسته بود و نفس نفس می زد

 

جگرش پاره پاره بود اما

یک تنه رفت تا دل لشکر

سینه ی خویش را سپر کرد و

سپرش را شکست تیر سه سپر

 

تا زمین خورد دوره اش کردند

هر که با هرچه داشت زخمی زد

جنگ مغلوبه شد، همه گفتند

دیگر از خاک بر نمی خیزد

 

خوب نزدیک می شدند به او

ضربه ها دقیق تر بشود

نیزه در زخم تیغ می کردند

تا شکافش عمیق تر بشود

 

این علف های هرز با این گُل

چقدر دشمنی مگر دارند

وای بر من چه می کنند این ها

عده ای دستشان تبر دارند


ادامه این شعر

✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1391/07/27 | 04:45 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


باغبان آمد سری بر باغ زد

شوربختی را نمک بر داغ زد

از جَنان تا رو به سوی باغ کرد

دشت را چون لاله ها پر داغ کرد

مادرش آمد برای دیدنش

دیدنش، بوییدنش، بوسیدنش

آمد اما طاقت دیدن نداشت

رفت و باغ خود به بلبل واگذاشت

بلبلی دل سوخته جان سوخته

آشیانش هم چو بستان سوخته

کرد با شمع دل خود جستجو

خاک را با یاد گل می کرد بو

تابْ دیگر در دل بلبل نبود

بوی گل می آمد اما گل نبود

ناگهان از زیر شاخ و برگ ها

آمد این آوا که این سویم بیا

آمد و زد شاخه ها را بر کنار

تا که شد گمگشته ی او آشکار

یافت آن گل را ولی پرپر شده

پاره پاره پیکری بی سر شده

گل ولی از بس به خون آغشته بود

یاس بر لاله مبدل گشته بود

گفت آیا یوسف زهرا تویی؟

آن که من می جویمش آیا تویی؟   


ادامه این شعر

✔️ موضوع : اشعار برگزیده حسینیه، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1391/06/16 | 06:57 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-حضرت زینب(س)-وداع قتلگاه


بگذارید كنار بدنش گریه كنم

بر تن زخمیِ بی پیرهنش گریه كنم

تا كه سر داشت نشد خون سرش پاك كنم

بگذارید به زخم بدنش گریه كنم

چه غریبانه فغان كرد مرا آب دهید

بگذارید به سوز سخنش گریه كنم

بگذارید گلم را كه فتاده است به خاك

كنم از چادر مادر كفنش گریه كنم

ساربانان مزنیدم به خدا خواهم رفت

اندكی صبر كنار بدنش گریه كنم
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)، حضرت زینب كبری(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1391/06/16 | 06:51 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت

 

خدا صدای خودش را شنید از دهنت

دوید داخل گودال و دید از دهنت...

تلفظ لغت یا غیاث مشگل بود

به گریه نیزه ای بیرون كشید از دهنت

به سمت پهلوی تان راه تیغ ها كج شد

همین كه نام مدینه پرید از دهنت

تو تشنه و جگر نیزه ها خنك می شد!

نسیم باغ فدك می وزید از دهنت

خدا برای بهشت خودش،شقایق را

غروب روز دهم آفرید از دهنت
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/09/20 | 12:49 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه

 

بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد

همین که پیکرت افتاد خواهرت افتاد

تو نیزه خوردی و یک مرتبه زمین خوردی

هزار مرتبه زینب، برابرت افتاد

همین که از طرف جمعیت دو تا چکمه

رسید اول گودال، مادرت افتاد

تو را به خاطر دِرهم چه دَرهمت کردند

چنان که شرح تن تو به آخرت افتاد

ولی به جان خودت خواهرت مقصر نیست

در آن شلوغی اگر بارها سرت افتاد

خبر رسید که انگشتر تو را بردند

میان راه، النگوی دخترت افتاد

کنار خیمه رسیده است لشگر کوفه

و خواهر تو به یاد برادرت افتاد
✔️ موضوع : اشعار برگزیده حسینیه، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1390/09/16 | 12:23 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه

 

در قتلگاهت آمدم و سر نداشتی

یک جای سالمی تو به پیکر نداشتی

دیدم تو را چه دیدنی ای پاره ی دلم

حتی لباس کهنه ای در بر نداشتی

جز روی حنجری که همه بوسه اش زدند

جایی برای بوسه ی خنجر نداشتی؟

زینب بمیرد این همه خونی نبیندت

خواهر شود فدای تو یاور نداشتی؟

ته مانده های پیرهنت هم ربوده شد

چیزی برای غارت لشکر نداشتی

ای وای سینه ی تو پر از جای پا شده

یکی دو تا که ارث ز مادر نداشتی

بی کس شدی ز پشت سرت نیزه خورده ای

حق می دهم حسین، برادر نداشتی
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/09/15 | 06:45 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)-گودال قتلگاه

 

ته گودال پیکری مانده؟

که بگوییم برادری مانده؟

گفت بهتر که از جلو نبرید

بی گمان راه بهتری مانده

چقدر نامرتبت کردند

پیکری نیست پیکری مانده

چقدر غارت تو طول کشید

یک نفر رفته دیگری مانده

تازه این سهم تا کوفه است

از تن تو اگر سری مانده

گر چه بیرون کشیدم از بدنت

ولی این تیر آخری مانده

فرضم این است پیرهن داری

با همین فرض! معجری مانده

نه عقیق برادری... حتی

نه طلاهای خواهری مانده
✔️ موضوع : اشعار برگزیده حسینیه، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/09/15 | 06:30 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


عاقبت بر سینۀ تو جا گرفت

آن كه آخر سر تو را از ما گرفت

همره خود دشنه ای آورده بود

در همان دم ماجرا بالا گرفت

پنجه بر گیسوی تو انداخت و

از همان پشت سرت سر را گرفت

چشم هایت چون دهانت باز شد

گردنت را با دو دستش تا گرفت

تا صدای ناله ات را نشنود

گوش خود را زینب كبری گرفت

هستی و دار و ندارش بودی و

خنجری از او تو را یك جا گرفت

لابلای آن شلوغی ها، بگو

چشم زهرا را كسی آیا گرفت!؟
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/09/15 | 06:29 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


چون زخم های روی تنت گریه ام گرفت

از پـیــرهـن نــداشـتـنـت گریه ام گرفت

بـا دیـده هـای سـرخِ جگـر مثـل مـادرم

هنگام دست و پا زدنت گـریـه ام گـرفت

جـایـی بـرای بـوسـه بــرادر نـیـافــتم

از نیـزه هـای در بـدنت گـریه ام گـرفت

تا دیـدم آن سـواره ولـگـرد نـیـزه دار

بــر تـن نـمـوده پـیـرهنت گریه ام گرفت

وقـتـی شنـیـدم از پسـرت ای امام اشک

یـک بـوریـا شـده کـفـنـت گریه ام گرفت
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)، شهادت امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/09/14 | 04:04 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه-عبدالله ابن حسن(ع)


لشگریان خیره سر، چند نفر به یک نفر؟

فاطمه گشته خون جگر، چند نفر به یک نفر؟

 خواهر دل شکسته اش، همره دختران او

 زند به سینه و به سر، چند نفر به یک نفر؟

 بین زمین و آسمان، جنت و عرش و کهکشان

 پر شده است این خبر: چند نفر به یک نفر؟

 حور و ملک به زمزمه -وای غریب فاطمه-

 حضرت خضر نوحه گر، چند نفر به یک نفر؟

 آه و فغان مادرش، به قلب سنگی شما

 مگر نمی کند اثر؟ چند نفر به یک نفر؟

 عمو رمق ندارد و همه هجوم می برید!

 مرد نبردید اگر؟ چند نفر به یک نفر؟

 یاد مدینه زنده شد، روضه ی رنج فاطمه

که ناله زد به پشت در، چند نفر به یک نفر؟
✔️ موضوع : عبدالله ابن الحسن(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/09/8 | 08:01 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-عصر عاشورا-قتلگاه-روضه مکشوف


می دود سمت دشتِ لب تشنه

 بانویی از تبار دریاها

 دست ها را گرفته روی سر  

 می رود تلِّ خاک را بالا

 

 دید گودال رو به رویش را

 یک نفر در میان جمعی بود

 در طوافند گوئیا دورش

 مثل در باد مانده شمعی بود

 

 گیسوانش به دست باد افتاد

 می زند شانه باد بر مویش

 تاب زلفش قرار دل گیرد

 سنگ بوسد میان ابرویش

 

 سنگ ها دور او فراوان بود

 شیشه ی آینه ترک خورده

 یک سپاه از رویش گذر کردند

 مثل مادر ولی لگد خورده

 

 دید بر خاکِ گرم، عشقش را

 پرِ از بوسه های شمشیر است

 بهرِ بیرون کشیدنِ یک تیرِ

 مانده در سینه سخت درگیر است

 

 نیزه داران به دورِ پیکر او

 فاتحه بهرِ زنده می خوانند

 جای انگشتِ خود نوکِ نیزه

 بر مزارِ تنش فرود آرند

   


ادامه این شعر

✔️ موضوع : عصر عاشورا، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/09/4 | 03:15 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-حضرت زینب(س)-قتلگاه

 

گمان نمی كنم این روح پیكرم باشد

تنی كه مثله شده در برابرم باشد

بدن بدن كیست این چنین شده است؟

اگر خدای نكرده برادرم باشد ...!

فدای خواهر مظلومه ای كه نالان گفت

كنار كشته ی گودال مو پریشان گفت

گمان نمی كنم این زیر نیزه افتاده

حسین فاطمه یعنی برادرم باشد

تو را خدا بگذارید بوسه اش بزنم

كه قول می دهم این بار بار آخرم باشد

كفن كه نیست عبا نیست، بوریا هم نیست؟

بد است بی كفن این مرد محترم باشد

برای آن كه روی پیكرش بیندازم

نمی شود بگذارید معجرم باشد؟
✔️ موضوع : اشعار برگزیده حسینیه، قتلگاه امام حسین(ع)، حضرت زینب كبری(س)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/08/26 | 12:40 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-شهادت-قتلگاه

 

فواره های سرخی از گودال زد بالا

مردی عبای خویش را خوشحال زد بالا

تا بین مقتل معدن الماس پیدا شد

در صنف لشکر قیمت خلخال زد بالا

مرد کمان داری یکی از تیرهایش را

نا باورانه اندکی از خال زد بالا

دیگر حساب کیسه های درهم پاداش

از چوب خط سهم بیت المال زد بالا

آتشفشان نور بود و شعله های طور

ناگاه ققنوسی پرید و بال زد بالا

خورشید چشمش بر غروب نیزه ها افتاد

وقتی عبایش را کمی دجال زد بالا

می سوخت دامن های دختر بچه ها اما

آمار سرخیِ رخ اطفال زد بالا

خورشید را از دست هم صد بار دزدیدند

شب در سپاه کوفیان جنجال زد بالا
✔️ موضوع : اشعار برگزیده حسینیه، شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/08/26 | 12:27 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-گودال قتلگاه

 

گویی سکوت در پس امواج رود بود

 بازار خنده در همه عالم رکود بود

 سر را گذاشت روی سری غرق جای تیر

 سرو رشیده ی علوی در سجود بود

 آرام و بی صدا دل زینب شکسته بود

 وقتی که دید جسم حسینش کبود بود

 راسش جدا و پیرهنی بر بدن نداشت

 بر پیکری که روضه ی بود و نبود بود

 قلب حزین خواهر او تیر می کشید

 از پیکرش نیزه و شمشیر می کشید

بغض گلوش راه سخن را گرفته بود

 چون دید لاله بر تن گلگون شکفته بود

 با خنده های خصم سیه دل میان دشت

 در دل تمام خون جگر را نهفته بود

 گویا میان آن همه امواج کوفیان

 رحم و شفقت و کرم و عشق خفته بود

 با چشم های دوخته بر پیکر حسین

 حرف دلش را به تن خفته گفته بود

 با آه جانگداز دل زینب غریب

 پیچیده بود در همه جا بوی عطر سیب  


ادامه این شعر

✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/07/29 | 05:16 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)-روضه قتلگاه

 

ای شاه بی لشگر بگو پس لشگرت كو؟

گر تو سلیمانی بگو انگشترت كو؟

ظرف دو ساعت اینهمه نیزه شكسته؟

بوی تو می آید بگو پس پیكرت كو؟

با ناله های فاطمه اینجا دویدم

گو تو حسین مادری پس مادرت كو؟

یك جای بوسه بر تنت باقی نمانده

خاك دو عالم بر سرم موی سرت كو؟

آقای من پیراهنت كو؟ خاتمت كو؟

سیمرغ قاف عاشقی بال و پرت كو؟

گیرم سرت را از قفا آقا بریدند

آن بوسه ای كه داده ام بر حنجرت كو؟

از تو توقع دارم ای تندیس غیرت

برخیزی از زینب بپرسی معجرت كو؟

این دشت دشت چشمهای خیره سر شد

آقا كمك كن خواهرت را دخترت كو؟
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)، حضرت زینب كبری(س)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1389/10/17 | 08:43 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-حضرت زینب(س)-روضه قتلگاه


ای پیکر برهنه ی بی سر حسین من

آیا تویی عزیز پیمبر، حسین من؟

پیدا نمی‌کنم به تنت جای بوسه‌ای

جز جای تیر و نیزه و خنجر حسین من

بگذار تا زنم به گلوی بریده‌ات

یک بوسه با نیابت مادر حسین من

ای بر تنت سلام، جواب سلام ده

از حنجر بریده به خواهر حسین من

زخم تنت ز حد تصَوّر، بوَد فزون

زخم دلت هزار برابر، حسین من

ترسم کشند دختر مظلومه ی تو را

او را نگیر این‌همه در بر حسین من

برخیز و بر مسافر شامت، اذان بگو

قرآن بخوان، در این دم آخر حسین من

من آن مسافرم که ز خون گلوی تو

کردم خضاب، جان برادر، حسین من

گر بی‌تو می‌روم سفر شام، غم مخور

همراه ماست شمر ستمگر حسین من

«میثم» ز سوز سینه ی ما شعله می‌کشد

دستش بگیر در صف محشر حسین من
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)، حضرت زینب كبری(س)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1389/10/15 | 11:59 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


تا باز کرد در دل روضه لهوف را

در خون تپیده دید تمام حروف را

می دید واژه ها همه فریاد می زنند

داغی عظیم و مرثیه های مخوف را

می دید تیرها که نشانه گرفته اند

خورشید چشم های امام رئوف را

آمادهٔ هجوم به قلب مطهرش

پر کرده اند نیزه به نیزه صفوف را

این دشنه های تشنه به تصویر می کشند

بر مشعر الحرام گلویش وقوف را

انگار از ضریح تنش باز می کنند

با نعل های تازه دخیل سیوف را
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1389/09/25 | 07:08 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


زینب چو دید پیکری اندر میان خون

چون آسمان که زخم تن از انجمش فزون

بی‌حد جراحتی، نتوان گفتنش که چند

پامال پیکری، نتوان دیدنش که چون

خنجر در او نشسته چو شهپر که در هما

پیکان از او دمیده چو مژگان که از جَفون

گفت این به خون تپیده نباشد حسین من

این نیست آن که در بر من بود تاکنون
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1389/08/24 | 06:58 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


زینب چو جسم پاک برادر نظاره کرد

کرد این خطاب و پیرهن صبر پاره کرد

ای تشنه لب به سوی که بعد از تو رو کنم؟

جویم که را که درد دل خود به او کنم؟

گر پرسد از تو دختر زارت چه گویمش

روزی که در مدینه‌ی جدّ تو رو کنم؟

یعقوب جُست گمشده‌ی خویش را و من

در حیرتم تو را به کجا جستجو کنم؟

غسلت نداد کس که به نعشت کند نماز

جز من کز‌آب دیده دمادم وضو کنم

دردا حدیث درد و غمت کم نمی‌شود

تا روز رستخیز اگر گفتگو کنم
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1389/08/24 | 06:55 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


پلان آخر بازیگر نماهنگ است  

  صدای خنده ی اخنس شروع آهنگ است

درون كادر زمین خورده مرد مظلومی 

         گریم زخم لبش شاهكار یك سنگ است

لباس های  بلند  سیاه  لشگرها 

          تمام خونی و چركین و زشت و بدرنگ است

درست مثل همان متن صحنه ی گودال  

       فرود نیزه و شمشیرها هماهنگ است

میان این همه نقشی كه دست تیر بلاست  

جناب دشنه حضورش چقدر پر رنگ است

كسی نهیب زد از پشت صحنه: زود ببر

     غروب شد، همه رفتند، وقت ما تنگ است
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1389/08/21 | 08:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-عصر عاشورا-قتلگاه


نزدیک مغرب است خدایا چه می شود؟

کشتی شکست خورده دریا چه می شود؟

از لاله های خون جراحات زخم عشق

مقتل ز عمق فاجعه دریاچه می شود

با چکمه های بند نبسته رسیده شمر

با زخمهای سینه بابا چه می شود

قاتل ز بس برید از نفس فتاد

ای سر بریده بعد تو با ما چه می شود

نزدیک مغرب است چه باد مخالفی

نزدیک مغرب است ندا داد هاتفی

ای کشته فتاده به صحرا حسین من

ای میوه رسیده زهرا حسین من

آن کهنه پیرهن که خودم بافتم چه شد

ای بانی قیامت کبرا حسین من

یادش به خیر شانه زدن های موی تو

ای صاحب شفاعت عظما حسین من

چشمت زدند عاقبت این هرزه چشم

قربانی حسادت دنیا حسین من

مغرب شد و گذشت  و حالا شب آمده

بعد از تمام حادثه ها زینب آمده

زینب رسید و خاطره ها را مرور کرد

از بین نیزه های شکسته عبور کرد

آهی کشید و گفت «أأنت اخی»حسین

اینجا گریز روضه ی ما جفت و جور کرد

بشنید یا «اخی الیً»صبور باش

 دل را به امر حنجر پاره صبور کرد

در آخرین دقایق گودال قتلگاه

هر نیزه ای به گونه ای عرض حضور کرد

قلب ز شعله دلخورش آتش گرفته است

ناگاه دید چادرش آتش گرفته است
✔️ موضوع : قتلگاه امام حسین(ع)، عصر عاشورا،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1389/01/12 | 05:42 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-قتلگاه


ای شمر لعین زیر پایت ماه است

ریحانه ی حضرت رسول الله است

از سینه اش آن پای نجس را بردار

این پرچم « لا اله الا الله » است
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1389/01/11 | 04:29 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 7 :: ... 4 5 6 7
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات