اسرا در شام


فاطمه! مادر سادات! چه آمد به سرت؟

شامیان عید گرفتند به قتل پسرت

سنگ و خاکستر و دشنام و کف و زخم زبان

کوچه ‌کوچه شده مزد زحمات پدرت

بوسه از دور به پیشانی بشکسته بزن

اگر افتد به سر پاکِ حسینت نظرت

شانه بر گیسوی زینب بزن و اشک بریز

گر به دروازۀ ساعات بیفتد گذرت

دیگر از چوب و لب خشک نگویم سخنی

بیش از این نیست روا تا که بسوزد جگرت

زینب و گیسوی خونین؛ به خدا حق داری

عوض اشک اگر خون رود از چشم ترت

چون مه نیمه درخشد به کنار خورشید

سر عباس که خود هست حسین دگرت

مادر زینب! از زینب مظلومه بپرس

دخترم! در ملاء عام چه آمد به سرت؟

یا محمّد بنگر حق ذوی‌ القربی را

کشت اولاد تو را امت بیدادگرت

"میثم!" از بس سخن از سوز جگر می‌گویی

 شعر تو در نفس سوخته گشته شررت
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/10/12 | 06:04 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب (س) و حضرت رقیه(س)-شهر شام

 

افسوس می خورم كه نسیم غروب شام

بر روی نیزه شانه به زلفت كشیده است

مهمان كُشی به رسم مسلمانی كجاست؟

قرآن بخوان كه وقت رسالت رسیده است

 

این ها شنیده اند اذان گفتن تو را

باید نماز مغرب خود را قضا كنند

حتی اگر امام جماعت نداشتند

مثل خودم به نیزۀ تو اقتدا كنند

 

رسمش نبوده گوشه نگاهی نمی كنی؟

این گونه شاهِ بر نوكِ نی سائل این چنین

زینب فدای چشم ورم كرده ات حسین

پلكت نبوده قبل چهل منزل این چنین

 

بهتر همان كه زیر لگدها ندیده ای

این دختران كه مایۀ فخر عشیره اند

روزی میان پرده ای از حرمت و حجاب

حالا اسیر حملۀ چشمان خیره اند

 

بیچاره دخترت چه قدَر بین نیزه ها

دنبالت آمد و هدف تازیانه شد

بعدش برای خنده و تفریح لشگری

دندان تو به ضربۀ سنگی نشانه شد

 

تا پای نیزه ات تن خود را كشیده ام

از اضطراب حملۀ نامحرمان مست

از روی بامِ خانۀ آن پیر لعنتی

سنگم زدند و گوشۀ پیشانی ام شكست

 

از بعد ماجرای بیابان و زجر پست

باید برای دختر تو مادری كنم

اصلاً من آمدم به سفر با اجازه ات

در امتداد راه تو پیغمبری كنم

×××

با تشکر از شاعر گرامی آقای مخلص آبادی برای ارسال این شعر به حسینیه
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در شام، حضرت رقیه(س)،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/10/9 | 06:10 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-اسرا در مجلس یزید


مبهوتم از نظارۀ تشت طلای تو

این جا چرا کشیده شده ماجرای تو

تا این که جای بهتر از این جا مکان کنی

دامن گرفته اند یتیمان برای تو

اندازۀ تقرب این چوب هم نبود؟

لب های خشک دخترک با وفای تو

تفسیر آیه های نخستین مریمم

از کاف و ها گذشته ، رسیده یه “یای” تو

تو سعی می کنی که لبت خوب خوب ادا کند

حق حروف حلقی خود را، به جای تو...

...من سعی می کنم وسط جمعیت به من

با لهجه ی خودت برسد آیه های تو
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام، اشعار برگزیده حسینیه، شهادت امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/10/6 | 06:25 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

ورود اسرا به شهر شام


نیزه داران پیام آوردند

رو به یك فكر خام آوردند

اول ماه بود و بر نیزه

ماه بدر تمام آوردند

تا ثواب جسارتی ببرند

شامیان، ازدحام آوردند

پشت دروازه بزرگ شهر

هر چه غیر از مرام آوردند

هر كسی فكر تازه در سر داشت

حرف مال و مقام آوردند

كینه داران خیبر و صفین

آتش انتقام آوردند

شهر آذین شده، هیاهو داشت

كاروان را به شام آوردند

پرده پوشان آل عصمت را

ساده، بی احترام آوردند

خون ببارید، چون كه زینب را

سوی بزم حرام آوردند
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1390/10/6 | 06:05 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

اسرا در شام  


عبور قافله را بین شام می بینم

و در حوالی آن ازدحام می بینم

مگر چه چیز تماشایی است در این جا

حضور این همه فردِ بنام می بینم

کجاست؟ شهر یهود است یا دیار کفر؟

به روی نیزه سر یک امام می بینم

در این زمین پی یک قطره معرفت بودم

ولی چه سود که قحط مرام می بینم

به چشم های پر از خون مردم شامی

نشان آتش یک انتقام می بینم

مگر چه دین جدیدی میان این شهر است؟

که بر یتیم کمک را حرام می بینم

خرید سنگ در این شهرِ سنگ دل غوغاست

و هر که سنگ گرفته به بام می بینم

به هر طرف که سر خویش را بچرخانم

غریب تشنه لبی را مدام می بینم
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/10/5 | 12:32 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

ورود کاروان اهل بیت(ع) به شام


دروازه ورودی شهر است و ازدحام

بر پا شده دوباره هیاهوی انتقام

این ازدحام و هلهله ها بی دلیل نیست

یک کاروان سپیده رسیده به شهر شام

یک آسمان ستارۀ آتش گرفته و

یک کاروان شراره و غم های نا تمام

در این دیار، هلهله و پایکوبی است

انگار رسم تسلیت و عرض احترام

چشمان خیره و حرم آل فاطمه

سرهای روی نیزه و سنگ از فراز بام

خاکستر است تحفۀ پس کوچه های شهر

بر زخم های سلسله، شد آتش التیام

بر ساحت مقدس لب های پرپری

با سنگ کینه سنگدلی می دهد سلام

پیشانی شکسته و خونی که جاری است

بر روی نی خضاب شده چهرۀ امام

با کینۀ علی همۀ شهر آمدند

بر پا شده دوباره هیاهوی انتقام
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/10/4 | 06:25 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

اسرا در شهر شام

 

باید برای مجلسشان سر بیاورند

یا لاله های زخمی پرپر بیاورند

تا آتشی به جان کبودم بیفکنند

تا آه از نهاد دلم در بیاورند

دور از نگاه خیره شان این ذوات را

آیا نشد که از در دیگر بیاورند؟

اصلاً به ما مطاع تصدق نمی رسد

حتی اگر که چادر و معجر بیاورند

خشکش زده نگاه تر نازدانه ات

این ضربه ها چه بر دل دختر بیاورند

با پای چوب روی لبت راه می روند

شاید که ظرف صبر مرا سر بیاورند

قرآن بخوان ز حنجره ی آیه آیه ات

تا بر کتاب دین تو باور بیاورند
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/10/4 | 06:23 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

ورود کاروان به شهر شام


از پشت بام بر سرمان سنگ می زنند

بر زخم كهنۀ پرمان سنگ می زنند

وقت نزولِ سوره ی توحید بر لبت

ابلیس ها به باورمان سنگ می زنند

وقتی كه سنگشان به سر نی نمی رسد

سمت سكینه خواهرمان سنگ می زنند

از پای نیزه فاطمه را دور كن پدر!

این كورها به مادرمان سنگ می زنند

بغض علی بهانۀ خوبی برایشان

حتی به سوی اصغرمان سنگ می زنند

آن دختری كه با پدرش رفت و دور شد...

در كربلا جهیزیه اش جفت و جور شد

گفتم: كه كاخ مستی تان پایدار نیست

مردم لباس خاكی ما خنده دار نیست

مردان ما به نیزه و در كوچه های شهر

گرداندن زنان حرم افتخار نیست

ای بزدلان! ز بام به ما سنگ می زنید

در دست های بسته ی ما ذوالفقار نیست

در سختی و بلا به خدا تكیه می كنیم

سر می دهیم در ره او، این شعار نیست

خونش به جوش آمده عباس؛ بس كنید

پای سر بریده كه جای قمار نیست

**

خون گریه می كنی!؟ به تو حق می دهم عمو

دیگر وسط  كشیده شده حرف  آبرو

كار از تمسخر لب یحیی گذشته است

از خیزران بپرس چه بر ما گذشته است
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/10/4 | 06:20 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

ورود کاروان اهل بیت(ع) به شام


كاروانی ز انتهای شفق

هم چو خطی شكسته می آمد

روزن نور بود و تا شهری

به سیاهی نشسته می آمد


همه آمادۀ پذیرایی

همه سرگرم شهر آرایی

در نگاه حرامیان پیداست

شده این كاروان تماشایی


ناقه ها بی عماری و پرده

رنگ و روی تمامشان نیلی

كودكان قبیله طاها

پاسخ هر سؤالشان سیلی


دور هر محملی كه می آمد

سر بر نیزه ای هویدا بود

هدف سنگ بازی مردم

هم سر بر نی و هم آن ها بود


در شلوغی سنگ اندازان

گاه یك سر ز نیزه می افتاد

تا دوباره به نیزه بنشیند

كَس و كارش دوباره جان می داد


ادامه این شعر

✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/10/4 | 06:20 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

ورود کاروان به شهر شام-حضرت رقیه(س)


وای از نگاه بی خرد بی مرام ها

بر نیزه بود جاذبه انتقام ها

بازی کودکانه اطفال گشته بود

پرتاب سنگ از وسط پشت بام ها

آن روز از تمامی دیوار های شهر

با سنگ می رسید جواب سلام ها

در مدخل ورودی آن سرزمین درد

از بین رفته بود دگر احترام ها

وای از محله های یهودی نشین شهر

وای از صدای هلهله و ازدحام ها

یک کاروان به ناقهٔ عریان گذر نمود

آهسته از میان نگاه امام ها

بر نیزه های گمشده در لابه لای دود

هجده سر بریده نشسته بدون خوود

در سرزمین شام خزانِ بهار بود

از گریه جاده ها همگی شوره زار بود

ناموس اهل بیت به صحرای بی کسی

بر ناقۀ بدون عماری سوار بود

در بین ناقه های یتیمان هاشمی

هجده عدد ستاره دنباله دار بود

آن روز نیزه دار سر حضرت حسین

تنها به فکر جایزه و کسب و کار بود

در جمع کاروان کف پاهای دختری

زخمی تکه سنگ وَ یا این که خار بود

صف های چند بد صفتِ تازیانه دار

دور و بر کجاوه زینب قطار بود

گویا که بود لعل لب و مغز استخوان

آماده معانقه با چوب خیزران   


ادامه این شعر

✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام، حضرت رقیه(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/10/3 | 06:26 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)-شهر شام


وقتی برای عشق انگشتر نمانده

یعنی كه عباس و علی اكبر نمانده

حالا تویی بانو نبردت فرق دارد

این بیشۀ خونین كه بی حیدر نمانده

با خطبه‌ات از جا بكن این قلعه را تا

قوم یهودی حس كند خیبر نمانده

طوفان شد و پیچید بانگت بین مردم

آیا كسی با آل پیغمبر نمانده؟

جای تعجب نیست بعد از خطبه‌هایت

دندان برای صورت یك سر نمانده

یک سر که روی آبشار گیسوانش

جز لخته های خون و خاکستر نمانده

امّا تو دریا باش در دشتی کویری

جز تو برای دین دگر یاور نمانده

حتّی اگر در ذهنتان هر روز و هر شب

جز خاطرات آن گل پرپر نمانده

هر شب شما در خواب هم می بینی انگار

چیزی به وصل حنجر و خنجر نمانده

حالا تویی بانو نبردت فرق دارد

حالا که عباس و علی اکبر نمانده...

×××

از وبلاگ شعر شاعر
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام، حضرت زینب كبری(س)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/10/3 | 06:24 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

شهر شام

 

شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید

ساز با ناله ذریه زهرا نزنید

سر مردان خدا را به سر نیزه زدید

مرد باشید دگر سنگ به زن ها نزنید

به زنان سنگ اگر بر سر بازار زنید

دختران را به کنار سر بابا نزنید

علی و فاطمه در بین شما استادند

پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید

کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است

تازیانه به تن زینب کبری نزنید

رقص شادی جلوی محمل زینب نکنید

پای سرهای بریده به زمین پا نزنید

گر به دیدار سر پاک حسین آمده اید

این قَدَر دست به هنگام تماشا نزنید

بگذارید برای شهدا گریه کنیم

خنده بر داغ دلِ سوخته ما نزنید
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/10/1 | 06:30 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-اسرا در شام-مجلس یزید

 

شگفتا! صوت قرآنت به پا کرده است غوغایی

زهی لب‌های جان‌ بخشت، چه دندان‌های زیبایی

چرا لب هات مانند دو چوب خشک، خشکیده

تو که جاریست از چشمت میان تشت، دریایی؟

تلاوت می‌کنی در زیر چوب خیزران قرآن

 میان تشت زر می‌بینمت؛ انگار یحیایی

که دیده صورتی خاکستری این قدر نورانی؟

تو با رخسارِ خونینت، چراغ و چشم دل‌‌هایی

مگر آن سنگ‌ها کم بود بر آیینۀ رویت

که زیر چوب هم، سرگرم شکرِ حق‌ تعالایی

شکست از چوب، دندان تو را پور ابوسفیان

 به جرم اینکه نَجل حیدر و فرزند زهرایی

 نیازی نیست زیر چوب، قرآن خواندنت دیگر

 تو خود یاسینی و فرقانی و نوری و طاهایی

چه از دیر و چه از مطبخ چه نوک نی چه تشت زر

 تو از هر جا بتابی آفتاب عالم ‌آرایی

 تو در بالای نی هم آفتاب آسمان استی

 تو زیر خیزران هم بر دو عالم حکم‌فرمایی

به بام آسمان‌ها سرفرازی می‌کند "میثم"

اگر بر دیده‌اش هنگام جان دادن نهی پایی
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در شام، شهادت امام حسین(ع)،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/09/26 | 01:10 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)-کوفه و شام


بر تلّ پایداری خود ایستاده ای

در کربلای دوم خود پا نهاده ای

از این به بعد بیرق نهضت به دوش توست

دریا دلی به موج بلا، کوه اراده ای!

با پرچم سحر به سوی شام می‌روی

صبح امید قافله! خورشید زاده ای

نشناخته صلابت زهرایی تو را

هر کس که فکر کرده تو از پا فتاده ای

داغ هزار طعنه به جانت خریده ای

در دست باد رشته‌ی معجر نداده ای

هر چند خم شده قدت از داغ کربلا

تو در مصاف کوفه و شام ایستاده ای
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/09/25 | 01:41 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-اسرا در شام


پیشانی و سنگ لب‌ بام است این جا

رقص و کف و تبریک و دشنام است این جا

شهر اسارت، شهر سرهای بریده

روزش چو شب بادا سیه؛ شام است این جا

یک سو دف و چنگ و نی و ساز و رباب است

یک سو به نوک نیزه هجده آفتاب است

×××

خیزد ز نوک نیزه‌ها آوای قرآن

ای وای من! خاکستر و سیمای قرآن

ای کاش چشمم کور گردد تا نبینم

بالای نی خون ریزد از سیمای قرآن

لب‌ها خورد بر هم به سان چوبۀ خشک

از زلف خونینش نسیم آرد بوی مشک

×××

این سر چراغ و چشم خیرالمرسلین است

آیینۀ روی امیرالمؤمنین است

بر جای ‌جایش جای لب‌های محمّد

در حرف‌ حرفش ذکر رب‌العالمین است

مهر جهان‌ افروز عاشوراست این سر

قـرآنِ روی دامن زهراست این سر
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/09/25 | 01:26 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

اسرا در شام- مجلس یزید


بر تخت غرور اگر نشستی

بالله قسم! ای یزید پستی

چوبی که به دست توست گوید

دندان حسین را شکستی؟

زهرا نگهش بود به دستت

دستت شکند بدار دستی

چوب تو و بوسه‌ گاه احمد

باید بزنی بزن! که مستی

 هم نخل امید ما بُریدی

 هم رشتۀ جان ما گسستی   

با این همه شعر کفر آمیز

معلوم شده که مِی ‌پرستی

 تو قاتل کل انبیایی

 بشنو که بگویمت که هستی

ای سر، نگهت به زینب افتاد

چون شد که دو چشم خویش بستی؟

 هر چند سرت میان تشت است

در تشت نه! در دلم نشستی

با سوز درون بسوز "میثم"

مرثی ه‌سرای این سر استی
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/09/25 | 01:16 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-کوفه و شام


اینان كه سنگ سوی تو پرتاب می كنند

بی حرمتی به آینه را باب می كنند

در قتلگاه، آن جگر تشنه ی تو را

با مشك های آب خنك، آب می كنند

لب های خشك نیزه ی خود را حرامیان

از خون سرخ توست كه سیراب می كنند

عكس سر بریده ی عباس را به نی

در چشم های اهل حرم قاب می كنند

با نوحه ی رباب و تكان دادن سنان

شش ماهه ی تو را سر نی خواب می كنند

این آسمان شب زده را ای هلال عشق

هفده ستاره گرد تو جذاب می كنند

هفده ستاره معتكف چشم هایتان

سجده به سمت قبله ی مهتاب می كنند

هفده ستاره با كلماتی ز جنس اشك

تفسیر سرخ سوره ی احزاب می كنند
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، اشعار برگزیده حسینیه، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/09/24 | 01:50 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت رقیه(س)-کوفه و شام


شناخت چشم تر عمه این حوالی را

شناخت تك تك این قوم لا ابالی را

چقدر خون جگر خورد مرتضی شب ها

ز یادشان ببرد سفره های خالی را

هنوز عمه برایم به گریه می گوید

حكایت تو و آن فصل خشكسالی را

نمی شود كه دگر سمت معجرش نروی؟

به باد گفته ام این جمله ی سوالی را

عطش به جای خودش، كعب نی به جای خودش

شكسته سنگ ملامت دل سفالی را

دلم برای رباب حزینه می سوزد

گرفته در بغلش كودك خیالی را

شبیه مادرتان زخمی ام، زمین گیرم

بگو چه چاره نمایم شكسته بالی را؟
✔️ موضوع : حضرت رقیه(س)، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/09/24 | 01:46 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-کوفه و شام


جماعتی که به سر نیزه ها نظر دارند

نشسته اند زمین تا که سنگ بردارند

خدا به خیر کند -سنگ های بی احساس-

برای کـودک مـان روی نی خطـر دارند

**

بخوان دو آیه نگویند خارجی هستیم

ز ایل و طایفه مان کوفیان خبر دارند؟!

درست لعل لبت را نشانه می گیرند

چقـدر سنـگ زن ماهـر و قـدر دارند

**

دلم شکست، خدا لعنتت کند ای شمر

نـگاه کـن هـمه ی دختـران پـدر دارند

بس است گریه برای جراحت چشمت

نگفته بودم عمو اشک ها ضرر دارند
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/09/24 | 01:43 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-کوفه و شام


لب های تو مگر چه قدر سنگ خورده است

قاری من چقدر صدایت عوض شده

تشریف تو به دست همه سنگ داده است

اوضاع شهر کوفه برایت عوض شده

تو آن حسین لحظه ی گودال نیستی

بالای نیزه حال و هوایت عوض شده

وقتی ز رو به رو به سرت می کنم نگاه

احساس می کنم که نمایت عوض شده

جا باز کرده حنجره ات روی نیزه ها

در روز چند مرتبه جایت عوض شده

طرز نشستن مژه هایت به روی چشم

ای نور چشم من به فدایت عوض شده

ما بعد از این سپاه تو هستیم "یا حسین"

جنگی دگر شده شهدایت عوض شده

تو باز هم پیمبر در حال خدمتی

با فرق این که شکل هدایت عوض شده
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، كاروان اسرا در کوفه، اشعار برگزیده حسینیه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/09/24 | 01:36 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)- کوفه و شام


قرآن بخوان از روی نیزه دلبرانه

یاسین و الرحمان بخوان پیغمبرانه

قرآن بخوان تا خون سرخت پا بگیرد

هم چون درخت روشنی در هر کرانه

باید بلرزانی وجود کوفیان را

قرآن بخوان با آن شکوه حیدرانه

خورشید زینب شام را هم زیر و رو کن

قرآن بخوان با لهجه ای روشنگرانه

کوثر بخوان تا رود رود این جا ببارم

در حسرت پلک کبودت خواهرانه

قرآن بخوان شاید که این چشمان هرزه

خیره نگردد سوی ما خیره سرانه

اما چه تکریمی شد از لب های قاری

تشت طلا و بوسه های خیزرانه

گل داده از اعجاز لب های تو امشب

این چوب خشک اما چرا نیلوفرانه

در حسرت لب های خشکت آب می‌شد

ریحانه ات با التماسی دخترانه

آن شب که می‌بوسید چشمت را سه ساله

خم شد ز داغت نیزه هم ناباورانه

از داغ تو قلب تنور آتش گرفته

تا صبح با غمناله هایی مادرانه
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1390/09/24 | 01:32 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)- کوفه و شام


سبز است باغ آینه از باغبانی‌ات

گل کرد شوق عاطفه از مهربانی‌ات

از بس که خار خاطره بر پای تو نشست

چشم کسی ندید گل شادمانی‌ات

حتی در آن نماز شبی که نشسته بود

پیدا نشد تشهدی از ناتوانی‌ات

آن‏جا که روز کوفه ز رزم تو شام بود

شوق حماسه می‌چکد از خطبه‏خوانی‌ات

امّا شکست خطبه‏ی پولادی تو را

بر نیزه آیه‌های گل ناگهانی‌ات

با آن سری که در طبق آمد، شبی بگو

لبریز بوسه باد لب خیزرانی‌ات

عمر سه ساله صبر دل از لاله می‌گرفت

آتش نمی‌زنیم به داغ نهانی‌ات
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1390/09/23 | 06:08 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

شهر کوفه و شام

 

دامن زلف تو در دست صبا افتاده

که دل خسته ام این گونه ز پا افتاده

گر چه سر نیزه گرفته است سرت را بر سر

پیکرت روی تن خاک رها افتاده

هی دعا می کنم از نیزه نیفتی دیگر

تا به این جا سرت از نی دو سه جا افتاده

سنگ خورده است گمانم به لب و دندانت

که چنین نای تو از شور و نوا افتاده

باز هم حرمله افتاده به جان اسرا

گوش کن ولوله بین اسرا افتاده

دخترت گم شده انگار همه می پرسند

از رقیه خبری نیست کجا افتاده
✔️ موضوع : در مسیر کوفه و شام، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/09/21 | 04:07 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)-اسارت

 

شکسته بال و پری شوق آسمان دارد

درون سینه خود زخم بیکران دارد

همان که قامت صبر از صبوریش خم بود

در اوج قله ماتم شکوه پرچم بود

همان که آینه ی روشن حقایق بود

همان که هم دم هفتاد و دو  شقایق بود

همان  که از غم هجران شکسته قامت او

هزار خاطره مانده است از اسارت او

هزار خاطره از شهر و کوچه و از شام

هزار خاطره از سنگ و بام و از دشنام

هزار خاطره از یاس های سرخ و کبود

 هزار خاطره از کودکی که گم شده بود

به چشم خیس من امشب نگاه کن بانو

 تمام حس مرا پر ز آه کن بانو

چه قدر بغض نشسته به روی حنجرتان!

 بلا به دور مگر که چه آمده سرتان!؟

شبیه آینه های شکسته می مانید

چه قدر آیه اَمّن یُجیب می خوانید!

من از هجوم عطش بر لبت خبر دارم

من از گرسنگی هر شبت خبر دارم

نه سایه ای ز ترحم، نه آب آوردند 

برای تشنگیت آفتاب آوردند

تو ای سپیده ی صبح قیام عاشورا

پیام آور سرخ پیام عاشورا

بخوان سرود پریدن بخوان پَری باقیست

هنوز بین شماها کبوتری باقیست

هنوز در پس این نای زخم خورده ی تان

صدای غرشِ الله اکبری باقیست

اگر چه روح علمدار پر کشید اما

میان دشت علمدارِ دیگری باقیست

و بین معرکه با صبر خود نشان دادید

هنوز مرد نبردید تا سری باقیست
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام، اشعار برگزیده حسینیه،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/09/20 | 01:11 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)-اسارت

 

دوباره روضه ی تلخ اسارت زینب

مرور متنِ كتاب شرافت زینب

وجود معجری از نور؛ پرده درپرده

 دلیل محكم حكم قداست زینب

مسیر دین خدا را نشان مان داده

چراغ روشنِ برج هدایت زینب

رموز جمله ی «من را دعا نما خواهر»

نهفته در ثمراتِ عبادت زینب

نماز سینه زنان رو به كعبه ی گودال

غروب روز دهم با امامت زینب

برای قتل حسینش دیه به او دادند

كلوخ ها شده سهمِ غرامت زینب

سكوت محض جَرَس های لشگر دشمن

نشانِ معجزه ای از رسالت زینب

به پیشِ كعب نی و سنگ؛ راست قامت بود

رقیه درس گرفت از صلابت زینب

لغات خطبه ی زینب، لغات قرآن بود

 ملائكه همه ماتِ بلاغت زینب

نهیب حیدری اش كاخ ظلم را لرزاند

یزید شوكه شده از شهامت زینب

صدای قاری قرآن به روی نی نگذاشت

نگاه ها برود سمتِ ساحت زینب
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : شنبه 1390/09/19 | 02:49 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام حسین(ع)-حضرت زینب(س)-شام


طشت طلا و چوب و لب و آیه و شراب

خاکستر و غبار ره و خون و آفتاب

در حیرتم که از چه نرفتی زمین فرو

ای وای من چگونه نشد آسمان خراب

در پای طشت، دختر زهرا نریز اشک

هرگز کسی نریخته در بزم می گلاب

لب‌ها، ترک‌ ترک ز عطش، روی هر لبی

انگار نقطه نقطه نوشته است، آب ‌آب

آوای وحی و حنجر خشک و لب کبود

دیگر به او کنند، چرا خارجی خطاب؟

با آن گلوی غرقه به خون، طشت گریه کرد

بر آن لب و دهن، جگرِ چوب شد کباب

بر چرخ رفت شیون هشتاد و چار زن

انگار بود دیده ی آن سنگ دل به خواب

ای آسمان سؤال من این است، دیوها

بازوی حور را، ز چه بستند در طناب؟

با لطف بی حساب پیمبر، به امّتش

و الله شد به عترت او ظلم بی‌حساب

«میثم»! یزید چوب زند بر لب حسین

این صحنه را چگونه تماشا کند رباب؟
✔️ موضوع : شهادت امام حسین(ع)، حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/09/18 | 08:46 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

اشعار کوفه و شام

 

ای نیزه دار؛ آینه بر نیزه می بری؟

خواهی چگونه از وسط شهر بگذری

از کوچه های خلوت آن جا عبور کن

خوب است اندکی به ابالفضل بنگری

کمتر بخند قاری قرآن دلش شکست

بر آیه ها قسم که تو بی دین و کافری

دیگر بس است نیزه خود را زمین مکوب

تو از یهودیان محل سنگ دل تری

دیدی حسین فاطمه خیر کثیر داشت

الان تو صاحب دو سه تا کیسه زری

با رقص نیزه پدرم قصد کرده ای

در پیش چشم عمه لجم را در آوری؟

داری گل سری که عمویم خریده است

بی آبرو برای که سوغات می بری؟

حس می کنم به دختر خود قول داده ای

از کربلا براش دو خلخال می بری
✔️ موضوع : كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : جمعه 1390/09/18 | 06:24 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)- کوفه و شام


لب های تو مگر چقدر سنگ خورده است

قاری من چقدر صدایت عوض شده

تشریف تو به دست همه سنگ داده است

اوضاع شهر کوفه برایت عوض شده

تو آن حسین لحظه ی گودال نیستی

بالای نیزه حال و هوایت عوض شده

وقتی ز روبرو به سرت میکنم نگاه

احساس میکنم که نمایت عوض شده

جا باز کرده حنجره ات روی نیزه ها

در روز چند مرتبه جایت عوض شده

طرز نشستن مژه هایت به روی چشم

ای نور چشم من به فدایت عوض شده

ما بعد از این سپاه تو هستیم "یا حسین"

جنگی دگر شده شهدایت عوض شده

تو باز هم پیمبر در حال خدمتی

با فرق این که شکل هدایت عوض شده
✔️ موضوع : كاروان اسرا در کوفه، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1389/10/30 | 01:18 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

شهر شام


در سرزمین شام خزان بهار بود

ازگریه جاده ها همگی شوره زار بود

ناموس اهل بیت به صحرای بی کسی

بر ناقه ی بدون عماری سوار بود

در بین ناقه های یتیمان هاشمی

هجده عدد ستاره دنباله دار بود

آن روز نیزه دار سر حضرت حسین

تنها به فکر جایزه و کسب و کار بود

در جمع کاروان کف پاهای دختری

زخمی تکه سنگ وَ یااینکه خار بود

صف های چند بد صفت تازیانه دار

دور و بر کجاوه زینب قطار بود

گویا که بود لعل لب و مغز استخوان

آماده معانقه با چوب خیزران...
✔️ موضوع : كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1389/10/29 | 01:13 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

حضرت زینب(س)-شام

 

با كوهی از دریغ و ملامت برای شام

زینب رسیده است به دروازه های شام

ای غرق ماجرای تپش خیز كربلا

بگذار تا بگویمت از ماجرای شام

داغی عظیم در دل و قصدی عظیم تر

زینب چنین رسید به ظلمت سرای شام

آنان كه محو زیستنی كربلایی اند

عادت نمی كنند به آب و هوای شام

در اولین مقابله تشخیص می دهد

بوی هزار توطئه را در فضای شام

زینب سفیر نهضت خونبار كربلا

كوهی است در برابر فرمانروای شام

می گوید از حقیقت و می گوید از حسین

وز خائنان كوفه و ظلم و جفای شام

بگذار فاش گویمت آن خطبه بلیغ

تكرار كربلاست ولی كربلای شام

روحی چنین عظیم و كلامی چنین بلند

آزاد و پاك می رهد از تنگنای شام

امروز از پس گذر قرن ها هنوز

پیداست نقش واقعه در جای جای شام
✔️ موضوع : حضرت زینب كبری(س)، كاروان اسرا در شام،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1389/10/29 | 01:09 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 6 :: ... 2 3 4 5 6
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات