امام هادی النقی(ع)-شهادت

 

آن روز از کبوتر زخمی پری نبود

خورشید فاطمه که به این لاغری نبود!

شد مثل مادرش به خدا راه رفتنش

فرقی که داشت این که جوان بستری نبود

آیا دلیل غصّه ی او زهر بوده؟ نه

از آن شراب، دردسر بدتری نبود

یک بی حیا و ظرف شراب و امام بود

اما به لعل لب، لب چوب تری نبود

یک شهر دشمن از همه جانب ولی دگر

چشم طمع که در پی انگشتری نبود

آنجا کشنده بود که در پیش دختران

می زد یزید چوب،… وَ آب آوری نبود

ای کاش در مقابل چشمان خواهری

رأس بریده داخل طشت زری نبود

فریاد می کشید صدای گرفته ای:

بابا محاسن تو که خاکستری نبود!

وای از غروب شام غریبان که ناقه بود

امّا میان جمع، علی اکبری نبود
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : پنجشنبه 1391/02/28 | 04:44 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها

 

یک عده مسلمان زبانی هستند

 یک عده ی دیگر آسمانی هستند

 آنان که به اهل بیت توهین کردند

 از نسل فلانی و فلانی هستند

  ×××

بر شمع شب تار کسی پُف نکنم

 در پیش رُخش صحبت یُوسف نکنم

 هر کس که عدوی حضرت هادی شد

 نامردم اگر به صورتش تُف نکنم

×××

با تشکر از آقای شجاع برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 10:47 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها

 

"نور" خاموشی ندارد، زحمت بی خود نکش

 "کفر" آغوشی ندارد، زحمت بی خود نکش

 تا مسلمانیم و غیرتمند و "هادی"زاده ایم

 "حق" فراموشی ندارد، زحمت بی خود نکش...

×××

با تشکر از آقای کاظمی نیا برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 05:00 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها

 

بار دیگر عبای بوسفیان

 روی دوش معاویه افتاد

 سب حیدر  مرام منبر شد

 احترامش به حاشیه افتاد

 

 ولی الله و بزم نامحرم!!؟

 دل زهرای مرضیه خون شد

 و مقدس ترین صفات خدا

 از دهان یزید بیرون شد

 

 از قدیم رسم جاهلان بوده

 قهقهه بر عقیدۀ مردم

 در بساط سقیفۀ امروز

 قرعه افتاده بر امام دهم

 

 امتداد امیه و مروان

 با نقابی به اسم آزادی

 حرف شیطان خریده و کرده

 هتک حرمت به محضر هادی

 

 نانجیبی امام هادی  را

 هدف تیر ناسزا کرده

 و نمک خورده های ایران را

 خجل از حضرت رضا کرده

 

 مثل هیزم به دست یثرب شد

 سینه را داغ تازه زد، اما

 بر حریم امام خوبان، دست

 بی وضو بی اجازه زد، اما

 

 غافل از اینکه لحظه ای ما دور

 نشویم از کلام و سیره او

 جان خود هدیه می کنیم پای

 مکتب جامعه کبیرۀ او

 

 کوری چشم دشمنان باید

 بنده ای خوب و متقی باشیم

 از امام زمان مدد گیریم

 تا ابد رهرو نقی باشیم

×××

با تشکر از آقای مربوبی برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 04:35 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها


در خون نشست دیده ی شب زنده دارها

 آتش گرفت سینه ی والا تبارها

از رشد رشدیان نفس باغ ها گرفت

 از هرزه های پرشده در سبزه زارها

آوازهایشان همه از روی کینه است

 نفرین ما به حنجره ی جیره خوارها

شالوده ی تمام غزل های منتظر

 تنها ردیف قافیه ی انتظارها

سوگند می خورم به تو و نام جد تو

 آماده اند پشت سرت جان نثارها

شاید خنک شود دل تبدار عاشقان

 در روز رقص گردنشان روی دارها

آنها که بی حیائیشان از صفت گذشت

 آن کاسه لیس سفره ی بی اعتبارها

×××

با تشکر از آقای رستگار برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 01:52 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها

 

حیوان اگر به پوزه نبندد لگام ها

 وا می شود دهان به "نباید کلام ها"

 وقتی شراب پاک و مطهر نمی خورند

 باید شرنگ ریخت به این گونه جام ها

 این عده اند و سجده به اهریمنان دون

 مائیم و سر به ساحت قدسی مقام ها

 یا ایهاالامیر و یا ایها العزیز!

 ای مقصد تمامی این السلام ها!

 ای صبحگاه، سجده کنانت پیمبران!

 ای شامگاه، بر سر خوانت امام ها!

 ای خورده منکر تو مکرر تمام عمر

 از دست های هرچه حرامی، حرام ها

آنان که نام پاک تو را، خوار برده اند

 قی کرده اند قوت حرامی که خورده اند 


ادامه این شعر

✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 01:50 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها

 

یا رب بزن تو مهر خموشی بر آن دهان . . .

 . . . چون وا شود به یاوه و توهین بی امان

 شیطان سوارشان شده، جز این نمی شود

 افسارشان گسیخته گردیده، بی گمان

 گویا که قوتشان شده بیش از حدِ مجاز

 یا اینکه خیل گله شان مانده بی شبان

 عباسیان دوباره چه شد، زوزه می کشند

 گویا محل نداده کسی بر صدایشان

 این ها که روی نطفه شان شک و شبهه است

 از نسل و آل ابن زیادند در جهان

 آنها پی چه اند، خموشی نور حق؟

 خنده بر این تفکر و این وهم خامشان

 حیف از غزل که خرج چنین مردمی شود

 حیف از ردیف و قافیه و واژه و بیان

 باید که واژه ها همه خرج خدا شود

 خرج خدا و هادی دین، شاه انس و جان

 پس می شود تمام حروفم چهار حرف

 (هادی) ، که می شود همه جان ها فدای آن

 روزیِ عالمی به دو دستان هادی است

 عالم تمام گوش به فرمان هادی است

×××

با تشکر از آقای شهریاری برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 01:49 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-شهادت


آه ای زمانه با گل زهرا چه کرده ای؟!

 ای زهر با امیر دل ما چه کرده ای؟!

 آتش گرفته کل وجود امام عشق

 قد جوان فاطمه شد تا، چه کرده ای؟!

 زهرا برای غربت او گریه می کند

 داغش نشسته بر دل مولا چه کرده ای؟!

 سوزانده ای تمامی جسم مطهرَّش

 حالا نشسته ای به تماشا چه کرده ای؟!

 وای از نوای هادی و غم های عسگری

 داند پسر که با دل بابا چه کرده ای؟!

 مهدی برای جد غریبش عزا گرفت

 واویلتا شده دم آقا چه کرده ای؟!

×××

با تشکر از آقای ایمانی برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 01:49 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-شهادت

 

چشمهایت فرات دلتنگی

اشکهایت تلاطم غمهاست

حال و روز دل شکسته تو

از نگاه غریب تو پیداست


ای غریب مدیۀ دوم

مرد خلوت نشین سامرّا

التماس همیشۀ باران

حضرت عشق التماس دعا


کوچة خاکی محلۀ غم

در غرور از حضور ساده توست

ولی افسوس شرمگین تو و

پای پر پینه و پیاده توست


آه آقا تو خوب می دانی

که دل بیقرار یعنی چه

پشت دروازه های شهر ستم

آن همه انتظار یعنی چه


چه به روز دل تو آوردند

رمق ناله در صدایت نیست

بگو ای نسل کوثر و زمزم

بزم شوم شراب جایت نیست


بی گمان بین آن همه غربت

دل تنگ تو نینوائی شد

روضه های کبود طشت طلا

در نگاه ترت تداعی شد


آری آن لحظۀ ماتم قلبت

بی کسی های عمه زینب بود

قاتلت زهر کینه ها ، نه نه !

روضه خیزرانی لب بود


در عزای تو حضرت باران

که گریبان آسمان چاک است

نه فقط چشم های ابری ما

روضه خوانت تمام افلاک است
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 04:57 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

  امام هادی النقی(ع)-شهادت

 

اى در سپهر مجد و شرف رویت آفتاب

در بزم ما بتاب و رخ از دوستان متاب

از پاى فتاده ایم، ز رحمت تو دستگیر

ما را كه دل ز آتش داغت بود كباب

جمعیم ما ولیك پریشان به یاد تو

وز ما شكسته تر دل زهرا و، بو تراب

یا هادى المضلین ، كز مردم ضلال

جسمت در التهاب و، روانت در التهاب

تو آفتاب عالمى و، از افول تو

افتاده است در همه ذرات انقلاب

اى آیت توكل و، اى آیه رضا

دیدى جنایت از متوكل تو بى حساب

گاهى دهد مكان تو در بركه السباع

گاهى درون محبس دشمن به پیچ و تاب

زندان بى ملاقات انهم براى تو

اه از جفاى طایفه غافل از عقاب

و زاده بزرگ جآنان جنتى

اى از ستم شهید شده درگه شباب

آن شربتى كه داد به اجبار دشمنت

گویا شرنگ مرگ بدو، آتش مذاب

كآتش به جسم و جان تو پروانه سان فتاد

وز سوز زهر جسم تو چون شمع گشت آب

اى بر درت نثار درود ملائكه

امروز بر سلام موید بده جواب
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : چهارشنبه 1391/02/27 | 04:31 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها


گفتن از شأن تو چه دشوار است

 "اهل بیت نبوتی" آقا

 "مهبط الوحی" و "معدن الرحمه"

 تو تمام کرامتی آقا

 

 عادت و خلق و خویتان احسان

 "أمرُکُم رشد" و حرفتان نور است

 من چه گویم که" شأنکم حقٌ "

 ذهن من از مقامتان دور است

 

 خط به خط جامعه کبیره تویی

 چه نیازی به وصف من داری؟

 سلب تو نور و نسل تو نور است

 فوق نوری فراتری، آری

 

 تو ز قوم و قبیله ی آبی

 و مبرّا زِ عیب و ایرادی

 نامت آیینه را زِ رو برده

 یا علی النقی و یا هادی

 

 آمدی تیرگی فراری شد

 قمرانه به شهر می تابی

 و سیاهی تو را نمی فهمد

 خارج از فهم کرم شب تابی

 

 دشمنت هرچه گفت باکی نیست

 تو نقی، پاک، مثل بارانی

 چشم "شاهین" و جغد و کرکس کور

 تا همیشه همای یزدانی

 

 "متوکل" امام این قوم است

 همشان مثل "معتز" و "واثِق"

 با دهان قصد نورتان دارند!

 نورکم حق و کلُّهم زاهِق ...

×××

با تشکر از آقای رحیمی برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/02/26 | 10:29 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها


حضرت امام صادق (ع) فرمودند :

دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که حرامزاده باشد.

بحار الانوار، ج2، ص443

 

این صبر بدانند که سر می آید

از گردۀ شان دمار در می آید

توهین به امام مهربانی! هیهات

تنها ز حرام زاده بر می آید
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)، جنبش فدائیان امام هادی النقی،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/02/26 | 06:13 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-مدح

 

شعرخوانی امام هادی النقی(ع) در مجلس متوکل:

 شعر تو دل ستمگران را لرزاند

 یعنی که "قساوتِ جهان" را لرزاند

 مضمون تو،"کاخِ" ظلم را درهم ریخت

 حتی دلِ"خاک"های آن را لرزاند

×××

ضریح پنج گوشه ی امام هادی النقی(ع) به یاد شش گوشه ی کربلا

 مانندِ بقیع، سامرا پرپرِ کیست؟

 این غربتِ پنج گوشه، غم پرورِ کیست؟

 وقتی که "غم" است گوشه ی دیگرِ آن،

 شش گوشه ی این ضریح، یادآورِ کیست؟

×××

با تشکر از خانم دهقانی برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/02/26 | 06:04 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها


هر کس که اهانت به گل یاس نماید

او را به یقین نطفه ی ابلیس بزاید

سیمرغ کجا و رجز پشه ی بی جان

خورشید کجا و شرر شعله ی بی جان

آن تیر که ابلیس رها بر دل ما کرد

تیری ست که نمرود سوی شاه رها کرد

طوفان چه هراسد ز رجز خوانی و فریاد

" با آل علی هر که در افتاد ور افتاد "

ابلیس بداند که بود ذکر منادی

مولای همه عالمیان حضرت هادی

×××

با تشکر از آقای شهریاری برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/02/26 | 05:56 ب.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-محکومیت توهین ها


از نسل همان كور دل بزم شرابند
این نكته یقینی ست كه از نطفه خرابند
با آب دهان نیت تاریكی خورشید!!؟
افسوس كه در لوت به دنبال سرابند
حیف است ز تشبیه كه یك مشت غبارند
والاست مقام كف پا ، ور نه ترابند
صد قرن اگر نقشه كشد كافر مكار
از مكر خدا، شكر خدا، نقش بر آبند
افسوس من از غفلت امواج محبین
ور نه همهٔ كفر كم از ریزه حبابند

×××

با تشکر از آقای لواسانی برای ارسال این شعر به جنبش فدائیان امام هادی النقی(ع)
✔️ موضوع : جنبش فدائیان امام هادی النقی، شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/02/26 | 10:31 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-مدح و شهادت


ای چارمین علیِ ولی و دهم امام

وی بر فراز عرش ولایت تو را مُقام

آه، ای به کنیه بوالحسن و در لقب نقی

خورشید و ماه آینه‌دار تو صبح و شام

خصمانِ تو که یکسره خصم ولایتند

انداختند سنگ شقاوت تو را به جام

می‌خواستند تا تو نباشی و بستُرند

از لوح روزگار تو را نقش هر چه نام

پس زهر سینه‌سوز به کام تو ریختند

پس تیغ کینه‌ساز کشیدند از نیام

)هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق(

ای زنده همیشه و ای جان مستدام

ای با همه جوانیِ خود آن چه خضر دید

در آینه پدید، تو دیده به خشت خام

ای رهنمای گمشدگان، هادی البشر

وی این لقب به نام تو ظرفیتش تمام

ماییم و زخم‌های گرانی که تا ابد

در سینه‌های‌مان نپذیرند التیام

زخم عمیق سینۀ سوزان کربلا

این خون‌چکان که تازه نماید علی‌الدوام

ماییم و انتظار، اماما، که کی کِشَد

از آستین، نوادۀ تو تیغ انتقام
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)، ولادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/02/26 | 04:01 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-شهادت


همین که در تنش زهر شب افتاد

امام هادی از تاب و تب افتاد

چو وارد کردنش در بزم شادی

به یاد عمه جانش زینب افتاد

×××

با تشکر از آقای سیدمجتبی شجاع برای ارسال این شعر به حسینیه
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : سه شنبه 1391/02/26 | 03:48 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-شهادت

 

تب دارترین تب زده ی بستر دردم

پر سوزترین زمزمه ی حنجر دردم

رنگ رخ من بر همگان فاش نموده

در باغ نبی جلوه ی نیلوفر دردم

فریاد عطش زد دهن سوخته ام تا

تر شد لب خشکیده اش از ساغر دردم

جای عرق از چهره ی من زهر چکیده

پیغامبر خسته دل باور دردم

بر زیر گلوی جگرم دشنه کشیدند

من کشته ی تیغ شرر لشگر دردم

آتش فکند بر قد و بالای سپیدار

یک ذره ی ناچیز ز خاکستر دردم

خون گریه کند اختر و مهتاب برایم

افلاک شده مستمع منبر دردم
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1391/02/25 | 04:03 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-شهادت


فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی

كه هر كجا رود افتد به دام صیادی

به دانه‌ای دُّر یكدانه می‌دهد بر باد

نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقّادی

چنان اسیر هوا و هوس شدم كه نپرس

نه حال نغمه سرایی نه طبع وقّادی

دلا دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر

مدار از همه عالم امید امدادی

مگر ز قبله حاجات و كعبه مقصود

ملاذ1 حاضر و بادی2 علیّ ‌الهادی

محیط كون و مكان نقطه بصیر وجود

مدار عالم امكان مجرّد و مادی

شَها تو شاهد میقات «لِی مَعَ اللّهی»3

تو شمع جمع شبستان مُلك ایجادی

صحیفه ملكوتیّ و نسخه لاهوت

ولیّ عرصه ناسوت بهر ارشادی

مقام باطن ذات تو قاب قوسین است

به ظاهر ارچه در این خاكدان اجسادی

كشیدی از متوكل شدائدی كه به دهر

ندیده دیده گردون ز هیچ شّدادی

گهی به بركه درندگان4 گهی زندان

گهی به بزم مِی و سازِ باغی عادی5

تو شاه یكّه سواران دشت توحیدی

اگر پیاده روان در ركاب الحادی

ز سوز زهر و بلاهای دهر جان تو سوخت

كه بر طریقه آباء و رسم اجدادی

پی نوشت ها:

1- ملاذ: پناه

2- حاضر و بادی، حاضر: كسی كه در حضر و در شهر ساكن است. بادی: كسی كه بادیه‌نشین و صحرانشین است.

3- اشاره است به حدیث: «لی مع‌الله وقت لا یسعنی فیه ملك مقرّب ولانبی مرسل: «مرا با خدا وقتی است كه در آن با من نمی‌گنجد هیچ ملك مقرّب یا پیغمبر فرستاده مرسل.» این حدیث منسوب به پیغمبر اكرم‌(صلی الله علیه و آله) است و منظور از آن مقام استغراق یا محو و فنای در حضرت حق تعالی است. (شرح مثنوی، ج 4، استاد دكتر سید جعفر شهیدی، ص286).

4- بركه درندگان(بركة السباع): محلی بود كه مركز درندگان از قبیل شیر و پلنگ بود و امام بزرگوار را در آن محل خطرناك قرار دادند ولی به امر خداوند متعال درندگان برگرد آن حضرت حلقه زدند و زیانی به آن امام بزرگوار نرساندند.

5- باغی: سركش و طغیان‌ كننده عادی: عداوت كننده و دشمن .
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : دوشنبه 1390/03/16 | 06:53 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات

امام هادی النقی(ع)-شهادت

 

لابه لای آه دلم، یه غصه فریاد می کشه

اشکامو مخفی می کنم اما چشام داد می کشه

زخمی که توی سینمه ، هیچ جوری مرهم نداره

به یاد یک حرم شبا، تا صبح دلم عزاداره

این روزا روضه می گیرم، به یاد روضه ی غمش

روم نمیشه بگم شده، چه ها به صحن و حرمش

خنده هامون گریه دارن، فصل عزا و شادیه

دلم خراب حرمه، آقام امام هادیه

قامت گلدسته تو، اگه یه ذره خم شده

کی گفته بغض دشمنت ، میون ماها کم شده

سینه زنت تا عمر داره، به داشتن تو می نازه

پا بده با سرش می آد، صحن .و سرات و می سازه

یه روز می آد که اون حرم، تو گریه جا می گیریم

توی طواف سینه زنات، شور یا زهرا میگیریم

شما امامی و عزیز، اما شکسته حرمت

عرش خدا آتیش گرفت، تو شعله های غربتت

گوشه زندان می چکه، بارون زچشمای شما

آقا چرا ورم داره، زیر کف پای شما

تشنگی اذیت می کنه، عطش نشسته تو گلوت

میگن جای تازیانس، آقا به روی سر و روت

چند ساله بین زنجیرا، نشسته در تاب و تبی

چند ساله که عزادار روضه ی عمه زینبی

چند ساله که صحن خونت، پرچم لاله می زنی

ناله ی غسل کفن، طفل سه ساله می زنی

همه می دونن خون ما، وصل به رگهای شماست

همه می دونن شونمون، زخمی داغ کربلاست

هرجایی بریم آخرش، گریمون توی شور و شین

اینه که مستی می کنیم، فقط با ذکر یا حسین
✔️ موضوع : شهادت امام هادی(ع)،


تاریخ درج شعر : یکشنبه 1390/03/15 | 06:00 ق.ظ | خادم : شاهد | نظرات
تعداد کل صحن ها : 6 :: ... 3 4 5 6
لطفا از دیگر صحن های حسینیه نیز دیدن فرمایید
.: پایگاه تخصصی مدح و مرثیه حسینیه:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic